Auzef klimatoloji soru ve cevapları

Cevapla
Arzu
Mesajlar: 76
Kayıt: 28 Nis 2018 22:58
İletişim:

29 Nis 2018 02:32

KLİMATOLOJİ


1)Aşağıdakilerden hangisi bir hava kütlesinin kararsız hale gelmesinde bir etken değildir?
A)Alttan ısınma
B) Nem kazanma
C) Yükselim
D) Alttan soğuma***
E) Basınç özelliği

2)Hava kütleleri ekvatordan kutuplara doğru değişen sıcaklık değerlerine bağlı olarak farklı hava kütlesi tipleri ayırt edilmektedir bunlar bazı harflerle ifade edilir aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
A)Arktik(A)
B)Tropikal(T)
C)Polar(P)
D)Ekvatoral(E)
E)Kutupsal(K)***

3)Aşağıdakilerden hangisi Ekvatordan kutuplara doğru hava kütlesi tipleri doğru olarak verilmiştir
A)Ekvatoral-Tropikal-Arktik-Polar
B)Ekvatoral-Polar-Tropikal-Arktik
C)Ekvatoral-Arktik-Polar-Tropikal
D)Ekvatoral-Polar-Arktik-Tropikal
E)Ekvatoral-Tropikal-Polar-Arktik***

4)Hava kütleleri harf olarak'ta nem durumuna göre ayrılmaktadır. Denizel doğuşlu yani nemli kütleler (m) harfi ile, Karasal doğuşlu yani kuru/kurak kütleler ise (c) harfi ile gösterilmektedir Ancak nemlilik durumunu gösteren harfler sıcaklık durumunu gösteren harflerin soluna, ya da başına yazılır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A)Karasal tropikal hava kütlesi cT
B)Denizel tropikal hava kütlesi mT
C)Karasal polar hava kütlesi cP
D)Denizel polar hava kütlesi de mP
E)Karasal ekvatoral cE***

5)Gerek hava kütlelerinin doğuş bölgelerindeki özellikler ve gerekse ortaya çıkan değişimler neticesinde bir hava kütlesinin karakterini bazı koşullar belirlemektedir
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir.
A)Hava kütlesinin doğuş bölgesi özellikleri
B)Doğuş bölgesinden hareket eden hava kütlesinin geçtiği alanlarda kazandığı değişimler
C)Doğuş bölgesinden hareket eden hava kütlesinin geçtiği alanlarda kazandığı özellikler
D)Hava kütlesinin içinde bulunduğu değişim evresi.
E)Hava kütlesinin doğuş bölgesindeki enlem derecesi.***

6)Farklı özelliklere sahip iki hava kütlesinin karşılaştığı yerde birbirine karışmazlar aralarında bir karşılaşma yüzeyi oluşur bu yüzeye ne ad verilir?
A)Cephe yüzeyi
B)Hava kütlesi yüzeyi
C)süreksizlik yüzeyi***
D)Geçiş yüzeyi
E)Fark yüzeyi

7)Cephe sürecinin değişmesine, ya da cephe çözülme olayına ne ad verilir?
A)Frontoliz***
B)Polar
C)Krater
D)Krivetz
E)Aphel

8)Cephenin en çok oluştuğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Orta enlemler***
B)Kutup
C)Ekvator
D)Arktik
E)Polar

9)Aşağıdakilerden hangisi cepheleri oluşturan unsurlardan biri değildir?
A)Sıcaklık ve nem
B)Enlem***
C)Rüzgar
D)Basınç
E)Yağış

10)Aşağıdakilerden hangisi cephe sistemini oluşturan bölümlerden biri değildir?
A)Sıcak cephe
B)Soğuk cephe
C)Sıcak sektör
D)Oklüzyon cephe
E)Soğuk sektör****

11)Aşağıdakilerden hangisinde cephe oluşum adımları doğru olarak verilmiştir
A)Başlangıç aşaması-olgunluk devresi-Oklüzyon başlangıcı-gelişmiş Oklüzyon******
B)Oklüzyon başlangıcı--Başlangıç aşaması-olgunluk devresi-gelişmiş Oklüzyon
C)Oklüzyon başlangıcı-gelişmiş Oklüzyon-Başlangıç aşaması-olgunluk devresi
D)Oklüzyon başlangıcı-olgunluk devresi-Başlangıç aşaması-gelişmiş Oklüzyon
E)olgunluk devresi-gelişmiş Oklüzyon-Başlangıç aşaması-Oklüzyon başlangıcı

12)Havanın ya da rüzgarın hareketini kontrol eden veya yönlendiren bazı etmenler bulunmaktadır. Bu etmenler hepsi bir ararda süreç üzerinde etkili olurlar aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A)Barometrik Gradyan (Basınç Farkı)
B)Dünyanın Dönmesi
C)Merkezkaç Gücü
D)Sürtünme (Delk)
E)Güneş ışınlarının geliş açısı***

13)Aşağıdakilerden hangisi yerküre üzerinde görülen basınç kuşaklarından biri değildir?
A)Ekvator ve çevresinde termik alçak basınç kuşağı
B)30o enlemleri üzerinde dinamik yüksek basınç kuşağı
C)60o enlemleri civarında dinamik alçak basınç kuşağı
D)Kutuplar çevresinde termik yüksek basınç kuşağı
E)45o enlemleri civarında Yüksek basınç kuşağı****

14)Gerek hava kütlelerinin doğuş bölgelerindeki özellikler ve gerekse ortaya çıkan değişimler neticesinde bir hava kütlesinin karakterini bazı koşullar belirlemektedir
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir.
A)Hava kütlesinin doğuş bölgesi özellikleri
B)Doğuş bölgesinden hareket eden hava kütlesinin geçtiği alanlarda kazandığı değişimler
C)Doğuş bölgesinden hareket eden hava kütlesinin geçtiği alanlarda kazandığı özellikler
D)Hava kütlesinin içinde bulunduğu değişim evresi.
E)Hava kütlesinin doğuş bölgesindeki enlem derecesi.***

15)Havanın alt tabakaları ile üst tabakaları arasındaki sıcaklık farkı az,dış etkenlere bağlı olarak harekete geçmeyen Hatta dikey sıcaklık farkı terselmeye uğramayan, yani hava içerisinde yükselirken soğuma yerine ısınma görülüyorsa (belli bir seviyeye kadar olsa da) bu şekildeki hava kütlesi mutlak.................hava kütlesi olarak adlandırılır.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Kararlı***
B)kararsız
C)Tarafsız
D)Polar
E)Adyabatik

16)Hava basıncı 45o enleminde, deniz seviyesinde ve 0oC sıcaklıkta gösterdi değer normal basınç olarak kabul edilir.buna göre normal basınç'ın mb cinsinden eşidi Aşağıdakilerden hangisidir?
A)1000
B)1020
C)1030
D)1050
E)1013***

17)Hava basıncı 45o enleminde, deniz seviyesinde ve 0oC sıcaklıkta gösterdi değer normal basınç olarak kabul edilir.buna göre normal basınç'ın gr cinsinden eşidi Aşağıdakilerden hangisidir?
A)1055
B)1033***
C)1010
D)970
E)660


SORU CEVAP

1)sıcaklık ve nem bakımından iyi belirlenmiş özellikleri olan ve bu özellikleri yatay ve dikey yönde geniş alanlarda gösterebilen hava bölümüne ne ad verilir
Hava Kütlesi

2)Hava kütlesi neye bağlı olarak belli bir sıcaklık ve nem özelliği karakteri kazanmaktadır?
Doğuş bölgesine

3)Yatay ve dikey yöndeki sıcaklık değişimi yeryüzüne dokunan yüzeyinden itibaren üst atmosfere doğru değişen bir karaktere sahiptir.buna göre bu farklılığın temel nedeni nedir?
Adyabatik sıcaklık farkı

4)1 m3 hava içerisindeki su buharının gram olarak ağırlığına ne ad verilir?
Mutlak nem

5)Farklı hava kütlelerinin karşılaştığı yüzeylere ne ad verilir?
Cephe

6)7)Cephe en çok hangi alanda oluşur?
Siklon-konverjans alanları

7)Cephe en çok hangi bölgede oluşur?
Orta enlemler

8)Dönmeyen bir dünyada sıcak ve soğuk kütlelerin arasındaki süreksizlik yüzeyi, yani cephe nasıl olacaktı?
B)Yatay

9)Atmosferi oluşturan gazlar belirli bir ağırlığa sahip olarak zemin üzerinde bir basınç şeklinde kendini göstermektedir. Havanın yeryüzü üzerinde oluşturduğu bu etkiye ne ad verilir?
hava basıncı” yada “basınç''


10)Normal ya da ortalama basınç değeri olan 1013 mb’dan daha az değere sahip basınçlara ne ad verilir?
Alçak basınç (siklon)

11)Yeni görüşlere göre kutuplar ile ekvatoral bölge arasındaki kuvvetli sıcaklık gradyanının doğurduğu hava hareketine ne ad verilir?
Genel atmosfer sirkülasyonu

12)Normal ya da ortalama basınç değeri olan 1013 mb’dan daha çok değere sahip basınçlara ne ad verilir?
Yüksek basınç (antisiklon)

13)Hava kütlesi içindeki neme ne ad verilir?
Özgül nem

14)Orta enlemlerde var olan nispeten sıcak kütleler ile polar kuşağın soğuk kütlelerinin, mevsimsel olarak yer değiştirmekle birlikte yaklaşık 50o – 60o enlemlerinde karşılaşması neticesinde ortaya çıkan süreksizlik yüzeye ne ad verilir?
Polar cephe
Umra
Mesajlar: 1
Kayıt: 07 Oca 2020 12:00
İletişim:

07 Oca 2020 12:03

1)Aşağıdakilerden hangisi bir hava kütlesinin kararsız hale gelmesinde bir etken değildir?
A)Alttan ısınma
B) Nem kazanma
C) Yükselim
D) Alttan soğuma***
E) Basınç özelliği
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir