GELİŞİM PSİKOLOJİSİ III.ÜNİTE–FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR GELİ

Moderatör: kpssci

Cevapla
fermander
Mesajlar: 22
Kayıt: 19 Mar 2017 13:32
İletişim:

20 Mar 2017 13:39

3. ÜNİTE – FİZİKSEL/PSİKOMOTOR GELİŞİM
Fiziksel (bedensel) gelişim; çocuğun boy ve kilosunun artışı ile birlikte vücut sistemlerinin gelişip olgunlaşma sürecidir. Fiziksel gelişim döllenmeden başlar ve ergenliğin sonuna kadar devam eder. Fiziksel değişim ise yaşam boyu devam eder.
Psikomotor gelişim büyük oranda fiziksel gelişime bağlıdır. Psikomotor (devinimsel) gelişim; gelişim sürecinde vücut hareketlerinin kontrol edilebilmesini ve bu hareketlerde pratikleşmeyi ifade eder. Çocuğun kol ve bacaklarıyla tüm organlarını kullanmada güç, hız ve uygunluk sağlamasına ve bedenini denetim altına almada becerikli duruma gelmesine denir.
3.1. Doğum öncesi dönem
Döllenmeden doğuma kadar olan bir dönemdir. Bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir.
a) Ovum (Dölüt) Evresi (İlk 2 hafta)
b) Embriyo Evresi (3-9 hafta aralıkları)
c) Fetüs Evresi (3. aydan doğuma kadar)
Embriyo: Çevre etkisine en açık olunan dönemdir. Bu dönemde bebek, insan şeklini almaya başlar. 3-4. haftalarda Kalp ve sinir sistemi oluşmaya başlar. 5-6. haftalarda cinsiyet ayrımı oluşur. 8. Haftanın sonunda kalp, karaciğer ve sindirim sistemi işlevlerini yerine getirmeye başlar. El, yüz, ayak parmakları ve dış genital organları fark edilebilir hale gelir.
Fetüs: Göz kapakları, tırnaklar ve saçlar oluşmaya başlar. Çocuğun çevresindekileri algılaması (işitme) Fetüs dönemiyle başlar.
3.2. Doğum sonrası dönemler
a) 0-2 yaş (Bebeklik) dönemi: Doğum sonrası bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğduğunda bebeğin boyu yetişkinlikteki boyunun %30’u kadardır. Boy ve ağırlık hızla gelişir. 1 yaşında doğumdan sonraki boyunun yarısı kadar daha gelişir. Erkekler kız çocuklarına göre daha hızlı gelişir. Bebeğin önce boyun ve baş kasları büyür. Bebeğin büyük kasları küçük kaslarından önce gelişir (genelden özele ilkesi). Bebeğin en gelişmiş duyusu işitme duyusudur. Bebeklerin doğumdan sonra yaptıkları ilk davranış solunumdur.
İki yaşında özellikle psikomotor ve sinir sisteminde hızlı gelişme olur. Psikomotor gelişiminde iki hareket göze çarpar; refleksif hareketler (ilk 6 ay) ve denetimsiz genel vücut hareketleri. İlk altı ay refleksif hareketlerin olduğu dönemdir. Bu reflekslerin büyük çoğunluğu ilkel reflekslerdir.
b) 2/3-6 (İlk çocukluk/Okul öncesi) yaş dönemi: Fiziksel gelişim hızı bir önceki döneme göre yavaşlamıştır. 4 yaşındaki çocuğun boyu doğumdaki boyunun yaklaşık dört katıdır. 6 yaşında çocuğun ağırlığı doğumdaki ağırlığının yaklaşık 7 katına çıkar.

Kaba motor hareketler gelişir. El-göz uyumları yetersizdir, fakat koordinasyon süreci başlar. Büyük kaslarını küçük kaslarına göre daha iyi kullanmaktadırlar (Mesela; ayakkabısını giyebilir ancak bağcıklarını bağlamakta zorlanabilir.). Yani küçük kas becerilerinde acemilikler gözlenir. Erkek çocukların kızlardan daha uzun ve ağır olmalarına karşın kız çocuklarının ince motor kaslarının gelişimi erkek çocuklardan daha ileridir. Bu dönemde çocuklar çok hareketlidir; uzun süre aynı yerde oturamazlar, koşmak, atlamak ve tırmanmak isterler.
c) 6/7-11/12 (İlkokul/Okul) yaş dönemi: Fiziksel gelişim hızı yavaşlamaya devam eder. Dokuz yaşına kadar erkeklerin bedeni kızlardan daha büyükken 10/11 yaşlardan sonra kızların bedeni erkeklere göre daha iri ve gelişmiş olur. El-göz uyumu sağlanır.
İlkokul dönemi, ince motor becerilerin gelişiminin hızlandığı bir dönemdir. Çocuklar ilkokula başladıkları zaman, büyük kaslarını oldukça iyi kullanabilmelerine karşın, ince kasların kullanımını gerektiren parmak hareketlerini becerikli şekilde kullanamazlar. Çünkü ince motor kas gelişimi 7 yaşında henüz yeni gelişmeye başlamıştır ve yeterince olgunlaşamamıştır. Küçük kas gelişiminin olgunlaşması ancak 9 yaşında olabilmektedir. Okulda, el ve parmak hareketlerinin kullanımı en çok yazı dersinde olur. Bu nedenle ilkokulun ilk iki-üç yılında, harfler çocuklara yumuşak ve büyük kurşun kalemle ve büyük boyutta yazdırılmalıdır. İlkokul 3.sınıfta harflerin boyutu biraz küçültülebilir ama bu durum, çocuğun kendi isteğiyle olmalıdır. Dönemin sonunda kızlar 11, erkekler 12 yaşlarında erinliğe girerler ve fizyolojik/hormonal değişiklikler yaşarlar.
2012 KPSS: Büyük bir hevesle ilköğretime başlayan Hakan, ikinci dönemde okuma ve yazmayı öğrenir. Ancak yıl sonunda annesinin istediği gibi, çizgiyi taşırmadan düzgün bir şekilde yazmayı başaramaz. Hakan'ın düzgün yazamamasının sebebi; küçük kas gelişiminin yeterince tamamlanmamasıdır.
d) 11/12-18 (Ergenlik) yaş dönemi: Bu dönemde fiziksel gelişim ve değişim hızı tekrar artar. Kas ve iskelet gelişimi aniden hızlanır (Büyüme atılımı). Bu hızlı fiziksel gelişim ve vücut organlarının aynı oranda büyümemesi vücut koordinasyonunu zorlaştırır ve sakarlık, acemilik gibi davranışların ortaya çıkmasına sebep olur.
Bu dönem erinlik ve ergenlik dönemlerini kapsar. Erinlik cinsiyet yeteneklerinin kazanıldığı ve ergenliğe geçişin başladığı dönemdir. Kızlarda ortalama 11, erkeklerde ise ortalama 12 yaşlarında ortaya çıkar. Erinlik döneminin başlaması, ikincil cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmasıyla anlaşılır.
İkincil cinsiyet özellikleri dolaylı üreme sistemiyle ilgili olan özelliklerdir ve ilk kez erinlikte ortaya çıkar. Her iki cinste de vücutta tüylenme, kıllanma, erkeklerde ses kalınlaşması, gırtlak oluşumu ve kasların gelişimi, kızlarda kalça ve göğüs gelişimi ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişmesidir.
Bu dönemde cinsiyet salgı bezleri (yumurtalık ve testis) aktif hale gelerek cinsiyet hormonu (östrojen, testosteron) üretilmeye başlanır. Kızlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonun salgılanmasıyla ilk kez ergenlikte birincil cinsiyet özellikleri kazanılır. Birincil cinsiyet özellikleri doğrudan doğruya üreme sistemiyle ilgili özellikleridir. Üreme sistemi gelişir ve üreme fonksiyonları oluşur.
Fiziksel ve cinsel yönden, erken veya geç olgunlaşma, erkek ve kızları farklı etkilemektedir.
 Erken olgunlaşan erkekler; çevresi ve akran grubu tarafından daha fazla ilgili görürler, daha kolay benimsenir ve daha kolay kabul görülürler. Daha erken bağımsız olmayı öğrenirler ve akranlarının gözünde lider vasfını kazanırlar. Toplum tarafından bu şekilde pekiştirildiğinden özgüveni daha yüksek olurlar ve daha dışa dönüktürler. Bu nedenle daha fazla girişken, çekici, popüler ve sosyal olurlar.
 Geç olgunlaşan erkekler ise; yetişkinler ve okul arkadaşları onlara çocuk gözüyle bakarlar ve davranırlar. Bu yüzden olumsuz benlik kavramı geliştirebilirler. Bu nedenle özgüveni daha düşüktür, daha az girişken ve sosyal olurlar. İlgi çekmezler (popüler değildirler). Fakat dikkat çekmek istediklerinden daha hareketli ve enerjik olurlar.
 Erken olgunlaşan kızlar; özgüveni daha düşük, çekingen ve içe dönüktürler. Çünkü beden imgelerine karşı önemli ölçüde yoğun bir tatminsizlik yaşayabilirler. Bu nedenle yüksek düzeyde gerginlik yaşayabilirler.
Vücutlarında görülen değişiklikleri saklama eğilimine girebilir. Akranları ile ortak yönleri azalır ve daha çok kendilerinden yaşça büyüklerle sosyal ilişki kurmaya çalışırlar.
 Geç olgunlaşan kızlar ise; özgüveni daha yüksek, girişimci ve dışa dönük olurlar. Cinsel konulara uzak, eğitim-öğretim faaliyetleriyle daha fazla ilgilidirler.
2013 KPSS: Ergenlik dönemi özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ergenliğe erken giren kızların özgüvenleri yüksektir.
B) Erken olgunlaşan erkek ergenler daha çok ilgi görürler.
C) Ergenlerde “Bana bir şey olmaz.” düşüncesi yaygındır.
D) Erkeklerde boy uzaması, kızlara göre daha ileri yaşlara kadar devam eder.
E) Kız ergenlerin bedenlerindeki yağ oranı daha fazladır.
Ergenlik döneminde gerçekleşen bazı davranış ve tutumlar şunlardır:
 Olumlu bir kimlik kazanma (benlik kavramı) sürecini yaşama
 Akranlarla arkadaşlık, bağlılık ve gruplaşmanın yoğun olarak görülmesi
 Yalnız kalma isteği ve aileden bağımsızlaşma çabaları
 Sinirlilik, huzursuzluk, mutluluk, çabuk küsme gibi sık görülen, sürekli ve ani değişen duygular
 Cinsel merak ve fonksiyon
 Ergen benmerkezci düşünme görülür
 Göreceli düşünme (ergen kendi deneyimlerine ve değerlerine göre düşünür) görülür.
 Fiziksel biçimiyle sürekli ilgilenme ve aynada sık sık kendini inceleme
 Soyut düşünme, eleştirme ve kendine ait kavram oluşturma
 Dini, mistik ve siyasi konularla ilgilenme
 Meslek seçimine yönelme ve bununla ilgili endişeler taşıma
 Ekonomik gelir elde etme çabaları
 Bir yetişkin sosyal statüsüne erişme isteği
 Bir yetişkin, kadın veya erkek sosyal rolünü edinme ve Androjen kişilik geliştirme
 Sanat, spor ve kültür etkinliklerine yönelme
 Giysi ve eşyaların seçiminde titiz olma
 Hızlı bedensel büyümeden dolayı sakarlık ve acemiliklerin görülmesi
 Kendi hayat ve ahlak felsefesini geliştirme
 Ahlak gelişiminde ve sosyal kuralları öğrenmede bağımsızlık eğilimi
Cevapla

“Eğitim Bilimleri Ders Notları” sayfasına dön

  • Bilgi
  • Kimler çevrimiçi

    Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir