açıköğretim ders notları;

ÜNİTE:1   (Kurallar,Devlet ve Hukuk)            HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI _Kurallar, belli durumlarda ne yapılması veya yapılmaması gerektiğini söyler.Toplumsal yaşam belli kurallara muhatap olmak anlamına gelir. _Teroik akıl : aklın, nesne-olgu hakkında neye inanılması gerektiğiyle yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü. _Pratik akıl : aklın eylemle ne yapılması gerektiğine karar veren yönüdür. _Normatif ahlak : uyulması gereken davranış kurallarına işaret …

Ünite 1: *** Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar Anahtar Kavramlar Toplum, insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Herbert Spencer toplumsal yapı kavramını ilk kullanan kişi olmasına karşın, bu kavram o dönemde pek açıklığa kavuşamamıştır. Toplumsal yapı, toplumda sürekli ve örgütlü sosyal ilişkilerin bütünüdür. Toplumsal yapının parçaları; toplumsal statü, toplumsal rol, toplumsal gruplar, toplumsal sınıf, toplumsal …

GENEL MUHASEBE İŞLETMENİN DİLİ:MUHASEBE-1. ÜNİTE MUHASEBE:İşletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; —Kaydetmek        —Sınıflandırmak     – –Özetlemek      —Analiz etmek        —Yorumlamak Suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar şeklinde sunan bir bilgi sistemidir. İŞLETME:Mal yada hizmet üreten ve satan kurumlara denir.        İŞLETMELER: Mal alıp satan ticari işletmeler    —Mal üreten …

İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması II: İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Sistemler: Amerika, Afrika, Avrupa’daki İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Denetim Mekanizmaları: ***Amerika kıtasında kurulan sisteme İnter-Amerikan insan hakları sistemi de denir ve iki temel belgeye dayalıdır: Amerikan Devletleri Örgütü temel kurucu Şartı ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. İNSAN HAKLARININ AMERİKA …