ADLİ-İDARİ HAKİMLİK-CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ 3

Cevapla
sevgi
Mesajlar: 57
Kayıt: 25 Mar 2017 20:56
İletişim:

26 Mar 2017 00:13

1. 5237 sayılı TCK ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ağır-basit tahrik ayırımı kaldırılarak tek tip haksız tahrike yer verilmiştir.
B) Ağır-hafif para cezası ayırımı kaldırılarak tek tip adli para cezasına yer verilmiştir.
C) Eksik teşebbüs-tam teşebbüs ayırımı kaldırılarak tek tip teşebbüse yer verilmiştir.
D) Ağırlaştırılmış müebbet-müebbet hapis cezası ayırımı kaldırılarak tek tip müebbet hapis cezasına yer verilmiştir.
E) Hafif hapis-hapis-ağır hapis cezası ayırımı kaldırılarak tek tip süreli hapis cezasına yer verilmiştir.
2. Kanunda aksi belirtilmeyen hallerde süreli hapis cezasının alt ve üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7 gün-20 sene
B) 1 ay-25 sene
C) 7 gün-30 sene
D) 1 ay-30 sene
E) 1 ay-20 sene
3. TCK’da tanımlanan kısa süreli hapis cezası aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) 3 ay ve daha az süreli hapis cezası
B) 6 ay ve daha az süreli hapis cezası
C) 1 yıl ve daha az süreli hapis cezası
D) 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası
E) 3 yıl ve daha az süreli hapis cezası
4. Erteleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2006 hakimlik sorusu)
A) Para cezaları ertelenemez.
B) Kural olarak 3 yıla kadar hapis cezası ertelenebilir.
C) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı herhangi mahkûmiyeti olan kişinin cezası ertelenemez.
D) 65 yaşını bitirmiş olan kişinin cezası ne olursa olsun ertelenebilir.
E) Denetim süresi sonunda mahkûmiyet ortadan kalkar.
5. Aşağıdakilerden hangisi TCK’da düzenlenen güvenlik tedbirlerinden biridir?
A) Müsadere
B) Süreli hapis cezası
C) Kısa süreli hapis cezası
D) Adli para cezası
E) Müebbet hapis cezası
6. Aşağıdakilerden hangisi TCK’da düzenlenen güvenlik tedbirlerinden biri değildir?
A) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
B) Eşya müsaderesi
C) Tutuklama
D) Sınır dışı edilme
E) Kazanç müsaderesi
7. Özel af ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Özel af sadece bir mahkûm hakkında çıkarılabilen af türüdür. Çok sayıda mahkûm hakkında çıkarılamaz.
B) Özel af cezayı bütün sonuçlarıyla kaldırır.
C) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları özel affa rağmen devam eder.
D) Adli para cezaları hakkında özel af çıkarılabilir.
E) Özel af halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir.
8. Aşağıdakilerden hangisi dava zamanaşımını kesen nedenlerden biri değildir?
A) Şüphelilerden birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması
B) Kolluk tarafından şüphelinin ifadesinin alınması
C) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi
D) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi
E) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi
9. Dava zamanaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuklar tarafından işlenen suçlarda dava zamanaşımı süreleri yetişkinlere oranla daha az olarak kabul edilmiştir.
B) Dava zamanaşımı re’sen uygulanır. Şüpheli veya sanık bundan vazgeçemez.
C) Dava zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur.
D) Kesintisiz suçlarda dava zamanaşımı kesintinin gerçekleştiği günden işlemeye başlar.
E) Zincirleme suçlarda dava zamanaşımı ilk suçun işlendiği günden itibaren işlemeye başlar.
10. Ceza ve müsadere zamanaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren 20 yıl geçtikten sonra infaz edilmez.
B) Çocuklar tarafından işlenen suçlarda ceza zamanaşımı süreleri yetişkinlere oranla daha az olarak kabul edilmiştir.
C) Yurtdışında işlenmiş olan bazı suçlardan dolayı verilen 10 seneden fazla hapis cezalarında, ceza zamanaşımı uygulanmaz.
D) Ceza zamanaşımı süreleri suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
E) Ceza zamanaşımı re’sen uygulanır. Hükümlü bundan vazgeçemez.

11.Önödeme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uzlaşma kapsamındaki suçlarda önödeme yoluna gidilemez.
B) Adli para cezasını gerektiren suçlarda önödeme yoluna gidilebilir.
C) Hapis cezasının yukarı sınırı 3 ayı aşmayan suçlarda önödeme yoluna gidilebilir.
D) Savcı önödeme işlemini yapmadan dava açmışsa artık önödeme yoluna gidilemez.
E) Önödeme kişisel hakların istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel değildir.
12. (A), ruhsatlı silahıyla öldürmek amacıyla (B)’ye ateş eder, ancak mermi (B)’yi yaralar. (A) tekrar ateş etmek için tetiğe basar ancak silah tutukluk yapar ve ateş almaz. Bunun üzerine (A) olay yerinden kaçarak uzaklaşır. (B) yaralı olarak kurtulur.
Buna göre, (A)’nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öldürmeye teşebbüsten ceza verilir.
B) Kasten yaralamadan ceza verilir.
C) İşlenemez suç nedeniyle (A)’ya ceza verilmez.
D) Gönüllü vazgeçme nedeniyle (A)’ya ceza verilmez.
E) Etkin pişmanlık nedeniyle (A)’ya ceza verilmez.
13. Takibi şikayete bağlı suçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İştirak halinde işlenen suçlarda sanıkların bir kısmı şikayet edilip bir kısmı hariç tutulamaz.
B) Şikayet süresi, fiilin ve failin bilindiği veya öğrenildiği günden işlemeye başlar.
C) Şikayet süresi 6 aylık hak düşürücü süreye bağlıdır.
D) Hükmün kesinleşmesinden sonraki şikayetten vazgeçme cezanın infazına engel olur.
E) Şikayetten vazgeçme sanık tarafından kabul edilmezse kamu davası düşmez.
14. Aşağıdakilerden hangisi ceza davasını ortadan kaldıramaz? (2004 KPSS sorusu)
A) Dava konusu suçun özel affa uğraması.
B) Dava konusu suçun genel affa uğraması.
C) Sanığın ölümü.
D) Şikayete bağlı suçla ilgili davada şikayetten vazgeçme.
E) Dava zamanaşımına süresinin dolması.
15. Türk Ceza Kanunun 61. maddesine göre, cezalar belirlenirken, cezaların azaltılmasında aşağıdaki nedenlerden hangisi en son uygulanır? (2004 hakimlik benzer soru)
A) Yaş küçüklüğü
B) Takdiri indirim nedenleri
C) Akıl hastalığı
D) Haksız tahrik
E) Şahsi sebepler
16. Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlardan biri değildir?
A) Müsadere
B) Adli para cezası
C) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi
D) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme
E) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
17. Af ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2003 KPSS sorusu)
A) Özel af sadece cezayı etkiler.
B) Genel af sadece kamu davasını bütün sonuçlarıyla kaldırır.
C) Cumhurbaşkanının affı genel aftır.
D) Özel af ancak belli kişiler ve belli suçlar için çıkarılabilir.
E) Genel af sadece cezayı bütün sonuçlarıyla kaldırır.
18. (M), uzun zamandır öldürmeyi düşündüğü eşi (H)’nin çayına zehir zannederek pudra şekeri koyar. (2007 hakimlik sorusu)
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Aracın elverişsizliği nedeniyle işlenemez suçtur.
B) İnsan öldürmeye teşebbüstür.
C) Fiili hata nedeniyle sözde suçtur.
D) Maddi konunun yokluğu nedeniyle işlenemez suçtur.
E) Sözde suçtur ve fail tehlikeli kişiliğini ortaya koyduğu için emniyet tedbiri uygulanır.
19. (A) tarafından üzerine bir tabanca doğrultulmak suretiyle ölümle tehdit edilen (B), (A)’dan kaçabilmek için (C)’ye ait arabayı çalmıştır. (2007 hakimlik sorusu)
Buna göre (B)’nin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) (B)’ye zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmez.
B) (B)’ye hırsızlık suçundan ceza verilir ve bu ceza tehdit nedeniyle azaltılır.
C) (B)’ye hırsızlık suçundan ceza verilir.
D) (B)’ye meşru savunma nedeniyle ceza verilmez.
E) (B)’ye hırsızlık suçundan ceza verilir ve bu ceza haksız tahrik nedeniyle azaltılır.
20. (A) yaralama kastıyla (B)’nin kafasına sopayla vurmuş; (B), beyin kanamasından ölmüştür. (2007 hakimlik sorusu)
Buna göre, (A)’nin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Taksirle öldürmeden sorumludur.
B) Hem kasten yaralamadan, hem de taksirle öldürmeden sorumludur.
C) Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralamadan sorumludur.
D) Kasten öldürmeden sorumludur.
E) Kasten yaralamadan sorumludur.
21. (A), (B)’den 1000 TL borç para alamayınca, (B)’nin kafasına silah doğrultarak ondan zorla 1000 TL ister. Bu şekilde (B)’nin cüzdanını alan (A) eve gidince cüzdanda sadece 600 TL bulunduğunu görür. Bunun üzerine ertesi gün (B)’nin işyerine gelir ve tekrar kafasına silah dayayarak zorla 400 TL daha ister. (B), hemen parayı (A)’ya verir.
Olayda (A)’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fikri içtima nedeniyle bir tek yağma suçundan ceza verilir.
B) İki hırsızlık ve iki tehdit suçundan ceza verilir.
C) İki ayrı yağma suçundan ceza verilir.
D) Bir tek yağma suçundan ceza verilir, fakat zincirleme suç nedeniyle ceza artırılır.
E) Bir tehdit ve bir de tamamlanmış yağma suçundan ceza verilir.
22. (A), aralarında husumet bulunan (B)’ye hakaret eder. (B)’nin de karşılık olarak kendisine hakaret etmesi üzerine silahını çeker ve ateş ederek (B)’yi öldürür.
Olayda (A)’nın işlediği suç ya da suçlar bakımından aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
A) Haksız tahrik
B) Zincirleme suç
C) Bileşik suç
D) Gerçek (maddi) içtima
E) Fikri içtima
23. Akıl hastası (A)’nın üvey babası (B), (A)’ya “kendini balkondan aşağı at, kanatlanıp uçacaksın” der. Bunun üzerine (A) balkondan atlayarak ölür.
Buna göre (B)’nin bu suçtaki sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azmettirme
B) Suçun nasıl işleneceği konusunda yol gösterme
C) Suç işleme kararını kuvvetlendirme
D) Suç işlemeye teşvik
E) Fail
24. Geri vermede ihtisas (özellik) ilkesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Geri verme halinde kişi beraat ettiğinde veya cezası infaz edildikten sonra onu geri veren ülkeye geri verilmelidir.
B) Geri verme halinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir.
C) Mahkeme kararı olmaksızın bir kişi yabancı ülkeye geri verilemez.
D) Vatandaş yabancı ülkeye geri verilemez.
E) Suç hangi ülkede işlenmiş ise o ülkenin kanunları uygulanır.
25. Aşağıdaki suçlardan hangisi taksirle de işlenebilir? (2007 KPSS sorusu)
A) Yaralama suçu
B) Tehdit suçu
C) Hırsızlık suçu
D) Cinsel saldırı suçu
E) Zimmet
26. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı ülkede, yabancı tarafından işlenen bir suç nedeniyle geri verme talebi diğer kanuni şartların da varlığı halinde kabul edilebilir? (2006 hakimlik sorusu)
A) Fiil, 2 yıl hapis cezasını gerektiriyor ise
B) Fiil, affa uğramış ise
C) Fiil, düşünce suçu ise
D) Fiil, Türk kanunlarına göre suç değil ise
E) Fiil, askeri suç ise
27. Yasama sorumsuzluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2003 hakimlik sorusu)
A) Yasama sorumsuzluğu fiilin hukuka aykırılığını kaldırır.
B) Yasama sorumsuzluğunun etkisi milletvekilliği suresiyle sınırlıdır.
C) Yasama sorumsuzluğu her türlü suçu kapsamaz.
D) Yasama sorumsuzluğu Cumhurbaşkanın görev suçlarını da kapsar.
E) Yasama sorumsuzluğundan sadece milletvekili olanlar yararlanabilir.
28. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2006 KPSS sorusu)
A) Haksız saldırı sadece faile yönelmiş olmalıdır.
B) Haksız saldırı sadece faile veya failin akrabalarına yönelmiş olmalıdır.
C) Haksız saldırı sadece faile, yakın akrabalarına veya küçüklere yönelmiş olmalıdır.
D) Haksız saldırı sadece faile ve failin alt ve üst soyuna yönelmiş olmalıdır.
E) Haksız saldırı herkese yönelmiş olabilir.
29. Suça iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2006 KPSS sorusu)
A) Suç işlendikten sonra olabilir.
B) Manevi şekilde olabilir.
C) Suç işlenirken olabilir.
D) Maddi şekilde olabilir.
E) İhmali davranışla olabilir.
30. Hukuka uygunluk nedenleri (cezai sorumluluğunu kaldıran nedenler) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2005 KPSS sorusu)
A) Amirin emrinin yerine getirilmesi bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmemiş, Anayasaya atıfta bulunmakla yetinilmiştir.
B) Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası, hukuka uygunluk nedeni olarak açıkça düzenlenmiştir.
C) Üçüncü kişi lehine zorunluluk hali kabul edilmemiştir.
D) Hukuka uygunluk nedenleri arasında sınırın aşılması hali düzenlenmemiş, çözüm kusurlukla ilgili genel kurallara bırakılmıştır.
E) Hukuka uygunluk nedenlerinin, sadece TCK’da yer alanlarla sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır.
31. Bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2005 KPSS sorusu)
A) Türk kanunlarına göre suç teşkil etmeyen bir fiil iadeye konu olabilir.
B) Askeri suç niteliğindeki bir fiil, iadeye konu olabilir.
C) Siyasi suç niteliğindeki bir fiil iadeye konu olamaz.
D) Vatandaşın iade edilemeyeceğine ilişkin kural, Anayasaya göre, suçun işlenmediği sırada vatandaş olanlar bakımından geçerlidir.
E) Fiil affa uğramış olsa bile iadeye konu olabilir.
32. (A), öldürmek kastıyla (B)’ye ateş eder ve (B)’yi kolundan yaralar. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan (B)’ye hastanede yanlışlıkla öldürücü iğne yapılır ve bunun sonucunda (B) ölür.
Buna göre (A), aşağıdaki suçların hangisinden cezalandırılır?
A) Kasten insan öldürme
B) İnsan öldürmeye teşebbüs
C) Ağırlaştırılmış yaralama
D) Müşterek sebepli insan öldürme
E) Kasten insan yaralama
33. Uyguladığı yanlış tedaviyle hastanın sağlığının daha çok bozulmasına neden olan hekim, aşağıdakilerden hangisinden sorumludur? (2002 KPSS benzer soru)
A) Adam öldürmeye teşebbüsten
B) Kasten yaralamadan
C) Adam yaralamaya teşebbüsten
D) Taksirle yaralamadan
E) Cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
34. Hasmı (A)'nın, (B) ile karakola gittiklerini gören (C), saçmaların (B)'ye de isabet edeceği ihtimalini göze alarak, arkadan ve yakın mesafeden (A)'ya çifte ile bir el ateş etmiş; saçmaların bir kısmı (A)'ya, bir kısmı da (B)'ye isabet etmiştir. (A) ölmüş, (B) uzun bir tedavinin sonucunda sağlığına kavuşmuştur. (2001 KMS benzer soru)
Buna göre (C)'nin cezai sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fikri içtima söz konusu olduğundan bir tek kasten adam öldürme suçundan ceza verilir.
B) Kasten adam öldürme ve olası kastla işlenen adam yaralama suçlarından ceza verilir.
C) Kasten adam öldürme suçundan ve adam öldürmeye teşebbüsten ceza verilir.
D) Kasten adam öldürme ve bilinçli taksirle işlenen yaralama suçlarından ceza verilir.
E) Müteselsil (zincirleme) suç söz konusu olduğundan kasten adam öldürme suçundan ceza verilir, bu ceza bir miktar artırılır.
1.D
2.E
3.C
4.A
5.A
6.C
7.C
8.B
9.E
10.D
11.D
12.A
13.D
14.A
15.B
16.A
17.A
18.A
19.A
20.C
21.C
22.D
23.E
24.B
25.A
26.A
27.C
28.E
29.A
30.B
31.C
32.B
33.D
34.B
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir