CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DOĞRU-YANLIŞ TESTİ 2

Cevapla
sevgi
Mesajlar: 57
Kayıt: 25 Mar 2017 20:56
İletişim:

26 Mar 2017 00:17

1. Hapis cezasının ertelenmesi halinde denetim süresi 5 yıldır.
Doğru Yanlış
2. (A), aralarında düşmanlık bulunan (B)’yi öldürmek için onun bindiği uçağa bomba koyar. Uçuş sırasında bomba patlar ve uçakta bulunan herkes ölür. Bu olayda (A), (B)’yi doğrudan kastla, diğer yolcuları ise olası kastla öldürmüş sayılır.
Doğru Yanlış
3. (A) sokakta karşılaştığı çocuğu sevmek amacıyla havaya atıp tutmaya başlar, fakat aniden kalp krizi geçirir. Yere düşen çocuk yaralanır. Bu olayda (A)’ya bilinçli taksirle işlenen yaralama suçundan ceza verilir.
Doğru Yanlış
4. Kendi evini ateşe veren ve yangından kurtulmak için kaçtığı sırada başkasını ezen kişi zorunluluk halinden yararlanır.
Doğru Yanlış
5. Bir suçun olası kastla işlendiği sabitse, hakim olası kast nedeniyle cezayı indirmek zorundadır. Bu hafifletici nedeni uygulamama gibi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.
Doğru Yanlış
6. Bir plajın yakınından aşırı hızla geçen sürat motoru sürücüsü (A), denizde yüzenlerden birine çarparak yaralanmasına neden olur. Bu olayda (A)’ya bilinçli taksirle işlenen yaralama suçundan ceza verilir.
Doğru Yanlış

7. Şehir trafiğinde aşırı hız yapan sürücü (A), (B)’nin kullandığı araca çarpar ve bunun sonucunda (B) yaralanır. Bu olayda (A)’ya bilinçli taksirle işlenen yaralama suçundan ceza verilir.
Doğru Yanlış
8. Bir suçun tamamlanma ve sona erme anı çakışmayabilir.
Doğru Yanlış
9. Geçici ve süreli kanunlar, sürelerinin dolması veya geçici durumun ortadan kalkması sebebiyle yülürlükten kalksa bile, yürürlükte bulundukları dönem içinde işlenen suçlara uygulanmaya devam ederler.
Doğru Yanlış
10. Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olan infaz rejimine ilişkin kanunlar failin lehine veya aleyhine olmasına bakılmaksızın derhal uygulanır.
Doğru Yanlış
11. Türkiye'de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye'de yeniden yargılanır.
Doğru Yanlış
12. Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi halinde, ağır ceza mahkemesi tutuklama veya diğer koruma tedbirlerine başvurulabilir.
Doğru Yanlış
13. Ceza zamanaşımı kamu davasını düşürür.
Doğru Yanlış
14. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının ihmali hareketle işlenmesi durumunda hakim cezayı indirmek zorundadır; takdir yetkisi yoktur.
Doğru Yanlış
15. Kesintisiz suç cezayı ağırlaştırıcı nedendir.
Doğru Yanlış
16. Seçimlik hareketli suçlarda seçimlik hareketlerden birinin veya tamamının yapılmış olması önemli değildir. Tamamı yapılsa bile ortada tek suç vardır.
Doğru Yanlış
17. Ceza kanununu bilmemek mazeret sayılmaz. Ancak işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.
Doğru Yanlış
18. Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.
Doğru Yanlış
19. Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.
Doğru Yanlış
20 Haksız tahrikte, tahrik edici fiilin suç olması şart değildir, hukuka aykırı olması yeterlidir.
Doğru Yanlış
21. İştirakte azmettiren belli değilse, azmettirenin ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortağının cezası indirilebilir.
Doğru Yanlış
22. Daha önce hapis cezasına mahkum olsa bile, kısa süreli hapis cezasına mahkum olan kişinin cezası adli para cezasına veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilebilir.
Doğru Yanlış
23. Daha önce hapis cezasına mahkum olsa bile, 65 yaşını bitirmiş olanlar hakkındaki kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilmesi zorunludur.
Doğru Yanlış
24. Bilinçli taksir hariç, taksirli suçlarda dolayı hükmedilen ceza uzun süreli olsa bile adli para cezasına çevrilebilir.
Doğru Yanlış
25. Suç işleme kararının icrasına başlamak teşebbüs için yeterlidir.
Doğru Yanlış
26. Eşya müsaderesi için kasıtlı bir suçun işlenmiş olması gerekir.
Doğru Yanlış
27. Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya kime ait olursa olsun müsadere edilir.
Doğru Yanlış
28. Suçun işlenmesinde kullanılan eşya iyiniyetli üçüncü kişiye ait ise müsadere edilmez.
Doğru Yanlış
29. Gerçeğine benzeyen oyuncak tabanca yağma suçunu işlemeye elverişli bir araçtır.
Doğru Yanlış
30. (A), 16 yaşındaki (B)’ye, (C)’nin arabasını çalması durumunda kendisine para vereceğini söyler. (B), arabayı çalmak üzereyken yakalanır.
* (A)’ya tamamlanmış hırsızlık suçundan ceza verilir. Doğru Yanlış
* (A), azmettirendir ve bir çocuğu azmettirdiği cezası arttırılır.
Doğru Yanlış
* 18 yaşından küçük olduğu için (B)’nin cezası indirilir. Bu indirimden (A) da yararlanır.
Doğru Yanlış
* (B), 11 yaşında olsaydı (A) dolaylı fail olurdu.
Doğru Yanlış
31. (A), (B)’nin ailesini rehin alır ve (B)’ye, (C)’nin arabasını çalması durumunda ailesini serbest bırakacağını söyler. (A), denileni yapar. Bu olayda işlenen hırsızlık suçu bakımından (A), azmettirendir.
Doğru Yanlış
32. (A) ve (B) hırsızlık konusunda anlaşırlar. Anlaşmaya göre (A) hırsızlık, (B) gözcülük yapacaktır. Olay sırasında gözcülük yapmakta olan (B) pişman olur ve olay yerini terk eder. (A) hırsızlık suçunu tek başına tamamlar. Bu olayda gönüllü vazgeçtiği için (B)’ye ceza verilmez.
Doğru Yanlış
33. Şehir trafiğinde aşırı hız yapan ve kırmızı ışıkta geçen sürücü (A), oğlu (B)’nin kullandığı diğer araca çarpar. Kaza sonucunda (A) yaralanır, oğlu (B) ise ölür. Bu olayda (B), (A)’nın oğlu olduğu için (A)’ya ceza verilmez.
Doğru Yanlış
34. Kamu görevlisi (A), bir firmadan üç farklı tarihte rüşvet alarak, önemli bir ihaleyi kazanmalarını sağlamıştır. Bu olayda (A)’nın işlediği üç rüşvet suçu hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanır.
Doğru Yanlış
35. Tehlikeye bilerek neden olanlar zorunluluk halinden yararlanamaz.
A) Doğru B) Yanlış
36. Başkası lehine zorunluluk hali mümkündür.
A) Doğru B) Yanlış
37. Taksirde hareket iradi değildir.
A) Doğru B) Yanlış
38. 6 ay hapis cezasını gerektiren bir suçta önödeme yoluna gidilebilir.
A) Doğru B) Yanlış
39. (A), sevdiği kızın başkasıyla evleneceğini duyunca onu zorla kaçırarak kendi evinde odaya kilitlemiş, 2 gün boyunca orada tutmuş ve cinsel saldırıda bulunmuştur. Bu olayda fikri içtima uygulanır.
A) Doğru B) Yanlış
40. Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda zincirleme suç vardır.
A) Doğru B) Yanlış
41. Fikri içtimanın varlığı halinde daha ağır olan (tek) suçtan ceza verilir; ancak verilecek ceza arttırılır.
A) Doğru B) Yanlış
42. Tekerrürde önceki cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
A) Doğru B) Yanlış
43. Olayda haksız tahrik varsa mahkeme takdiri indirim nedenlerini de uygulamak zorundadır.
A) Doğru B) Yanlış
44. Özel af kamu davasını düşürür.
A) Doğru B) Yanlış
45. Para cezaları hakkında özel af çıkarılamaz.
A) Doğru B) Yanlış
46. Hükümlünün ölümü halinde henüz infaz edilmemiş olan adli para cezası mirasçılarından istenir.
A) Doğru B) Yanlış
47. Hükümlünün ölümü halinde infaz edilmiş olan adli para cezası mirasçılarına iade edilir.
A) Doğru B) Yanlış
48. Kavga sırasında (A), yaralamak için (B)’nin kafasına sopayla vurmuş, fakat (B), beyin kanamasından ölmüştür. Bu durumda (A)’ya kasten yaralama ve taksirle öldürme suçundan ayrı ayrı ceza verilir.
A) Doğru B) Yanlış

olarak kesen milletvekili (B)’ye “sen çok terbiyesiz bir adamsın” diyerek hakaret eder. (A), milletvekili dokunulmazlığından yararlanır ve yargılanamaz; ancak dokunulmazlığı kaldırılırsa, ya da milletvekilliği görevi sona erdiğinde hakkında hakaret suçundan kamu davası açılabilir.
A) Doğru B) Yanlış
50. Milletvekili (A), gece otomobili ile evine döndüğü sırada yaya (B)’ye çarparak ölümüne neden olur. Milletvekili (A)’nın alkollü olduğu ve aşırı hızla seyrederek trafik kurallarını ihlal ettiği anlaşılır. Bu suç görevi ile ilgili olmadığından (B), yasama dokunulmazlığından yararlanmaz ve hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek kalmaksızın soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.
A) Doğru B) Yanlış
51. Yasama dokunulmazlığından milletvekili olmayan bakanlar da yararlanabilirler.
A) Doğru B) Yanlış
52. Hareketin Türkiye’de yapılması, neticenin ise yabancı ülkede gerçekleşmesi halinde suç yabancı ülkede işlenmiş sayılır.
A) Doğru B) Yanlış
53. TCK’da 65 yaşını bitirmiş olanlar bakımından zamanaşımı süreleri normal zamanaşımı sürelerinden daha az olarak kabul edilmiştir.
A) Doğru B) Yanlış
54. TCK’da suçu işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olanlar bakımından zamanaşımı süreleri normal zamanaşımı sürelerinden daha az olarak kabul edilmiştir.
A) Doğru B) Yanlış
55. Ertelenmiş mahkumiyetler tekerrüre esas olur.
A) Doğru B) Yanlış
56. Maddi iştirak manevi iştirake göre daha ağır cezalandırılır.
A) Doğru B) Yanlış
57. Ceza zamanaşımına uğramış mahkumiyet tekerrüre esas olmaz.
A) Doğru B) Yanlış
58. Dava zamanaşımı fiilin ve failin kim olduğunun bilindiği günden itibaren işlemeye başlar.
A) Doğru B) Yanlış
59. Suçun işlendiği sırada suça iştirak mümkündür.
A) Doğru B) Yanlış
60. İştirak halinde işlenen suçlarda sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı gönüllü vazgeçmeden yararlanır.
A) Doğru B) Yanlış
61. Kesintisiz suçlarda suçun kesintisiz suç olması sebebiyle failin cezası arttırılır.
A) Doğru B) Yanlış
62. Taksirli suçlarda iştirak mümkün değildir. Ancak taksirli suç birden fazla kişinin kusuruyla işlenmişse herkes kendi kusurundan sorumlu olur.
A) Doğru B) Yanlış
63. Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye'de yeniden yargılanır.
A) Doğru B) Yanlış
64. Bilinçli taksirle hariç, taksirli suçlardan dolayı hükmedilen hapis cezası 1 yıldan fazla olsa bile adli para cezasına çevrilebilir.
A) Doğru B) Yanlış
65. Bir suçtan dolayı mahkum olan kimse üst sınırı 2 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir.
A) Doğru B) Yanlış
66. Mahkumiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser.
A) Doğru B) Yanlış
67. TCK ceza zamanaşımının durmasını kabul etmemiştir.
A) Doğru B) Yanlış
68. Ceza zamanaşımı re'sen uygulanır ve hükümlü bundan vazgeçemez.
A) Doğru B) Yanlış
69. Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren 10 yıl geçtikten sonra infaz edilmez.
A) Doğru B) Yanlış
70. Önödeme müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez.
A) Doğru B) Yanlış
71. Uzlaşma kapsamındaki suçlarda önödeme yoluna gidilemez.
A) Doğru B) Yanlış
72. Kesintisiz suç TCK’da açıkça tanımlanmıştır.
A) Doğru B) Yanlış
1.Y
2.Y
3.Y
4.Y
5.D
6.D
7.D
8.D
9.D
10.Y
11.D
12.D
13.Y
14.Y
15.Y
16.D
17.D
18.D
19.D
20.D
21.D
22.D
23.Y
24.D
25.Y
26.D
27.D
28.D
29.D
30.Y-D-Y-D
31.Y
32.Y
33.Y
34.D
35.D
36.D
37.Y
38.Y
39.Y
40.D
41.Y
42.D
43.Y
44.Y
45.D
46.Y
47.Y
48.Y
49.Y
50.Y
51.D
52.Y
53.Y
54.D
55.D
56.Y
57.Y
58.Y
59.D
60.D
61.Y
62.D
63.D
64.D
65.D
66.D
67.D
68.D
69.Y
70.D
71.D
72.Y
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir