açıköğretim üretim yönetimi ders notları;

ünite: Stok yönetimi, gereksinimlerin karşılanması için elde bulundurulması gereken maddeler arasında denge kurmak amacıyla yapılan planlama, örgütleme ve kontrol işlemleridir. Stok kontrolünün amacı, işletmenin isteklerine uygun olarak gerekli miktar ve kalitede stogu gerekli zamanda, asgari bir yatırıma neden olacak şekilde bulundurmaktır Stok, en genel anlamıyla işletmelerde kullanılmak üzere bir mal veya kaynagın depolanmış hâlidir. işletmeleri …