açıköğretim edebiyat çıkmış vize soruları;

18. YY TÜRK EDEBİYATI ÇIKMIŞ VİZE SINAV SORULARI NOKTA ATIŞI 1-) XVIII. yüzyıl divan şiirinde “kudema tarzı” ile hangi üslup kastedilmektedir? Klasik üslup 2-) Nedim daha hayattayken şiirlerindeki yeniliği fark ederek onu “tâze-zebân” sıfatıyla nitelendiren tezkire yazarı kimdir?, Salim 3-)Konakları, devrinin önemli edebî mahfillerinden olan XVIII. yüzyıl divan şairleri kimdir? Hoca Neş’et ve Koca Ragıp …