ATA AÖF İş Sağlığı ve Güvenliği Hap Bilgiler

Cevapla
ATAAÖF
Mesajlar: 173
Kayıt: 03 Eki 2018 13:45
İletişim:

05 Kas 2018 14:17

İSGYS – HAP BİLGİLER
İŞ GÜVENLİĞİ İLE
• Çalışanları korumak
• Üretim güvenliğini sağlamak
• İşletmenin güvenliğini sağlamak
• Ekolojik çevreye verilen zararı en alt düzeye indirmek mümkün olabilir

İSGYS’nin BİLEŞENLERİ
1 – Politika
2 – Planlama
3 – Uygulama ve işletmenin Kontrolü
4 – Yönetimin gözden geçirilmesi

İSG polİtika beligesi içeriğinin oluşturulmasında asgari aşağıdaki huşulara yer verilmesi uygun olur :
1. Yazılı olma şartı
2. Sürekli iyileştirme şartı
3. Mevzuat hükümlerine uyma şartı
4. İndirgenme şartı
5. Duyuru/ilan şartı
6. Entegre olma şartı

Sistematik İSG yaklaşımının unsurları :
1-Planlama hazırlık aşaması
2- İşyeri ile ilgili bilgilerin derlenmesi
3- Mevzuat ile ilgili bilgilerin derlenmesi
4- Program geliştirme
5- Amaç ve hedef belirleme
6- Faaliyetlerin planlanması

• İşletme üst yönetimi, işyerinde uygulanmakta olan İSG yönetim sisteminin uygunluk ve etkinliğini sürdürebilmesi için sistemi belirlenmiş aralıklarla , yılda en az 1 kere gözden geçirmelidir.
• İSG yönetim planının ne kadar uygulandığını ve verimliliğini gözden geçirmek için en az yılda bir kez toplanmalıdır

İSG UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİ , DENETLENMESİ VE UYGULANMASINDA ETKİLİ OLAN KURULUŞLAR
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
1 – Uluslararası çalışma örgütü ( İLO )
2 – Dünya sağlık örgütü ( WHO )
3 – Avrupa birliği direktifleri
4 – Avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı ( EU-OSHA )
5 – Amerika İş sağlığı ve güvenliği idaresi ( US- OSHA )
ULUSAL KURULUŞLAR
1 – Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ( ÇSGB )
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinde bulunan 6 birim vardır
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ( İSGGM )
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ( İSGÜM )
3. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
4. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ( İTKB )
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi ( ÇASGEM )
6. Sosyal Güvenlik Kurumu- Sosyal Sigortalar Kurumu

İSG’NİN AMAÇLARI
1 – Çalışanları korumak
2 – Üretim güvenliğini korumak
3 – işletme güvenliğini sağlamak

İSGYS’nin İSG KÜLTÜRÜNE FAYDALARI
1 – Bağlılık : Üst yönetim açısından iş güvenliğinin yüksek önceliği olduğunun kavranması ve çalışanlar açısından ise iş güvenliği ortak amacının benimsenmesini gerektiren bir kavramdır
2 – Motivasyon : Yöneticiler tarafından hedef belirleme , ödül-yaptırım sistemi gibi eylemler sayesinde sağlanması gereken , çalışanların isg yönündeki davranışlarını olumlu yönde geliştirmesinin önünü açan davranma sürecidir
3 – Denetim : Bireylerin itiraz eden tutumları yerine gönüllüğe sahip olan kontrol ve gözden geçirme uygulamalarını içeren süreçtir

• İş teftişinin dayanağı , TBMM tarafından onaylanan uluslararası bir sözleşmeden alan tek denetim örgütlenmesidir. İLO’nun 11.07.1947 tarihli ve 81 sayılı sanayi ve ticarette iş denetimi sözleşmesi, iş denetiminin uluslararası dayanağını oluşturmaktadır. Türkiye 13.12.1950 tarih ve 5690 sayılı yasayla bu sözleşmeyi onaylayarak , yükümlülük altına girmiştir.81 sayılı İLO sözleşmesinin 4. Maddesinde ‘’iş teftişinin merkezi bir makamın denetimi altında yapılacağı ‘’ belirtilmiş olup , söz konusu hükmet uygun olarak İş Teftiş Kurulu merkezde Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı bünyesinde ve doğrudan BAKAN’a bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
• İTK , 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş kurumu Kanunu uyarınca , işyerlerinde inceleme yapar, iş ve işlemleri teftiş eder.
• SGK’ nın görevleri , 5502 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde belirlenmiştir.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ( ÇASGEM ) Türkiye’de kurulan ilk çalışma enstitüsüdür.
• Türkiye iş sağlığı ve güvenliği alanında , OSHA-EU ya , aday ülke olarak gözlemci statüsünde katılmaktadır.

Shewhart a göre kalite tanımı : Alıcının ödemeyi kabul edeceğini bir fiyatla memnunluk verecek bir ürünün tasarlanması ve üretilmesi için müşterinin gelecekteki ihtiyaçlarının ölçülebilir veriler haline sokulmasıdır.
TS 9005 – İSO 8402 ye göre kalite bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır.


Ürünlerin veya hizmetlerin kalitesi 9m olarak bilinen dokuz temel faktöre bağlıdır
1 – Pazar ( market )
2 – Para ( Money )
3 – Yönetim ( Management ) ,
4 – İnsan ( Men )
5 – Mativasyon
6 – Materyal
7 – Makine
8 – Modern bilgi metodları

• Kalite güvencesi , ürün ya da hizmetin kalite için belirlenmiş gereklilikleri karşılamasında yeterli güveni sağlayacak planlı ve sistematik çalışmalar bütünüdür.
• Kalite çemberi , aynı işyerinde çalışan veya benzer işleri yapanların , gönüllülük esasına dayalı, kendi alanlarında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunları saptamak, kestirebilmek , analiz etmek ve bu tür sorunlara çözüm bulabilmek için oluşturdukları , düzenli aralıklarla toplanan küçük çalışma gruplarıdır. Genelde 7 ya da 8 kişiden oluşan ve üye sayısı en az 3 en fazla 15 olan gruplardır. Bu gruplara üyelik için gönüllülük esastır ve çalışanlar kesinlikle üyelik için zorlanamaz.

• Yapılan araştırmalara göre , kalite çemberine katılanların ,diğer çalışanlarla kıyaslandığında , işten geri kalma oranının %44 , yıpranma oranının ise %76 oranında azaldığı belirlenmiştir.

• Ülkemizde standardizasyonla ilgili ilk çalışma , 1502 yılında padişah II. Beyazıt tarafından , bir standart fermanı sayılabilecek Bursa Belediye Kanunu dur. Ardından Yavuz Sultan Selim ‘’ Standartlar ve tüketicinin korunması kanunnamesi ‘’ çıkarmıştır.

TS-EN-İSO- 9001 Standardı , Uluslararası Standart Teşkilatı ( İSO ) tarafından uluslararası standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa birliği ülkeleri ile birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası yönetim standardıdır ve 8 kalite prensibine dayanmaktadır
1 – Müşteri odaklılık
2 – Liderlik
3 – Kişilerin katılımı
4 – Proses yaklaşımı
5 – Yönetimde sistem yaklaşımı
6 – Sürekli iyileştirme
7 – Karar vermede gerçekçi yaklaşım
8 – Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri

İSO 9000 Standart Serisi şu öğelerden oluşur :
- İSO 9000 : Temel bilgiler ve terminoloji
- İSO 9001 : Gereklilikler
- İSO 9004 : Performans gelişimi için yönergeler
-
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının tarihçesi
- 1996 : iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili İLK STANDART , 1901 yılında kurulan ve dünyanın il ulusal standardizasyon kurumu olarak kabul edilen İngiliz standartları enstitüsü ( BSI ) tarafından 1996 yılında yayınlanan BS 8800 Mesleki sağlık ve Güvenlik yönetim Sistem Rehberidir.
- 1997 : NPR 5001 klavuzu
- 1999 : Nisan ayında OHSAS 18001
- 1999 : Kasım ayında OHSAS 18002 yayınlandı

OHSAS 18001 modeline göre , İSGYS sürekli gelişen 5 aşamadan oluşmaktadır.Bunlar :
1 – İSG Politikası
2 – Planlama
3 – Uygulama ve işletme
4 – Kontrol ve düzeltici faaliyet
5 – yönetimin gözden geçirilmesi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 9 Nisan 2001 tarihinde, OHSAS 18001'i "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - Şartlar" adı ve TS 18001 Doküman No ile Türkçe olarak yayınlamıştır
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir