açıköğretim ders notları;

ÜNİTE:1   (Kurallar,Devlet ve Hukuk)            HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI _Kurallar, belli durumlarda ne yapılması veya yapılmaması gerektiğini söyler.Toplumsal yaşam belli kurallara muhatap olmak anlamına gelir. _Teroik akıl : aklın, nesne-olgu hakkında neye inanılması gerektiğiyle yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü. _Pratik akıl : aklın eylemle ne yapılması gerektiğine karar veren yönüdür. _Normatif ahlak : uyulması gereken davranış kurallarına işaret …

Ünite 5 – Temel Sektörde Gelişmeler II: Sanayi Sektörü Türkiye’de Sanayi Sektörünün Gelişimi Dar anlamda sanayi, üretim faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak hammadde ve yarı mamul maddeleri işleyerek mamul madde haline getiren tüm üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Sanayi bu açıdan bir bakıma imalatçılıktır. Geniş anlamda tanımlamak gerekirse sanayi, turizm sanayisinde olduğu gibi müteşebbisin kurduğu, mal ve …

Ünite 1: *** Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar Anahtar Kavramlar Toplum, insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Herbert Spencer toplumsal yapı kavramını ilk kullanan kişi olmasına karşın, bu kavram o dönemde pek açıklığa kavuşamamıştır. Toplumsal yapı, toplumda sürekli ve örgütlü sosyal ilişkilerin bütünüdür. Toplumsal yapının parçaları; toplumsal statü, toplumsal rol, toplumsal gruplar, toplumsal sınıf, toplumsal …

GENEL MUHASEBE İŞLETMENİN DİLİ:MUHASEBE-1. ÜNİTE MUHASEBE:İşletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; —Kaydetmek        —Sınıflandırmak     – –Özetlemek      —Analiz etmek        —Yorumlamak Suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar şeklinde sunan bir bilgi sistemidir. İŞLETME:Mal yada hizmet üreten ve satan kurumlara denir.        İŞLETMELER: Mal alıp satan ticari işletmeler    —Mal üreten …

İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması II: İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Sistemler: Amerika, Afrika, Avrupa’daki İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Denetim Mekanizmaları: ***Amerika kıtasında kurulan sisteme İnter-Amerikan insan hakları sistemi de denir ve iki temel belgeye dayalıdır: Amerikan Devletleri Örgütü temel kurucu Şartı ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. İNSAN HAKLARININ AMERİKA …