2018 seçimleri sonrası anayasada neler değişiyor;

SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLAMASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER TBMM KURULUŞ-75. Madde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altı yüz milletvekilinden oluşur TBMM’NİN VE CUMHURBAŞKANININ SEÇİM DÖNEMİ -77. MADDE Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 vılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci …