mısır ve akad uygarlıkları

Cevapla
hasan4848
Mesajlar: 1
Kayıt: 25 Eki 2019 23:50
İletişim:

25 Eki 2019 23:53

**AKADLAR**

Sümer kentleri arasındaki savaşlar, bu kentleri zayıflatmış ve Akadların ortaya çıkmasına yol açmış. (Doğu samileri)

Yüzyıllarca sümer bölgesini paylaşmış olan akadlar sümer kültürünüde benimsemişlerdir.

Akad dili , başlangıçta sümerceydi , samilerle karışınca sümer-sami dili karışımı AKADCA dilini ortaya çıkardı.

Akadlar mezopotamyaya hakim olunca , Sümer egemenliği son bulmuş ve akadların kurdukları devletin yönetiminde Sümerler bir halk olarak yaşamayı sürdürmüşlerdir.

Akadlar askeri açıdan kent devletleri arasındaki savaşlar sorununu çözmüş ve kent devletlerini göçebe toplulukların saldırına karşı tek bir YÖNETİM altında birleştirmeyi başarmışlardır.

NOT ; KRAL SARGON ; Sümer kentlerini tek tek ele geçirerek kent devletinden bölgesel devlete geçilmesini gerçekleştirmiştir.

Not; Kral sargon a ölümünden sonra Tanrı olarak tapınıldığı bilinmektedir.

NOT; KRAL SARGON , kendi kızını UR kentinin ay tanrıçasının rahibi ilan ederek antik sümer kentlerinin sadakatini sağlamaya çalışmıştır. Böylece Yakın Doğunun uzun geçmişinde fethettiği yerleri gerçek bir devlet yapısı içinde birleştiren ilk kral olmuştur.NOT; Akad dili ; Sami diller grubundandır , hem Babilce ve hem de Asurca yı içermektedir.

NOT ; Samiler ile bölgenin diğer toplulukları arasındaki fark bir IRK farkı değil, Dil farkıdır.Not; Akadların zayıflamasından sonra , sümerler tekrar güney mezopotamyanın denetimi ele geçirmişler ve üçüncü Ur hanedanlığını kurmuşlardır Üçüncü Ur hanedanlığının en önemki KRALI ; UR NAMMU ‘ dur. ;

BU KRAL İLK YAZILI YASALARI ÇIKARARAK DÜZENLEMELER GETİRMİŞ VE SUÇLAR İÇİN CEZALAR BELİRLEMİŞTİR.Ayrıca halkı içinticaretin öneminden hareketle standart ağırlık ve ölçülerin kullanımını başlatmıştır.HAMMURABİ VE BABİL KRALLIĞI ;

Amurlular adı verilen Sami halkları babil olarak bilinen bölgede başkentlerini kurmuşlardır.

Hammurabi mezopotamyayı kendi hükümdarlığı altında birleştirmiştir. Sargon un gittiği yoldan gitmiştir.

Babillerde krallar tanrıların aracıları olarak babil yaşamının her yönünü düzenleme sorumluluğuna sahiptiler. (DRAHOMA(başlık parası)-VE ÇEYİZLER-SÖZLEŞMELER-TARIMSAL FİYATLAR-ÜCRETLER-TİCARET-PARA-ÖDÜNÇ VERME)HAMMURABİ YASALARI ;

PARİSTE LUVR MÜZESİNDEDİR

Çizi yazısı ile yazılmıştır.

Yasalar, tanrı marduk un hammurabiye kendi yasalarını verdiğini bildirdiği bir girişle başlamaktadır. Böylece bu giriş onlara ruhani bir öz kazandırarak yasaları tasdik etmektedir.

HAMMURABİ YASALARI TEMEL ÖZELLİKLERİ ;

Aynı şekilde karşılık verme ilkesi : DİŞE DİŞ GÖZE GÖZ.

Adaletin yarı özel biçimde olması : Mahkemeye gelmek sana ait. Ya da aileye ait.

Yasa önünde eşitsizlik : Cezalar davacının sınıfsal konumuna göre verilmesi.

Kaza sonucu ve planlayarak suç işleme arasında yetersiz ayırım : Çocukların babalarının malı sayılması ve karılarında kocaların mülkü olmasıdır.

Yasada kadın ve erkekler için çifte standartla mevcuttur.**ASURLULAR***

Başkenti : NİNOVA

İlk kütüphaneyi kurdular

Not; Asurluların savaşcı olmarında Sami ırkından farklı olmarının yanı sıra içinde yaşadıkları çevre de etkili olmuştur.

Not ; Mezopotamya ve mısır taşkın ovalarını birleştirerek o zaman kadar oluşan en büyük ulus devletlerden daha büyüğüne ulaşmışlardır.

SAMİ DİLİ ; ARAMAK olarak bilinir.

Sami dili pers imparatorluğunun resmi dili haline gelmiştir.--HİTİLER-- ;

Başkenti ; hattuşaş

Hititler , HİNT-AVRUPA kökenlidirler.

Dilleri, ; farsça,yunanca,latince ve modern avrupa dillerinin bir karışımıydı.

Not ; Anadolunun demir cevheri açısından zengin dağlarından çıkarılan demiri işleyerek Mezopotamya da satmışlar ve böylece tarım ve ticarete daylı bir ekonomi yaratmışlardır.

NOT; HİTİTLER , demiri eritmeyi başaran ilk insanlar arasındaydı.--PERS İMPARATORLUĞU--

Yeni bir halk olan İranlılar, Hint avrupa dillerini konuşan ailenin bir dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Bugünkü İran’a Medlerle birlikte gelen Persler, Elam bölgesi ile İran körfezinin doğusundaki dağlık bölgede yaşıyorlardı.

Dilleri yüzünden Persler, hint-avrupa halklarından biri olarak nitelendirilir.--PERS KRALI KYRUS--

Kyrus , Lidya krallığını ele geçirmiştir.

Persler sınırlarını kiralayarak korudular.

Kyrus fethettiği yerlerde hoşgörü ile yönetimi sağlamıştır dinlerine karışmamış geleneklerine karışmamıştır.--DARİUS--

Pers imparatorluğunun en becerekli kralı darius olmuştur.

Hoca şöyle demiş ; Eyalet sisteminin ilk örnekleri ve kökenini oluşturmuş ona göre hocaya göre.

Darius, imparatorluğu yirmi eyalete ayırmış ve her birinin başına yönetici olarak bir satrap ı atamıştır. Kral mutlak egemen olmakla birlikte valilerin önemli ölçüde bağımsızları ve sorumlulukları vardı.

--ZERDÜŞT DİNİ--

Pers kralı hiçbir zaman ruhani bir lider sayılmamıştır.

Genellikle kral rahiplik yapmış ve gücünü perslerin tanrısı Ahura mazda dan almıştır.

Ahura mazda (Hürmüz) ün dünyayı yarattığına inanmışlar.

Pers dininin esası kurbana dayanıyordu ve temelinde ateş vardı.

NOT; Pers kralı dariusla birlikle zerdüştlük şekline evrilmiş ve hızla batı asyaya yayılmıştır.

Zerdüştlük , hem yahudiliği hem hristiyanlığı etkilemiştir.

Hristiyan geleneğinin melekleri, ve kötüleri bekleyen cehenenem ateşi bu inancın kurucusu ZERDÜŞT’ten gelmektedir.

ÇİNDE YİNG-YANG inancıda zerdüşt inancına bu tür düalist ikili bir inançtır.

Not: yani iyilik olması için kötülükde olmalıdır görüşünü savunurlar ve bu özellikleriyle diyalektik denilen anlayışa uyarlar.

Zerdüşt dini dualizmi içeriyordu iki mesaj vardı . İki ilahi güç olarak bunlardan biri mesajını gönderen gerçek tanrı AHURA , diğeri de şeytandır.YAHUDİ TOPLUMU VE MUSEVİLİK ;

- Yahudilerin yerleştikleri ilk yer ARABİSTAN çölü olmuştur.

Yahudu incili olarak bilinen eski ahitte (tevratta) bu halkın geçmişine ilişkin menkıbelere yer verilmiştir.

Yahudi tarihsel belgelerinde tufan hikayesi ve hukuki gelenekler gibi Hammurabiyi hatırlatan hukuksal düzenlemeler ve yüksek yerlerdeki Tanrılara tapma gibi mezopotamya gelenekleri bulunmaktadır.

Yahudiler oldukça yoksul sayılabilecek topraklarını KENANLI Samilerden teker teker fethederek almışlar aynı zamanda onların geleneklerini ve kültürlerini benimsemişlerdir.

İbrahim peygambere inananların dini tektanrılı değildi , Her kabilenin belli bir tanrısı vardı ve İbrahim in kabilesinin tanrısı EL adında bir tanrıydı.

Adı bir mısırlı adı olan ibrahim peygamber bir krallık mahkemesinde yerişmiş ve İsrail halının kurucusu olmuştur.

Not; Çok zor koşullarda karşılaşınca yurtlarına dönmeye karar vermişlerdir. Bu dönüş ‘’ÇIKIŞ’’ olarak adlandırılmıştır.NOT; YEHOVA(YAHUDİCİLİK) ; kabileler konfederasyonunu baştanrısıydı.

NOT ; HENOTEİZM ; Diğer tanrıların varlığını inkar etmeden tek bir tanrıya tapınma. YEHUDA da böyledir.

----MISIR UYGARLIĞI ---

NİL TERSİNE AKAN TEK NEHİR!

Mısır ın bulunduğu bölge dışarıdan gelen etkilerle temasını sınırlandırmıştır.

Bu yüzden mezopotamya uygarlığını ticaret,iletişim ve vahşi fetihler karakterize ederken , Mısır toplumu kendine yeterli olmuş Kültür ve toplum olarak içe kapanmış ve bu nedenle Mısır a istikrar hakim olmuştur.

Not , Mısır halkının dini inancı toplumun güçlü olmasında ve uzun yaşamasında önemli bir faktör olmuştur.

Mısırda ciddi bir tüccar yok. (TAHINLAMA) Bürokrasi memurlaşma var.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir