aöf aile sosyolojisi tüm üniteler;

AİLE SOSYOLOJİSİ DERS ÖZETLERİ 1-10 ÜNİTELER     ÜNİTE 1-   AİLE SOSYOLOJİSİNDE FARKLI KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE NEDENLERİ   SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ YAKLAŞIM Psikolojik gelenek içinde gelişen bir sosyloji ekolü olarak da adlandırılan bu kuramsal yaklaşımın tarihsel analizi onun epistemolojik olarak Amerika’da yaygın kabul gören pragmatizm içinde geliştiğini göstermektedir. üzere bazı kavramlardan yaralanarak yaşanan değişimleri görmek mümkündür. Duygusal …