açıköğretim uluslararası ilişkilerde araştırma yöntemleri ders notu özetleri;

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ÜNİTE -1 SİYASET BİLİMİNDE BİLİMSEL KAVRAMLAŞTIRMA VE ÖLÇÜM · Olgu (fenomenin) veya olayın (event) anlamlandırılması için zihnimizde yaptığımız canlandırmaàKavramlaştırma. · Fransız İhtilalinin özelliklerini tanımlamada bulunmak için atılan ilk adım à Kavramlaştırma. · Siyasal olgu ve olaylara verilen ad àKavram. · Ampirik Dünya àBeş duyu ile varlığı saptanan. · Duyular ile algılanamayan dünyanın varlığını …