8.sınıf türkçe ders notu;

8.SINIF TÜRKÇE DİL BİLGİSİ DERS NOTLARI FİİLİMSİLER Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler, eylemden türeyen, ancak eylemin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bunlar bir fiil gibi olumsuz yapılabilir; ancak bir fiil gibi çekimlenemez.Fiilimsiler kendi arasında 3’e ayrılır. 1)İsim-Fiil (Ad-Eylem/Mastar): Fiillere getirilen “-ma, -me, -mak, -mek, -ış, -iş, -uş, -üş” ekleriyle getirilmesiyle …