AUZEF /Sosyal Hizmet Yönetimi /1-7 Ünite ÖZET

Cevapla
F^tm^
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Mar 2019 10:35
İletişim:

26 Mar 2019 13:24

AUZEF /Sosyal Hizmet Yönetimi /1-7 Ünite ÖZET/ F^tm^

1 ÜNİTE

-Sosyal hangi kökenli bir sözcüktür?
İngilizce / Social

-Sosyalin Türkçedeki karılığı hangidir?
Toplumsal

-Sosyalin açıklayıcı anlamı?
El ele vermek, dayanışma içinde olmak

-Hizmet hangi kökenlerden gelir?
Farsça ve Arapça

-Hizmetin İngilizce karşılığı?
service

-Hizmetin en birincil özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizmet veren bundan mutlaka para kazanır.
B) Hizmetin mal üretiminden farkı yoktur.
C) Hizmet dama çok kapsamlı bir iştir.
D) Üretildiği anda tüketilmiş olma özelliğidir.
Üretildiği anda tüketilmiş olma özelliğidir.

-Sorun sahibinin bir yakını değil de dışarıdan, gönüllü ya da ücret karşılığı birinin sosyal sorununu çözmek için verilen bir hizmete verilen ad?
sosyal hizmet
bunu yapan yakını ise (annesi, babası, teyzesi...) bu bir hizmettir. Sosyal hizmet değildir.

Sosyal çalışmayı, sadece, kimler yapabilir?
-4 yılık lisans öğrenimi tamamlamış lisansiyerler
Sosyal çalışmacılar yapabilir.

-Sosyal çalışma görevlileri?
-Sosyal çalışmacı
-Öğretmenler
-Çocuk gelişimi
-Sosyolog
-Psikolog
-Aile ve tüketici bilimleri mezunları

-Sosyal hizmet ile sosyal çalışma kavramları arasındaki fark nedir?
A) İkisi de aynı anlamdadır.
B) Sosyal çalışma daha geniş çaplıdır, sosyal hizmet daha dar anlamdadır.
C) Sosyal çalışma mesleğin adı, sosyal hizmet etkinlikler alanıdır.
D) Sosyal hizmet daha kurumsaldır, sosyal çalışma değildir.
Sosyal çalışma mesleğin adı, sosyal hizmet etkinlikler alanıdır.

-Sosyal çalışma yönetimi dendiğinde ne anlarız?
A) Alanın yönetimi
B) Mesleğin yönetimi
C) Tüm sosyal olayların yönetimi
D) Alan ve mesleğin birlikte yönetimi
Mesleğin yönetimi

-Yönetim sözcüğünün kökeni nereye dayanmaktadır?
Türkçe
Sevketme /Yöneltme /İdare

-Yönetim teriminin Türkçede Arapça kökenden aynı anlamdaki karşılığı hangisidir?
idare

-Belirli bir amaç doğrultusunda, en az üç kişinin bir araya gelerek, yaptıkları düzenli etkinlik hangisidir?
Yönetim

-Yönetim sözcüğünün İngilizcede üç farklı kavramı?
-Governance = hükûmet /üst düzey yönetimi
-Admnstratve = kamusal- geniş alandaki yönetim
-Management = işletme, kuruluş ya da birkaç kişi arasındaki yönetim

-Fransızca bir sözcük olan menajer hangi anlama gelir?
Küçük, dar işlevsel grupları yöneten kişi

-Sosyal hizmet kapsamındaki her türlü hizmetin, resmi, yerel, özel girişim, gönüllülük ile işlemesi, yürümesi için yazılı hukuk ve etik kurallara ve yapılan planlamalara uygun olarak gerçekleştirilen yönlendirme ve yönetme çalışmalarına verilen ad?
Sosyal Hizmet Yönetimi

-Bu dersin kapsamında bakarsak, alan ve kapsam kavramları arasında ne gibi fark vardır?
A) Kapsam yatay genişliği, alan dikey derinliği ve yüksekliği anlatır.
B) Kapsam yukarıya doğru, alan aşağıya doğru bir hareket anlatır.
C) Alan yatay genişliği, kapsam dikey derinliği ve yüksekliği anlatır.
D) İkisi de aynı anlamdadır.
cevap:Alan yatay genişliği, kapsam dikey derinliği ve yüksekliği anlatır. :-\

-Bir toplumda yardıma muhtaç, hasta, engelli vb. herhangi bir sosyal sorunu olan insanlara verilen her türlü yardım ve destek hizmetlerini anlatmak için hangi kavram kullanılır?
Sosyal hizmet

-Bir insanın sosyal sorununu çözmek amacıyla, bunu iş edinerek, sorun sahibinin de kabulüyle belirli zaman dilimleri içinde resmi mesafeyi koruyarak onunla yapacağınız düzenli görüşmeler........................
Cümleyi doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?
gönüllü ya da ücretli farketmez, sosyal hizmettir.


-Sosyal hizmet alanlarında çalışıp da insanların sosyal sorunları ve onların giderilmesi için belirli bir bilimsel disiplin içine, insan değerine ve kurallara uygun meslek çalışma yapan mesleğin adı?
Sosyal çalışma

2 ÜNİTE

-Örgütlü, düzenli ve en uzun süren en küçük yönetim birimi hangisidir?
Aile

-Tarihsel olarak, toplumlar büyüdükçe, geliştikçe, çeşitlenenler, büyüyenler ve karmaşıklananlar arasına girmeyen hangisidir?
Aile

Buyurgan- buyuran yönetim?
Otokratik

-Sanayi döneminin aile modeli olan çekirdek ailelerde yönetici kimdir?
baba

-Yönetim tanımı özellikleri?
-Yönetimin bir amacı vardır.
-Yönetim en az birkaç kişiden oluşur.
-Yönetimin belirli kuralları ve ilkeleri vardır.

-Sosyolojik açıdan toplum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplum bir büyük ailedir.
B) Toplum dinamik bir yapıdır.
C) Toplum bir topluluktur.
D) Toplum cansız bir yapıdır.
Toplum dinamik bir yapıdır

-Yönetimin ne kadar düzgün, kusursuz (ya da az hatalarla) yapıldığını ifade eden kavram?
Yönetimin Niteliği

-Başarılı bir yönetimin aşamaları?
-Planlama
-Örgütleme
-Kadrolama
-Uygulama
-Denetleme

-Yönetimin başarılı olması için yapılması gereken çalışmaların doğru sırası hangisidir?
-Planlama
-Örgütleme
-Kadrolama
-Uygulama
-Denetleme

(PÖKUD) olarak baş harflerini kodlayabilirsiniz ;)

-Başarılı bir yönetimin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gerekli değildir? X
A) Planlama
B) Örgütleme
C) Deneyim
D) Denetleme
deneyim / Yönetimin aşamalarında yok X

-İyi bir yönetim için örgütün nasıl olacağı, amacının ne olacağı, kaç kişinin çalışacağı, hizmet sırasında ne kadar para harcanacağı gibi kararların alınarak belli bir düzen içinde yazıya geçirilmesine ne ad verilir?
Planlama

-Yönetim aşağıdakilerden hangisi olmadan başlayabilir?
A) Planlama
B) Örgütleme
C) Kadrolama
D) Denetim
Denetim

-Yönetimi yönetim yapan en önemli aşama?
Denetim

-Başarılı bir yönetimin beş aşamasının ard arda gelmesinde en vazgeçilmez kural aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kesintisizlik
B) Yılmadan çalışmak
C) Konuya yoğun ilgi
D) Takım bilinci
Kesintisizlik

-Yönetimin niteliğini hangisi oluşturur?
Bir iş yapılırken hata oranının olmaması ya da düşük olması

-............... belirlenmiş hukuk kurallarına ve yönetim ilkelerine uygun olarak, bir araya gelmiş en az üç kişinin arasında geçen, başarı ya da başarısızlık durumuna göre yakın ve uzak çevresini olumlu ya da olumsuz etkileyen, para, malzeme, insan gibi kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek, belirli bir strateji ve taktik içinde, daha önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma sürecidir.
Paragraftaki noktalı yere ne yazılmalıdır?
Yönetim

3 ÜNİTE

-Türkçede düşüncede oluşturulan bilgi anlamına gelen KURAM/Yaklaşım) sözcüğünün İngilizce karşılığı?
teori

-Kuramların en önemli iki özelliği hangisidir?
Bilimsel yöntemlerle üretilmiş ve genelleştirilmiş bilgiler

-Yönetim kuramları?
-Klasik
-Neoklasik
-Çağdaş
-Çağ ötesi (postmodern)

-Tarihsel süreç bakımından aşağıdaki hangi yönetim biçimi çağdaş yönetimlerden bir önce gelen yönetim biçimidir?
Neoklasik

-İnsan ögesine değil üretime ağırlık veren, yönetimler daha çok örgütlenme olan yönetim kuramı/yaklaşımı hangisidir?
Klasik

-Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi örgüt faktörünü temel almıştır?
A) Klasik kuramlar
B) Neoklasik kuramlar
C) Çağdaş kuramlar
D) Çağ ötesi kuramlar
Klasik

-İlk kez sosyal insan kavramına ağırlık vermiş, insanı (çalışanı) anlayarak onun verimini arttırma anlayışına dayandıran, kuramlarını insan üzerine temellendiren kuram /yaklaşım hangisidir?
Neoklasik

-Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi insan faktörünü temel almıştır?
A) Klasik kuramlar
B) Neoklasik kuramlar
C) Çağdaş kuramlar
D) Çağ ötesi kuramlar
Neoklasik

-Yönetimlerinde insan ilişkilerine dayandıkları için neoklasik yönetim yaklaşımlarına hangi kuramlar denmiştir?
davranışsal
çevresel/davranışsal yönetim kuramları ortaya çıkmıştır.

-Örgütün dışına çıkarak çevre etmenine ağırlık veren kuram hangisidir?
Çağdaş

-Daha çok küreselleşmenin getirdiği yeni toplumsal
koşullara göre yeni ve karmaşık (çok boyutlu) yönetim önerileri geliştiren kuram hangisidir?
Çağ ötesi (postmodern)

-Yönetim kuramları arasında aşağıdakilerden hangisi KÜRESELLEŞME faktörünü temel almıştır?
A) Klasik kuramlar
B) Neoklasik kuramlar
C) Çağdaş kuramlar
D) Çağ ötesi kuramlar
Çağ ötesi (postmodern)

-Yönetim süreci ne demektir?
Yönetimin başlamasından bitişine kadar geçen sürenin akışı

-Bilimsel yönetim yaklaşımının kurucusu?
Taylor

-Kim ve hangi kuram fabrikada üretimin artması için insanların çalışma saatlerinde gereksiz işler yapmaması, çay, kahve, tuvalet gibi işlere çok zaman harcamaması gerektiğini, her şeyin üretme göre hazırlanması gerektiğini savunmuştur?
Taylor ve bilimsel yönetim kuramı

-Yönetim süreci yaklaşımı/ Yönetimin işlevler kuramı adı verilen, İstanbul'da doğmuş bir Fransız olan, yönetim yaklaşımını bulan isim?
Fayol

-Fayol'un yönetim üzerine geliştirmiş yönetim ilkeleri?
Planlama, örgütleme, SEVK ETME, ÖNDERLİK ve denetim

-Bürokrasi yönetimi/ bürokrasi yaklaşımını (hiyerarşik) ilk kuramsal düşünceler üreten kişi kimdir?
Weber

-Klasik yönetim kuramcıları?
Taylor - Fayol - Weber

-ABD'de yönetim sorunlarının araştırmayla ilgili olarak dünyanın ilk grup psikolojisi araştırmalarının yapıldığı ve bu çalışmalara dayalı bilimsel yaklaşıma adını veren kentin adı nedir?
Hawthorne

-Hawthorne kuramı/ yaklaşımı hangi yönetim kuramları arasında yer alır?
Neoklasik

-Aşağıdaki kuramlardan hangisi Neoklasik yönetim kuramcılarından sayılır?
A) Hawthorne kuramı
B) Örgütsel yurttaşlık kuramı
C) Stratejik yönetim yaklaşımı
D) Bilimsel yönetim yaklaşımı
E) Sistem yaklaşımı
Hawthorne

-Sistem yaklaşımını oluşturan kişi?
Bertalanffy

-Bir biyolog olduğu halde ve biyoloji bilimi dalı için ürettiği yaklaşım tüm sosyal bilimler tarafından benimsenen bilimce kuramı hangisidir?
Bertalanffy ve sistem yaklaşımı

-Hangi yaklaşımlar, ÇAĞDAŞ yönetim kuramları arasında yer alır?
-Sistem yaklaşımı
-Durumsallık ve koşulsallık yaklaşımı

-Durumsallık/ Koşulsallık yaklaşımı: ilk araştırmayı yapan isim?
Woodward

-Yönetim kuramları arasında hangisi yönetimde çevre koşulları faktörünü temel almıştır?
Durumsallık/ Koşulsallık yaklaşımı

-Çağ Ötesi (Postmodern) Kuramlar?
-Toplam Kalite Yönetimi
-Stratejik yönetim
-Örgütsel Yurttaşlık Kuramı

-Türkiye'de de tartışma ve hatta uygulama alanı bulan, sadece üretimle sınırlı olmayan, müşteri ile ilişkilere ve müşteri memnuniyetine kadar uzanan kuram?
Toplam Kalite Yönetimi

-Bencillik değil sencilliğin, vicdan, centilmenlik, nezaket ve sivil erdemliliğin geliştirilmesini öngören, insan ilişkilerini hem de üretimin verimliliği artacağını savunan kuram ?
Örgütsel Yurttaşlık Kuramı

-Klasik, neoklasik, çağdaş ve çağ ötesi yönetim kuramları dışında başka yönetim kuramları ?
-Otoriter yönetim
-Demokratik yönetim

-Bir iş yerinde yönetimin otoriter olması gerektiği, yönetim ne kadar otoriter olursa işyeri verimi ve üretimin o kadar artacağını savunan yaklaşım kuramı?
Otoriter yönetim

-İşyerinde demokratik kurallar ne kadar işlerse işyeri verimi ve üretimin o kadar artacağını savunan yaklaşım kuramı?
Demokratik yönetim

-X ve Y Kuramı adıyla literatüre geçen yönetim kuramı kim tarafından geliştirilmiştir?
Gregor
X kuramının klasik,
Y kuramının neoklasik

-Gregor tarafından geliştirlen X kuramına göre, insan edilgen (pasif) bir öznedir. Kendi keyfine bırakılırsa çalışmaz. OTORİTER kuram olan bu yaklaşım için temel kavram nedir?
denetleme

-Gregor tarafından geliştirilen Y kuramına göre, çalışmak da insan için yeme içme gibi zorunlu ve doğal bir eylemdir. İnsan tembel değildir. DEMOKRATİK kuram olan bu yaklaşım için temel kavram nedir?
bütünleşme

-Örgütlerin etkilliğini ve etki derecelerin ölçmeye çalışan, SİSTEM 1 ve SİSTEM 4 MODEL kuramını ve insanla ilgili araştırmalarda kullanılan ölçeği geliştiren isim?
Lİkert

-Likert'e göre yönetim modelleri?
1. sistemi kötüye kullanan otokratik yönetim
2. sistem otokratik yardımseverdir
3. sistem katılımcı
4. sistem demokratik

-Tüm yönetim gücünü tek başına elinde bulundurduğu yönetimler ifade eden yönetim biçimi?
Otokrasi yöneticinin (devlet yönetiminde hükümdar)

-Çağdaş kuramlar, örgütler ve yönetimler çevreleriyle etkileşimler içinde ele almışlar ve bu nedenle bu kuram sahiplerinin yönetim örgütünü nasıl sistem olarak ele almışlardır?
açık sistem

4 ÜNİTE

-Toplumların en temel özelliği hangisidir?
Toplumlar canlı organizmalardır.

-Yönetimin en temel özelliklerinden biri hangisidir?
Toplumların değişmelerine uygun olarak değişme gösterirler.

-Neden toplumlar yüzyıllar içinde değişir ve yerlerini yeni ve farklı toplumlara bırakırlar?
Çünkü toplumlar daima değişir

-Toplumların tarihsel süreçte değişmelerini sağlayan en temel düzenek, en temel olgu hangisidir?
Teknoloji

-Yönetimin tarihsel süreçte değişmesine yol açan en temel neden hangisidir?
Toplumlardaki değişme, dönüşüm

-Yönetimi tarihsel gelişmelere uygun olarak tarihsel sıralamaya ayırabiliriz?
Tarih öncesi dönem
Avcılık ve toplayıcılık dönem
Feodal -Tarım dönem
Sanayi dönem
Bilişim dönem

-Kitapta anlatılan çerçevede, toplumların tarihsel gelişim aşamalarına göre aldığı yeni yapılanmalar tarihsel sırasına göre hangi sıraya göre gelişme göstermiştir?
Avcılık ve toplayıcılık dönem
Tarım dönem
Sanayi dönem
Bilişim dönem

-Tarımsal üretimin en yaygın olduğu tarihsel dönem hangisidir?
Feodal dönem

-Feodal dönemden sanayi dönemine geçişte aile modelinde nasıl bir değişme yaşandı?
Geniş aileden çekirdek aileye dönüşme oldu

-Telekominikatif aşamanın kablosuz aşamaya geçtiği dönem, yani bilgisayarlar dönemi hangisidir?
Bilişim dönem

-Avcılık toplayıcılık ve mağarada yaşama döneminin yazının bulunmasından önceki aşaması?
Tarih öncesi dönem

-Güce dayalı bir otorite yönetimi olan, tarihte en ilkel yönetim biçimi?
Tarih öncesi dönem

-Avcı ve toplayıcı topluluklarda tarih öncesi dönem ile tarih sonrası dönem arasında yönetim farkı nedir?
güce bağlı yönetime zaman içinde adalet duygusunun eklenmesi

-Tarihin hangi gelişmeyle birlikte başladığı genel bir görüş olarak kabul edilir?
Yazının icadıyla

-Tarihi geliştiren olaylar nelerdir?
Yazının bulunması,
Besin maddelerinin çeşitlenmesi,
Zamanla yiyeceklerin pişirilerek yenmeye başlanması,
Yiyeceklerin uzun süre korunarak yenebilmesi (pastırma, yoğurt gibi),
Grupların topluluklara dönüşmesi,
Toplulukların büyümesi

-Avcılık döneminin yönetiminde, insanları bulundukları yerde uzun süre tutabilme, yaşatabilme mücadelesi yönetimlerin ana konusunu olduğunu vurgulayan iki eser?
-Marks/ Asya Tipi Üretim Biçimi
-Bilge Kağan/ Orhun yazıtları (taşa kazınmış)

-YERLEŞİK DÜZENE geçildiği,
yiyecekleri, toplumu, kadınları korumak adına ORDULAR kurulmuş,
İLK İŞ BÖLÜMÜ ortaya çıktığı dönem, hangi dönemdir?
Tarım dönem

-Devlet örgütlenmesi ve yönetiminin hangi tarihsel dönemde ortaya çıktığı kabul edilir?
Tarım dönem

-Tarihten önceki ve sonraki avcılık ve toplayıcılık dönemleri tarım döneminde devletin kurulmasıyla nasıl değişim göstermişlerdir?
a) Tek önderli
b) Dar kapsamlı ve
c) Tekdüze
olan yönetim, tarım döneminde devletin kurulmasıyla
a) Takım yönetimi
b) Geniş kapsamlı
c) Yapılacak işler bakımından çeşitli

-İşletme yönetiminin toplumsal dönemlerden hangisinde ortaya çıktığı kabul edilir?
Sanayi dönem

-Tarihte DEVLET adıyla devlet konusunda yazılmış ilk eser kime aittir?
Platon

-Sanayileşme döneminin temel ögesi buharın gücü ise hangisi bilişim döneminin temel ögesi olabilir?
elektrik

-Bilişim dönemiyle yönetimin yaşadığı en devrimsel değişiklik hangisi olmuştur?
Merkez büroların yerine BÜROEV- OFİSEV gelişmeye başlaması

-Toplumsal Kurumlar? (Büyük Boy Kurumlar)
Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi devletle ilişkisi olan yapı veya birlik (SOYUT)

aile, eğitim, hukuk, kültür, dil, din, ekonomi, siyaset

-Toplumsal Kurumların (Büyük Boy Kurumlar) İngilizce karşılığı?
institution

-Toplumsal Kurumların (Büyük Boy Kurumlar) Arapça kökenli anlamdaşı?
Müessese

-Maddi Kurumlar (Küçük Boy Kurumlar) KAMU kuruluşları?
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, kamuya ait her kuruluş bir kamu kurumudur ve ona bağlı kuruluşlardır.

Huzurevleri, kadın konukevleri, sevgi evleri, çocuk evleri vb. kamu kuruluşlarıdır.
Kâr amacı gütmezler, topluma hizmet önceliklidir.

-Maddi kurum (KAMU) bünyesinde yer almayan, kurum olmayan? X
Ticari işletme
Sivil toplum örgütleri
Vakıf üniversiteleri

-Kurum ve kuruluş arasındaki fark?
KURUM, kuruluştan çok daha büyük, ULUSAL DÜZEYDE, geniş, altında kendisine bağlı, örneğin müsteşarlıklar, genel müdürlükler, müdürlükler vb. gibi birçok farklı örgütlenmeler olan kamusal örgütlenmelerdir.

KURULUŞ, birkaç binada hizmet verilen kesim olarak sınırları belirlenmiş, dar kapsamlı hizmetler ve özellikle somut hizmetler verilen hizmet birimlerdir.
==kadın sığınma evleri, yaşlı bakım merkezleri, aile yaşam merkezleri, kreşler gibi yakın çevreye somut hizmetler veren örgütlenmelerdir
Sivil toplum örgütleri ve Ticari huzurevleri, kreşler, dershaneler, özel okullar birer kuruluştur

5 ÜNİTE

-Yönetim ile insan davranışlarının ilişkisin inceleyen bölüm?
davranışçı yaklaşım

-Davranış bilimleri anlayışı ve davranış bilimler ilk olarak ne zaman ortaya çıkmaya başladı?
2. Dünya Savaşı'ndan sonra / 1945 ABD

-Davranışın doğru tanımı?
Davranma organizmanın etkiye karşı verdiği tepkidir.

-Sosyal çalışma davranışı diğer bilim dallarından farklı bir yaklaşımla görür. Nasıl görür?
Diğer davranış bilim dallarının davranışa yaklaşımlarının tümünden yararlanır ve geniş bir
davranış algısı oluşturur.

-Sosyal çalışma insanın sorunlarını çözebilmesi için onu hangi boyutlarıyla tanımak zorundadır?
Ekonomik
Kültürel
Psikolojik
Toplumsal
Sosyal

-Toplumları inceleyen bilim dalı? (toplumbilim)
Sosyoloji

-Tüm toplumu etkileme boyutundaki ekonomik, doğal (doğa ile ilgili) dış ve iç politik olayların ve gündelik siyasetin insan davranışlarını toplumsal düzeyde nasıl etkilendiğiyle ilgilenen bilim dalı hangisidir?
Sosyoloji

-Sosyoloji davranışı hangi boyutta inceler?
Toplum davranışı olarak

-Grup davranışlarını inceleyen bilim dalı?
Sosyal psikoloji

-Grup davranışları ve hangi koşullarda nasıl oluştuğunu araştıran bilim dalı hangisidir?
Sosyal psikoloji

-Sosyal psikoloji davranışı hangi boyutta inceler?
Grup davranışı boyutunda

-Bireyleri inceleyen bilim dalı?
Psikoloji

-Kişilik yapısından başlayarak kültürel, çevresel, siyasal vb farklı etkenlerle birey davranışlarının nasıl ve ne yönde değiştiğini araştıran ve bu yolda çalışmalar yapan bilim dalı hangisidir?
Psikoloji

-Psikoloji davranışı hangi boyutta inceler?
Birey davranışı boyutunda

-Tarihte kalmış toplumları ve o dönem toplumlarındaki insan davranışlarını inceleyen bilim dalı?
Antropoloji

-Antropoloji davranışı hangi boyutta inceler?
Tarihsel boyutta

-Toplumda var olan KÜLTÜREL yapının insan davranışlarını nasıl etkilediği konusunda çalışmalar yapan bilim dalı hangisidir?
Antropoloji

-Yönetim biliminin davranışı incelemesinin bilimsel temeli hangisidir?
Çünkü yönetim davranışlar ağının karmaşık örüntüsüdür.

-17. Yüzyıl'da ilk dokuma fabrkalarının açıldığı, köylerden akın akın çalışmaya gelenler fabrikaya uyumlandırmak ve becerilerini
geliştirmelerini kolaylaştırmak için fabrika bahçesinde dokunan kumaşlardan yapılan yumak toplarla
ayak topu oynanmaya başlanmış ve bu da futbolun beşiği hangi iki kenti tarihe yazmıştır?
Manchester ve Liverpool (İngltere)

-Örgütsel davranış için aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır? X
A) Örgütsel davranış birey davranışlarının örgüt düzeyindeki örüntüsüdür.
B) Örgütün işlemesini sağlayan davranış kalıplarıdır.
C) Bir örgütün sağlıklı işlemesi için üzerinde durulması, incelenmesi gerekli davranışlardır
D) Tek tek insan davranışlarıdır.
cevap: Tek tek insan davranışlarıdır.

-Bürokrasiyi ilk analiz eden bilimci kimdir?
Weber

-Weber'in, bürokrasinin özelliklerini analiz ettiği eseri hangisidir?
Ekonomi ve Toplum

-Sosyal çalışma yönetimi dendiği zaman hangisi akla gelmelidir?
Hem mesleğin hem hizmetin işlevsel yönetimi

6 ÜNİTE

-Tarihsel sürece göre yönetim biçimleri?
-Arkaik
-Klasik
-Neoklasik
-Çağdaş
-Çağ Ötesi (Postmodern)

-Fetih, yayılma ve istila anlayışı bir yönetim şekli olan, Cengiz Han, Atilla yönetimleri, veya Vandallar, Barbarlar gibi eski çağlarda kalmış yönetimleri kasteden yönetim biçimi?
Arkaik

-İngiltere'de, Hollanda'da, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da var olmuş ve bugün hâlâ varlıklarını sürdüren yönetimler? (başta kral ama yönetim parlamenter monarşi)
Klasik

-Klasikle çağdaş yönetimler arasındaki dönemde türemiş yönetim modelleri?
Neoklasik

-Bugünkü gerçek yaşamla olan yönetimler?
Çağdaş

-Çağdaş yönetimlerinin insana değer vermeyen, insanı
üretimin maddi ögelerinden biri yapan yönetim anlayışının farklı seçeneklerini üretmeye çalışan, ama
gerçek yönetim uygulamalarının dışında duran yönetim anlayışları?
Çağ Ötesi (Postmodern)

-YAPILARINA GÖRE yönetim çeşitleri arasında yer alan,
resmi, kamusal, "formal" yönetimleri anlatan, binadan,
masadan, sandalyeden, gerekli teknik donanımdan, masalardaki teknik gereçlerden, kırtasiyeden,
HİYERARŞİK yapıdan oluşan bir bütünlük yönetim biçimi?
Biçimsel

-YAPILARINA GÖRE yönetim çeşitleri arasında yer alan,
resmi olmayan, "informal" ya da doğal yönetimleri
anlatan yönetimler?
Biçimsel Olmayan Yönetimler

-Hiyerarşik yapısı ve örgütlenme ortamından oluşan yönetim biçimi hangisidir?
A) Yarı biçimsel yönetimler
B) Biçimsel yönetimler
C) Biçimsel olmayan yönetimler
D) Standart yönetimler
Biçimsel

-Hangi yönetimin soyut açıdan çeşitlerinden değildir?
A) Arkaik yönetimler
B) Klasik yönetimler
C) Çağdaş yönetimler
D) Hiyerarşik yönetimler
Hiyerarşik yönetimler

-Cinsiyete Dayalı Yönetim Çeşitlerinden olan,
yönetimin anada, kadınlarda olduğu, anayı söz sahibi olarak gören yönetim biçimi?
Anaerkil

-Topluluk içinde yönetim erkinin, gücünün kadınlarda olduğu yönetim biçimine ne ad verilir?
A) Ataerkil yönetim
B) Hiyerarşik yönetim
C) Böyle bir şey olmaz
D) Anaerkil yönetim
Anaerkil

-Cinsiyete Dayalı Yönetim Çeşitlerinden olan,
yönetimin kadında değil erkekte olduğu ve soyun baba üzerinden gittiği yönetim biçimi?
Ataerkil

-Aralarında kan bağı olan akrabalar topluluğuna verilen adlar?
soy, klan, kabile

-Avcılık Toplayıcılık Dönemi Yönetim Biçimleri?
-Boy (Klan) Yönetimi
-Oba Yönetimi

-kabile, sülale yönetimi?
Boy (Klan) Yönetimi

-Boy (Klan) Yönetimi özellikleri?
-Genellikle aralarında evlenmezler dışevlilik yaparlar
-Soydan (akrabalık) soptan (ana soyuna dayalı köken), obadan oluşan
-Boylar kan bağı ile birlikte ortak kültüre de ve ortak ekonomik ilişkilere sahip insan topluluklarıdır

-Göçebe toplulukların çadırlarıyla konup konakladıkları yer?
oba

-göçebe toplulukların yönetimi?
Oba Yönetimi

-Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi avcılık toplayıcılık dönemi yönetim biçimlerndendir?
A) Boy yönetim
B) Kağanlık yönetim
C) Aşiret yönetim
D) Ağalık yönetim
Boy (Klan) Yönetimi

-Feodal Dönemin Yönetim Biçimleri?
- Kağanlık
- Oymak
- Ağalık
- Aşiret

-Hanların kendisine bağlı olduğu devlet başkanının yönetim biçimi?
Kağanlık

-İlk yerleşik düzene geçen birkaç küçük Türk boylarından oluşan topluluk?
Oymak

-Oymak sözcüğü, Anadolu'da İslamlaşma sonrası Anadolu'da oluşan benzer topluluklara verilen, OYMAK sözcüğünün eş anlamlısı nedir?
Aşiret

-Oymak yönetimi özellikleri?
-İlk yerleşik düzene geçen topluluk
-Göçebe olarak da yaşarlar
-aynı soy sop bağıyla birbirlerine bağlı, ortak dil, din ve diğer kültür ögelerine sahip insan toplulukları
- Oymağın başkanına OYMAKBEY denir

-Orta Çağ'da, gerek Batı'da gerek Doğu'da TARIMA DAYALI üretim topluluklarında görülen yönetim biçimi?
Ağalık

-AĞALIK YÖNETİMİ, Avrupa Orta Çağı'ndaki örneklerine verilen isimler?
derebeylik - feodal

-Anadolu'da derebeylerin adı nedir?
Ağa

Ağa büyük toprakların mülkiyetine ya da kullanım hakkına sahip varlıklı kimsedir. Feodal yönetim derken köyde ağalık yönetim kastedilmektedir. Bu yönetimde köylerde, köylüler de toprakla birlikte ağanın malı idiler.

-Ortak kökten geldiklerine inanılan, birkaç boydan (kabileden) oluşan, aralarında ekonomik, toplumsal, kültürel bağlar (ortak dil, ortak din) ile akrabalık (kan) bağı bulunan göçebe ya da yerleşik insan topluluklarına verilen ad?
Aşiret

-Arapçadan gelen ''Yakın, yakınlar'' anlamında ki AŞİRET sözcüğünün Türkçe'deki anlamı nedir?
Oymak

-Sanayi Döneminin Yönetim Biçimleri?
-Kapitalizm
-Sosyalizm
-Komünizm
-Bilişim

-Üretim yapan buharlı makinelerin ortaya çıktığı ve geliştiği, işletmeler dönemi hangisidir?
Sanayi dönem

-Tarihte buharın itici gücünün keşfedilmesiyle başlayan tarihsel aşama hangisidir?
Sanayi dönem

-Bir toplumda üretim araçları başta olmak üzere üretilen her malın özel mülkiyete dayalı olarak düzenlendiği ve yürütüldüğü ekonomik sistem?
Kapitalizm

-Kapitalizm yapıya göre toplumda oluşan sınıflandırmalar?
çalışanlar, çalıştıranlar
sermaye sahipleri - işçiler

-Sınıf çelişkilerinin alabildiğine azaldığı bir toplumda devlet ortak mülkiyet içinde halkın devlet olarak varlığını sürdürmeyi hedeflediği, toplumda sadece üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı olan ekonomik sistem?
Sosyalizm

-Sınıfsız toplum hedefleyen, toplumda tüm üretim araçlarının ve ortak kullanılabilen tüm malların ortak mülkiyetine dayalı, MERKEZİ yönetim biçimi?
Komünizm

-Komünizm, kapitalizmin türettiği hangi sınıf farkını ortadan kaldırıp, toplumda baskıcı aygıt olan devletin ortadan kalkmasını sağlamak istemektedir?
burjuvazi ve proletarya

-Sanayi Devrimi hangi güce dayanarak ortaya çıkmıştır?
buhar gücü

-Bilişim devrimi hangi güce dayanarak ortaya çıkmıştır?
elektrik gücüne

-Sanay Devrimi ile bilişim devrimi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi Devrimi üretim yapar, bilişim devriminde üretim yoktur.
B) Sanayi Devrimi buharın itici gücüyle, bilişim devrimi elektrik gücüyle başlamıştır.
C) Sanayi Devrim ile bilişim devrimi aynı şeydir.
D) Sanayi Devrimi iletişimlidir, bilişim devrimi iletişimsizdir.
Sanayi Devrimi buharın itici gücüyle, bilişim devrimi elektrik gücüyle başlamıştır.

-Makinalar ve makinalarda yapılan üretim dönemi?
Sanayi dönem

-Evrensel düzeyde sanal bir iletişim dönemi yaratan dönem?
Bilişim

-Toplumsal Ekonomik Modellere Göre Yönetim Biçimleri?
-Merkantilizm
-Üniter
-Federatif
-Konfederatif
-İmparatorluk
-Özerklik
-Zemstvo

-Merkantilizm ne demektir?
Sanayileşmeyle başlayan üretimin artması ile uluslararası ticaret olgusunun adı

-Ticaret yaptığı komşularıyla iyi geçinen, dış ticaret destekleyen, ithalatı sınırlandırırken ihracatın artması için önlemler alan bir yönetim?
Merkantilizm

-Üniter sözcüğünün anlamı?
Birlik

-Bir toplumda halkın ya da halkların, etnik grupların bir bayrak altında toplanmasını isteyen Merkezîyetçi yönetimi de anlamına gelen devlet yönetim anlayışı?
Üniter

-Her federasyonun kendi anayasası, yürütme ve yargı organları vardır fakat ortak bir anayasa altında birleşen devletlerin oluşturduğu yönetim biçimidir.
Federatif

-Federatif yönetimin uygulandığı ülkeler?
Almanya, ABD, Rusya

-Federasyonların bir çatı altında toplanmalarına, federe devletlerin, aralarında yazılı sözleşme ile anlaşıp ortak bir yönetim altında bütünleşmesine verilen ad?
Konfederatif

-İmparator sözcüğünün anlamı?
buyuran

-İslam dünyasında imparatorlukların başındaki kişi hangi adla adlandırılır?
Padişah

-İmparatorluğun yönetim şekli?
Monarşik

-Toplumun parçası olup da kendisini ayrı bir yasaya bağlı olarak yöneten toplulukların, ülkenin mevzuat ve kurallarıyla değil, kendine özgü mevzuat ve kurallarla yönetilmesi,
Genel kurallarda merkezi yönetime bağlı, ancak iç işlerinde toplumun kendisini yönetim sistemi?
Özerklik

-Özerkliğin ve özerk yönetimin Latin kökenli adı?
Otonomi
Eski Yunancada ''autonómos'' kendini yöneten demektir.
''Oto'' kendi, ''nomi'' paylaşmak anlamındadır.

-Ekonomik yönetimi yerel güçlere bırakan, liberal, Rus Çarlığı'nın Avrupa kenar topraklarındaki kırsal bölgelerde yürüttüğü yönetim biçiminin adı?
Zemstvo

-Zemstvo yönetim modeli, hangi yönetimle dağıtıldılar?
Bolşevik devrim yönetimi

-Otoriter yönetim anlayışına sahip siyasal erk küçük bir grubun elinde olan, halkın, haklarının sağlanmasında söz hakkı olmadığı SİYASAL yönetim anlayışı?
Otoriteryanizm

-1920'lerde İtalyan önder Mussolini'nin oluşturduğu faşizm SİYASAL yönetim rejimi?
Totalitarizm

-Sadece siyasal yönetim değil, ordu, maliye vb. her birim tek kişiye bağlı, tek sesli, mutlak üstünlüğe sahip yöneticilerin yönetimi?
Diktatörlük

-Temsil ettiği toplum kesimlerinin çıkarları dışında başka bir hedef gözetmeyen, tek kişiye bağlı otoriter yönetim biçimi?
Totaliter Diktatörlük (Katı Diktatörlük)

-Tek sesli, otoriter bir yönetimin otoriterliğinin yanı sıra ülkede sadece bir azınlığın çıkarlarına değil de geniş yoksul kesimlerin de yararına çalıştığı algısını veren yönetim biçimi?
Müşfik Diktatörlük

-DESPOT eski Yunancada hangi anlamlara gelmektedir?
efendi, egemen, güçlü, muktedir, diktatör

-Devlet bir kişinin ya da küçük bir grubun önderinin kişisel ve grupsal çıkarları yönünde, mutlak bir siyasal güçle kendi başına yönetmesi,
Mısır firavunlarının yönetimi?
Despotluk; Despotizm

-Liber Latince hangi anlama gelmektedir?
özgür

-Toplumda ekonomik girişim boyutunda herkesin bireysel özgürlüklerine saygı gösteren bir ideolojik ve siyasal anlayış?
Liberalizm

-İtalya'da 1922-1943 yılları arasında hüküm süren, askeri güce dayanan yönetim biçimi?
Almanya'da NAZİZM adıyla egemenliğini sürdüren yönetim biçimiyle aynı.
Faşizm (Nazizm)

-Ülkedeki hukuksuzluğu ve hukuksuzluğun yaratacağı kargaşayı polis gücüyle önlemeye çalışan, yönetim hukuk kurallarını hiçe sayar ve ortaya çıkacak tepkileri polis gücüyle bastıran yönetim biçimi?
Polis Devleti

-Kapitalist modelinin ortaya çıkardığı sıkıntıları, sınıflar arasında eşitsizlik, gelir adaletsizliği, hak eşitsizliği gibi konularda ortaya çıkan dengesizlikleri gidermek için bulunmuş, İlk olarak İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ortaya çıkan, siyasal ve toplumsal model?
Sosyal Demokrasi

-Yurttaşlarının ekonomik ve sosyal refahlarını diğer işlevlerinin üzerinde tutan, sosyoekonomik bakımdan uygun durumda olmayanlardan vergi almayan devlet ve yönetimi anlayışı?
Refah Devleti

-Refah Devleti'nin bir diğer adı?
Sosyal devlet

-Ulusal gelirin toplumun tüm katmanları arasında adaletli dağıtılması için devlet yönetimi tarafından herkese eşit dağıtımını öngören sistem ve bunun yönetimi?
Bu devletin hedefi refah devleti olduğu için refah devleti de denir.
Sosyal devlet

-Mülkiyeti kamuya ait ya da özel girişim elinde bulunan fabrikaların tasfiyesi ya da özelleştirilmesi durumunda üretimin o fabrikada çalışan işçilerin yönetiminde sürdürülmesini savunan,
üretim konularında çalışan işçilere danışılmasını ve alınacak ortak kararlar doğrultusunda fabrikanın yönetilmesini savunan bir yönetim anlayışı?
Özyönetim

-Yönetimde hukuk ve kural tanımayan, halkın hiçbir hakkını tanımayan, yönetimin (devletin) çıkarlarını gözettiğini düşünen, halka şiddet göstererek yönetimini yürüten yönetim biçimi?
MÖ ilk yüzyılda Yunanistan'da
Tiranlık

-Yönetimin diğer güçlü birimler üzerinde SİYASAL ÜSTÜNLÜĞÜ sağlama amaçlı BASKICI yönetim?
Hegemonya

-Yöneten kişiye yönetimin miras yoluyla aileden geçmesi?
Monarşi

-Monarşinin bir başka çeşididir. Ondan farkı, tek başına yöneten kişiye yönetim miras yoluyla aileden geçmemiştir. Kişi yönetimi ele geçirmiştir?
Zaman zaman halkın istek ve beklentilerine uygun davranmaya çalışırlar. Ancak diktatörlük gibi belirli modellerde halkın istek ve beklentileri gözetilmez. Devletin çıkarları ve yöneten kişi ya da grubun çıkarları gözetilir.
Otokrasi

-Küçük bir azınlığın yönetimi? (aristokratın yönetimi
Oligarşi
Oligarşi çeşitleri= Aristokrasi, meritokrasi, cunta, plütokrasi, stratokrasi, talassokrasi, teokrasi, teknokrasi, timokrasi

-Yunanca aristo ne anlama gelmektedir?
en iyiler

-Ülkedeki en iyilerin, yani en okumuşların, aydınların, seçkinlerin, SOYLULAR yönetimi?
Aristokrasi

-Platon'a göre en iyi yönetim biçimi?
Aristokrasi

-Platon'a göre hangi yönetimler aristokrasinin bozulmuş biçimleridir?
Oligarşi, demokrasi, timokrasi, tiranlık

-Platon'a göre oligarşi, demokrasi, timokrasi ve tiranlık hangi yönetimin bozulmuş biçimleridir?
A) Meritokrasi
B) Aristokrasi
C) Cunta yönetimi
D) Plütokrasi
CEVAP: Aristokrasi

-Batı'da Hristiyan toplumlarında görülen monarşinin Müslüman Doğu toplumlarındaki modeli ve adı.
Yönetim hükmünü icra eden - ve bir soydan gelen bir hükümdarın tek başına (denetim olmadan) devleti yönetmesi?
Saltanat

-Soylular, yetkin olanlar veya liyakata sahip olanların, yani yönetmeyi hak edenlerin yönetmesi anlayışına dayanan bir yönetim?
Meritokrasi

-Ülkenin yönetimine asker darbe yoluyla el koyan ve siyasal gücü eline geçiren asker grubun yönetimine verilen ad?
Cunta

-Devleti Varlıklıların yönetmesi hangi yönetim anlayışıdır?
PLÜTokrasi

-Yönetimde ordunun egemen olduğu,
yöneticilerin asker olduğu asker yönetim biçimi?
STRATokrasi

-Karasal bölgelerde zayıf, denizcilik etkinliklerinde güçlü, Kıyılarda bulunan küçük devletlerin varlıklarını deniz yoluyla yaptıkları ticarete bağlandığı, ülke içinde
karasal kesme derinleştikçe güçsüzleşen yönetimlere verilen ad?
TALASsokrasi

-Dine dayalı yönetim biçimi?
TEokrasi (Teokratik Yönetim)

-Teknik elemanların, mühendislerin, konularında uzman kişilerin yönetimde olduğu yönetim biçimi?
TEKNokrasi (Teknokratik Yönetim)

Teknokrasi (Teknokratik Yönetim) anlayışını, ABD'de 1929 büyük ekonomik bunalımının geleceğini gören ve önlem almak isteyen hangi ABD'li bilimci tarafından ileri sürülmüştür?
Bunde Veblen

-Platon'un DEVLET adlı yapıtında sözünü ettiği bir yönetim biçimi?
TİMokrasi (Timokratik Yönetim)

-Yöneticinin kendini yüceltme hırsının mantığının önüne geçtiği yönetim biçimi
Savaş kazanmak için savaşa girmek, onur, ün kazanmak için ülkeyi tehlikeye atacak girişimlerde bulunmak bu yönetimin örneklerdir?
TİMokrasi (Timokratik Yönetim)

-Bu yönetim biçiminde gücü sınırlayacak bir kurum ya da mevzuat yoktur. Sınırsız iktidarı tanımlar. Tarihte belirli dönemlerde büyük imparatorlukların yönetimi?
Mutlakiyet (Mutlak Yönetim)

-Fransa Kralı 16. Lui tarafından söylenen "Devlet benim" sözü hangi yönetimin en açık ifadesidir?
Mutlakiyet (Mutlak Yönetim)

-Yönetim miras yoluyla aileden geçer. iktidarın aynı kişi elinde ölene değin sürmesi, tek bireyin yönetimi?
Monarşi

-Tek başlı yönetim biçimi, hükümdarın tek elden yönetimi?
Mutlak Monarşi

-Parlamenter sistemin ilk kez içinde oluştuğu devlet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanat
B) Monarşi
C) Parlamento
D) Cumhuriyet
CEVAP: Monarşi

-Monarşik yönetimin en gelişmiş biçimidir. Yönetenin anayasal yetkilerle donatıldığı ve sınırlandırıldığı bir yönetimdir. Monarşilerde olduğu gibi yönetim aile soylu ilerler. Ancak gelişmiş yönetimlerde seçimle göreve gelen hükümet model yerleşmiştir?
Meşrutiyet (Meşruti Yönetim)

-Teokratik (dine dayalı) Yönetim Biçimleri?
Şeriat
Hilafet
Papalık

-Devletin dinsel kurallara göre yönetilmesi, devletin başında din adamlarının olduğu yönetim biçimi. Mevzuat Kur'an'dır.
Şeriat (Şer'î Yönetim)

-Hz. Muhammed'in ölümünden sonra oluşturulan (ölümünden sonra yerine gelen)] olarak adlandırılan yönetim makamı.?
Hilafet (Halifelik Yönetimi)

-Halifelik Osmanlı İmparatorluğu'na hangi padişah ile başlamıştır.?
Yavuz Sultan Selim

-Son halife padişah olmadan TBMM tarafından atanan hangi isimdir?
II. Abdülmecit

-Halifelik TBMM tarafından kaç yılında kaldırılmıştır?
3 Mart 1924

-Hristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katolik kilisesinin en üst makamına verilen ad?
Papalık (Meşrutî Yönetim)

-Katolik kilisesinin başında bulunan kişi PAPA
Papalık makamı İTALYA'nın Roma kentindeki VATİKAN'dır.
Vatikan'ın sembolik olarak siyasal sınırları, bayrağı, radyosu vardır. Kendine özgü pulları ve sembolik bir ordusu vardır. Papalıkla İmparatorluk (Roma ve Alman imparatorlukları) arasındaki egemenlik mücadelesi 12. yy başlayarak 250 yıl sürmüştür.
Bu döneme verilen ad?

Vatikan, 1577'de Papalık merkez olmuştur, gücü sınırlanmış, yetkiler daraltılmıştır. Bu süreçten sonra 1929'da bağımsız bir yapıya kavuşmuştur.
Vatikan sembolik olarak KATOLİK dünyanın merkez olarak kabul edilir. Katolik mezhep oradan yönetilir.
CEVAP: engizisyon dönem

-Devletin halkın din ve inanç özgürlüğüne karışmaması, devletin dünyevi kurallara ve hukuka göre yönetilmesi?
Laisizm (Laik Yönetim)

-Demokrasi sözcüğünün anlamı?
halk iktidarı

-Toplumdaki herkesin düşüncesini söylemesi, oylama sonunda en çok oyu alanın dediği yapıldığı, çoğunluğun istediği gerçekleştirilirken azınlığın, düşüncesi kabul edilmeyenlerin de hakları gözetildiği yönetim biçimi?
Demokrasi (Demokratik Yönetim)

-Demokrasi iki farklı modelde kendisini gösterir:
Topluluk ya da toplumlar yeterli küçüklükteyken herkes bir araya gelip topluluk adına önemli kararları alabiliyordu. Herkesin kararlara katılabildiği demokrasi biçimi?
Doğrudan Demokrasi

-Demokrasi iki farklı modelde kendisini gösterir:
Topluluklar büyüyüp toplumlaştıkça yönetim kararları alması için seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetme biçimi?
Temsili Demokrasi

Temsili Demokrasi de, temsilcilerin toplandığı yer parlamentodur; Türkye'de TBMM

-İslam'dan önce Sasani hükümdarlarına verilen,
Osmanlı da 2. Murat zamanında kullanılmaya başlanmış olan unvan.?
Eskiden yöneticilere bey ya da gazi deniyordu.
Monarşik yönetim
Padişahlık Yönetimi

-Padişah Farsça ne anlama gelmektedir?
şahların en büyüğü

-Yönetimin başı kraldır.
Monarşik yönetim. Soydan gelen yöneticilikte erkek olma koşulu yok. Kadın da olabilir. kraliçe de yöneticilik yapabilen yönetim?
Krallık Yönetimi

Avrupa'da Orta Çağ'da krallıklardan daha küçük toprakların egemenleri prens olan monarşik yönetim?
Prenslik Yönetimi

-Hükümet yönetimini yetkileri sınırlandırılmış, mutlak bir yönetim olmayan, aile ve soy soptan gelmeyen ancak halkın serbest iradesiyle seçim yoluyla oluşan yönetim?
Cumhuriyet

-Parlamento İtalyancadan ''Parlament'' sözcüğünden gelen anlamları?
Kökeni Fransızca, ''parler'' YAN, KONUŞMAK'tan gelir
görüşme, tartışma, şura

-Parlamenter sistem tarihte ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
İngiltere

-Parlamentoya verilen diğer ad?
-Parlamentoların görevi?
-Türkiye'deki parlamento hangisidir?
-Meclis
-yasama organları
-TBMM

-Bir partinin, seçimlerde hükümet kurabilmek için yeterli oyu alamaması durumunda aralarında anlaşan ve birlikte oylarıyla çoğunluğu sağlayan diğer iki ya da daha çok partinin bir araya gelip bir sözleşmeyle kendi aralarında başbakanı seçmeler yoluyla oluşturulan hükümet modeli?
Koalisyon

-İlk koalisyon hükûmeti nerede kurulmuştur?
İngiltere/ Portland dükü başkanlığında kurulan Whig-Tory ittifakıdır

-Cumhuriyet rejimlerinde devlet yönetiminin tek bir kişinin elinde bulunduğu yönetim biçimi?
Başkanlık Sistemi

-Hem başkan hem başbakanın olduğu, yetkiler bir halkın seçtiği, diğer parlamentonun güvenine sahip iki yönetici arasında yasalarla paylaştırılan yönetim biçimi?
Yarı Başkanlık Sistemi

-Belirli bir ırkın yönetimi anlamına gelen kavram?

Bir grubun ülke yönetimini ele geçirerek kendileri dışındaki etnik gruplara baskı yaptıkları,
Sınırlı ve belirli bir ırkı gözeten bir yönetim biçimi?
ETNOKrasi

-Kent yönetimi
Demarşi

-Bir ülkedeki en yaşlıların ülke yönetiminde söz sahibi olmaları?
GERONtokrasi

-Ülkenin her türlü ekonomik kaynağını kendi amaçları doğrultusunda kullanmak isteyen, yönetim erkinin devlet ve kaynaklarını soyması, hırsızın yönetimi, iktidarı
yönetim biçimi?
KLEPtokrasi

-KLEP eski Yunancada ki ne anlama gelmektedir?
hırsız, delilik

-Hiçbir gereksinimi yokken gereksiz şeyler çalanlara ve bu hastalığa verilen ad?
KLEPTOMAN / hastalığa da KLEPTOMANİ denir.

-Yöneticisiz yönetim, buyurganlığı ret eden, sınırsız bireysel özgürlük yönetim biçimi?
Fransızca, kargaşa demektir.
Bu yönetimin modeli olmadığından, sadece soyut düşüncede konuşulabilir.
Anarşizm

-Gücün, güçlülerin yönetimi?
KRAtokrasi

-Yönetimde yargıçların egemen olduğu yönetim biçimi? HUKUK
Kritarşi

-Ülke kurallara dayanılarak yönetilmeli anlayışını savunan yönetim? HUKUK
Logokrasi

-Yasaların üstünlüğüne dayalı yönetim? HUKUK
NOMOkrasi

-Toplumu ayak takımı denilen kesimin yönetmesi anlamında bir yönetim terimi?
OKLOkrasi

-Tek kişinin iktidarı değil, çok kişinin yönetimi, çoklu yönetim anlamına gelen, demokratik yönetim biçimi?
Poliarşi

-Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi tek kişinin iktidarı değil, çok kişinin yönetimi, çoklu yönetim anlamına gelmektedir?
A) Poliarşi
B) Oklokrasi
C) Logokrasi
CEVAP: Poliarşi

-Şirketlerin ekonomik gücünü elinde bulunduran yönetimler tarafından onların çıkarları doğrultusunda yönetildiğini anlatmak için bulunmuş bir terim?
Şirketokrasi

-Şirketokrasi/ İlk olarak 2011 yılında yayınlanan UYGARLIKLARIN BEDELİ kitabında bu kavramı şirketlerin dünyayı yönetme güçlerin eleştirmek için eleştirel anlamda kullanan profesör?
Sachs

7 ÜNİTE

-Günümüzde yönetim olarak en büyük ve en üstte bulunan yönetim örgütlenmesi hangisidir?
Kamu yönetimi

-Tarihsel yaş olarak aşağıdaki yönetim çeşitlerinden en eskisi hangisidir?
A) İşletme
B) Kamu
C) Sivil Toplum
D) Şirket
E) Özel girişim
CEVAP: Kamu yönetimi

-Şirketlerin büyüklüklerine göre birbirinden farklı örgütlenme ve yönetim biçimleri olan, kâr amaçlı, ticari yönetim ?
Özel girişimler

-GÖNÜLLÜLÜK temeline dayanan örgütlenme?
Sivil toplum örgütleri

-Sivil toplum yönetimi kendi içinde ikiye ayrılır?
1. Merkez yönetim= siyasal ve bürokratik kurumlar

2. Yerel yönetimler= hizmet için yapılan seçimle gelen ve ancak iktidarda olan siyasal gücün yönlendirmesi- denetiminde çalışan örgütlenmeler
örn: Belediyeler ve /İl özel idareleri.

-Kamu yönetimi kaça ayrılır?
2

-İşletme kavramı altında yer alan işletmeler yapılarına göre kaça ayırabiliriz?
1-Özel
2-Kamu
3-İktisad
4-Kooperatif

-İşletmeler üretim çeşitlerine göre kaça ayrılır?
1-Mal üreten işletmeler
2-Hizmet üreten işletmeler

-İşletme çeşitlerini sayarken genelde unutulan ve harç tutulan işletme çeşidi hangisidir?

İktisadi işletmeler

-İktisadi işletmeler hangi koşullarda kurulur?
Sivil toplum örgütleri tarafından

-En küçük işletme birimi?
Tek kişilik işletmeler

-Devlet örgütlenmesinin dışında, ortak amaçlarla bir araya gelmiş gönüllü kişi ya da grupların belirli yasalar çerçevesinde örgütlenerek oluşturdukları birbirinden farklı örgüt modeller içinde amaçlarına uygun çalışmaları için kendilerinin kurdukları,
devletin ulaşamayacağı alanlardaki boşlukları dolduran, bu çerçevede kamu hizmetlerine farklı bakış açılarıyla destek olan çalışmalar yapan örgütler?
Sivil Toplum Örgütleri (STÖ)

-Sivil toplum örgütleri?
1. Dernekler
2. Vakıflar
3. Odalar
4. Sendikalar
5. Kooperatifler

-Sivil toplum kuruluşlarını (STK) sivil toplum örgütlerinden (STÖ) ayıran temel özellik hangisidir?
Sivil toplum kuruluşlarının sivil toplum örgütlerine bağlı birer hizmet kuruluşu olmalarıdır.

-Dernekler ile vakıfların kuruluş farkları hangisidir?
Vakıflar mahkeme kararıyla kurulurlar

-Bir üretici ya da tüketici grubun ekonomik çıkarlarını birlikte çalışma, ortak karar alma ilkelerine uygun olarak gerçek ve kamu tüzel kişiler le özel daireler, belediyeler, köyler, dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlar hangisidir?
Kooperatif
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir