Bağımsız Denetim Ders Notu

Cevapla
Barut
Mesajlar: 1
Kayıt: 19 Haz 2019 12:16
İletişim:

19 Haz 2019 12:20

Bağımsız Denetim Ders Notları

BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SÜRELER
 Sorumlu ortak baş denetçi olabilmek için bu alanda 10 yıl ve üzeri bir deneyime sahip olmak ve SPK’nın listesinde yer alan bir denetim firmasında en az 2 yıl süreyle denetim faaliyetlerinde bulunmak gerekir
 Baş Denetçi olabilmek için 10 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekir
 Kıdemli Denetçi olabilmek için 6 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekir
 Denetçi olabilmek için 3 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekir
 Denetçi Yardımcısı olabilmek için 2 yıl staja tabi olunması ve 4 aylık en az 200 saatlik eğitim alınması gerekir.
 Mesleki yeterliliğe sahip olmayan veya bu özellikleri yitiren bağımsız denetçilerin işine son verilir ve kurula en geç 6 iş günü içinde bildirilir.
 Bir Denetçinin Denetlemiş olduğu bir işletme de çalışabilmesi için Denetimin yapıldığı tarihten sonra 2 yıl geçmesi gerekir.
 Sorumlu Ortak Baş Denetçi Bağımsız Denetim Raporu imzaladıktan sonra en geç izleyen iş günü mesai bitimine kadar işletmeye, SPK’ya ve Borsa’ya göndermek zorundadır.
 Denetlenen İşletme kendisi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nu en geç izleyen iş günü mesai bitimine kadar SPK’ya ve Borsa’ya göndermek zorundadır.
 Denetim komitesi, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az 2 üye’den oluşmaktadır (Genel Müdür kesinlikle olacak diğer üye ise yönetim kurulu üyeleri arasından olacak ancak icracı üye olmayacak.
 Denetim Komitesi yılda en az 4 kere (3 ayda bir) toplanır.
 Bağımsız denetimi kuruluşu seçimi, en geç ilgili hesap döneminin ilk 3 ayında ve genel kurul toplantısından önce gerçekleştirilerek genel kurulun onayına sunulur.
 Bağımsız Denetim Sözleşmesi yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6 iş günü içinde Kurula gönderilir.
 Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi bir defada en çok 7 yıl süreyle yapılabilir.
 Bağımsız Denetim Şirketi 5 yıl üst üste denetim faaliyetlerini sürdürmezse denetim lisansı iptal edilir.
 Çalışma kağıtları Bağımsız denetim raporu tamamlandığı tarihten itibaren en fazla 60 gün içerisinde bir araya getirilmesi gerekir.
 Çalışma kağıtları Bağımsız denetim raporu tamamlandığı tarihten itibaren 10 yıl saklanmak zorundadır.
 Bağımsız denetçi Süreklilik konusunda belirsizliğe dair bir şüphe duyarsa işletme yönetiminden değerlendirme dönemini bilanço tarihinden sonraki en az 12 aylık süre için yapmasını talep eder.
BAĞIMSIZ DENETİM İLKELERİ
 Mesleki Şüphecilik
 Makul Güvence
 Bağımsız Denetim Riski ve Önemlilik (Önemlilik seviyesi arttıkça Bağımsız Denetim Riski azalır. Yani aralarında ters orantı vardır.)
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN NİTELİKLERİ
 Unvan
 Mesleki Şüphecilik
 Bağımsızlık
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE BAĞIMSIZ DENETÇİ ETİK KURALLARI
 Mesleki Özen ve Titizlik
 Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı
 Reklam Yasağı Sır Saklama Yükümlülüğü Karşılıklı İlişkiler ve Haksız Rekabet
 Bağımsız Denetim Ekibi = Min 3 Asil Denetçi + Min 3 Yedek Denetçi
BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİNİN SORUMLULUKLARI
 Dürüstlük
 Tarafsızlık
 Mesleki yeterlilik, özen ve titizlik
 Güvenilirlik
 Mesleki davranış
BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİNİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
 Deneyimli olma
 Teknik bilgiye sahip olma
 Sektör hakkında yeterli bilgiye sahip olma
 Mesleki karar verme yeteneğine sahip olma
ÇALIŞMA KÂĞITLARI TÜRLERİ
 Analizler
 Önemli konu özetleri
 Doğrulama mektupları
 İşletme yönetimi teyit mektupları
 Kontrol listeleri
 Elektronik postalar
HİLE VE USULSÜZLÜKLER İÇİN KULLANILACAK DENETİM TEKNİKLERİ
 Yevmiye kayıtları ve diğer düzeltmeler
 Muhasebe tahminleri
 Önemli işlemlerin dayandığı iş mantığı
TEMEL BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ
 Muhasebe kayıtları ile finansal tabloların karşılaştırılarak tutarların kontrol edilmesi,
 Önemli yevmiye kayıtlarının ve finansal tabloların hazırlanması sürecinde yapılan diğer düzeltmelerin incelenmesi.
EK BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ
 İnceleme,
 Gözlem,
 Bilgi Toplama,
 Doğrulama,
 Yeniden Hesaplama,
 Yeniden Uygulama,
 Analitik İnceleme.
RİSK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
 İşletme yönetimi ve işletmedeki diğer kişilerle görüşülmesi
 Analitik inceleme,
 İnceleme ve gözlem teknikleri.
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAPSAMI
 Kontrol çevresini,
 İşletmenin risk değerlendirme sürecini,
 Finansal raporlama ve iletişim ile ilgili faaliyet süreçlerini içeren bilgi sistemlerini,
 Kontrol işlemlerini,
 Kontrollerin gözetimini içermektedir.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN TEMEL UNSURLARI
 Başlık,
 Muhatap,
 Giriş Paragrafı,
 İşletme Yönetiminin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu,
 Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu,
 Bağımsız Denetçi Görüşü,
 Diğer Raporlama Yükümlülükleri,
 Bağımsız Denetçinin İmzası,
 Bağımsız Denetim Raporunun Tarihi,
 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Adresi.
kader.akın
Mesajlar: 1
Kayıt: 24 Eyl 2019 14:44
İletişim:

24 Eyl 2019 14:59

[Local Link Removed for Guests] yazdı: [Local Link Removed for Guests]
19 Haz 2019 12:20
Bağımsız Denetim Ders Notları

BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SÜRELER
 Sorumlu ortak baş denetçi olabilmek için bu alanda 10 yıl ve üzeri bir deneyime sahip olmak ve SPK’nın listesinde yer alan bir denetim firmasında en az 2 yıl süreyle denetim faaliyetlerinde bulunmak gerekir
 Baş Denetçi olabilmek için 10 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekir
 Kıdemli Denetçi olabilmek için 6 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekir
 Denetçi olabilmek için 3 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekir
 Denetçi Yardımcısı olabilmek için 2 yıl staja tabi olunması ve 4 aylık en az 200 saatlik eğitim alınması gerekir.
 Mesleki yeterliliğe sahip olmayan veya bu özellikleri yitiren bağımsız denetçilerin işine son verilir ve kurula en geç 6 iş günü içinde bildirilir.
 Bir Denetçinin Denetlemiş olduğu bir işletme de çalışabilmesi için Denetimin yapıldığı tarihten sonra 2 yıl geçmesi gerekir.
 Sorumlu Ortak Baş Denetçi Bağımsız Denetim Raporu imzaladıktan sonra en geç izleyen iş günü mesai bitimine kadar işletmeye, SPK’ya ve Borsa’ya göndermek zorundadır.
 Denetlenen İşletme kendisi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nu en geç izleyen iş günü mesai bitimine kadar SPK’ya ve Borsa’ya göndermek zorundadır.
 Denetim komitesi, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az 2 üye’den oluşmaktadır (Genel Müdür kesinlikle olacak diğer üye ise yönetim kurulu üyeleri arasından olacak ancak icracı üye olmayacak.
 Denetim Komitesi yılda en az 4 kere (3 ayda bir) toplanır.
 Bağımsız denetimi kuruluşu seçimi, en geç ilgili hesap döneminin ilk 3 ayında ve genel kurul toplantısından önce gerçekleştirilerek genel kurulun onayına sunulur.
 Bağımsız Denetim Sözleşmesi yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6 iş günü içinde Kurula gönderilir.
 Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi bir defada en çok 7 yıl süreyle yapılabilir.
 Bağımsız Denetim Şirketi 5 yıl üst üste denetim faaliyetlerini sürdürmezse denetim lisansı iptal edilir.
 Çalışma kağıtları Bağımsız denetim raporu tamamlandığı tarihten itibaren en fazla 60 gün içerisinde bir araya getirilmesi gerekir.
 Çalışma kağıtları Bağımsız denetim raporu tamamlandığı tarihten itibaren 10 yıl saklanmak zorundadır.
 Bağımsız denetçi Süreklilik konusunda belirsizliğe dair bir şüphe duyarsa işletme yönetiminden değerlendirme dönemini bilanço tarihinden sonraki en az 12 aylık süre için yapmasını talep eder.
BAĞIMSIZ DENETİM İLKELERİ
 Mesleki Şüphecilik
 Makul Güvence
 Bağımsız Denetim Riski ve Önemlilik (Önemlilik seviyesi arttıkça Bağımsız Denetim Riski azalır. Yani aralarında ters orantı vardır.)
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN NİTELİKLERİ
 Unvan
 Mesleki Şüphecilik
 Bağımsızlık
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE BAĞIMSIZ DENETÇİ ETİK KURALLARI
 Mesleki Özen ve Titizlik
 Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı
 Reklam Yasağı Sır Saklama Yükümlülüğü Karşılıklı İlişkiler ve Haksız Rekabet
 Bağımsız Denetim Ekibi = Min 3 Asil Denetçi + Min 3 Yedek Denetçi
BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİNİN SORUMLULUKLARI
 Dürüstlük
 Tarafsızlık
 Mesleki yeterlilik, özen ve titizlik
 Güvenilirlik
 Mesleki davranış
BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİNİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
 Deneyimli olma
 Teknik bilgiye sahip olma
 Sektör hakkında yeterli bilgiye sahip olma
 Mesleki karar verme yeteneğine sahip olma
ÇALIŞMA KÂĞITLARI TÜRLERİ
 Analizler
 Önemli konu özetleri
 Doğrulama mektupları
 İşletme yönetimi teyit mektupları
 Kontrol listeleri
 Elektronik postalar
HİLE VE USULSÜZLÜKLER İÇİN KULLANILACAK DENETİM TEKNİKLERİ
 Yevmiye kayıtları ve diğer düzeltmeler
 Muhasebe tahminleri
 Önemli işlemlerin dayandığı iş mantığı
TEMEL BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ
 Muhasebe kayıtları ile finansal tabloların karşılaştırılarak tutarların kontrol edilmesi,
 Önemli yevmiye kayıtlarının ve finansal tabloların hazırlanması sürecinde yapılan diğer düzeltmelerin incelenmesi.
EK BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ
 İnceleme,
 Gözlem,
 Bilgi Toplama,
 Doğrulama,
 Yeniden Hesaplama,
 Yeniden Uygulama,
 Analitik İnceleme.
RİSK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
 İşletme yönetimi ve işletmedeki diğer kişilerle görüşülmesi
 Analitik inceleme,
 İnceleme ve gözlem teknikleri.
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAPSAMI
 Kontrol çevresini,
 İşletmenin risk değerlendirme sürecini,
 Finansal raporlama ve iletişim ile ilgili faaliyet süreçlerini içeren bilgi sistemlerini,
 Kontrol işlemlerini,
 Kontrollerin gözetimini içermektedir.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN TEMEL UNSURLARI
 Başlık,
 Muhatap,
 Giriş Paragrafı,
 İşletme Yönetiminin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu,
 Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu,
 Bağımsız Denetçi Görüşü,
 Diğer Raporlama Yükümlülükleri,
 Bağımsız Denetçinin İmzası,
 Bağımsız Denetim Raporunun Tarihi,
 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Adresi.
[Local Link Removed for Guests] yazdı: [Local Link Removed for Guests]
19 Haz 2019 12:20
Bağımsız Denetim Ders Notları

BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SÜRELER
 Sorumlu ortak baş denetçi olabilmek için bu alanda 10 yıl ve üzeri bir deneyime sahip olmak ve SPK’nın listesinde yer alan bir denetim firmasında en az 2 yıl süreyle denetim faaliyetlerinde bulunmak gerekir
 Baş Denetçi olabilmek için 10 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekir
 Kıdemli Denetçi olabilmek için 6 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekir
 Denetçi olabilmek için 3 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekir
 Denetçi Yardımcısı olabilmek için 2 yıl staja tabi olunması ve 4 aylık en az 200 saatlik eğitim alınması gerekir.
 Mesleki yeterliliğe sahip olmayan veya bu özellikleri yitiren bağımsız denetçilerin işine son verilir ve kurula en geç 6 iş günü içinde bildirilir.
 Bir Denetçinin Denetlemiş olduğu bir işletme de çalışabilmesi için Denetimin yapıldığı tarihten sonra 2 yıl geçmesi gerekir.
 Sorumlu Ortak Baş Denetçi Bağımsız Denetim Raporu imzaladıktan sonra en geç izleyen iş günü mesai bitimine kadar işletmeye, SPK’ya ve Borsa’ya göndermek zorundadır.
 Denetlenen İşletme kendisi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nu en geç izleyen iş günü mesai bitimine kadar SPK’ya ve Borsa’ya göndermek zorundadır.
 Denetim komitesi, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az 2 üye’den oluşmaktadır (Genel Müdür kesinlikle olacak diğer üye ise yönetim kurulu üyeleri arasından olacak ancak icracı üye olmayacak.
 Denetim Komitesi yılda en az 4 kere (3 ayda bir) toplanır.
 Bağımsız denetimi kuruluşu seçimi, en geç ilgili hesap döneminin ilk 3 ayında ve genel kurul toplantısından önce gerçekleştirilerek genel kurulun onayına sunulur.
 Bağımsız Denetim Sözleşmesi yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6 iş günü içinde Kurula gönderilir.
 Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi bir defada en çok 7 yıl süreyle yapılabilir.
 Bağımsız Denetim Şirketi 5 yıl üst üste denetim faaliyetlerini sürdürmezse denetim lisansı iptal edilir.
 Çalışma kağıtları Bağımsız denetim raporu tamamlandığı tarihten itibaren en fazla 60 gün içerisinde bir araya getirilmesi gerekir.
 Çalışma kağıtları Bağımsız denetim raporu tamamlandığı tarihten itibaren 10 yıl saklanmak zorundadır.
 Bağımsız denetçi Süreklilik konusunda belirsizliğe dair bir şüphe duyarsa işletme yönetiminden değerlendirme dönemini bilanço tarihinden sonraki en az 12 aylık süre için yapmasını talep eder.
BAĞIMSIZ DENETİM İLKELERİ
 Mesleki Şüphecilik
 Makul Güvence
 Bağımsız Denetim Riski ve Önemlilik (Önemlilik seviyesi arttıkça Bağımsız Denetim Riski azalır. Yani aralarında ters orantı vardır.)
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN NİTELİKLERİ
 Unvan
 Mesleki Şüphecilik
 Bağımsızlık
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE BAĞIMSIZ DENETÇİ ETİK KURALLARI
 Mesleki Özen ve Titizlik
 Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı
 Reklam Yasağı Sır Saklama Yükümlülüğü Karşılıklı İlişkiler ve Haksız Rekabet
 Bağımsız Denetim Ekibi = Min 3 Asil Denetçi + Min 3 Yedek Denetçi
BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİNİN SORUMLULUKLARI
 Dürüstlük
 Tarafsızlık
 Mesleki yeterlilik, özen ve titizlik
 Güvenilirlik
 Mesleki davranış
BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİNİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
 Deneyimli olma
 Teknik bilgiye sahip olma
 Sektör hakkında yeterli bilgiye sahip olma
 Mesleki karar verme yeteneğine sahip olma
ÇALIŞMA KÂĞITLARI TÜRLERİ
 Analizler
 Önemli konu özetleri
 Doğrulama mektupları
 İşletme yönetimi teyit mektupları
 Kontrol listeleri
 Elektronik postalar
HİLE VE USULSÜZLÜKLER İÇİN KULLANILACAK DENETİM TEKNİKLERİ
 Yevmiye kayıtları ve diğer düzeltmeler
 Muhasebe tahminleri
 Önemli işlemlerin dayandığı iş mantığı
TEMEL BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ
 Muhasebe kayıtları ile finansal tabloların karşılaştırılarak tutarların kontrol edilmesi,
 Önemli yevmiye kayıtlarının ve finansal tabloların hazırlanması sürecinde yapılan diğer düzeltmelerin incelenmesi.
EK BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ
 İnceleme,
 Gözlem,
 Bilgi Toplama,
 Doğrulama,
 Yeniden Hesaplama,
 Yeniden Uygulama,
 Analitik İnceleme.
RİSK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
 İşletme yönetimi ve işletmedeki diğer kişilerle görüşülmesi
 Analitik inceleme,
 İnceleme ve gözlem teknikleri.
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAPSAMI
 Kontrol çevresini,
 İşletmenin risk değerlendirme sürecini,
 Finansal raporlama ve iletişim ile ilgili faaliyet süreçlerini içeren bilgi sistemlerini,
 Kontrol işlemlerini,
 Kontrollerin gözetimini içermektedir.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN TEMEL UNSURLARI
 Başlık,
 Muhatap,
 Giriş Paragrafı,
 İşletme Yönetiminin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu,
 Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu,
 Bağımsız Denetçi Görüşü,
 Diğer Raporlama Yükümlülükleri,
 Bağımsız Denetçinin İmzası,
 Bağımsız Denetim Raporunun Tarihi,
 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Adresi.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj

“SMMM,YMM,SPK ve Bağımsız Denetçilik” sayfasına dön

 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir