Kpss Türkçe Deneme Sınavı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kpssci
Mesajlar: 238
Kayıt: 18 Mar 2017 17:52
İletişim:

18 Mar 2017 20:33

KPSS TÜRKÇE SORULARI

Not: Cevaplar aşağıdadır.

1- Bitmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Maç, hakemin düdük çalmasıyla başladı. cümlesindeki başlamak sözcüğünün karşıt anlamını verecek şekilde kullanılmıştır?

a) İki saat yürüyünce iyice bittim.
b) Konuklar için hazırlanan yemeklerin tümü bitti.
c) Öğretmen sinirlenip sınıftan çıkınca ders bitti.
d) Romanın beşinci baskısı da hemen bitti.
e) Bu halının desenine bittim.

2- Türkiye, milli takımın başarısını sokaklara dökülerek kutladı. cümlesinde ülke adı söylenmiş, fakat o ülkedeki tüm insanlar kastedilmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım söz konusudur?

a) Bütün sokaklar baştan aşağı süpürüldü.
b) Bizim köy şu iki dağın arasındadır.
c) Herkes tatile gidince apartman sessizleşti.
d) Cadde trafiğe kapanınca esnaf bayram etti.
e) Semt, bir olup güzel bir park yaptırdı.

3- Konferansta anlatılanları can kulağıyla dinliyor, sıcağı sıcağına not ediyordu.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

a) Beni, gözlerini benden kaçırmadan dinliyordu.
b) Konuşmalarından, konuyu önemsediği anlaşılıyordu.
c) Çiçekleri büyük bir özenle dikiyor, suluyordu.
d) Ne olup bittiyse o an gelir anlatır bana.
e) Çok hızlı yürüdüğü için ona yetişemiyordum.

4- I. Olan oldu, artık geleceğe bakalım.
II. Oldu olacak, yemeğin üstüne bir de kahve ısmarlasaydım.
III. Bu işleri oldum olası sevemedim gitti.
IV. İşi oldu bittiye getirmeye çalışıyorlardı.
V. Kendimi bildim bileli bamyayı hiç sevmem.

Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde deyimler anlamca birbirine yakındır?

a) I. ve II.
b) II. ve III.
c) II. ve IV.
d) I. ve III.
e) III. ve V.

5- Kemirmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Bir şüphe içimi kemirip duruyor. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

a) Keçilerin taze fidanları kemirmesi engellenmeli.
b) Kemiği kemiren köpek bizi görünce kaçtı.
c) Farelerin kemirdiği kablolar yüzünden elektriksiz kaldık.
d) Beni, onu özleyeceğim kadar özlemeyeceği fikri beynimi kemiriyor.
e) Tırnaklarını kemiren çocuğu azarlamamak lazım.

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok deyim kullanılmıştır?

a) Kafasına koyduğu işi yapana kadar gözüne uyku girmezdi.
b) Tepesi atınca etrafındakileri azarlardı.
c) Sözümü kesmezseniz, konuşmamı bitireceğim.
d) İnsan bir şeyi yapmaya karar verdi mi canla başla çalışmalıdır.
e) Göz göre göre çürüdü o güzelim elmalar.

7- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi diğerlerine göre daha özel anlamda kullanılmıştır?

a) Bilgisayar, neredeyse her evin ihtiyacı oldu.
b) Gerçek yazar, topluma ışık tutan kişidir.
c) Tiyatro öldü, yakında cenazesini kaldıracağız(!)
d) Sanatçı, uzun alkışlara dayanamayarak sahneye tekrar çıktı.
e) Roman dediğin, insanı heyecandan titretmeli.

8- Yapıtlarındaki bizdenlik onu en beğenilen yazarlardan biri yaptı. cümlesindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) Nesnelliği yakalamak
b) Kendi yaşamını yansıtmak
c) Yerel ilgi ve ihtiyaçlara eğilmek
d) Kalıcılığı arzulamak
e) Farklı bakış açıları sunmak

9- Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük, anlamının tam tersini düşündürecek şekilde kullanılmıştır?

a) Onu üzdüğüm için günlerdir uyku girmiyor gözüme.
b) Kavga da etsek, üzsek de birbirimizi bu kadar uzun süre küs kalmazdık.
c) Böyle habersiz gelip huzurumuzu kaçırman çok ayıp.
d) Ne talihlisin, sıra ne zaman sana gelse veznede para kalmıyor.
e) İşini iyi bildiği için, bir iş çıkınca önce onu gönderirlerdi.

10- Yazarın yapıtları günlük hayatın ritmini hayatın gerçeğine uygun yansıtıyor.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Hayatın olağan akışı
b) Hayatın zorlukları
c) Hayattaki iniş çıkışlar
d) Günlük yaşamın zaman dilimleri
e) Günün telaşlı saatleri

11- Ali, çocukla yarış konusunu, kadınlar ise onun çocukla benzerliğini tartıştılar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nesne-yüklem uyumsuzluğu
b) Dolaylı tümleç eksikliği
c) Yüklem eksikliği
d) Özne-yüklem uyumsuzluğu
e) Özne eksikliği

12- Köye yaklaşır yaklaşmaz hatıralarım canlandı zihnimde ( ) Uçsuz bucaksız tütün tarlaları ( ) çamura batmış çocuklar ( ) süt sağmaya giden anneler ( )

Yukarıdaki parçada ayraçlarla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

a) (:) (,) (,) ()
b) (.) (,) (,) (.)
c) (:) (;) (;) (.)
d) (!) (;) (-) (-)
e) () (,) (,) ()

13- Sanat yapıtında öze önem vermemek, yalnız ustaca işlenmiş bir biçimle yetinmek yanlış olduğu gibi, yalnız öze önem vererek biçimi, sanat tekniğini umursamamak da yanlıştır. Gerçek bir yapıtta bu ikisi yan yana bulunur, birbirini tamamlar.

Bu parçaya göre bir sanatçıdan beklenen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sanat tekniğini gerçek bir yapıtla kanıtlaması
b) Yapıtında öze önem vermesi
c) Yapıtında özle biçimi dengeleyerek oluşturması
d) Ustalığını dil ve anlatımla ortaya koyması
e) Yeteneğini gerçek bir yapıtla kanıtlaması

14- üzere sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde cümleye farklı bir anlam katmıştır?

a) Kıyafetleri yetiştirmek üzere sabaha kadar çalıştı.
b) Arabayı bir saat içinde getirmek üzere alabilirsin.
c) Yağmura yakalanmamak üzere erken çıktı.
d) Buraya bir yanlışlığı düzeltmek üzere gelmiş.
e) Yeni bir ev almak üzere para biriktiriyor.

15- -cık eki aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisine azımsama anlamı katmıştır?

a) Anneciğimi bugün de çok özledim.
b) Bayramda çocuklara beç liracık dağıtmış.
c) Bölgede yer yer gölcükler oluşmuştu.
d) Kapıyı bir maymuncukla açabildiler.
e) Kuzucuk annesini arıyordu.

16- Dil ve edebiyat gibi müzik de, dünyanın her yerinde sosyal tabakalara, zümrelere, çevrelere göre faklılıklar gösterir. Müziği de dil, edebiyat gibi medeniyet tarihinden ayıramayız. Türkler yerleşik medeniyete geçmeden önce göçebe hayatı sürdürüyorlardı. Daha sonra köylü ve şehirli oldular. Dilleri ve edebiyatları gibi müzikleri de tazrlarına göre değişti.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır?

a) Karşılaştırma
b) Örnekleme
c) Açıklama
d) Tanık Gösterme
e) Tanımlama

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

a) Ardarda gelen sıkıntılar yordu beni.
b) Bir çok konuda aynı düşüncelere sahibiz.
c) 1975den beri faliyette bu fabrika.
d) Pınar Sokak, herkes tarafından bilinir.
e) Bu konuda benim de söyliyecek birkaç sözüm var.

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

a) Bu sözlerin ona nasıl etki edeceğini hiç düşündün mü?
b) Yol boyunca onunla nasıl konuşacağımı, neler söyleyeceğimi düşündüm.
c) Artan trafik kazaları nedeniyle otoyollardaki trafik kontorolleri ve denetimleri sıklaştırıldı.
d) Sizi bir yerden tanıyorum; ancak nereden tanıdığımı bir türlü çıkaramadım.
e) Bu sokağı, bu eski Rum evlerini gezmesini çok istedim; ama bir türlü gidemedim.

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımında yanlışlık yapılmıştır?

a) İTÜnin puanları bu sene çok yükselmiş
b) TEDAŞfaturaları ceplere ziyan!
c) TBMMde başkan seçme işi oldukça kızıştı.
d) TRTnin programları gittikçe sıradanlaştı.
e) En çok ATVyi izliyorum bugünlerde.

20- Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümle değildir?

a) Bunca işi tek başına yapabilirsen yap.
b) Yanımızdan ayrılmanı biz isterdik sanki.
c) Bu konuda söylenenlere gel de inan.
d) Ne ailemden ne de çevremdekilerden destek bekliyorum.
e) Birbirimize karşı daha hoşgörülü olsak.

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Bizdeki romanların Batılı ürünlerin kopyaları olduğu doğru mu sizce?
b) Öykü ve romanın gerçeği kurgulayışı aynı olabilir mi hiç?
c) Ülkemizde şiirseverler, şiir dinletilerinde neden ve niçin ilgi duymuyorlar?
d) Rakamların da harfler kadar büyülü bir güce sahip olduğunu ne zaman nasıl anladınız?
e) Eserlerinizi yazarken bir bilim insanı gibi mi davranırsınız?

22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne ne bağlacı cümleye farklı bir anlam kazandırmıştır?

a) Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne bir kol.
b) Bu konu ne seni ne onu ilgilendirir.
c) Yıllardır kardeşini ne aradı ne sordu.
d) Dün uğrayan adam ne uzun ne kısaydı.
e) O adam ne kızı verir ne dünürü küstürür.

23- Aşağıdaki cümlelerin hangisi düşünce yönünden diğerlerinden farklıdır?

a) Anlatmak istediğini anlatabilen sanatçı değerlidir.
b) Sanatçının değeri zaman içerisinde anlaşılır.
c) Sanatçının değeri eserinde anlatmak istediği anlaşılınca artar.
d) Sanatçıyı değerli kılan anlaşılırlığıdır.
e) Değerli sanatçıların eserleri, anlaşılan eserlerdir.

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi işin başkasından duyulduğu anlamı taşır?

a) Sonbahar olunca bu dağlarda hiç kimse kalmaz.
b) Yıllarca ailesiyle beraber bu evde yaşamış.
c) Olayın nasıl geliştiğini birde biz araştıracağız.
d) O da babası gibi çok güzel şiir yazıyor.
e) Daha önceden bana geleceğini haber verdi.

25- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır?

a) İş bulabilmek amacıyla herkesle görüşüyor.
b) Kardeşimi almak üzere okula gittim.
c) Hastalandığından toplantıya katılamadı.
d) İnsan, çevresinden dışarı çıkmazsa ağırlaşır, hantallaşır.
e) Evini yenilemek için gece gündüz çalışıyor.

26- Bana iyi davranmanı değil, iyi anlamanı bekliyorum. cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır?

a) Yüklem b) Özne c) Nesne d) Dolaylı tümleç e) Zarf tümleci

27- Boşverince dolu dolu geçer mi yaşam? Bunu denemedim hiç. İstiyorum, ama bir türlü elimden gelmiyor yaşama boşvermek. Belki de boşvermenin ne olduğunu hiç bilmediğimden, öğrenmediğimden, boşveren insanların bomboş yaratıklar olduğuna inandığımdan Böylelerini görür görmez, boşluklarında boğulmamak için yanlarından uzaklaştığımdan

Böyle diyen biri için, aşağıdakilerden hangisinde verilen nitelikler uygun düşer?

a) Mızmız-Konuşkan
b) Çekingen-Gözlemci
c) Duygusal-Meraklı
d) Şüpheci-Kendine güvenen
e) Düşünceli- Bilinçli

28- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

a) Her şey, cekedimi evde unutmamla başladı.
b) Benimle bir daha görüşmeyeceğini biliyordum.
c) Biz de memnun değiliz yeni kılavuzdan
d) KPSSye giriş artık daha zor be arkadaşım!
e) Seni saat 12.55te aramıştım.

29- Kendimle ilgili daha güvenle konuşabiliyorum ve sizlerin yani medyanın hakkımızda söylediklerinin dikkate alındığını biliyorum. Eskiden bir kelime söylemeden önce çok düşünürdüm, aptal gibi görünmek istemezdim. O zaman Bu işe kalbimi koydum. derken şimdi konuşmalarımda bu sevginin sebeplerini açıklıyorum. Artık her konuda kendimi daha rahat hissediyorum.

Bu parçaya göre sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Medyanın etkisini yadsımadığı
b) Tanınan biri olduğu
c) Kendine duyduğu güvenin arttığı
d) Başarılı bir oyuncu olduğu
e) Artık, kurduğu cümlelerin gerekçelerini açıklayabildiği

30- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi başkasına yaptırma anlamı yoktur?

a) Ocaktaki yemeği karıştırdı.
b) Hırsızları o yakalattı.
c) Geç kalan öğretmenleri arattı.
d) Çocuğun uzayan saçlarını kestirtti.
e) Apartmanın merdivenlerini temizletti.

31- Aşağıdaki deyimlerin hangisinde ses yinelemesi yoktur?

a) incir çekirdeğini doldurmamak
b) el elde, baş başta kalmak
c) çamura basıp, çalıya asmak
d) karaca kuruca, gönlüme görece
e) lep demeden, leblebiyi anlamak

32- Güzel sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır?

a) Güzeller geçiyor.
b) Güzel yağıyor.
c) Güzel kız sonunda konuştu.
d) Güzel bir kitap okuyorum.
e) Güzel konuşmaya çalışıyor.

33- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir?

a) Rüzgar eken fırtına biçer.
b) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
c) Söyleme dostuna o da söyler dostuna.
d) Kaçan balık büyük olur.
e) Bedava sirke baldan tatlıdır.

34- Aşağıdakilerin hangisinde kinin yazımı yanlıştır?

a) Sorudaki inceliği anlayamadı.
b) Teknikteki gelişmeler çok hızlı.
c) Bende para yok ki sana vereyim.
d) Hasta, ilaçları düzenli alsınki iyileşsin.
e) Onun düşüncelerine benimki uymaz.

35- Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

a) saçlarının rengi
b) değirmenin suyu
c) asfaltın onarımı
d) herkesin derdi
e) ağızın içi

36- Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz, yoksa, bir okur tarafından yüz bin kez mi ( ) Bu soruya Paul Valery şu yanıtı verir ( ) Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim ( )

Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

a) (?) (.) (!) b) (.) () (.) c) (?) (:) (.) d) (.) (:) (!) e) (?) () (.)

37- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?

a) Bu konuda niçin doğruyu söylemiyorsunuz?
b) Niçin başarılı olamadığınızı çoğu zaman düşünmüşümdür?
c) Gideceğimiz yer buradan çok mu uzakta?
d) Bu kitabı bizden aldığınızı hatırlıyor musunuz?
e) Bu uzun şiiri ne zaman, nasıl ezberlediniz?

38- Aşağıdaki tamlamalardan hangisi kuruluş bakımından yanlıştır?

a) Yoğurtlu döner kebap
b) Düşük gelir düzeyi
c) Kırık su testisi
d) Matematik yeni öğretmeni
e) Eski Türk evleri

39- Dünyada yoksulluğu ve sosyal adaleti sağlamadan kalkınmak mümkün değildir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

a) Yoksulluğu sözcüğünden sonra kaldırmadan sözcüğü getirilerek
b) Sağlanmadan sözcüğü yerine sağlamaksızın getirilerek
c) Dünyada sözcüğü yerine, dünyadan getirilerek
d) Mümkün değildir sözcüğü yerine, olanaksızdır getirilerek
e) Sağlanmadan sözcüğünden önce, yoksulluğu sözcüğü getirilerek

40- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta konmalıdır?

a) Birkaç yüz kitap imzalayınca sayı binleri buluyor gibi gelir insana
b) Gelenlere kitap imzalarken böyle düşünceler geçiyor içinden
c) Hep yakınır dururuz, kitap gereği gibi satılıp okunmuyor diye
d) Ünlü yazarlarımızın kitaplarıydı burada sergilenenler
e) Sadece öğrenciler değildi gelenler; öğretmenler, memurlar, yaşlılar

41- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru bir zamirle sağlanmıştır?

a) Sınıfta kaç öğrenci olduğunu soruyorsunuz?
b) Hangi konuyu çalışmayı düşünüyorsunuz?
c) Beni dün Ahmete hanginiz sordu?
d) Bu konuyu siz mi anlatacaksınız?
e) Ahmet bugün okula geldi mi?

42- Aşağıdakilerden hangisi eylem cümlesidir?

a) İnsan yavrusu yaşamının başlangıcında kişilikten yoksundur?
b) Konuşma, toplumsal etkileşimin en başta gelen yollarındandır?
c) Kişilik, toplumsal bir üründür?
d) Konuşma ile kişiliği ayrı düşünme olanağı yoktur?
e) Kişilik iletişim ve etkileşim süreci içinde olgunlaşır.

43- Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde -lik eki, topluluk adı yapmıştır?

a) yıllık b) öğretmenlik c) çayırlık d) gençlik e) hiçlik

44- Aşağıdakilerden hangisi ikileme değildir?

a) bölük pörçük b) bulup buluşturmak c) köşe bucak d) azar azar e) akşam saati

45- Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlı niteliği taşıyan bir ikileme değildir?

a) dipten doruğa b) dönüp dolaşmak c) söz sohbet d) hatır gönül e) evirip çevirmek

46- Dile toplumsallık kazandıran, ortak değerlerin paylaşımıdır. cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Olumlu, düz, girişik, ad
b) Olumlu, devrik, basit, eylem
c) Olumlu, düz, sıralı, ad
d) Olumlu, düz, basit, ad
e) Olumlu, devrik, basit, ad

47- Tüm müzisyenlere borcumuz var. Her acımızı ve her sevincimizi onların yapıtlarıyla dile getirmedik mi? Başımızda sevda yelleri eserken ve hüznün kara bulutları sarmışken gönlümüzün yoldaşı şarkılar değil miydi? Düğünde, dernekte, bayramda, seyranda neydi bizi coşturan? Yaşamın binbir güçlüğü içinde ruhumuza sevinç veren neydi? Hiç düşündük mü yaşamda kimlere neler borçluyuz diye?

Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

a) Benimsetmek b) Söylemek c) Ortaya koymak d) Ele almak e) Vurgulamak

48- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır?

a) Doğa hepimizi etkiler; çünkü insan önce doğayı tanıdı.
b) İnsanın ne kadar değerli olduğunu düşün ki sen de değer kazan.
c) Bir fotoğrafın herkeste farklı duygular uyandırmasını isterim.
d) Yaşanan anı hemen unuttuğumuzu say, yaşamın ne anlamı kalırdı.
e) Şu işin ucundan tut ki doğru düzgün bir iş yapalım.

49- (I) Okulların açılmasıyla İstanbul yaşamı güçleşti. İstanbul yaşamı iyiden iyiye hareket kazanmıştı. (II) Yollar artık araçları almaz olmuştu. (III) Kent yaşamı insanları yaşamdan bezdirir hale gelmişti. (IV) Bütün bunların yanında hayatta yaşamaya değer olaylar da olmuyor değildi. (V) İnsanlar bir öyle bir böyle kent yaşamına yavaş yavaş alışıyordu.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde aşamalı durum bildiren bir söz kullanılmıştır?

a) V b) III c) I d) II e) IV

50- Mutlu olmak insanın elindedir. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Yaşamını cehenneme çeviren de cennete dönüştüren de kendisidir. Mutluluk dıştan değil, insanın içinden gelir.

Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır?

a) Mutluluk ne demektir?
b) Hangi insanlar mutlu olabilir?
c) Mutluluğun anahtarı nedir?
d) Beklentilerimizin üzerimizdeki etkileri nelerdir?
e) İnsan her istediğine ulaşabilir mi?

51- Geçmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde etkilemek anlamında kullanılmıştır?

a) Okullarda öğretmenin sözü geçmiyor.
b) Artık buralarda dolar geçmiyor.
c) Bu arabaların da modası geçti artık.
d) Bu soruları deftere geçer misin?
e) Metro biraz önce geçti.

52- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok sözcüğü nicel anlamda kullanılmıştır?

a) Etrafındaki insanlara çok garip bir bakış attı.
b) Yıllardır hayat onu o kadar çok yıprattı ki.
c) Yıllardır çalışarak kazandığı parayı çok kötü işlere yatırdı.
d) Azimli çalışma onun sonunda çok yüksek bir makama ulaştırmıştı.
e) KPSSyi kazanmanın yolu çok ders çalışmaktan geçmektedir.

53- Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç cümlesidir?

a) Okulu bitince iyi bir iş bulmak istiyor.
b) Geleceğe dair çok güzel hedefleri var.
c) Üniversiteyi bitirebilmek için gece gündüz çalışıyor.
d) Bu yıl üniversiteyi bitirirse yüksek lisans için İngiltereye gidecek.
e) Güzel bir tatil yapmıştı; çünkü sonunda okuldan mezun olmuştu.

54- (I) Son günlerde çok sözü edilen birkaç baskı yapan çeviri bir romanı, öğrendim ki bunca satılmasına karşı meğer kimse okumazmış; okuyan olsa da yarım yamalak okurmuş. yani çok satan ve çok az okunan bir roman! (II) Şaşırtıcı bir olay değil mi? (III) Yarım yamalak okuma nedir diye sorulacak olursa, atlayarak okumaktır derim. (IV) İşte o romanın başına gelen de bu. (V) Efendim, kimi Sıkıldım demiş kimi Dinsel konuları geçtim. demiş yani satın alınmıyor ve okunmuyor; ama arada birkaç okunmuş sayfa var ya işte. Okudum o kitabı. diyenler..

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?

a) V b) IV c) III d) II e) I

55- Çocukluktan ölüme kadar teneffüs ettiği hava gibi insan hayatının her anına karışan dil, hayatın kendisi kadar canlı ve karmaşıktır. Çocuk, daha doğmadan önce, anasının karnında çevresinde konuşulanları işitir. Bilinci henüz aydınlığa kavuşmamıştır; ama kulağı duyar. Doğduktan sonra çocuğun çevresindekiler farkında olmadan çocuğa bir dil ağı örerler.

Yukarıdaki paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tartışma b) Açıklama c) Örneklendirme d) Betimleme e) Öyküleme

56- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

a) Topal Mehmeti de yanlarına almışlar.
b) Yemeğe Selinde davetliymiş.
c) Haberi alır almaz, apar-topar hazırlandık.
d) Geziye Mervede gelecek mi?
e) Dedem buraya 1950de yerleşmişdir.

57- Babaların nasihatleri bitmez ( ) Çalış ( ) dürüst ol ( ) işlerini önemse ( )

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilebilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) (.) (,) (,) (,) b) (;) (,) (;) () c) (:) (,) (,) () d) (:) (,) (,) (.) e) (.) (,) (,) ()

58- Kimin masum, kimin masum olmadığı herkesle konuşulduktan sonra anlaşılacak. cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dolaylı tümleç eksikliği b) Özne eksikliği c) Zarf tümleci eksikliği d) Yanlış anlamda sözcük kullanımı e) Yardımcı eylem eksikliği

59- (I) Apartmanın boyanmasını herkes destekliyor, ama para vermek istemiyordu. (II) Böyle bir yerde yöneticilik yapmak kolay mı sizce? (III) Bana sorarsanız, akıl işi değil, derim. (IV) Ama sonuçta birinin kalkıp bunları yapması gerek. (V) Bir apartmanı yönetmek ne kadar kolaysa bir devleti de yönetmek o kadar kolaydır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

a) V b) IV c) III d) II e) I

60- Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir?

a) Onun hakkında iyimser düşünmüyorum.
b) Bana neden kızdığına hala bir anlam verebilmiş değilim.
c) Artık ne babasını ne de annesini dinliyor.
d) Bu konuda sana hak vermiyor değilim.
e) Diğeri yaramaz da, bu çocuk uslu mu san ki?

61- Neredeyse, az daha başvuru için gereken belgeleri getirmeyi unutuyordum.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

a) neredeyse sözcüğü atılarak
b) unutuyordum yerine unutacaktım sözü getirilerek
c) getirmeyi yerine almayı sözü getirilerek
d) gereken yerine gerekli olan sözü getirilerek
e) için yerine amacıyla sözü getirilerek

62- Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, işin devam ettiği anlamını taşımaktadır?

a) Bu mevsim de gidedursun turnalar gurbet ellere.
b) Rehbere bakıp izleyeceğim yolu defalarca kontrol ettim.
c) Sen bekle, ben evrakları müdüre imzalatıp geleyim.
d) Bir kahkaha attı ve buz gibi gözlerini bana dikti.
e) Yıllar öncesinden süregelen bu düşmanlık bir gün bitecek.

63- Sevgi, birbirine ilgi göstermeye çalışan iki insanı birlikte zenginleştirdiği, geliştirdiği sürece sevgi olmaktadır. Birini beslemek, geliştirmek için, diğerinin tüketildiği sırada yaşanan duygu, sevgi olamaz.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

a) Seven kişiler kendi kişiliklerini kaybetmemelidir.
b) İki taraflı özverinin olmadığı ilişki sevgi değildir.
c) Karşılıklı sevgiler ancak anlamlı olabilir.
d) Yaşanan her duygunun bir bedeli olmalı.
e) Asıl sevgi her iki tarafı da geliştiren sevgidir.

64- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin karşılıklı yapıldığı anlamı vardır?

a) Küçük kızlar kapının önünde gülüşüyorlardı.
b) Bunu size birkaç kez açıklamıştık.
c) Geçen yaza kadar onunla mektuplaşıyorduk.
d) Kitap öğrenciler tarafından okundu.
e) Yazıdaki yanlışlıklar düzeltildi.

65- Sanatçı, zihninde beliren bütün sözcükleri kabul etmiş, onları ince bir elekten geçirmeyi de ihmal etmemiş.

Bu cümleyle sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilebilir?

a) Açık bir anlatımı benimseyen
b) Kendine özgü ve doğal bir söyleşisi olan
c) Başkalarını taklit etmeyen eserler veren
d) Bilmediği sözcüklere yer vermeyen
e) Sözcük konusunda seçici olan

Cevaplar:

1-c 2-e 3-d 4-e 5-d 6-a 7-d 8-c 9-d 10-a 11-d 12-a 13-c 14-b 15-b 16-c 17-d 18-d 19-a 20-e 21-c 22-d 23-b 24-b 25-c 26-c 27-e 28-a 29-d 30-a 31-a 32-a 33-c 34-d 35-e 36-c 37-b 38-d 39-a 40-e 41-c 42-e 43-d 44-e 45-a 46-a 47-b 48-d 49-a 50-c 51-a 52-e 53-c 54-c 55-b 56-a 57-c 58-e 59-e 60-d 61-a 62-a 63-d 64-c 65-e
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir