AUZEF/Türkiye'de sosyal hizmet uygulamaları/8-14 ünite

Cevapla
F^tm^
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Mar 2019 10:35
İletişim:

22 Mar 2019 10:46

AUZEF/Türkiye'de sosyal hizmet uygulamaları/8-14 ünite

Türkiye Nüfusunun yüzde kaçı engelli olarak kabul edilmektedir?
% 12.9

Türkiye'de engellilikle ilgili çalışmalarda ana kurum hangisidir?
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı

Günümüzde engellilerle ilgili kullanılan kavram?
engelli

ASPB bünyesinde engelli hizmetlerinden sorumlu ana birim hangisidir?
Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü

Biz vefaat ettikten sonra engellimize kim bakacak endişelerinin giderilmesini amaçlayan hizmet hangisidir?
Evde bakım hizmeti

İkametgahında bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliye ikametgahında bakım hizmeti veren akrabasına kaç aylık net asgari ücret ödenmektedir?
1 aylık net asgari ücret

Ailesi olamayan veya ailesi yanında bakımı sağlanamayan engellilerin bakımı hangi kurumlarda sağlanmaktadır?
Resmi özel bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde

Engellilere bakımları karşılığında özel bakım merkezlerine engelli başına ne kadar ücret ödenmektedir?
2 asgari ücret

Engellilerin istihdamında 50 kişinin çalıştığı iş yerinde istihdam oranı yüzde kaçtır?
% 3

Engellilerin istihdamı ile ilgili yetkili kamu kuruluşu hangisidir?
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

ASPB kurumlarına bağlı resmi bakım merkezlerinde geçici ve misafir olarak bakımları yapılabilecek engelliler bir yıl içinde kaç gün misafir edilebilirler?
30 gün

Sosyal yardımların gerçekleştirilmesinde temel devlet kurumu hangisidir?
Sosyal yardımlar genel müdürlüğü

Yoksulluk teriminin ilk tanımı, 1901 yılında kim tarafından yapılmıştır?
Roventree

İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu olarak ifade edilen yoksulluk türü hangisidir?
Mutlak yoksulluk

Temel ihtiyaçları karşılayabilen, kişisel kaynakları yetersizliği yüzünden refah düzeyinin altında kalan yoksulluk?
Göreceli yoksullluk

İNSANİ YOKSULLUK ilk olarak nerede kullanılmıştır?
Birleşmiş milletler Kalkınma programı UNDP 1997
İNSANİ GELİŞME RAPORUNDA

Muhtaçlık tespitine göre yoksullara karşılıksız olarak verilen ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlara ne denir?
Sosyal yardım

Sosyal yardım hattı telefon numarası nedir?
144

Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla yapılan yardım?
Şartlı eğitim yardımı

Şartlı sağlık yardımı kapsamında çocuk başına ödenen miktar kaç liradır?
30

Bünyesinde yoksulluk araştırmaları merkezi bulunan sivil toplum örgütü hangisidir?
Deniz feneri

Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programı kapsamında asker ailelerine ödenen iki aylık miktar ne kadardır?
500

Doğum yardımı ile ilgili çalışma hangi tarihte uygulamaya konulmuştur?
15.05.2015

Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları emniyet genel müdürlüğünün hangi biriminde yer almaktadır?
Çocuk şube müdürlüğü

Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları kapsamında adalet bakanlığının hangi birimlerinde sosyal çalışmacılar görev yapmaktadır?
ceza ve tevfik evleri

Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamalarının temel dayanaklarından birisi hangisidir?
5395 sayılı çocuk koruma kanunu

On iki - on sekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumları göz önüne alınarak hangi kurumlarda barındırılırlar?
Çocuk kapalı ceza infaz kurumları

Denetimli serbestlik birimlerinde denetimli serbestlik uzmanı olarak ifade edilen meslekler?
psikolog
sosyal çalışmacı
sosyolog
öğretmen

Cezaevine yeni giren hükümlü-tutuklunun karşı karşıya kalacağı belirsizliğin ortadan kalkması için sosyal hizmet uzmanının yapacağı ilk iş hangisidir?
Hükümlü ve tutuklu tanıma takip forumunu doldurmak

Ceza evine yeni girmiş olan tutuklu hükümlü için en önemli endişelerinden biri de karşı karşıya kalacağı sorunlarla baş edip edememe endişesidir. Bu endişenin ortadan kaldırılabilmesinin en önemli yollarından biri hangisidir?
Grup çalışmaları yapılması

Kamu kurumlarının eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu % kaçtır?
% 2

Tahliye sonrası bireyin toplumsal hayata adaptasyon noktasında sosyal çalışmacının ortaya konması gereken model hangisidir?
Toplum odaklı ıslah çalışmaları

Temelde bir yasayı ihlal ederek işlenen ya da yerine getirilemeyen eylem olarak ifade edilen kavram?
suç

''İnsanların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan fonksiyonlarında tüm bir iyilik hali'' tanımı hangi kavramla izah edilmektedir?
sağlık

Hangi kurum Koruyucu ve Önleyici alanda sağlık hizmetleri sunmaktadır?
Toplum sağlığı merkezi

Çocuğa kötü muamele türleri?
Fiziksel istismar
Duygusal İstismar
Cinsel İstismar
İhmal

Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum kalması ve bunun çocuk üzerine de psikolojik sorunlara neden olması durumu hangi istismar çeşididir?
duygusal istismar

Çocuk İzlem Merkezi - ÇİM' de bulunan meslek grupları?
hekim-hemşire-sekreter-konsültan doktorlar
özel eğitim almış adli görüşmeci
aile görüşmecisi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il temsilcisi

HAKİM YOK X

Çocuk izleme merkezleri bakanlığın hangi tarihli genelgesi ile çalışmaya başlamıştır?
2012

Çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim korunma ve gözetim gibi yaşamsal ihtiyaçlarının kendisine bakmakla yükümlü kişilerce karşılanmaması hangi kavramı ifade etmektedir?
İhmal

Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hangi birimin kurulması istenmektedir?
Hasta iletişim birimi

Temel olarak uzman hekim sorumluluğunda, sosyal çalışmacı ve diğer sağlık personelinin ekip halinde çalışmasıyla sunulan hizmet türü?
Tedavi edici sağlık hizmetleri

Şu anda sağlık bakanlığına bağlı kaç çocuk izlem merkezi faaliyette bulunmaktadır?
13

Herhangi bir bedensel, ruhsal (psikolojik) ve sosyal engelinden ötürü toplumsal ilişkilerinde aksama ya da tutarsızlık olan, toplumsal ilişkiler ve üretim sürecinde beklendik yeri alamayan kimselere verilen tıbbi, mesleki ve psiko-sosyal hizmetlerdir ifadesi kavramı tanımlamaktadır?
Rehabilitasyon

Sağlıkla ilgili tedavi sonrası rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü merkez?
Toplum ruh sağlığı merkezi

Tıbbi sosyal hizmet uzmanları hangisinden sorumlu değildir? X
Hastanede tedavi olmalarından

Fiziksel hastalıkların neden olduğu veya fiziksel hastalıklara neden olan sosyal ve duygusal problemlerle ilgilenen ve sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet dalı hangisidir?
Tıbbi sosyal hizmet

Ruhsal bozukluk nedeniyle bireyde ortaya çıkan işlev kaybı, yetersizlik ve engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması ve bireyin yaşam kalitesinin mümkün olduğunca yükseltilmesi amacıyla planlanan müdahale ve eylemler hangi kavramdır?
Psiko-Sosyal rehabilitasyon

Kanser tanısı olasılığı veya kanser tanısının etkileriyle karşılaşan hastalara ve ailelerine yönelik sosyal hizmetleri sunan profesyonel disiplin hangisidir?
Onkoloji sosyal hizmet

Hastalık ve engellilik sürecinde ortaya çıkan psiko-sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesinde hasta ve ailesine yardımcı olmak amacıyla sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet uygulamaları bütününe ne denir?
Tıbbi sosyal hizmet

Tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesi kaç tarihinde çıkarılmıştır?
2011

Hastaların tedavilerinin evde ayakta yapıldığı sağlık kuruluşları kaçıcnı basamak sağlık hizmetidir?
1. Basamak
sağlık ocağı/ ana çocuk sağlığı merkezi/ kurum hekimlikleri

Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği hastanedeler kaçıncı basamak sağlık hizmetidir?
2. Basamak

Özel dal hastaneleri. kaçıncı basamak sağlık hizmetleridir?
3. Basamak

Sosyal hizmetin uygulama alanlarının belirlenmesi, hangi sosyal hizmet yaklaşımına dayanmaktadır?
Genelci sosyal hizmet

Tıbbi sosyal hizmet uzmanları Sağlık Bakanlığının hangi birimine bağlıdırlar?
Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmetler dairesi başkanlığı

Bedensel, ruhsal ve sosyal problemlere sebebiyet veren maddelerin kullanım arzusunun durdurulamaması hâlini ifade eden bir kavram?
Madde bağımlılığı

Madde bağımlılarının tıbbi tedavi sürecinde kullanılan maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan tedavi modeline denir?
Detoksifikasyon

Hastanın remisyon (hastalık belirtilerinin sönmesi) süresini uzatmak, yeni psiko-sosyal beceriler kazanmasını ve topluma entegre olmasını sağlamak, yaşamını yapılandırmasına ve ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla yapılan tedaviyi ifade eder. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Psiko-sosyal tedavi

Yataklı ve ayakta hizmet veren merkezlerde yapılan detoksifikasyon (maddeden arındırma) sonrası ayakta ve/veya yatarak, ilaçlı ve/veya ilaçsız psiko-sosyal tedavileri içeren, kişinin sosyal açıdan düzelmesini hedefleyen tedavi sürecini ifade etmektedir?
Tıbbi rehabilitasyon

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri olarak ifade edilen kurum?
AMETEM

AMATEM'de grup çalışmaları sosyal hizmet uzmanları tarafından detoks sürecini tamamlamış yatan hastalarla haftada kaç kez uygulanır?
2 kez

Madde bağımlarının istihdamı ile ilgili çalışmalar yapan kurum hangisidir?
İŞKUR

Madde bağımlılığının tedavi modellerinden olan ve hem bağımlılığı önleme ve hem de bağımlılığın yeniden nüksetmesini önleme çalışmasına odaklanan model hangisidir?
Biyo-psiko-sosyal model

Sosyal hizmet kuramlarından olan ve özellikle madde bağımlılığında da kullanılan yaklaşımlardan birisi olan "bireylerin yaşam koşullarını geliştirmeleri için kişisel güç, kişilerarası güç ya da politik gücü artırma süreci"?
Güçlendirme yaklaşımı

Çocuk Ergen ve Madde Bağımlılığı Tedavi merkezi hangisidir?
ÇEMATEM

Madde bağımlılığı üzerine tedavi çalışmaları yapan merkezi hangisidir?
ANATEM

ANATEM'in müracaatçıları kimlerdir?
çocuklar-ergenler

Ordu sosyal hizmeti kapsamında orduda görev alan sosyal çalışmalar hangi birime bağlıdırlar?
Genel kurmay başkanlığı

Okul sosyal hizmet uzmanları hangi birime bağlı olarak çalışma yürütürler?
Milli eğitim bakanlığı

Şehit Yakınları ve Gaziler ile ilgili sosyal hizmet çalışmaları hangi birim tarafından yürütülmektedir?
ASPB Şehit yakınları ve gaziler daire başkanlığı

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) kurumu bünyesinde kurulan derneklerden değil? X
Yeşilay Cemiyeti

Göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik çalışmalardan sorumlu ana kurum?
Göç İdaresi genel müdürlüğü

Bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek isteyen ve mültecilik statüsüne ilişkin yaptıkları başvurunun sonucunu bekleyen kişilere ne denir?
Sığınmacı

Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere gitmelerine ne denir?
Göç

Göçmen, mülteci ve sığınmacılarla ilgili uluslararası çalışma yapan kurum?
Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği

Kendi kendilerine yetebilme, karşılaştıkları acil sorunları çözebilme ve emniyet duygusu inşa edebilme becerilerini geliştirmeye odaklanan sosyal hizmet uygulaması hangi müracaatçılar için uygulanan sosyal hizmet uygulaması?
Mülteciler

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı hangi yasal düzenleme ile kurulmuştur?
633 sayılı kanun hükmünde kararname
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir