Uluslarüstülük ve Avrupa Birliği

Cevapla
ozans1
Mesajlar: 1
Kayıt: 29 Mar 2019 21:12
İletişim:

29 Mar 2019 21:18

Uluslarüstülük ve Avrupa Birliği
Uluslarüstülük, devletlerin kesin ve geri dönülmez şekilde
ulusal egemenliklerinin önemli bir kısmını devrederek
kurdukları bir örgütle, Avrupa Birliği deneyimiyle ortaya
çıkmıştır. Uluslarüstülük anlayışı Ernest B. Haas
tarafından neofonksiyonalizm (Yeni işlevselcilik) olarak
adlandırılan bir teori içinde ve özelde Avrupa Birliği’nin
gelişimini açıklayacak şekilde ortaya konmuştur. Yeni
işlevselcilere (Neofonksiyonalistler) göre “bir alanda
oluşturulan uluslarüstü kurumların avantajlarından
yararlananlar diğer alanlarda da benzer oluşumları
destekleyeceklerdir.”
Haas, siyaset alanlarını birincil siyaset alanları ve ikincil
siyaset alanları olarak ikiye ayırmıştır.
1. Birincil siyaset alanları; güvenlik, savunma, dış
politika gibi konulardan oluşur.
2. İkincil siyaset alanları; ekonomik ve teknik
alanlardır. Haas’a göre çıkar grupları ikincil
siyaset alanlarında etkili ve başarılı
olabilmektedir. Dolayısıyla uluslarüstülük
ekonomik ve teknik sektörlerde başlayabilecek
bir olgudur.
Devletlerin egemen yetkilerinin bir kısmını devrederek
kurdukları bu örgüte Haas “uluslarüstü örgüt” demektedir.
Ekonominin bir alanında faaliyet gösteren çıkar grupları,
kendi sektörlerindeki uluslarüstü bütünleşmenin sağladığı
yararları daha da artırmak için, ekonominin sektörel
bağımlılığı olgusundan hareketle diğer sektörlerde de
uluslarüstü bütünleşmeye gidilmesini teşvik edecektir.
Haas, bu olguyu “uluslarüstülüğün sirayet etkisi” olarak
tanımlamıştır. Avrupa Topluluğu’nda gümrük birliğinin
1968’de oluşturulmasını bu duruma örnek olarak
gösterebiliriz.
AKÇT ile başlayan uluslarüstü bütünleşme süreci Roma
Antlaşmalarıyla devam etmiştir. Bütünleşme bir yandan
bir uluslarüstü bir pazar entegrasyonu olarak gelişirken
diğer yandan nükleer çalışmaları da kapsamına almıştır.
Roma Antlaşmaları iki yeni Topluluk daha kurulmasını
sağlamıştır. Bu bağlamda Avrupa Ekonomik Topluluğunu
Kuran Antlaşma ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu
Kuran Antlaşma (Roma Antlaşmaları) 25 Mart 1957’de
Roma’da, Fransa, İtalya, Federal Almanya, Hollanda,
Belçika ve Lüksemburg tarafından imzalanmıştır.
Maastricht Antlaşması, Avrupa Toplulukları’ndan Avrupa
Birliği’ne geçişi sağlamıştır. Bu geçiş aynı zamanda
uluslarüstü bütünleşmenin siyasi alanlara sirayet etmesi
anlamını da taşımaktadır. Avrupa Ekonomik Parasal
Birliği ve Euro, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası
bu geçişin somut düzenlemeler bu antlaşmayla ortaya
çıkmıştır. Avrupa Birliği Antlaşması Maastricht’te 7 Şubat
1992’de on iki üye devlet tarafından imzalanmıştır.
Bütünleşmenin derinleşmesi sürecinde en köklü değişim
Lizbon Antlaşması’yla yapılmıştır. 2009’da yürürlüğe
giren antlaşmayla Avrupa Birliği köklü bir yapısal
değişime uğramıştır. Maastricht Antlaşması’nın kurduğu
sütunlu yapıyı sona erdirmiş ve uluslarüstü örgütsel yapı
iki ayrı örgüt olarak düzenlemiştir:
a. Avrupa Birliği
b. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
En son 2013 yılında Hırvatistan’ın katılımıyla üye sayısı
28’e ulaşmıştır. Türkiye ve Batı Balkanlar katılım
sürecinde olan Avrupalı devletlerdir.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir