KPSS Tarih 350 kısa soru cevap

Cevapla
cello
Mesajlar: 22
Kayıt: 22 Mar 2017 11:23
İletişim:

22 Mar 2017 15:39

S-1 Türk tarihinin ilk anayasası hangisidir?
Kanun-i Esasi
S-2 Osmanlı devletinde hangi padişah döneminde anayasalı hayata geçilmiştir?
II. Abdülhamit
S-3 Osmanlı devletinde halk ilk kez hangi padişah döneminde yönetime katılmıştır?
II. Abdülhamit
S-4 Osmanlı devletinde parlamento sistemi ilk kez hangi padişah döneminde uygulamaya geçmiştir
II. Abdülhamit
S-5 1. Meşrutiyet hangi grubun etkisiyle ilan edilmiştir
Genç Osmanlılar
S-6 Osmanlı devletinde birinci meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edilmiştir
II. Abdülhamit
S-7 Osmanlı devletinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi hangi fikir akımının etkisi ile olmuştur
Osmanlıcılık
S-8 Osmanlı devletinde II. meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edilmiştir
II. Abdülhamit
S-9 II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan grubun adı nedir
İttihat ve Terakki
S-10 Türk siyasi hayatında kurulan ilk siyasi partinin adı nedir
İttihat ve Terakki
S-11 İttihat ve Terakkinin Meşrutiyeti ilan ettirmek için Rumeli’de silahlı ayaklanma için kurduğu birliklerin adı nedir
Hürriyet Taburları
S-12 İttihat ve Terakkinin II. Meşrutiyet sonrası İstanbul’da oluşturduğu askeri birliğin adı nedir
Avcı Taburu
S-13 II. Meşrutiyetin ilanını hızlandıran Rusya ile İngiltere arasındaki Osmanlı topraklarını paylaşma buluşmasının adı nedir
Reval buluşması
S-14 Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyetin adi nedir
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Osmanlı devletinin Mutlakıyet yönetiminden sonra benimsediği rejimin adı nedir
Meşrutiyet
Osmanlı devleti Meşrutiyet yönetimine kimin devlete bağlılığını artırmak için geçmiştir
Azınlıklar
Osmanlı devletinde rejime karşı çıkarılan ilk ayaklanmanın adı nedir
31 Mart ayaklanması
Türk Tarihinde Mustafa Kemal’in askeri alanda ilk kez karşımıza çıktığı olay hangisidir
31 Mart isyanı
31 Mart İsyanını bastıran ordunun adı nedir
Hareket ordusu
M. Kemal Paşa hareket ordusu kurmay başkanı iken rütbesi nedir
Kol Ağası ( Binbaşı)
II. Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı devletinin kaybettiği toprak parçaları hangileridir
Bulgaristan, Bosna Hersek, Girit
1877-1878 Osmanlı- Rus savaşının diğer adı nedir
93 Harbi
31 Mart ayaklanmasının bastırılmasını sağlayan ordunun adı nedir
Hareket ordusu
Hareket ordusu kurmay başkanlığı yapan komutan kimdir
Mustafa Kemal
Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan ayaklanmanın adı nedir
31 Mart ayaklanması
Osmanlı Devletinde 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra iş başına getirilen padişah kimdir
5. Mehmet (Reşat)
1913 yılında İttihat ve Terakki Partisinin hükümeti tam ele geçirmek için yaptığı darbenin adı Osmanlı tarihinde hangi adla adlandırılır
Bâb-Ali baskını
II. Meşrutiyetin ilanı ile ortaya çıkan karışıklıktan yararlanarak bağımsızlığını ilan eden azınlığın adı nedir Bulgarlar
II. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki partisinin önem verdiği fikir akımı hangisidir
Turancılık (Türkçülük)
Osmanlı Devletinin son döneminde ülkeye hakim olan fikir akımının adı nedir
Türkçülük (Turancılık)
31 Mart olayını bastıran harekat ordusu komutanı kimdir
Mahmut Şevket Paşa
Trablusgarp savaşı hangi devletle yapılmıştır
İtalya
Trablusgarp savaşında Mustafa Kemal’in rütbesi ne idi
Binbaşı
Trablustgarp savaşı sonucunda imzalanan antlaşmanın adı nedir
Uşi antl. (İsviçre’de imzalandı)
Kuzey Afrika’da Osmanlının kaybettiği son toprak parçası hangisidir
Trablusgarp
Trablusgarp savaşında , İtalya , Osmanlı devleti’ni barışa zorlamak için nereyi işgal etmiştir
On iki ada ve Rodos
Balkan savaşlarının başlamasında etkili olan akımın adı nedir
Milliyetçilik
Balkan savaşlarının başlamasında, Rusya’nın takip ettiği hangi politika etkili olmuştur
Panslavizm
I. Balkan savaşı hangi ülkenin saldırısı sonucunda başlamıştır Karadağ
I. Balkan savaşına katılmayan devlet hangisidir
Romanya
I. Balkan savaşı sonunda Osmanlıdan ayrılan devlet hangisidir
Arnavutluk
Balkan savaşları başladığında Osmanlı hükümdarı kimdir
V. Mehmet Reşat

S-41 I. Balkan savaşı sırasında Osmanlı devleti bugünkü Türkiye topraklarından hangilerini kaybetmiştir?
*Kırklareli, Edirne.
S-42 I. Balkan savaşı sonunda Osmanlının imzaladığı antlaşmanın adı nedir?
*Londra Antlaşması.
S-43 II. Balkan savaşı hangi devletin fazla toprak payı alması yüzünden başlamıştır?
*Bulgaristan.
S-44 I. Balkan savaşına katılmayıp ta, II. Balkan savaşına katılan devlet hangisidir?
*Romanya.
S-45 II. Balkan savaşında Ege adalarını Yunan donanmasına karşı savunan komutan kimdir?
*Rauf Orbay ( Hamidiye zırhlısı)
S-46 1913 yılında İttihat ve Terakki Partisinin hükümeti ele geçirmek için düzenlediği baskının adı nedir?
*Bab-ı Ali Baskını.
S-47 İttihat ve Terakki Partisinin yönetime tam hakim olması hangi olaydan sonra olmuştur?
*Bab-ı Ali Baskını
S-48 II. Balkan savaşı sonucunda Bulgaristan’la imzaladığımız antlaşmanın adı nedir?
*İstanbul antlaşması.
S-49 II. Balkan savaşı sonucunda Yunanistan’la imzaladığımız antlaşmanın adı nedir?
*Atina ( Girit kaybedildi)
S-50 Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı devleti hangi adalar dışında diğer adaları kaybetmiştir?
*İmroz ve Bozcaada.
S-51 Mustafa Kemal Paşa’nın Balkan savaşından sonra atandığı görevi nedir?
*Sofya Ateşe Militerliği.S- Osmanlı Devleti I. Dünya savaşında hangi grup tarafında yer almıştır?
*İttifak devletleri.
S-52 Sarıkamış faciası hangi cephede meydana gelmiştir?
*Kafkasya cephesi.
S-53 I. Dünya savaşı hangi devletin Sırbistan’a savaş ilanı ile başlamıştır?
*Avusturya –Macaristan.
S-54 Osmanlı Devletinin I. Dünya savaşına girmesinde etkili olan ve satın alınan iki geminin adı nedir?
*Yavuz ve Midilli.
S-55 Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına Almanya’nın yanında girmesinde etkili olan devlet adamı kimdir?
*Enver Paşa.
S-56 Rusya I. Dünya savaşından hangi antlaşmayı imzalayarak çekildi?
*Brest Litows
S-57 Mustafa kemal Paşa “Size ben taarruzu değil,ölmeyi emrediyorum” emrini hangi savaşta vermiştir?
*Çanakkale Savaşı.
S-58 Mustafa Kemal Çanakkale savaşında hangi bölgelerde savaşmıştır?
*Anafartalar, Arıburnu, Conkbayırı.
S-59 Mustafa Kemal’in askeri dehası hangi cephedeki savaşlarda daha iyi anlaşılmıştır?
*Çanakkale cephesi.
S-60 Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen İtilaf devletleri’nin donanması hangi geminin mayın döşemesi ile başarılı olamamıştır?
*Nusret.
S-61 I.Dünya savaşının genişlemesine ve uzamasına sebep olan cephenin adı nedir?
*Çanakkale. Cephesi.
S-62 İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını geçmek için hangi yarım adaya asker çıkarmayı amaçlamışlardır?
*Gelibolu Yarımadası.
S-63 Süveyş Kanalı kaç tarihinde açılmıştır?
*1869’da Mısırda.
S-64 Almanya, İngiltere’nin, sömürgeleri ile bağlantısını kesmek amacıyla Osmanlı devletine hangi cepheyi açtırmıştır?
*Kanal Cephesi.
S-65 Çanakkale cephesinde 276 kg.lık top mermisini kaldırıp düşman gemisini vuran Türk askerinin adı nedir?
*Seyit Onbaşı.S-66 I. dünya savaşında İngiltere’nin kışkırttığı Arapların Osmanlı devletine isyan ederek savaşması hangi akımın etkisini yitirdiğini gösterir?
*Ümmetçilik. (İslamcılık)
S-67 Suriye cephesindeki Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Alman General Limon Von Sanders ayrılınca yerine kim atanmıştır?
*Mustafa Kemal Paşa.
S-68 1917 Yılında Rus Çarlık rejiminin yıkılması ile sonuçlanan devrimin adı nedir?
*Ekim Devrimi.( Bolşevik İhtilali)
S- I. Dünya savaşında ilk çekilen devlet hangisidir?
*Rusya.
S-69 I. Dünya savaşında İttifak devletlerinden ilk çekilen devlet hangisidir?
*Bulgaristan.
S-70 I. Dünya savaşına katılmakla, İtilaf devletlerinin savaşı kazanmasına yardımcı olan devlet hangisidir?
*Amerika.
S-71 Osmanlı devleti I. Dünya savaşından sonra hangi antlaşmayı imzalamıştır?
*Mondros Ateşkes Antlaşması.
S-72 Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı devleti adına imzalayan kimdir?
*Rauf Orbay.
S-73 I. Dünya savaşı sonucunda İttihat ve Terakki Partisinin yerine yeni hükümeti kim kurmuştur?
*Ahmet İzzet Paşa.
S-74 Mustafa Kemal’in Çanakkale cephesi sonucunda askeri rütbesi ne idi?
*Kurmay Yarbay. Savaşın sonunda, haziran 1915’te Albay, 1916’da Tuğgeneral olmuştur.
S-75 I Dünya savaşında Osmanlının toprakları dışında savaştığı cephe hangisidir?
*Romanya, Galiçya, Makedonya.
S-76 İlk kez, uçak, denizaltı, zehirli gazın kullanıldığı savaşın adı nedir?
*I. Dünya savaşı.
S-77 Milletler cemiyeti hangi savaş sonucunda kurulmuştur?
*I. Dünya savaşı.
S-78 Balkan savaşı sırasında Osmanlının savaş yapmadığı devletler hangileridir?
*Romanya –Arnavutluk.
S-79 Osmanlı devleti Ege adalarını, Batı Trakya ve Arnavutluğu hangi savaşın sonunda kaybetti?
*Balkan savaşlarıS-80 Doğuda Ermenilere bırakılması düşünülen altı il, ( Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Sivas= Vilayet-i Sitte ) Mondros Ateşkes antlaşmasının kaçıncı maddesine göredir?
*Madde 24.
S-81 Mondros Ateşkes antlaşması’nın Anadolu’nun tüm işgaline yönelik maddesi hangisidir?
*7. Madde.
S-82 500 senelik Osmanlı başkenti İstanbul hangi antlaşmadan sonra işgale uğramıştır?
* Mondros Ateşkes Antlaşması,
S-83 İtilaf devletleri I. Dünya savaşında yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını hangi konferansta belirlemişlerdir?
* Paris Barış konferansında.
S-84 I. Dünya savaşı sonrasında İtilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığı nerede belirginleşmiştir?
* Paris Barış konferansında
S-85 I. Dünya savaşı sırasında Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapmaları üzerine Osmanlı hangi kanunu çıkarmıştır?
*Tehcir Kanunu.
S-86 Dünya barışına katkıda bulunmak için Milletler Cemiyeti fikrini ortaya atan kimdir?
*Wilson.
S-87 Mondros Limanı nerededir?
*Limni adasında.
S-88 Misak-ı Milli sınırları içerisinde olup da Mondros’tan sonra ilk işgal elden yer neresidir?
*Musul.
S-89 Anadolu’da ilk işgal edilen yer neresidir?
*İskenderun.
S-90 Paris Barış konferansından sonra İtilaf devletlerinin sömürgeliğine dayanan yeni yönetim şeklinin adı nedir?
*Manda Yönetimi.
S-91 Wilson ilkelerinin daha çok Türkleri ilgilendiren maddesi hangisidir?
*12. Madde.
S-92 Batı Anadolu’nun İtalya yerine Yunanistan’a verilmesi nerede karalaştırıldı?
*Paris Barış konferansında.
S-93 Yunanlılar İzmir’i İşgal ettikleri zaman Yunan askerine ilk karşı kurşun atan gazeteci kimdir?
*Hasan Tahsin.
S-94 Hasan Tahsin hangi Yunan alayının bayrak taşıyan askerini öldürmüştür?
*Efzun alayı.S-95 Yunan askerinin ( Yaşa Venizelos) diye bağırmadığı için şehit edilen albayımız kimdir?
*Albay Fethi Bey.
S-96 İzmir’in işgali sırasında sadrazam kimdi?
*Damat Ferit Paşa.
S-97 Milli mücadele döneminde İzmir ve çevresinde Yunanlıların yaptığı katliamları belirterek, Türklerin haklı sesini duyuran ilk resmi belgenin adı nedir?
*Amiral Bristol Raporu.
S-98 Anadolu’da Türkler, Ermeniler ve Rumların bağımsızlık için dayanak noktası olan belgenin adı nedir?
*Wilson İlkeleri.
S-99 Yunanlılar Mondros ateşkes antlaşmasının hangi maddesine göre İzmir’i İşgal etti?
7. Madde.
S-100 Bizans’ı yeniden canlandırmak isteyen cemiyetin adı nedir?
*Mavri Mira.
S-101 Karadeniz bölgemizde Pontus Rum devletini yeniden canlandırmayı amaçlayan cemiyetin adı nedir?
*Pontus Rum Cemiyeti.
S-102 Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti oluşturmayı amaçlayan devletin adı nedir?
*Hınçak ve Taşnak cemiyeti.
S-103 Her toplumun kendi geleceğini kendisinin belirlemesine ne denir?
*Self Determinasyon.
S-104 Megola İdea ( Büyük Ülkü) hangi devleti ilgilendirmiştir?
*Yunanistan.
S-105 Nutuk Hangi yılları kapsar?
*1919-1927.
S-106 Batı cephesinde Kuvay-ı Milliyenin kurulmasını hızlandıran gelişme nedir?
*İzmir’in işgali.
S-107 Batı cephesinin kurulmasında hangi kongreler etkili olmuştur?
*Balıkesir, Alaşehir kongreleri.
S-108 İzmir’in İşgali üzerine İstanbul’da düzenlenen büyük mitingin adı nedir?
*Sultanahmet Mitingi.
S-109 Atatürk’ün düşünceleri ile örnek olması hangi özelliği ile ilgilidir?
*İdealistliği.
S-110 Atatürk’ün birçok konuda becerili olması hangi özelliği ile ilgilidir?
*Çok cepheliliği.S-111 M. Kemal Samsun’a hangi resmi görevle gönderilmiştir?
*9. Ordu müfettişi.
S-112 Kilikyalılar cemiyeti hangi bölgeyi savunmak için kurulmuştur?
*Adana ve çevresi.
S-113 İngiliz mandacılığını savunan cemiyetin adı nedir?
*İngiliz Muhipler Cemiyeti.
S-114 Mondros’tan sonra Amerikan mandacılığını savunan cemiyetlerin adı nedir?
*Wilson İlkeleri Prensipleri Cemiyeti.
*Hürriyet ve İtilaf Fırkası.
S-115 Reddi İlhak cemiyeti hangi ilimizi, savunmak için kurulmuştur?
*İzmir.
S-116 Merkezi İstanbul olan daha çok Milli Mücadelenin haklılığını basın yoluyla duyurmaya çalışan cemiyet hangisidir?
*Milli Kongre Cemiyeti.
S-117 Mustafa Kemal Onuncu yıl nutkunu ne zaman söylemiştir?
*1933 yılında.
S-118 Atatürk’ün en büyük eseri nedir?
*Türkiye Cumhuriyeti.
S-119 Mondros ateşkes antlaşması imzalandığı sırada Mustafa Kemal’in bulunduğu görev nedir?
*Yıldırım orduları grup komutanlığı.
S-120 Mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgaller karşısında vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteğinin sonucu olarak halkın kurduğu teşkilata ne denir?
*Kuvay-ı Milliye.
S-121 İşgallere karşı ilk direniş nerede başlamıştır?
*Hatay Dörtyol
S-122 İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesini protesto için M. Kemal’in katıldığı ilk miting nerde yapılmıştır?
*Havza’da.
S-123 Milli mücadele sırasında, “Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” İfadesi ilk kez nerede dile getirilmiştir?
* Amasya Genelgesinde.
S-124 Mustafa Kemal hangi olay sonucunda Askerlik görevinden ayrılmıştır?
*Amasya genelgesi.
S-125 Mustafa Kemal’in ilk kez sivil olarak katıldığı kongre hangisidir?
*Erzurum.
S-126 Milli Mücadele döneminde ilk kez geçici hükümet kurulması kararı nerede alınmıştır?
*Erzurum Kongresinde.S-127 İlk kez temsil heyetini oluşturulması, Manda ve Himayenin reddedilmesi nerede olmuştur?
*Erzurum Kongresinde.
S-128 İlk kez vatanın bütünlüğünden nerede bahsedilmiştir?
*Erzurum kongresi.
S-129 Milli devlete doğru ilk adım nerede atılmıştır?
*Amasya.
S-130 Sivas’ta en çok tartışılarak reddedilen konu hangisidir?
*Manda ve Himaye.
S-131 Sivas’ta milli cemiyetler hangi isim altında toplanmışlardır?
*Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.
S-132 Mustafa Kemal Paşa’ya, Erzurum Kongresi öncesinde “Ben ve kolordum, hepimiz emrinizdeyiz diyerek” bağlılığını bildiren komutan kimdir?
*Kazım Kara Bekir.
S-133 Mustafa Kemal Paşa İlk kez Tokat’a ne zaman gelmiştir?
*26 Haziran 1919.
S-134 Sivas Kongresi sonucunda çıkarılması kararlaştırılan gazetenin adı nedir?
*İrade-i Milliye.
S-135 Sivas Kongresinden sonra hangi hükümet istifa etmiştir?
*Damat Ferit Paşa hükümeti ( Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu)
S-136 Damat Ferit Paşa Sivas kongresini engelleme görevini kime vermiştir?
* Elazığ valisi Ali Galip’e
S-137 Osmanlı hükümeti temsil heyetinin varlığını ilk kez nerede tanımıştır?
*Amasya görüşmelerinde.
S-138 Amasya görüşmelerinde, M. Kemal ile görüşen Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi kimdi?
*Salih Paşa.
S-139 Temsil heyetini Ankara’da kimler karşılamışlardır?
*Seğmenler.
S-140 Sivas Kongresinde Batı cephesi komutanlığına atanan komutanın adı nedir?
*Ali Fuat Cebesoy.
S-141 Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi ile ilgili olarak düzenlenen sportif faaliyet nedir?
*Atatürk Koşusu.
S-142 Türk vatanının sınırlarının çizildiği bağımsızlık ve bölünmezlik konusunda kararlar içeren belgenin adı nedir?
*Misak-ı Milli.S-143 Misak-ı Millinin hazırlanıp, kabul edilmesinde etkili olan grup hangisidir?
*Felah- Vatan Grubu.
S-144 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgaline neden olan olay nedir?
*Misak- Millinin Kabulü.
S-145 İstanbul’un işgalini Ankara’ya bildiren telgrafçı kimdir?
*Telgrafçı Hamdi Bey. (Manastırlı)
S-146 Son Osmanlı Mebusan Meclisi basılınca üyeleri nereye sürgün edilmiştir?
*Malta Adasına.
S-147 Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır?
*1921 Anayasasında.
S-148 Yasama, Yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplamasına ne denir?
*Güçler birliği.
S-149 Milli Mücadeleyi destekleyici fetvayı veren kimdir?
*Rıfat Börekçi.
S-150 Ayaklanmaları destekleyen İtilaf devleti hangisidir?
*İngiltere.
S-151 İstanbul hükümetinin Kuva-i Milliye’yi yok etmek için kurduğu ordunun adı nedir?
*Kuva-i İnzibatiye.
S-152 T.B.MM’nin ayaklanmaları bastırmak için aldığı tedbirlerin adı nedir?
*Hiyanet-i Vataniye Kanunu İstiklal Mahkemeleri.
S-153 Türk halkının ölüm fermanı olarak isimlendirilen ve yürürlüğe girmeyen antlaşma hangisidir?
*Sevr Barış Antlaşması.
S-154 Sevr barışının esasları nerede belirlenmiştir?
*San Remo.
S-155 Sevr barışının imzalanmasını onaylayan kurum hangisidir?
*Saltanat Şurası.
S-156 Boğazlar komisyonu kurulması ilk kez hangi antlaşmada yer almıştır?
*Sevr Antlaşması.
S-157 Düzenli ordu ile ilk savaş yapılan cephe hangisidir?
*Batı Cephesi.
S-158 Milli mücadele döneminde ilk savaş yapılan cephe hangisidir?
*Doğu Cephesi.
S-159 Doğu Cephesinde Ermenilere karşı başarı ile mücadele eden komutan kimdir?
*Kazım Karabekir.
S-160 Osmanlı devleti hangi azınlığa “Milleti Sadıka” demiştir?
*Ermeniler.S-161 Ermeni sorunu ilk kez hangi antlaşma ile uluslar arası bir sorun halini almıştır?
*Berlin Antlaşması.
S-162 Milli mücadele esnasında T B M M’nin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?
*Gümrü Antlaşması. (3 Aralık 1920)
S-163 Güney cephesinde Kuva-i Milliye’nin kurulmasına nerede karar verilmiştir?
*Sivas Kongresinde.
S-164 Kurtuluş Savaşının amacı, yöntemi ve gerekçesi nerede karalaştırılmıştır?
*Amasya Genelgesinde.
S-165 Mudanya ateşkes antlaşması, T B M M temsilcisi olarak kim tarafından imzalanmıştır?
*İsmet İnönü.
S-166 Lozan’a katılan TBMM temsilcisi kimdir?
*İsmet İnönü
S-167 Ardahan ve Artvin hangi ülke ile yapılan antlaşma sonucunda alındı?
*Gürcistan.
S-168 Kahraman Maraş ta milli direnişin sembolü kimdir?
*Sütçü İmam.
S-169 Sivas kongresi sonucunda batı cephesi komutanlığına kim atanmıştır?
*Ali Fuat Cebesoy.
S-170 Türk ordusunun batı cephesinde yenildiği savaş hangisidir?
*Eskişehir- Kütahya.
S-171 İtilaf devletleri T B M M’nin varlığını hukuken ne zaman tanımışlardır?
*Londra Konferansı.
S-172 Düzenli ordunun batı cephesindeki ilk zaferi nedir?
*I. İnönü savaşı.
S-173 Londra konferansında Anadolu temsilcisine sözü bırakan Osmanlı temsilcisi kimdir?
*Tevfik Paşa.
S-174 T B M M’ yi tanıyan ilk batılı devlet hangisidir?
*Sovyet Rusya.
S-175 İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edildi?
*I. İnönü.
S-176 T B M M’nin dostluk işbirliği yaptığı İslam devleti hangisidir?
*Afganistan.
S-177 Mustafa Kemal hangi savaştan sonra “Siz orada yalnız düşmanı değil ülkenin makus talihini de yendiniz” demiştir?
* II. İnönü.S-178 Türk odsusu hangi savaştan sonra Sakarya ırmağının doğusuna çekilmiştir?
*Kütahya Eskişehir.
S-179 Evliya-i Selase olarak bilinen ve Misak-ı Milli’de halk oyu yapılması istenen üç sancağın adı nedir?
*Kars, Ardahan, Batum.
S-180 Egemenlik kayıtsız şartsız Millete aittir sözü ilk kez hangi anayasada yer almıştır?
*1921 anayasasında.
S-181 T B M M açıldığında Meclis başkanı ve hükümet başkanı kimdi?
*Mustafa Kemal.
S-182 T B M M açıldığında ilk Genelkurmay başkanı kimdir?
*İsmet İnönü.
S-183 T B M M’nin açılmasında ilk Milli Eğitim Bakanı kimdir?
*Dr Rıza Nur.
S-184 İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin desteğiyle Susurluk, Gönen, Manyas çevresinde çıkan ayaklanmanın adı nedir?
*Aznavur ayaklanması.
S-185 Kurtuluş Savaşı sırasında Samsun, Çarşamba, Erbaa, Bafra bölgesinde ayaklanan topluluğun adı nedir?
*Rumlar.
S-186 Samsun, Çarşamba, Erbaa, Bafra bölgesinde çıkan Rum ayaklanmalarını kim bastırmıştır?
*Topal Osman.
S-187 T B M M açıldıktan sonra Milli Mücadeleye destek için kurulan ajansın adı nedir?
*Anadolu ajansı.
S-188 Boğazların yönetiminin boğazlar komisyonuna bırakılması ilk kez nerede olmuştur?
*Mondros’tan sonra.
S-189 Mondros’tan sonra terhis edilmeyen ordu hangisidir?
*15. Kolordu.
S-190 Ermeni sorununu ilk kez uluslar arası alana taşıyan antlaşmanın adı nedir?
*Berlin antlaşması.
S-191 Ermenilerin II. Abdülhamit’e karşı düzenlediği suikast’ın adı nedir?
*Yıldız Suikastı.
S-192 T B M M^nin uluslar arası alanda imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?
* Gümrü Antlaşması ( 3 Aralık 1920)
S-193 Kurtuluş savaşına katılanlara verilen madalyanın adı nedir?
*İstiklal madalyası.S-194 Kurtuluş savaşı sırasında Türk halkı hangi ulusa karşı Urfa, Antep, Maraş ve Adana bölgelerini savunmuştur?
* Fransızlar.
S-195 Maraş’a Kahraman unvanının verilmesi ne zaman olmuştur?
*1973.
S-196 Urfa’ya, Şanlı Unvanının verilmesi ne zaman olmuştur?
*1984.
S-197 Antep’e şehrin kahramanca savunulmasından dolayı ne zaman “Gazi” unvan’ı verilmiştir?
*1921.
S-198 Çerkez Ethem’in düzenli ordu kurulmadan önce komuta ettiği birliklerin adı nedir?
*Kuvay-ı Seyyare.
S-199 Londra Konferansı hangi savaşın sonunda toplanmıştır?
*I. İnönü.
S-200 İstiklal marşı kime ithaf edilerek yazılmıştır?
* Kahraman ordumuza.
S-201 Kurtuluş savaşı sırasında ordumuza en büyük desteği veren ülke hangisidir?
*Sovyet Rusya.
S-202 M Kemal’e Başkomutanlık görevi hangi savaş öncesinde süresiz olarak verilmiştir?
*Büyük Taarruz.
S-203 Mustafa Kemal “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri” emrini hangi savaşta vermiştir?
*Büyük taarruz.
S-204 İstanbul ve Boğazların T B M M’ye bırakılması hangi antlaşmada yer almıştır?
*Mudanya Ateşkes Antlaşması.
S-205 Lozan öncesinde yapılan önemli yenilik nedir?
*Saltanatın kaldırılması.
S-206 Yeni Türk devletinin varlığının uluslar arası camiada tanınması hangi antlaşma ile olmuştur?
*Lozan Antlaşması.
S-207 Yeni devletin rejiminin belli olması , kabine sistemine geçilmesi hangi olayla olmuştur?
*Cumhuriyetin ilanı ile.
S-208 Cumhuriyet rejimine karşı çıkarılan ilk ayaklanmanın adı nedir?
*Şeyh Sait Ayaklanması.
S-209 Şeyh Sait Ayaklanması hangi partinin kapatılmasına neden olmuştur?
*Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası.S-210 Şeyh Sait Ayaklanması Misak-ı Milli sınırları içerisinde olan hangi toprak parçasının kaybedilmesine neden olmuştur?
*Musul.
S- Şeyh Sait ayaklanmasının çıkarılmasında etkili rol oynayan yabancı devlet hangisidir?
*İngiltere.
S-211 Serbest Cumhuriyet Fırkasını kim kurmuştur?
*Fethi Okyar.
S-212 Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra çıkartılan isyanın adı nedir?
*Menemen olayı.
S-213 Menemen olayı sırasında öldürülen yedek subayın adı nedir?
*Kubilay.
S-214 Türkiye’de çok partili hayata kaç tarihinde geçilmiştir?
*1946.
S-215 Yeni harflerle okuma yazmayı öğrenmeyi artırmak amacıyla 1928 yılında açılan okulların adı nedir?
*Millet Mektepleri.
S-216 Türkiye’de eğitim birliğini sağlamak için yapılan inkılabın adı nedir*
* Tevhid-i Tedrisat Kanunu.
S-217 Halifeliğin kaldırılmasıyla hanisinin geçişine büyük bir adım atılmıştır?
*Laik düzen.
S-218 T B M M’nin uluslar arası alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?
*Londra konferanssı.
S-219 Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumlarının kurulması hangi ilke ile ilgilidir?
*Milliyetçilik.
S-220 Türkiye’de eğitim kurumlarının birleştirilmesi hangi kanunla olmuştur?
* Tevhid-i Tedrisat.
S-221 Atatürk ilkeleri anayasaya hangi tarihte girmiştir?
*1937.
S-222 Kişinin hak ve özgürlüklerini, bozulan ailenin kuruluşunu, miras ilişkilerini düzenleyen kanunun adı nedir?
*Medeni Kanun.
S-223 Devlet yapısını laikleşmesi için anayasadan “Devletin dini İslam’dır” lafzı ne zaman çıkarılmıştır?
*1928.
S-224 Yeni harflerin okunması, öğrenmesinin yaygınlaşması için açılan okulların adı nedir?
*Millet mektepleri.
S-225 Yeni Harflerle basılan ilk gazetenin adı nedir?
*Mardin.S-226 Öğretmenler günü hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlanmıştır?
*1981.
S-227 Türk dilini zenginliğini ortaya çıkarmak, yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için hangi kurum kurulmuştur?
*Türk Dil Kurumu.
S-228 Türk Tarih Kurumunun kurulması aşamasında Türk milletinin dünya tarihindeki yerini ve rolünü kısaca anlatan eserin adı nedir?
*Türk Tarihinin Ana Hatları.
S-229 Medeni kanunla kadınların alamadığı haklar hangisidir?
*Siyasi haklar.
S-230 Atatürk’ün şapka inkılabını başlattığı ilin adı nedir?
* Kastamonu.
S-231 Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı ne zaman verilmiştir?
*1934.
S-232 Toplumsal ilişkilerde karışıklığı önlemek, ayrıcalıklı lakapları kaldırmak için yapılan yeniliğin adı nedir?
*Soyadı Kanunu.
S-233 Cumhuriyet döneminde kabul edilen takvimin adı nedir?
*Miladi Takvim.
S-234 Hafta sonu tatilinin Cuma gününde Pazara alınması kaç tarihinde olmuştur?
*1935.
S-235 Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı ne zaman verilmiştir?
*1930
S-236 Türk sularında gemi işletme hakkının yabancılardan alınması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
*Kabotaj Kanunu.
S- Türkiye Cumhuriyetinin ilk hükümetini kim kurmuştur?
*İsmet İnönü.
S-237 Milli ekonomi ilkesi ilk hangi kongrede belirginleşmiştir?
*İzmir İktisat kongresi.
S-238 İlk beş yıllık sanayi kalkınma planı hangi tarihte kabul edilmiştir?
*1933 ( Yürürlüğe girmesi 1934)
S-239 Tarım alanında, köylüden, elde ettiği ürün üzerinden alınan ve 1925 yılında kaldırılan verginin adı nedir?
*Aşar vergisi. ( Öşür)
S-240 Mustafa kemal Paşa’nın Ankara’da tarım, hayvancılık, ormancılık alanında örnek kurduğu çiftliğin adı nedir?
*Atatürk orman Çiftliği.
S-241 Kapitülasyonların kaldırıldığı antlaşmanın adı nedir?
*Lozan barış Antlaşması.S-242 Atatürk döneminde ticaretin desteklenmesi amacıyla kurulan bankanın adı nedir?
*İş Bankası.
S-243 Atatürk döneminde özel sermayeyi sanayi alanına çekmek amacıyla çıkarılan kanunun adı nedir?
*Teşvik-i sanayi kanunu.
S-244 Türk tarihinde ilk kez modern sanayileşmenin göstergesi hangi gelişmedir?
*I. Beş yıllık kalkınma planı.
S-245 Zengin maden kaynaklarımızı araştırmak için hangi kurum kurulmuştur?
*Etibank.( 1935)
S-246 Sarıkamış harekatında sorumlu tutulan paşa kimdir?
*Enver Paşa.
S-247 Atatürk döneminde nüfus mübadelesi hangi ülke ile çözümlenmiştir?
*Yunanistan.
S-248 Türkiye Cumhuriyetinin , Lozan sonra, dış ülkelerin karışmasını engellemek için, iç mesele diye karşı çıktığı sorun hangisidir?
*Yabancı Okullar sorunu.
S-249 Musul’un İngiliz yönetimindeki Irak hükümetine bırakıldığı antlaşmanın adı nedir?
*Ankara antlaşması.
S-250 Birleşmiş Milletlerin görevini üstlenmek üzere kurulan ilk kuruluş hangisidir?
*Milletler Cemiyeti.
S-251 Balkan ülkelerinin gelişen tehditler sonunda kurdukları birliğin adı nedir?
*Balkan Antantı. ( Bulgaristan yoktur)
S-252 1937 yılında Türkiye, İran, Afganistan, Irak arasında kurulan birliğin adı nedir?
* Sadabat paktı.
S-253 Sadabat Paktı hangi savaşla geçerliliğini yitirmiştir?
*İran – Irak savaşı.
S-254 Lozanda kurulan boğazlar komisyonunun kaldırılması ve kesin egemenliğin sağlandığı anlaşmanın adı nedir?
*Montrö Sözleşmesi.
S-255 Hatay Türk cumhuriyetinin ilk devlet başkanının adı nedir?
*Tayfur sökmen.
S-256 Hatay kaç tarihinde anavatana katılmıştır?
*1939.
S-257 Hatay Cumhuriyetinin Başbakanı kimdir?
*Abdurrahman Melek.S-258 Halkın çıkarına bir siyaset izlenmesi, kanun önünde eşit olması hangi ilkeyle ilgilidir?
*Halkçılık.
S-259 Devletin her alanda vatandaşın yanında olması, ekonomik yatırımların devlet tarafından yapılması hangi ilke ile ilgilidir?
*Devletçilik.
S-260 Devlet ile din işlerinin ayrı tutulması, devletin bireylerin din ve vicdan hürriyetine karışmaması hangi ilke ile ilgilidir?
*Laiklik.
S-261 Çağdaş uygarlığı takip etmeyi, bütün ilkeleri geliştirip sürdürmeyi amaçlayan ilke hangisidir?
*İnkılapçılık.
S-262 Türk Milletinin her alanda yükselmesini ve kendi kültürümüze sahip çıkmayı amaçlayan ilke hangisidir?
*Milliyetçilik.
S-263 Milli egemenlik ilkesi hangi ilke ile ilgilidir?
*Cumhuriyetçilik.
S-264 Akılcılık ve bilimsellik hangi ilke ile ilgilidir?
*Laiklik.
S-265 Milli birlik ve beraberlik, vatanın bütünlüğü hangi ilkeyle ilgilidir?
*Milliyetçilik.
S-266 Kuvay-ı Milliyeyi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır ifadesi hangi ilkeyle ilgilidir?
*Cumhuriyetçilik.
S-267 Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak hangi ilke ile ilgilidir?
*İnkılapçılık.
S-268 Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucu nedir?
*Halkçılık.
S-269 Hiçbir zümre veya kimseye ayrımcılık tanınmaması hangi ilke ile ilgilidir?
*Halkçılık.
S-270 Laiklik ilkesi hangi tarihte anayasaya girmiştir?
*1937.
S-271 Anayasanın 174. maddesine konan devrim kanununun adı nedir?
*Tevhid-i Tedrisat.
S-272 Sosyal adaleti sağlamaya yönelik ilke hangisidir?
*Halkçılık.
S-273 Devletçilik ilkesinin en çok uygulandığı alan hangisidir?
*Ekonomi.
S-274 Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu yerin adı nedir?
*Dolma bahçe Sarayı.S-275 Mustafa Kemal’in naaşının Anıtkabir’den önce geçici olarak tutulduğu yer neresidir?
*Ankara Etnografya müzesi.
S-276 Mustafa Kemal’in naşı, Ankara etnografya müzesinden kaç tarihinde anıtkabire taşınmıştır?
*1953
S-277 Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat kanununun kabulü, medreselerin kapatılması hangi ilkeyle ilgilidir?
*Laiklik.
S-278 Sanayi kalkınma planının hazırlanması, Teşvik-i Sanayi kanununun kabulü,hangi ilkeyle ilgili inkılaplardandır?
*Devletçilik.
S-279 Miladi Takvimin kabulü, ölçü birimlerinin kabulü, Latin harflerinin kabulü, kılık kıyafet değişikliği hangi ilkeyle ilgilidir?
*İnkılapçılık.
S-280 “Milletin istiklalini yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”ifadesi hangi ilkeyle ilgilidir?
Cumhuriyetçilik.
S-281 Anayasaların yapılması, siyasi partilerin kurulması, “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” çalışmaları hangi ilke ile ilgilidir?
*Cumhuriyetçilik.
S-282 Atatürk’ün Türk gençliğine emanet ettiği ilke hangisidir?
*Cumhuriyetçilik.
S-283 Milli cemiyetlerin kurulması, İstiklal Marşının kabulü, Misak-Millinin kabulü gibi çalışmalar hangi ilke ile ilgilidir?
*Milliyetçilik.
S-284 Boğazlar komisyonunun kaldırılması, kapitülasyonların kaldırılması, Kuvay-ı Milliyenin kurulması hangi ilke ile ilgilidir?
*Milliyetçilik.
S-285 Aşar vergisinin kaldırılması, karma eğitim verilmesi, medeni kanunun kabulü gibi çalışmalar hangi ilke ile ilgilidir?
*Halkçılık.
S-286 Soyadı kanununun kabulü, “köylü milletin efendisidir” ifadesi, topraksız köylüye toprak dağıtılması hangi ilke ile ilgilidir?
*Halkçılık.
S-287 Türk devleti dış politikada hangi tamamlayıcı ilkeyi prensip olarak kabul etmiştir?
*Milli Bağımsızlık.
S-288 Türkiye Milletler Cemiyetine ne zaman üye olmuştur?
*1932
S-289 Sadabat paktı hangi ülkenin yayılmacı politikasına karşı kurulmuştur?
*İtalya.S-290 Montrö boğazlar sözleşmesi kaç tarihinde imzalanmıştır?
*1936
S-291 Hatay hangi antlaşma ile Misak-ı Milli sınırları dışında kalmıştır?
*20 Ekim 1921 Ankara antlaşması.
S-292 Misak-ı İktisadi hangi şehirde kabul edilmiştir?
*İzmir.
S-293 Misak-ı Milli’den ilk taviz nedir?
*Batum.
S-294 Mustafa Kemal’e baş komutanlık yetkisi ne zaman verilmiştir?
*Sakarya Savaşından önce ( Eskişehir-Kütahya savaşından sonra)
S-295 Mustafa Kemal’in Milli mücadelenin lideri olmasında etkili olan ( dünyaca tanınmasında) savaş hangisidir?
*Çanakkale savaşı.
S-296 Mustafa Kemal “Hangi savaşta “hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır” demiştir?
*Sakarya savaşı.
S-297 Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik unvanı ne zaman verilmiştir?
*Sakarya savaşından sonra.
S-298 Doğu sınırı kesin olarak hangi antlaşma ile çizilmiştir?
*Kars antlaşması.
S-299 Fransa ile Sakarya savaşından sonra hangi antlaşma imzalandı?
*Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
S-300 Başkomutanlık yetkisi Mustafa Kemal’e hangi tarihte süresiz verilmiştir?
*20 Temmuz 1922 Büyük Taarruz.
S-301 Kurtuluş savaşında askeri mücadele hangi antlaşma ile sona ermiştir?
*Mudanya Ateşkes antlaşması.
S-302 Mudanya ateşkes antlaşmasına hangi ülke katılmamıştır?
*Yunanistan.
S-303 Cumhuriyet döneminde dış politikada yaşanan sorunlar nelerdir?
*Büyük elçilik:İngiltere
*Boğazlar, borçlar ve okullarda:Fransa.
*Nüfus Değişimi: Yunanistan.
*Musul: İngiltere.
*Hatay: Fransa.
S-304 Lozan Antlaşmasını hangi meclis onaylamıştır?
*II. Meclis.
S-305 Cumhuriyetin ilanından sonra Meclis Başkanı kimdir?
*Fethi Okyar.S-306 Türk Milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için, Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve inkılaplara ne denir?
*Atatürkçülük.
S-307 Atatürk ilkelerinden hangisi kurtuluş savaşı başlamadan önce Türk halkı tarafından benimsenmiştir?
* Milliyetçilik.
S-308 Lozan antlaşmasında Yunanistan Türkiye’ye savaş tazminatı olarak nereyi verdi?
*Karaağaç.
S-309 Türk kara sularında gemi işletme hakkını Türkiye’nin alması hangi kanunla sağlandı?
*Kabotaj Kanunu.
S-310 Lozan antlaşmasından sonra itilaf devletlerinin boşalttığı yer neresidir?
*İstanbul.
S-311 Yeni Türk devletinin bağımsızlığı hangi antlaşma ile sağlandı?
*Lozan antlaşması.
S-312 Musul’un Türkiye’ye verilmemesi için uğraşan devlet hangisidir?
*İngiltere.
S-313 Musul’u Türkiye’ye vermemek için İngiltere’nin Türkiye’de çıkarttığı isyanın adı nedir?
*Şeyh Sait İsyanı.
S-314 Batı Trakya ile Ege adaları hangi antlaşma ile hukuken elden çıktı?
*1913 Londra Antlaşması.
S-315 Şeyh Sait antlaşması sonucunda çıkarılan kanununun adı nedir?
*Takrir-i Sükun kanunu.
S-316 Son halife kimdir?
*Abdülmecit efendi.
S-317 Saltanat hangi olay öncesinde kaldırıldı?
*Lozan antlaşması.
S-318 İlk muhalefet partisi hangisidir?
*Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası.
S-319 Şeyh Sait isyanı hangi hükümetin değişmesine neden oldu?
*Fethi Bey hükümeti.
S-320 Mustafa Kemal “Benim naçiz vücudum elbet bir gün kara toprak olacaktır; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Sözünü hangi olay üzerine söylemiştir?
*İzmir Suikastı ( 1926)
S-321 Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırka ekonomide hangi görüşü benimsemişlerdir?
*Liberalizm.S-322 Medeni kanundan önce Osmanlıda uygulanan hukuk sisteminin adı nedir?
*Mecelle.
S-323 Medeni kanunla kadınlara hangi haklar verilmemiştir?
*Siyasi Haklar.
S- 324 Atatürk ilkeleri kaç tarihinde anayasaya konulmuştur?
*1937.
S-325 1925’te kurulan bankanın adı nedir?
*İş Bankası.
S-326 Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
*İsviçre.
S-327 Laiklik ilkesi Anayasaya kaç yılında konulmuştur?
*1937
S-328 Toplumsal eşitliği sağlamak, için bazı ayrıcalıkları kaldırmak için 1934 yılında yapılan inkılap nedir?
*Soyadı kanunu.
S-329 Kuva-i Milliye deyimini ilk kez kullanan cemiyet hangisidir?
*Milli Kongre Cemiyeti.
S-330 Atatürk Gençliğe Hitabeyi kaç tarihinde okumuştur?
*1927
S-331 Montrö boğazlar sözleşmesini 2 yıl sonra imzalayan devlet hangisidir?
*İtalya.
S-332 Fransa’nın manda yönetimini kaldırmasından sonra Hatay’ı topraklarına katmak isteyen, bu yönden Türkiye’nin tepkisini çeken devlet hangisidir?
Suriye.
S-333 Türkiye’nin “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışını benimsemesi ilk önce hangi uluslar arası örgüte girmesinde etkili olmuştur?
*Milletler Cemiyeti.(1932)
S-334 Türkiye yabancı okulların durumunu Lozanda ve Tevhid-i Tedrisat kanunu ile belirlemiştir.Bu okulların durumunu uluslar arası alanda görüşmeyi reddetmiştir.Bu Türk devletinin neye önem verdiğinin göstergesidir?
*Bağımsızlığa.
S-335 Milli Mücadelenin silahlı dönemini sona erdiren antlaşma hangisidir?
*Mudanya Ateşkes Antlaşması.
S-336 Uzunluk, ağırlık, zaman ve ölçü birimlerinin değiştirilerek yenilerinin kabul edilmesi Avrupa ile ilişkilerli hangi alanda geliştirmeye yöneliktir?
*Ticaret.S-337 İrade-i Milliye gazetesinin ismi Temsil heyeti Ankara’ya geldikten sonra adı ne olmuştur?
*Hakimiyet-i Milliye.
S-338 II. Dünya savaşında Almanya, İtalya, ve Japonya’nın katılımıyla oluşan ittifakın adı nedir?
*Mihver Devletleri
S-339 Misak-ı Millinin kabul edildiği kurumun adı nedir?
*Osmanlı Mebusan Meclisi.
S-340 Mustafa kemal’in Türk halkını işgallere karşı milli mücadeleye davet etmek için tek başına yayımladığı genelgenin adı nedir?
*Havza genelgesi
S-341 Hangi anayasada seçme ve seçilme hakkı yalnız erkeklere verilmiştir?
*1924 anayasası.
S-342 “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü Atatürk’ün hangi ilkesi ile ilgilidir?
*İnkılapçılık
S-343 Osmanlı Mebusan Meclis son kez hangi ilde toplanmıştır?
*İstanbul’da
S-344 Cumhuriyetin ilanından sonra başkent neresidir?
*Ankara.(13 Ekim 1923)
S-345 Türk Ocaklarının yerine hangisi kurulmuştur?
-Halkevleri(1931)
346-Kadınlara belediye meclis üyeliklerine, muhtarlık ve milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı hangi tarihlerde verilmiştir?
-1930-1933-1934
347-Atatürk’ün yazdığı eserler nelerdir?
-Medeni Bilgiler Kitabı,Geometri,Zabit ve Zabitan, Nutuk
348-İtalya ve Fransa ‘nın Anadolu’yu terk etmeleri hangi savaşın sonucunda olmuştur?
-Sakarya savaşı
-349-Balkan Paktına katılmayan Balkan devletinin adı nedir?
-Bulgaristan
350-Hafta tatilinin Cuma’dan Pazar’a alınması hangi yıl kabul edilmiştir?
-1935
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir