Çalışma ilis ve etik

Cevapla
Hatayli
Mesajlar: 1
Kayıt: 26 Eki 2019 02:51
İletişim:

28 Eki 2019 12:59

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK
DENEME
SORU 1
Ortak normları (kuralları) paylaşan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir?
a) Kitle
b) Grup
c) Klik
d) Örgüt
e) Yığın

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi duyguları ifade etmenin en iyi yoludur?
a) Yazıyla ifade etme
b) Görsellerle ifade etme
c) Müzikle ifade etme
d) Konuşarak ve beden diliyle ifade etme
e) Hediyeyle ifade etme

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, iş yerlerinde özel uzmanlık gerektiren işlerin bir kısmının, teknik ve ekonomik güçlükler nedeniyle asıl işveren yerine alt işverenlere yaptırılması anlamına gelmektedir?
a) Taşeronlaşma
b) Otomasyon
c) Mekanizasyon
d) Örgütlenme
e) Esnek çalışma

Soru 4
Hangisi Dunlop’a göre çalışma ilişkileri sisteminin bir çıktısı değildir?
a) Pazarlık/Müzakere
b) Uzlaşma
c) Hakemlik
d) Kural koyma/vb
e) Çatışma

Soru 5
Marksist anlayışın “çatışmanın kaçınılmazlığı” savının altında yatan görüşhangisidir?
a) Sınıf çatışması
b) Ortak eylem
c) Paydaş fikri
d) Aktörlerin katılımı
e) Sermaye militarizmi

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden biri değildir?
a) Referans Grupları
b) Üyelik Grupları
c) İkincil Gruplar
d) Üçüncül Gruplar
e) Gayriresmi (Biçimsel Olmayan) Gruplar

Soru 7
Aşağıda iş doyumun çevresel faktörleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Örgütsel iletişim, kişiler arasında, kişi ile örgütün yalnızca iç çevresinde cereyan eder
b) Kişi çalıştığı kurumun imajı ve itibarını olumlu algıladığı ölçüde iş doyumu bulur.
c) İnsanlar örgüte maddî, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla girer.
d) Yükselme olanağı kişinin manevî/psikolojik ihtiyacını karşılayan faktörlerden biridir
e) Kontrol, kişinin işleri ile ilgili karar alabilme özgürlüğüdür

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz?
a) İşçi-toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak
b) İşçi-işverenler arasında güç dengesini sağlamak
c) İşçi örgütleri arasında iletişim kurmak
d) Çalışma koşulları ile ilgili müzakereleri sürdürmek
e) İşverenler ve işçiler arasında ilişki kurmak

Soru 9
Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan Liberal-Kolektivizm anlayışına göre, çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapasite artırımı
b) Ortak eylem
c) İnsan kaynakları yönetimi
d) Sendikalaşma
e) Toplu pazarlık

Soru 10
1958 yılında yayımladığı “Endüstri İlişkileri Sistemi” isimli kitabı ile endüstri ilişkilerine yönelik kuralları bir araya getirip kendisinin ileri sürdüğü “Sistem Teorisi” ile çalışma ilişkilerine bir sistem kazandırmak isteyen sosyolog kimdir?
a) Richard Ely
b) John Dunlop
c) Henry Carter Adams
d) Herbert Spencer
e) Max Weber

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi işçilerin işveren karşısında daha güçlü olmasını sağlayan bireysel unsurlardan biri değildir?
a) Kolaylıkla ikame edilemeyecek vasıflara sahip olma
b) Üretim sürecinin hayati bir noktasında çalışma
c) Üretim sürecini kolaylıkla aksatabilecek bir konumda olma
d) Sendikal güvenceye sahip olma
e) Üretim sürecinde belirsizliğe yol açabilecek bir role sahip olma

Soru 12
Bireyi; yapıp ettikleriyle, tepkileri veya arzularıyla, düşünce ve hisleriyle, diğer insanlardan ayıran ve kendini ortaya koyan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Ahlak
b) Kişilik
c) Kimlik
d) Saygınlık
e) Görünüm

Soru 13
Sözel yeteneği kuvvetli, başkalarını kolay etkileyen, güç ve statüyü bu yolla kolay edinen; hukuk, halkla ilişkiler, küçük ticari şirket yöneticiliği, girişimcilik, avukatlık, iletişim ve danışmanlık hizmetleri gibi işlere uygun tip hangisidir?
a) Gerçekçi tip
b) Araştırıcı tip
c) Sosyal tip
d) Girişken tip
e) Artistik tip

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin genel konularındandır?
a) Ücretler ve sosyal haklar
b) Tarafların hakları
c) Örgütlenme sorunu
d) İstihdam
e) Hepsi

Soru 15
Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan Liberal-Kolektivizm anlayışına göre, çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılacak endüstriyel demokrasiyi doğuracak süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ortak eylem
b) Sendikalaşma
c) Toplu pazarlık
d) Kapasite artırımı
e) İnsan kaynakları yönetimi

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda çalışma ilişkilerini ifade eder?
a) İşçi –işveren ilişkileri
b) İşçi kesiminin devletle ilişkisi
c) İşveren kesimin devletle ilişkisi
d) Makro ekonomik politikalar
e) Çalışma hayatının yönetilmesi

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Coğrafî ve fizikî faktörler
b) Sosyo-kültürel faktörler
c) Aile faktörü
d) Sosyal yapı ve sosyal sınıf faktörleri
e) Dil faktörü

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin kurumsal bir yapıya dönüşmesine imkan hazırlamıştır?
a) Sendikalaşma
b) İşçi sayısının artışı
c) Ekonomideki yapısal dönüşüm
d) Siyasal anlayış
e) İnsan kaynakları yönetimi

Soru 19
Çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı hangisidir?
a) Tarih
b) Hukuk
c) Sosyoloji
d) Coğrafya
e) Siyaset Bilimi

Soru 20
Bireyin; kendine özgü eylem, tepki, arzu, düşünce ve hislerini yansıtan ve onu diğerlerinden ayıran kalıcı özelliklerin tümüne ne ad verilir?
a) Ahlak
b) Saygınlık
c) Kimlik
d) Mizaç
e) Görünüm

1. B 2. D 3. A 4. E 5. A 6. D 7. A 8. A 9. E 10. B
11. D 12. C 13. D 14. E 15. C 16. A 17. E 18. A 19. D 20. C
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir