Gemide yangın egitimi

Cevapla
resmin alt tagi
emrenwo
Mesajlar: 1
Kayıt: 05 May 2019 17:00
İletişim:

05 May 2019 17:06

Kişisel donanım, yangınla mücadele eden kişinin giydiği malzemedir.

Bunlar:

Isıya dayanıklı elbiseIsıya dayanıklı yangın eldiveniKauçuk tabanlı yangın çizmesiYangın miğferiSu geçirmez el feneriYangın baltasıAcil durumlarda dumanlı ortamdan kaçış için kullanılan solunum teçhizatı (Emergency Escape Breathing Device) (EEBD)

ISIYA DAYANIKLI ELBİSE

Yangın elbisesi, insan cildini aşırı ısı, alev ve kızgın stimin (buhar) doğuracağı her türlü yanma riskine karşı koruyan, ısıya dayanıklı ve su geçirmez elbisedir. Yangınla Mücadele giysisi, yangınla mücadele edecek olan kişinin vücudunun yangının yaydığı ısıdan, yanmalardan ve stimden koruyacak şekilde dizayn edilmiştir. Giysi, alev geçirmez, suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir bir maddeden üretilmiş üretilmiştir.

Tek bir parçadan oluşanlar olduğu gibi, genellikle bu giysiler iki parçadan oluşurlar. (ceket ve pantolon) Tam olarak giysi, şu parçalardan oluşur:

Pantolon- botların dışına giyilir.Ceket- Bilekleri elastiktir ve pantolonun üzerine giyilir.Güvenlik Bareti- Bir bantla, tüm yüzü koruyan bir korumaya ve çene bağına sahiptir. Çene bağı, yakanın üzerinde bulundurulmalıdır.Eldivenler- (ısı korunmalı) Ceketin kollarının dışına giyilmelidir.Eldivenler- (lastik) Özel voltajdaki elektriğin geçişini engeller.Botlar- (lastik) Ayakucundaki başlıkla elektrik geçirmez.

Giysiler, uygun ölçülerde olmalıdır ve yangınla mücadele eden kişinin rahat hareketlerini engellememelidir. Kulaklar, çevreleyen ısıya karşı hassas bir organ olduğundan, ısı duyarlılığı için kişinin kulakları kapanmamalıdır.

Bu giysiler, yangına çok yalından müdahale edecek kişiler tarafından kullanılır. Bunlar yangın alanına giriş giysileri DEĞİLDİR.

Yangınla mücadele donanımları, girişi kolay ama herhangi bir yangın tarafından engellenmeyecek bir yerde bulundurulmalıdır. Eğer birden fazla donanım bulunduruluyorsa, aralarındaki mesafe ayrı olacak şekilde birbirlerinden uzakta bulundurulmalıdırlar.

Yolcu gemileri için her pozisyonda en az iki adet yangınla mücadele teçhizatı takımı ve bir set personel donanım bulundurulması faydalıdır. Her katta iki adet yangınla mücadele teçhizatı takımı  (fireman outfit) bulundurulmalıdır.

ISIYA DAYANIKLI ELBİSE

    

ISIYA DAYANIKLI YANGIN ELDİVENİ

            

Eldivenlerin en önemli özelliği; insanı ısıya ve elektrik çarpmalarına karşı korumalarıdır. Amyantlı ve alüminyum malzemelerden imal edilenleri vardır.

KAUÇUK TABANLI YANGIN ÇİZMESİ

      

Yangın çizmelerinin kauçuk ve lastik malzemeden yapılmış olanları vardır. Bunların en önemli özelliği; gemi sacının yüksek ısısını ve elektrik akımına karşı iletken olmaması ve su geçirmez özelliğidir.

YANGIN MİĞFERİ

İngilizce adı ‘helmet’ olan ve yangında insan kafasını ani çarpmalara ve ısıya karşı emniyetle koruyacak şekilde imal edilmiş, darbelere dayanıklı miğferlerdir.

SU GEÇİRMEZ EL FENERİ

Yangın feneri, bunu kullanarak yangınla mücadele eden kişinin en az üç saat süresince karanlık ve dumanlı çevresini aydınlatabilecek özellikte yapılmış, su geçirmez el feneridir. Yangınla mücadele edecek kişinin kullanacağı bu lambalar,  lambayı en az üç saat süre ile çalıştırabilecek kapasitedeki bateriler ile çalışmalıdır. Lambalar ya elle taşınabilir ya da barete takılabilir şekilde olabilir. Elde taşınabilir olan lambaların bir kayış tertibatı veya başka şekilde eli serbest bırakır şekilde rahatça taşınabilir bir tertibata sahip olmalıdır. Bateriler, geri şarj edilebilir nitelikte olmalıdır.          

EMNİYET LAMBALARI

Lambalar aşağıda belirtildiği gibi, klaslara ayrılırlar. Class I lambaları genel olarak tüm gemilerde kullanılabilirken, Class II lambalarının kullanımına sadece eski gemilerde izin verilmektedir. Güvenlik lambaları hangi klasa ait olursa olsun, hava ile yanıcı gazın karıştığı atmosferlerde bile çalışabilir özellikte olmalıdır.

SAFETY LAMBSCLASS IYanıcı gazın veya yanıcı gaz buharının da bulunabileceği tüm gemilerde dahil olmak üzere, her türlü gemide kullanılabilir.Bu klasa ait olan lambaların,  petrol tankerlerinde kullanımı uygun olmasına karşın, bazı yanıcı yüklerin bulunduğu mahaller için uygun olmayabilir. Gemilere temin edilen emniyet lambaları gemilerin taşıdığı yüklere uygun olmalıdır.CLASS IIHer hangi bir yanıcı gaz veya petrol buharı riski bulunmayan gemiler için uygundur. Class II’e ait olan lambaların kullanımları uygun olarak kabul edilmiştir, ama daha fazla lamba, bu klas içine alınmaz.

YANGIN BALTASI

                             

Yangın baltası, yangınla mücadele eden kişinin metal yüzeyler üzerinde geniş delikler açmasında, metalleri kesmede, kıvırma ve kilitleri kırmada kullanılır. Yangın baltaları özel bir sandık içinde muhafaza edilir. Yangınla mücadele teçhizatlarından biri olan baltalar,  ya kısa tahtadan veya izole edilmiş bir maddeden üretilmiş olan bir sapı bulunmaktadır. Baltanın kafasının bir tarafı kesme kenarlı, diğer tarafı ise sivri köşelidir. Bir kayış ve kılıf içerisindeki balta, yangınla mücadele eden kişinin baltayı kolaylık taşımasını ve iki eliyle rahatça çalışmasını sağlar.

EEBD

 

Acil durumlarda dumanlı ortamdan kaçış için kullanılan solunum teçhizatıdır. (Emergency Escape Breathing Device) Dumanlı ortamdan acil durumda geçebilmek için kullanılan taşınabilir kişisel hava solunum cihazıdır. Tüm gemiler yaşam mahalli içinde en az iki adet EEBD bulundurmalıdır. Makine dairesinde yangın sırasında her zaman kolaylıkla görülebilecek, çabuk ve kolaylıkla erişilebilecek yerlerde bulundurulmalıdır. Konulduğu yerler makine dairesinin yapısı, makine dairesinde kaç personel çalıştığı göz önünde bulundurularak tespit edilmelidir. EEBD‘lerin adedi ve yerleri yangın kontrol planında gösterilmelidir.

EEBD‘ler sadece tehlikeli ortamlardan kaçış için kullanılmalıdır. Yangınla mücadele için veya tanklara giriş için kullanılmamalıdır. EEBD’lerin içinde en az on dakika yetecek kadar hava olmalıdır. Başlıklarının önü şeffaf olup net görüş sağlamalı, aleve dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Kullanılırken eller boşta kalmalıdır.

Acil kaçış solunum cihazı EEBD (Emergency escape breathing device) 

EEBD (Emergency escape breathing device) giyilmesi

EEBD ....................................................GEMISİNDE YERLEŞİMİ

NOITEMYERİİMALATCISERI NOSERVİS ZAMANI1EEBD    2EEBD    3EEBD    4EEBD    5EEBD    6EEBD    7EEBD    8EEBD    9EEBD    

SOLUNUM CİHAZLARI

İlk bağımsız solunum cihazı 1864 yılında GALIBERT adlı bir bilim adamı tarafından icat edilmiştir. Bu cihaz, keçi derisinden imal edilmiş bir torbanın içine sıkıştırılmış hava doldurulmasından ibaretti. Ancak bu cihazın kullanılma süresi 8-9 dakikayı geçemiyordu. Daha sonra daima basınç altında tutulan oksijen tüpleri imal edildi.

Yangın ortamındaki oksijen yetersizliği, yangını söndürmeye çalışanların karşı karşıya kaldıkları tehlikelerden biridir. Bir kişi oksijensiz kalırsa önce şok, sonra bilinç kaybı, devamında ise ölüm meydana gelir. Bu riskin gerçekleşmemesi için yangın söndürme görevinde bulunan kişiler, yangın solunum cihazı kullanır. Yangın solunum cihazı, yangınla mücadele eden kişinin oksijensiz ve/veya zararlı gazların bulunduğu ortamda nefes almasına yardımcı olan sıkıştırılmış hava solunum cihazıdır.

Solunum cihazı maske ünitesinde nefes verme valfi, hava almayı düzenleyen sarfiyat valfi mevcuttur. Sarfiyat valfi, maske içindeki basıncı her zaman yüksek tutarak herhangi bir sızıntıda atmosfer akışının maske içinden dışına doğru olmasını sağlar. Böylece maske içine duman veya gaz girişi önlenmiş olur. Tüp üzerinde redüksiyon valfi ve tüpteki hava azaldığında ıslık şeklinde ikaz veren düdük bulunur. Ayrıca kullanıcının her an tüpteki havayı kontrol edebileceği geyç mevcuttur. Tüp ve maske teferruatı koşum takımına monte edilerek giyilir.

Her tüpte solunum havasının en az 1200 Ɩ olması gerekir.Cihazın toplam ağırlığının 16 kg‘ı geçmemesi gerekir.Duman maskeleri yangın olan mahalle girdiğinizde hayatı idame ettirecek havayı sağlamasının yanı sıra maskesi sayesinde sizi dumandan ve zehirli gazlardan koruyacaktır.Deneyimli personel, tüpteki havayı ritmik ve sabit bir solunum ile uzun süre kullanabilir. Deneyimsiz kişilerin alıştırma yapması gerekir.

Kullanılan havayı en aza indirmek için

Sık sık alıştırma yapınız, zor durumlarda bile maske giyme talimi yapınız.Cihazın kullanılmasını iyice öğreniniz.Kontrollü nefes alınız. Sık nefes almak ve panik, tüp kullanma süresini azaltacaktır.Uzun sakal maskenin sızdırmazlığını etkiler.Gemideki tüm mahalleri iyi tanıyınız. Yangın anındaki görüş, dumandan dolayı çok düşecektir.

Kullanılan hava miktarını belirleyen diğer faktörler ise yaş, sağlık durumu, sigara kullanımı, ruhsal durum ve çalışma oranıdır.

SOLUNUM CİHAZLARININ ÇALIŞTIRILMASI

Cihaz kullanılacağı zaman tüp baş aşağı gelecek şekilde koşum takımı, sırta geçirilir ve kemerler takılır. Cihaz, serbest olmayacak fakat hareket kabiliyetini de engellemeyecek derecede sıkılır. Sonra tüpün dolu olup olmadığı kontrol edilir. Zorunluluk yoksa kısmen kullanılmış tüpler kullanılmaz. Daha sonra silindir valfi yarım açılarak maske takılır ve kuşaklar sıkılarak sızdırmaz hâle getirilir. Silindirin valfi tamamen açılır, birkaç kez derin derin nefes alınarak emiş valfinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Sonra silindir valfi kapatılarak maske içindeki basınç düşürülür ve düşük basınç alarmının çalıp çalmadığı kontrol edilir. Bu arada emiş yapılarak maskenin sızdırma yapıp yapmadığı kontrol edilir. Tüm bu kontroller, 1 dakika içinde tamamlanır ve sonuç olumlu olduğu takdirde cihazın kullanımına geçilir. Kullanım süresi, kullanıcının yaptığı işe ve ciğerlerinin kapasitesine bağlı olup ortalama 45 dakikadır. Cihaz düşük basınç alarmı verdiğinde 10 dakika içinde tüpler değiştirilmelidir.

SOLUNUM CIHAZININ KISIMLARI

Basınçlı havayı muhafaza eden silindir (Hava tüpü)Tüpteki basınçlı havayı, solunuma uygun basınca düşüren düzenleyici (regülatör)Solunum maskesiSolunum cihazı koşum takımıAlarm sistemi veya basınç göstergesiBasınçlı havayı muhafaza eden silindir (Hava tüpleri)Farklı kapasitelerde imal edilmekle birlikte en az 1200 Ɩ serbest hava tutabilmeli ve taşınabilir olmalıdır. Ayrıca solunum cihazının iki adet de doldurulabilir yedek tüpü bulunmalıdır. Solunum tüpleri, başka tüpler ile karıştırılmaması için gri renge boyanır. Omuza takılacak koşum takımları ise siyah beyaz renklerden yapılmıştır. Tüpler tamamen boşaltılmaz, içinde paslanmaya sebep olmamak için bir miktar basınçlı hava bırakılır.

Solunum aygıtları ile ilgili bilgiler; aşağıda belirtilen biçimde, hiçbir silinme olmadan bilgi kartları eyerine (koşum takımında) yazılır.

Gemi sahibinin adıGeminin adıAygıtların tipleriAygıt sayısıBilgi kartının ayrı bir bölümünde yer alacak diğer bilgilerSolunum aygıtlarını takanların adlarıTüp basıncıİçeride kalınacak süre

Solunum aygıtları takarak yangın ile mücadeleye gönderilenlerin kartlarının üzerine aşağıda belirtilen bilgiler yazılır. Bu bilgileri yazma sorumluluğu yangın alanına giriş yeri kontrol zabitine aittir.

Solunum aygıtlarının alarmlarının çalma zamanları kontrol çizelgesinden saptanır.

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ APARAT (REGÜLATÖR)

Bu aparat, tüp içinde bulunan basınçlı havanın solunabilir basınca düşürülmesini sağlar, yüze takılan maskeye irtibat ettirilmiştir. Tek aşamalı veya iki aşamalı basınç düşürücü olmak üzere iki çeşidi vardır. Dışarıda bulunan havanın tüpten solunan havaya karışmaması için maskenin çok sıkı bir şekilde yüze oturması gerekir. Yine de bu hava sızdırmazlığının sağlanması tam olarak mümkün değildir. Taşıyıcının dışarıdaki kirli havadan etkilenmemesi için yüz maskesi içindeki hava basıncının dışarıdaki hava basıncından biraz daha fazla olması gerekir.

YÜZ MASKESI (SOLUNUM MASKESI)

Yüz maskeleri, markalarına bağlı olarak ufak tefek değişiklikler gösterir ama bütün yüz maskelerinde bir solunum valfi, bir haberleşme imkânı bulunmaktadır. Yüz maskelerinde yüze takılan bir iç maske daha bulunmaktadır. Bu iç maskenin iki amacı vardır.

Solunumla dışarıya çıkardığımız CO2 i tekrar solumamızı engeller.Maske içindeki havanın kirli hava ile karışmasını önler.

ALARM SISTEMI VEYA BASINC GOSTERGESI

Yüz maskelerine basınç düştüğünde alarm verecek sistem monte edilmiştir. Alarmın devreye girmesi, taşıyıcının 10 dakikalık havası kaldığı anlamına gelir. Bu durumda cihazı taşıyan personel, yangın bölgesinden çıkarak tüpünü değiştirme

     

TÜPLERIN KULLANIM SÜRESININ HESABI

Emniyetle kullanma süresi = Basınç altındaki havanın hacmi (litre) /40 - emniyet süresi V(Ɩ) /40 – t = T

Örnek: 1800 litrelik bir tüp

( 1800/40) — 10= 35 dakika

Bu örnekte tüp 35 dakika normal bir şekilde, düdük ötmeye başladıktan sonrada 10 dakika emniyetli kaçış için kullanılacaktır.

Hava süresini belirleyen etkenleri açıkladık. Normal bir insanın hava kullanımı dakikada 40 litredir. 10 dakikalıkta bir emniyet payı koyulursa;

Gemide mevcut tüpler 6 litre su hacmi ve 300 bar basınçta doldurulur. Bu durumda tam dolu bir tüpte

6 * 300= 1800 l solunum havası mevcuttur. 10 dakikalık emniyet payı 400Ɩ.

1800–400 = 1400 Ɩ dakikada kullanılan hava 40 Ɩ olunca 1400/40 = 35 dakika

Yaptığımız hesaba göre gemimizde bulunan tüplerin kullanım süreleri 35 dakikadır, diyebiliriz.

Tüpü kullanacak kişi; kendisinin ve başkalarının emniyeti için, riskleri en aza indirmek için aşağıdaki hususlara özen göstermelidir.

% 80‘den da az (geyç değeri 240 bar) dolu olan bir tüpü ekip amiriniz size kaç dakikalık hava olduğunu söylemedikçe kullanılmamalıdır.Cihazı açık havada giyilmelidir.Bölmeye tüp ile girişte en az 2 kişi olması gerekir.Cihazı kullanan kişinin mutlaka haberleşme kurallarını iyi bilmesi gerekir.Mutlaka baret giyilmelidir.Bölmeye giriş ile ilgili kayıtlar ekip amirinde olmalıdır.Cihazın giyilmesi esnasında 1 kişi mutlaka yardımcı olmalı ve gerekli kontrolleri yapmalıdır.

Yangın ekipmanları gemide;

Bir sandık içinde toplu vaziyette,Rutubetten ve sıcaktan uzak,Kolay ulaşılabilecek yerde,Yangın olasılığının düşük olduğu yerlerde,En az 2 takım olarak bulunur.

 GEMİDEKİ SOLUNUM CİHAZLARI

NOMADDESIRTLIKİMALATCICAP.SERI NOYERİİMALATCIMASKE1      ISTASYON  CO2 ODASI2       SP1                           3       4       SP1                           5       6       SP1                           7       8       SP1                           

HELİKOPTER GUVERTESİ ALANI (BİLGİ)

     

Tüm Ro- Ro gemilerinde helikopterler için kalkış mahalli bulunacaktır. Temmuz 1999’dan sonra üretilmiş olan 130 metrenin üzerindeki tüm yolcu gemilerinde helikopter alanı bulundurulmak zorunluluğu getirilmiştir. Gemilere helikopterin inmesini veya helikopter ile vinç vasıtasıyla kontak sırasında ara sıra olan olaylar ve acil durumlar için yangınla mücadele veya ekipmanın gemilerde bulundurulması gerekir. Bu acil müdahale ekipmanları, helikopter operasyonu sırasında, iniş veya vinç alanına yakın bir yerlerde bulundurulmalıdırlar.

Farklı otoriteler ve gemi sahipleri, bu işlem için çok çeşitli teçhizatlar isteyebilirler, ama aşağıdaki ekipmanlar bulundurulması gereken minimum ekipmanlardır.

Toplam kapasitesi 45 kg.dan az olmayan en az iki adet kuru toz söndürücü.Toplam kapasitesi 18 kg.dan az olmayan karbondioksitli söndürücüHelikopter alanının tümüne kapsayacak şekilde yerleştirilmiş, köpüklü yangın topları veya köpük üretme donanımlarıHelikopter alanının her bölgesine ulaşacak şekilde, onaylı en az iki farklı çeşitte nozul (jet/ spray).İki set fireman’s outfit. (koruyucu giysi, solunum cihazı, balta, lamba vb...)İstendiğinde yangınla mücadelede kurtarma operasyonlarına aşağıdakiler eklenebilir.Ayarlanabilir İngiliz anahtarı 4.5 metrelik yakalama kancası. İki parçalı pirinçten uzatmasıYangın battaniyesi görülmektedir.Keski (60 cm.)Yakalama kancasıAğır demir testeresi ve bunların altı adet yedeğiÇarmıhCan halatı (çapı 5 mm. X 15 mm.)2 adet yan keskiBir set tornavida                                                    Kılıfının içerisinde kayışlı bir bıçakBir tonoz demiri Kama şeklinde olmayan iki adet balta                           Aircraft Axe- Keskin olmayan bir tipte         

 YANGIN KAPILARI

Yangının yayılmasının sınırlanması için geminin postaları ve güverteleri belirli standartlara göre yapılır. Çeşitli standartlardan hangisinin uygulanacağı, geminin tipine ve alanların çevrelenme yapısına bağlıdır. Genel olarak yangına karşı koyan perdeler, belirli sıcaklıklara yükselmesine karşı koyma zamanına göre, A, B veya C perde olarak belirlenir.

Class ‘’A’’- Çelik veya benzeri bir malzemeden yapılmış olan bir bölücüdür. Dumanı veya alevi bir saat boyunca geçirmeme özelliği vardır. (Standart bir test tipidir.)  Class ‘’A’’ tipi bölücü perde non- combustible (kendiliğinden tutuşmayan) malzeme ile izole edilmelidir. Perde, yangının bulunduğu diğer tarafta ki sıcaklığı 139oC’nin üzerine, perdenin herhangi bir yerinde sıcaklığı da 180oC’ nin üzerine çıkarmayacak özellikte olmalıdır.

Class ‘’A-60’’- sıcaklığın seviyesinin 60 dakika boyunca artmasını engeller.

Class ‘’A-30’’- sıcaklığın seviyesinin 30 dakika boyunca artmasını engeller.

Class ‘’A-15’’- sıcaklığın seviyesinin 15 dakika boyunca artmasını engeller.

Class ‘’A-0’’  - sıcaklığın seviyesinin 0 dakika boyunca artmasını engeller.

Class ‘’B’’- Bir perdenin alevi yarım saat boyunca geçirmeme özelliği vardır. Perde, yangının bulunduğu diğer tarafta ki sıcaklığı 139 C’nin üzerine, perdenin herhangi bir yerinde sıcaklığı da 225 C’ nin üzerine çıkarmayacak özellikte olmalıdır.

Class ‘’B-15’’- sıcaklığın seviyesinin 15 dakika boyunca artmasını engeller.

Class ‘’B-0’’  - sıcaklığın seviyesinin 0 dakika boyunca artmasını engeller.

A Class ‘’B’’ bir bölücü, belli talepleri karşılamak maksadıyla izin verilmiş olan bir yanıcı malzeme hariç, bir non-combustible malzemeden imal edilmelidir.

Class ‘’C’’- Bu tip bölücü perdeler non- combustible (kendiliğinden tutuşmayan) malzemeden imal edilmelidir. Dumana ve aleve karşı geçirmezlik ve sıcaklık yükselmesi ile ilgili hususta herhangi bir limite ihtiyaç duyulmaz. İhtiyaçları karşılamak maksadıyla yanıcı maddelere izin verilir.

Yangın kapılarının ve kapı çevrelerinin yangına karşı dayanılırlıklarının artırılması için,  perdeler veya güverte ile sıkı sıkıya kontak ettirilmesi ve aynı maddeden olması uygulanabilir bir yöntemdir. Su Geçirmez kapıların izole edilmesine gerek yoktur.   

YOLCU GEMILERI

CLASS ‘’A’’ PERDELERINDEKI KAPILAR

Tüm kapılar tek bir kişi tarafından her iki taraftan açılır ve kapanır özellikte olmalıdır. Ana kattaki perdelerde, kuzine sınırlarında ve koridor çevresinde bulunan yangın kapıları, aşağıdaki kondisyonlarda olmalıdır:

Kendiliğinden kapanabilirlik. (3.5 derecelik açılarda kendiliğinden kapanabilmelidir.)

40 saniyeden uzun, 10 saniyeden kısa sürede kapanmamalıdır.

Kapının kapanma hızı, 0,1 ile 0,2 m/sn. arasında olmalıdır.

Uzaktan kapatabilme özelliği varsa, bu işlem merkezi bir kontrol pozisyonundan olmalıdır.

Kapı, tutulduğu pozisyondan her iki tarafından da bırakılabilmelidir.

Bırakma switchlerinin sistemi, kendini otomatik olarak resetlememelidir.

Geri gelme özelliğinin,  merkezi sistemden kontrolüne izin verilmemelidir.

Eğer kapı merkezi sistemden kapatıldıysa, kapı tekrar her iki tarafa yerinde elle açılabilmelidir. Açılan kapı otomatik olarak kendiliğinden kapanabilmelidir.

Kontrol merkezinde, kapıların açık veya kapalı olduğuna ilişkin işaretlendirme bulunmalıdır.

Otomatik kapanma sistemi her türlü enerji hatasında çalışabilmelidir.

Güç kaybı durumunda, kapılar, yerel bir enerji akümülatörü vasıtasıyla, 10 kere açılıp kapatılabilmeli.

Bir hareket istasyonu tarafından kapı kapatılacaksa, kapanmaya başlamadan 5-10 saniye öncesinden sistem, sesli alarm vermelidir. Ses, kapı tamamen kapanıncaya kadar devam etmelidir. Özel kategoride ki kapılarda, normal olarak özel bir alarma gerek yoktur.

Class ‘’B’’ Perdelerindeki Kapılar

Kapının alt kısmında havalandırma boşluğu bulunabilir.

Kamara kapıları arkasında herhangi bir geri tutma mekanizması olmaksızın, kendiliğinden kapanabilmelidir.

YÜK GEMILERI (BİLGİ)

YANGINA DAYANIKLI BÖLMELERDEKI KAPILAR

‘’A’’ Class tipi kapılar saçtan imal edilmelidir. ‘’B’’ Class tipi kapılar non-combustible olmalıdır.

Makine Dairesinde kullanılan ‘’A’’ Class’ında kapılar kendiliğinden kapanabilmeli ve gaz geçirmeme özelliğine sahip olmalıdır.

Açık durmasında her hangi bir güvensiz durum olmayanlar hariç,  kendiliğinden kapanabilen kapılarda, geri tutma özelliği olmamalıdır.

Koridora ve genel kullanma alanına veya kabine açılan kapıların alt kısmında veya altından havalandırmaya izin verilebilir.

Su geçirmez kapılarda izolasyon istenmez.

...................................YANMAZ KAPI KONUMLARI

1

 

Manual

2

 

Otomatik

3

 

AUTO

 YANGIN DAMPERLER

Yangın damperleri, yangın bölümlerindeki havalandırma borularının ve hava çıkışlarının kapatılması ve izole edilmesine yarar, alev ve dumanın geçişini engeller.

     

Damperin basit formu, havalandırma borusuna monte edilmiş katı metal bir körden oluşacaktır. Açık pozisyonda iken havanın boru içerisinden geçişi mümkün olur. Kapalı iken havanın, dumanın ve alevin geçişi tamamen durdurulur. Tüm damperlerde manuel olarak operasyonu sağlayacak, damperin körüne direk bağlı bir kol bulunur. Uzaktan kontrole izin verilmez, çünkü uzaktan kontrol butonunun veya switchinin doğru çalıştığı garanti edilemez.

Bazı durumlarda otomatik kapanmaya izin verilebilir.  Bu otomatik kapanma, bir nevi sigorta vazifesi gören fusible link sayesinde olur. Fusible Link 680 ile 700 sıcaklıklar arasında aktif hale geçer. Yüksek sıcaklıkların bulunduğu (kuzine, kurutma odası gibi) egzoz borularındaki fusible linklerin aktif hale geçme sıcaklıkları diğerlerine göre daha yüksek seviyelerde olabilir. Ama bu seviye hiçbir zaman güverte üstünde ki sıcaklığın 30oC üzerine yükselemez. Her türlü otomatik sistemde, sistemdeki her bir yangın damperi, her hangi bir hata oluştuğunda kapanmak zorundadır. Otomatik damper kapatma sistemine manuel sisteme göre daha fazla güvenmek doğru değildir. Gemide fusible link kullanılan bir yer yoktur yalnızca yaşam mahalli kasara altı personel çamaşırhanesi üzerinde acil durum aydınlatma jeneratörüne ait kendi ağırlığı ile kapanabilen havalandırma damperi mevcut olup tel ile aşağıya kumanda ettirilmişmiş ve tel manuel boş konularak damperin kapanması sağlanmıştır.

Bir fusible link kullanıldığı zaman, fusible linke bağlı bir tel halat vasıtasıyla açık durumda olan damper emniyete alınır. Belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında, fusible link açılır, halatı boş bırakır ve damperin kendi ağırlığı ile kapanması sağlanır.

Her damperin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu gösteren belirgin bir göstergesi olmalıdır. Bu kol direk olarak damperin bedenine bağlı olmalıdır, elektrik veya pneumatic bir sistem kullanılmayabilir. Manuel operasyon için kullanılan kol, aynı zamanda damperin klapesine bağlı olup open veya closed olduğunu gösterir. ‘’Open’’ veya ‘’Closed’’ olarak belirgin bir şekilde markalanmış olan damperlerin ayırımı kolaylıkla anlaşılır.

Her bir damperin pozisyonu kolaylıkla görülebilir bir yerde olmalı, parlak kırmızı ile belirgince markalanmalıdır. Eğer damper, bir güverte panelinin arkasında veya düz bir yerin girişinde ise, bu damper mutlaka YANGIN DAMPERİ olarak markalanmalıdır. Eğer dampere herhangi bir numara veya harf ile bir isim belirtilmişse, bu da markalanmalıdır.

Yolcu gemisinde, havalandırma borularından geçen yangın damperi, bölmelere bitişik olarak yerleştirilmiştir. Bu damper bölmenin her iki tarafından da kontrol edilebilmelidir. Tüm gemilerdeki kendinden düşmeli, otomatik kapamalı, damperler, A kategori de ki makine alanlarının, mutfakların vb... sınırlarında ki havalandırma kanallarına konması talep edilir. Kuzine havalandırma borusu içerisindeki damperinin ve iki adet gaz yangın söndürme boşaltma nozulunun yerleri gösterilmiştir.

........................................... GEMİSİ AMBAR HAVALANDIRMA UNİTELERİ VE DAMPERLER

Emici ve basıcı özellikte Dip ambara kumanda eden 8 adet, orta ambara ise 16 adet havalandırma fanı bulunmaktadır. Bu fanların uzaktan kumanda panelleri köprüüstünde ki bütün fanlara kumanda etmekte olup, kısmi kontrolleride köprüüstü güverte iskele taraf fan odasında, bir kısmıda sancak baca içi ve iskele bacada bulunan panellerden kontrol edilir. Fanların damperleri üst güverte kedi yolları altından manuel olarak kapatılır.

 

Ana güverte havalandırma fanları

No

Tanımı

Mevki

Kumanda Yeri

1

Ana güverte havalandırma fani no 1

Iskele

Köprüüstü/ iskele köprüüstü güverte iskele fan odası

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın esnasında meydana geldiği bölgeye göre fanlar stop edilir ve bölgenin damperleri kapatılır. Ambar havalandırma fanları ve damperleri yukarıda ve diğer havalandırma fanları aşağıda yazılmıştır.Unutulmamalıdırki bölgeye etki eden hava dolaşımı durdurulmalıdır.

Ambarlar hariç havalandırma fanları ve damperleri

No

Tanımı

Kumanda Yeri

Damper

1

Yasam mahali kamara havalandırma fanı

 

Var / Yok

2

Mürettebat WC havalandırma fanı

 

Var / Yok

3

Yolcu WC havalandırma fanı

 

Var / Yok

4

Yasam mahali koridor havalandırma No 1

 

Var / Yok

5

Yasam mahali koridor havalandırma No 2

 

Var / Yok

6

Kuzine-Mutfak havalandırma fanı

 

Var / Yok

7

Baş pervane odası havalandırma fanı

 

Var / Yok

8

Emg jenerator odası havalandırması

 

Var / Yok

9

Karbondioksit odası havalandırma fanı

 

Var / Yok

10

AC odası havalandırma fanı

 

Var / Yok

11

3-4 nolu pompa dairesi havalandırma fanı

 

Var / Yok

12

Iskele stabilizer odası havalandırma fanı

 

Var / Yok

13

Sancak stabilizer odası havalandırma fanı

 

Var / Yok

14

Basaltı havalandırma fanı ( Boyalık)

 

Var / Yok
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj

“Gemicilik Sınavları” sayfasına dön

 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir