Etiket «2018 yılı ticaret hukuku değişiklikleri»

TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ   IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri Genel olarak MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; a) Bu Kanunda, b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 …