Sağlık bilgisi yazılı sınavları

Cevapla
murat güre
Mesajlar: 38
Kayıt: 07 Kas 2016 11:29
İletişim:

12 Kas 2016 19:31

AD SOYAD: A
SINIF, NO:
………….. LİSESİ 2015-2016 1. DÖNEM SAĞLIK BİLGİSİ 1. SINAVI


1.BÖLÜM (30puan )

Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y harfini koyunuz.

a.….…...Yoğurt bakterisi, patojen bakteridir.

b………. Hastaların bilgi isteme hakkı vardır.

c……….Ruh sağlığı bozuk olan kişi sağlıklıdır.

d……….Sağlık hizmetleri, herkesin hakkıdır.

e………. Hastanın tedaviyi reddetme hakkı yoktur.

f………. Gelişmede, hücre sayısı artışı vardır.

g………. Görme engelliliği, doğum öncesinde başlayabilir.

ğ………. Mantarların bazıları zehirlidir.

h……… Erken tanı, ikincil koruma hizmetleri içinde yer alır.

ı……….Tam bir iyilik halinde olan kişi sağlıklıdır.


2. BÖLÜM ( 30puan )
Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

• Çocukluk dönemi …………………………. yaşları arasıdır.

• Erkeklik hormonu………………………………..dir.

• Bir yıl içinde, canlı doğup bir yılını tamamlamadan ölen bebek sayısının, o yıl içindeki canlı doğum sayısına oranın bin ile çarpımıyla …………………………… …………………………hızı bulunur.

• Geç ergenlik dönemi …………………………….. yaşları arasıdır.

• ……………….basamak tedavide hasta yatarak tedavi edilir.

• Bir yıl içinde, ölüm sayısının, yıl ortası nüfusa bölümünün bin ile çarpımıyla ….………………..……….hızı bulunur.

• Kişinin kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde yaşamasına,yaşına uygun olarak düşüne bilmesine……..………………………………….. İyilik hali denir.

• Hastalığa neden olan mikroorganizmalara………………. denir.

• Sıtma hastalığına neden olan canlıyı taşıyan vektör ………………………..dir.

• Alerjiye sebep olan maddelere………………………..denir.


3. BÖLÜM (40 puan )

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden etmenlerden kimyasal etmenlerden biridir?
A.) mantarlar B.) alerjenler
C.) vektörler D.) tarımsal ilaçlar

2. Kişinin kendi yaş grubuna göre beceri, sorumluluk vb. konularında geri olma durumu hangi engelliliğe girer?
A.) zihinsel B.) görme
C.) işitme D.) fiziksel

3. Aşağıdakilerden hangisi vektördür?
A.) inek B.) at
C.) kene D.) mantar

4. İçme suları, gürültü,radyasyon vb. sağlığa etki eden etmenlerden hangisi grupta değerlendirilir?
A.) bünyesel B.) fiziksel
C.) kimyasal D.) allerjenler

5. Yeni doğmuş bir bebeğin boyu ne olmalıdır?
A.) 40-45 B.) 42-51 C.) 48-52 D.) 52-55

6. Onkoloji ( kanser) hastanesi hangi basamak tedavi hizmetlerine girer?
A.) birinci basamak tedavi hizmetleri
B.) ikinci basamak tedavi hizmetleri
C.) üçüncü basamak tedavi hizmetleri
D.) dördüncü basamak tedavi hizmetleri

7. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinden değildir?
A.) ilaçla koruma
B.) bağışıklama
C.) sağlık eğitimi
D.) hastanın iyileştirilmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi 6-12 yaş arasını kapsayan dönemdir?
A.) özerklik dönemi B.) oyun dönemi C.) okul çağı dönemi D.) bebeklik dönemi


BAŞARILARAD SOYAD: B
SINIF, NO:
…………………. LİSESİ 2015-2016 1. DÖNEM SAĞLIK BİLGİSİ 1. SINAVI

1.BÖLÜM ( 30 puan )

Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y harfini koyunuz.
a.….…... Peynir mayası, patojen bakteridir.

b………. Hastanın doktorunu değiştirme hakkı vardır.

c……… Bedenen sağlığı bozuk olan kişi sağlıklıdır.

d………. Hastanın zamanına saygı gösterilmelidir.

e………. Sağlık bir yaşam hakkıdır.

f………. Büyümede, hücre sayısı artışı vardır.

g………. Zihinsel engellilik, doğum öncesinde başlayabilir.

ğ………. Sağlık eğitimi , birincil koruma hizmetleri içinde yer alır.

h……….Kültür mantarları zehirli değildir.

ı………..Doku ve organların işlevsiz kalması engellilik durumudur.

2. BÖLÜM (30 puan)

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

• Bir yıl içinde, ölen ana sayısının, aynı yıl içinde canlı doğum sayısına bölümünün bin ile çarpımıyla ………………………………………………..……hızı bulunur.

• Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan canlıyı taşıyan vektör ……………………………..…dir.

• …………………....basamak tedavide hasta ayakta tedavi edilir.

• Yaşlılık dönemi …………………..…………… yaşları arasıdır.

• Kişinin hasta yada engelli olmaması durumuna ……………..…………………………..…. İyilik hali denir.

• Gözle görülmeyen, mikroskopla görülen canlılara ………………..........................................denir.

• Dişilik hormonu……………………………….dir.

• Bir yıl içinde, meydana gelen canlı doğumların sayısından, ölümlerin sayısının çıkarılmasıyla bulunan sayının, yıl ortası nüfusuna oranın bin ile çarpımıyla …………………………………………………..…. bulunur.

• Erken ergenlik dönemi ………………..……… yaşları arasıdır.

• Kalıtsal hastalıklar sağlığı etkileyen ……………………… etmenlere girer.
3. BÖLÜM (40 puan )
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Radyasyon, gürültü vb. sağlığa etki eden etmenlerden hangisi grupta değerlendirilir?
A.) bünyesel B.) fiziksel
C.) kimyasal D.) allerjenler

2. Yeni doğmuş bir bebeğin kütlesi ne olmalıdır?
A.) 3-3,5 kg B.) 3-4 kg
C.) 4-4,5kg D.) 2,5-3kg

3. Aşağıdakilerden hangisi vektör değildir?
A.) inek B.) fare
C.) sivrisinek D.) pire

4. Kişinin iskelet,sinir, kas sisteminin normal çalışmaması durumu hangi engelliliğe girer?
A.) zihinsel B.) işitsel
C.) ortopedik D.) zeka

5. Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden etmenlerden biyolojik etmenlerden değildir?
A.) mantarlar B.) alerjenler
C.) vektörler D.) böcek öldürücüler

6. Aşağıdakilerden hangisi 3-6 yaş arasını kapsayan dönemdir?
A.) özerklik dönemi B.) oyun dönemi C.) okul çağı dönemi D.) bebeklik dönemi

7. Verem hastanesi hangi basamak tedavi hizmetlerine girer?
A.) birinci basmak tedavi hizmetleri
B.) ikinci basmak tedavi hizmetleri
C.) üçüncü basmak tedavi hizmetleri
D.) dördüncü basmak tedavi hizmetleri

8. Aşağıdakilerden hangisi ikinci koruma hizmetidir?
A.) erken ta
B.) ilaçla koruma
C.) sağlık eğitimi
D.) bağışıklama


BAŞARILAR
murat güre
Mesajlar: 38
Kayıt: 07 Kas 2016 11:29
İletişim:

12 Kas 2016 19:31

ADI- SOYADI: SINIFI –NUMARASI: PUAN:

SORULAR

S1-)Aşağıdaki sorulardan doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. .
(Her soru 3 puan toplam 30 P)

A. (.….…...)Yoğurt bakterisi, patojen bakteridir.
B. (.….…...)Hastaların bilgi isteme hakkı vardır.
C. (.….…...)Ruh sağlığı bozuk olan kişi sağlıklıdır.
D. (.….…...)Sağlık hizmetleri, herkesin hakkıdır.
E. (.….…...)Hastanın tedaviyi reddetme hakkı yoktur.
F. (.….…...)Gelişmede, hücre sayısı artışı vardır.
G. (.….…...)Görme engelliliği, doğum öncesinde başlayabilir.
H. (.….…...)Mantarların bazıları zehirlidir.
İ. (.….…...)Erken tanı, ikincil koruma hizmetleri içinde yer alır.
J. (.….…...)Tam bir iyilik halinde olan kişi sağlıklıdır.

S-2)Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz.(Her soru 4 puan toplam 20 P)
(Rehabilitasyon , menapoz , koruyucu , fiziksel , üçüncü derece)
A-Hastalık veya kaza sonucu iş yapabilme gücünü kaybetmiş kişilerin yeniden iş yapabilme gücüne kazandırmak için yapılan hizmetlere ………..…………… denir.
B-Üniversite ve araştırma hastaneleri daha ayrıntılı hastalık tedavi ve araştırma hastaneleri olup ………………...…tedavi hizmetlerini kapsar.
C-Hastalıkların önlenmesi amacıyla verilen sağlık hizmetlerine …………………… sağlık hizmetleri denir.
D-Kirli hava, gıda katkı maddeleri ve kanserojenler, sağlığı olumsuz etkileyen ………………. etmenlerdir.
E-Kadınların 45-49 yaş arasında üreme yeteneğini kaybettiği döneme..........................................denir.

S-3)Aşağıdaki sorulara uygun şıkkı işaretleyiniz.(Her soru 4 puan toplam 20 P)
A- Aşağıdakilerden hangisi vücudun duyu organları ya da uzuvlarından birinde kaza veya hastalık sonucu oluşan fonksiyon kaybına verilen addır?
A) Engellilik B) Hastalık C) Ruhsallık D) Vektörler E) Mikroorganizma

B-Aşağıdakilerden hangisi ,sağlığa etki eden çevresel etmenlerden biri sayılmaz?
A)Tarımsal ilaçlar B)Böbrekte oluşan taşlar C)Strese neden olan gürültü
D)Besinlerle alınan hormon E)Sulardaki flor eksikliği

C)Aşağıdakilerden hangisi, insanda büyüme ve gelişmeyi etkileyen yapısal etmenlerden biridir?
A) Suların bileşimi B) İlaçlar C) Besinler
D) Aşılar E) Hormonlar

D)Aşağıdakilerden hangisi 6-12 yaş arasını kapsayan dönemdir?
A.) özerklik dönemi B) oyun dönemi C.) okul çağı dönemi
D.) bebeklik dönemi E)Ergenlik dönemi

S-4) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.(Her soru 10 puan toplam 30 P)
(cevaplar için arka sayfayı kullanınız)

A. Büyüme ve gelişmede hormonların etkileri nelerdir?(10p)
B. Mikroorganizmaların insan sağlığı açısından tehlikelerini belirtiniz.(10p)
C. Ergenlik döneminde neden yeni sorunlarla karşılaşılır?(10p)
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj

“Seçmeli Dersler” sayfasına dön

 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir