Auzef Ulaşım Coğrafyası Soruları ve cevapları

Cevapla
Arzu
Mesajlar: 76
Kayıt: 28 Nis 2018 22:58
İletişim:

29 Nis 2018 02:29

ULAŞIM COĞRAFYASI

1)boru hatları taşımacılığı hangi yüzyılda başlamıştır.
A)16.yy
B)17.yy
C)18.yy
D)19.yy*******
E)20.yy
2)aşağıdakilerden hangisi boru hatları taşımacılığında öncülük etmiştir.
A)Hermann Hollerith
B)Geaham Bell
C)Vladimir Shukhov ve Branobel(Nobel Kardeşler)************
D)Copernicus
E)wegener
3)Ham petrol boru hatlarının hangi birleşenlerden dolayı belirli aralıklarla temizlenmesi gereklidir
A)Balmumu********
B)Karbon
C)Azot
D)Hidrojen
E)Azot
4)aşağıdakilerden hangisi kentiçi ulaşım sitemlerinden biri değildir
A)Kent içi Ulaşım
B)Kentiçi Ulaşımı Stratejileri
C)Kentiçi Ulaşımda Altyapı
DKentiçi Ulaşımı Unsurları
E)kentiçi alt yapı unsurları*********
5)Dünyanın en uzun teleferiği olan Masada teleferiği aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer alır.
A)Filistin
B)iran
C)Mısır
D)İsrail*************
E)japonya
6)Telesiyejler Teleferiklerle aynı çalışma mekanizmasına sahip olmakla birlikte, hangi amaca bağlı olarak farklılaşmaktadır.
A)görünüm ve kullanım *******
B)Hız
C)Kalite
D)Günvenlik
E)yükseklik
6)aşağıdakilerden hangisi Kablo Hatlarıyla Ses ve Görüntü Taşıma ulaştırması sayılamaz.
A)telgraf
B)telefon
C)teleferik************
D)televizyon
E)Bilgisayar
7)1832 yılında , telgraf üzerinde çalışmalara başlamış ve ilk elektromıknatıslı telgrafını 1835 yılında gerçekleştirmiş bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir.
A)Samuel Morse*************
B)Andre Lwoff
C)Friedrich Wilhelm
D)Charles BELL
E)Roger BACON
8)İlk telgraf hattı, kaç yılında ABD’de Washington ile Baltimore arasına çekilmiştir.
A)1847
B)1843*********
C)1833
D)1867
E)1811
9)İnsan Sesi Fizyolojisi üzerine uzmanlaşmıştır Telefonun mucidi aşağıakilerden hangisidir.
A)Cell
B)Dr. Eugene Garfield
C)Brodman
D)Biol Chem
E)Alexander Graham Bell********
10)Graham Bell ve bir elektrik mühendisi olan Thomas Watson kaç yılında sesin tel üzerinden bir başka yere gittiğini ortaya çıkarmışlardır.
A)1918
B)1870
C)1869
D)1837
E)1875*************
11)Televizyon kaç yılında, İskoçyalı mühendis John Logie Baird tarafından icat edilmiştir.
A)1921
B)1922
C)1923***********
D)1924
E)1925
12)1642 yılında , bilgisayarların ilk adımı olarak kabul edilen hesap makinesi kim tarafindan icat edilmiştir.
A)ritter
A)bacon
C)thomas wason
D)Blaise Pascal**********
E)J Pediatry
13)bilgisayar kaç yılında ilk defa piyasaya sunularak ticari bir anlam taşımaya başlamıştır.
A)1956
B)1947
C)1952**********
D)1937
E)1950
14)Gerek genel ulaşımda gerek kentiçi ulaşımda kalitenin varlığı için bazı kriterler esas alınır

I.Hızlı ulaşım
II.Ekonomik ulaşım,
III.Güvenli ulaşım,
IV.Rahat ulaşım
V.Dışsal maliyetleri (çevre ve gürültü kirlilikleri) az olan ulaşımdır

yukarıdakilerden hangisi bunlardan biri veya birkaçıdır.

A)I-V
B)II-III
C)I-IV
D)V-III
E)hepsi*****************
15) sırasıyla hammadde,sanayi tesisi,depolama ve tüketim noktaları gibi aşamalardan geçen Ulaşımın Diğer Sektörlerle Etkileşimleri aşagıdakilerden hangisi ile en çok ilgilidir.

A)Ulaşım – Tarım Etkileşimi
B)Ulaşım – Sanayi Etkileşimi****************
C)Ulaşım – Turizm Etkileşimi
D)Ulaşım – Ticaret Etkileşimi
E)Ulaşım – Hizmetler Etkileşimi
16)ulaşım faliyetlerin şekillenmesinde fiziki ve beşeri koşullar vardır,aşağıdakilerden hangisi beşeri koşullardır.
A)coğrafi konum
B)mesafe
C)iklim
D)topoğrafik şartlar
E)politik yapı ve ekonomi gelişmişlik*********
17)aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)osmanlı imparatorluğu zamanında; karaolu ulaşımı en üst düzeye ulaşmıs
B)cumhuriyetin ilk yıllarında;dönemin en çağdaş teknolojisi olan demiryol yapımı ağırlık kazanmıştır
C)1946 dan sonra;kazma kürek ve insan gücüne dayanan inşa çalışmaları yerini makinelere birakmaya başlamış
D)1950-1960 yılları arasında çalışmaların ılk amacı sağlık eğitim gibi toplumsal hizmetlerin ülkenin her yöresine götürülmesidir.
E)1960-1970 yılları arasında tekrar demiryoluna ağırlık verilmiştir******
18)karayolları genel müdürlüğü kaç yılında kurulmuştur.
A)1 mart 1939
B)3 nisan 1941
C)3 haziran 1945
D)1 mart 1950**********
E)19 mayıs 1945
19)aşağıdakilerden hangisi Karayolu Ulaşımın Fiziki Faktörleri içinde yer almaz
A)Coğrafi Konum
B)Mesafe
C)Topografya
D)Politik Yapı********
E)İklim
20)kuşların göç yolu olarak bilinen geçit aşağıdakilerden hangisidir
A)Zigana Geçidi (2010 m) : Trabzon-Gümüşhane
B)Gülek Boğazı (1050 m) : Pozantı-Adana *************
C)Kop Geçidi (2390 m) : Bayburt- Erzurum
D)Ilgaz Geçidi (1210 m) : Kastamonu-Çankırı
E)Soğanlı Geçidi (2230 m) : Of-Bayburt
21)2011 yılı verilerine göre Türkiye’de Devlet ve İl yolları üzerinde toplam kaç adet karayolu tüneli bulunur.ve toplam kaç km dir?
A)149 (85,3 km)
B)152 (86,5 km)
C)155 (99,5 km)***********
D)159(66,0 km)
E)165(79,5 km)
22)türkiyede en çok karayolu tüneli hangi bölgemizde yer alır
A)doğu anadolu bölgesi
B)güneydoğu anadolu bölgesi
C)karadeniz bölgesi******
D)iç anadolu bölgesi
E)marmara bölgesi
23)2011 yılı verilerine göre Türkiye genelinde, toplam uzunlukları 315 km’yi bulan kaç adet köprü mevcuttur.A)7589
B)6200
C)3500
D)6765******
E)6600
24)aşağıdakilerden hangisi iklimin doğrudan karayolu ulaşımına etkileri arasında gösterilemez
A)Aşırı Yağmur
B)Aşırı kar yağışı
C)Aşırı soğuma ve buzlanma
D)Sis
E) aşırı sıcaklık******

25)aşağıdakilerden hangisi iklimin Dolaylı Etkileri etkileri arasında gösterilemez
A)İklimin topografyanın şekillenmesine etkisi
B)iklimin boğazlarların şekillenmesine etkisi********
C)İklimin yerleşmelerin oluşumuna etkisi
D)İklimin ekonomik faaliyet türüne etkisi
E)İklimin sosyal-kültürel özelliklerin şekillenmesine etkisi
26)aşağıdakilerden hangisi 2. kademeli yol grubuna girmez
A)orman yollar
B)köy yolları
C)il yolları**************
D)kentiçi yollar
E)turistik yollar
27)Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye’de Yol Tiplerine Göre Karayolu Uzunlukları en fazladır
A)otoyol
B)köy yolları*********
C)il yolları
D)devlet yolları
E)kentiçi yollar
28)aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Dahil Olduğu Uluslararası Karayolu Ağlarından değildir
A)E-Yolları
B)A-Yolları
C)Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu (TEM)
D)Karadeniz Çevre Yolu
E)asya karayolu ağı********
29)türkiye demiryolu hatlarının yapımı hangi dönemden sonra yabancılardan alıp kendi yapmaya başlamıştır?
A)tanzimat fermanı
B)kanuni esasi
C)cumhuriyet dönemi*********
D)I.meşrutiyet
E)II.meşrutiyet
30)Türkiyede İlk demiryolu hattı 1856-1866 yılları arası bir İngiliz şirketi tarafından hangi iller arasına inşa edilmiştir.
A)edirne-istanbul
B)istanbul-bursa
C)izmir-istanbul
D)ankara-eskişehir
E)İzmir - Aydın*********
31)aşağıdakilerden hangisinin ilk demiryolu hattının İzmir-Aydın arasına seçilmesinin temel nedenlerinden biri değildir
A)İzmir-Aydın yöresinin diğer yörelere göre nüfus bakımından kalabalık olması
B)Ticari potansiyelinin yüksek olması
C)İngiliz sanayisinin gereksinim duyduğu ham maddeye kolay ulaşılabilecek bir yöre olması.
D)ingilizlerin demiryolu ağını kısa sürede türkiyenin diğer bölgelererine taşınma düşüncesi***********
E)Ortadoğu'nun kontrol altına alınarak Hindistan yollarının denetlenebilmesi bakımında stratejik bir öneme sahip olmasıdır.
32)aşağıdakilerden hangisi Demiryolu Ağırlıklı Dönemde gerçekleştirilmesi hedeflenen amaçlardan biri değildir

A)Potansiyel üretim merkezlerine ve doğal kaynaklara ulaşma
B)Üretim ve tüketim merkezleri ile özellikle limanlar ile hinterlandları arasında ilişki kurulması
C) gelişmiş ülkelerle demiryolu taşımacılığın bağlanması**********
D)Ekonomik gelişmenin ülke düzeyinde yayılmasını sağlamak amacıyla özellikle az gelişmiş bölgelere ulaşılması
E)Milli güvenlik ve bütünlüğün sağlanması amacına dönük olarak ülkenin her yöresine demiryolu götürülmesi
33)marshall ın yardımı ile karayoluna ağırlık dönemi kaç yılından itibaren başlamıştır.
A)1947
B)1945
C)1954
D)1950**********
E)1960
34)Türkiye 5 ayrı sınır komşularıyla demiryolu ağlarıyla bağlanmaktadır,bu demiryolu ağlarından 1 tanesi aş fiilen kapalı bulunmaktadır bu aşağıdakilerden hangisidir.
A)Yunanistan sınırında Uzunköprü,
B)Bulgaristan sınırında Kapıkule
C)Suriye sınırında İslahiye, Çobanbey ve Nusaybin
D)Ermenistan sınırında Akyaka*********
E)İran sınırında Kapıköy
35)Türkiyede yatırım ödeneği 2004-2005 yıllarında kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) içinde aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır
A)TCDD*****
B)karayolları
C)denizyolu
D)havayolu
E)boru hatları
36)2010 yılı itibariyle Türkiye genelinde çeşitli uzunluklara sahip 767 adet tünel bulunmaktadır. Bu tünellerin toplam uzunluğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
A)160 km
B)182 km***
C)158 km
D)165 km
E)187 km
37)
I:Türkiye’nin ilk Garıdır
II.Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olan İzmir – Aydın demiryolu hattının başlangıç noktasındadır.
III.1857 yılında temeli atılan gar binası 30 Ekim 1858 yılında o günkü adı Punta olarak kurulan gar aşağıdakilerden hangisidir.
A)sirkeci garı
B)haydarpaşa garı
C)izmir alsancak garı**********
D)ankara garı
E)big gar
38)Aşağıdakilerden hangisi Sirkeci Garı özellikleri arasında yer almaz

A)Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Şark Demiryolları hattının Türkiye sınırlarındaki son noktasında yer almaktadır.
B)3 Kasım 1890’da hizmete açılmıştır.
C)Binanın mimarı Alman A.Jasmund’dur.

D)Gar aynı zamanda Sirkeci-Halkalı arasında çalışan banliyö trenleri için de istasyon görevi görmektedir
E)Gar 3500 m² lik alan üzerinde kürülmüştür*******
39)aşagıdakilerden hangisi haydarpaşa Garı özellikleri arasında yer almaz
A)Bağdat Demiryolu Hattının başlangıç noktası olup 30 Mayıs 1906 tarihinde hizmete girmiştir
B)Binanın mimarı Amerikalı Samuel MORSE dir************
C)Adını padişah III.Selim’in paşalarından Haydar Paşa’dan almıştır.
D)Binanın inşaatı “Anadolu-Bağdat Şirketi” adı altındaki bir Alman şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir.
E)Binanın mimarları Alman Otto Ritter ve Helmuth Conu’dur
40)ANKARA Garı'nın mimarı aşağıdakilerden hangisidir.
A)Fransız mimar Phillipe Starck
B)ispanyol mimar Antoni Gaudi i Cornet
C)Türk Mimar Şekip Akalın’dır *********
D)Amerikalı ünlü mimar Arthur Davis
E)Alman mimar Stefan Behnisch
41)14 mart 2009 tarihinden itibaren seferlere başlayan türkiyenin ilk yüksek hızlı treni hangi şehirler arasında seferlere başlamıştır.
A)Ankara-Eskişehir**********
B)istanbul-Ankara
C)Eskişehir inönü
D)Esenkent-Eskişehir
E)Ankara-Sincan
42]Anadolu’da deniz taşımacılığı üç döneme ayırmak mümkündür bunlar;

I:birinci dönemde, Türk sularında yabancı gemilerin çalıştıkları görülmektedir.

II.ikinci dönemde, yabancı gemilerin yanısıra Türklerin de gemi işletmeye başladıkları görülmektedir.

III.Üçüncü dönem, sadece Türk gemilerinin taşıma yaptıkları dönem olup,

Aşağıdakilerden hangisinde bunların kronolojik sıralaması doğru olarak verilmiştiri
A)15.yy/19.yy/Birinci dünya savaşı sonrası
B)16.yy/19.yy/Birinci dünya savaşı sonrası************
C)18.yy/18.yy/ikinci dünya savaşı sonrası
D)16.yy/19.yy/ikinci dünya savaşı sonrası
D)17.yy/19yy/Birinci dünya savaşı sonrası
43)Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin ilk nüvesi olan Fevaid-i Osmaniye kaç yılında kurulmuştur.
A)1843 *******
B)1811
C)1825
D)1855
E)1863
44)Orta Avrupa Ülkeleri ve Rusya’dan gelen yüklerin Ortadoğu ve Orta Asya Ülkeleri’ne taşınmasında merkez teşkil eden limanımız aşağıdakilerden hangisidiri
A)Haydarpaşa limanı
B)İskenderun limanı
C)Samsun limanı***********
D)İskenderun limanı
E)Bandırma limanı
45)avrupa ve karadeniz ülkelerini kapsayan bölgede en önemli bir konuma sahip olan liman aşağıdakilerden hangisidir.
A)Haydarpaşa Limanı*******
B)İskenderun Limanı
C)Bandırma Limanı
D)İzmir Limanı
E)Mersin Limanı
46)aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)İskenderun Limanı;Doğu Akdeniz’deki konumu nedeniyle GAP’ı da içine alan, sanayi ve tarımsal üretime önemli katkıda bulunan Ortadoğu ülkeleri içinde önemli yere sahip olan limanımızdır.

B)Bandırma Limanı;Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu’ya bağlayan liman, mevcut hava ve demiryolu bağlantısıyla bölgenin ithal ve ihraç kapısı konumundadır. İzmir’le olan demiryolu bağlantısı, kombine taşımacılığa yönelik hizmet sunmasına olanak vermektedir.

C)Derince Limanı;Bölgede otomobil fabrikaları yoğun olduğundan liman ihraç ve ithal araçlar nedeniyle adeta otomobil terminali görünümündedir.

D)Mersin Limanı;Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en büyük limanlarından biridir. Mersin, Anadolu ve denize
kıyısı olmayan Asya ülkeleri için giriş kapısı olarak hizmet vermektedir. GAP bölgesinin sanayi ve tarımsal ürünlerinin en önemli deniz ticaret limanını oluşturmaktadır
E)Derince Limanı;17 Ağustos 1999 depreminden büyük zarar görmüş ve rıhtımlarda demiryolu bağlantısı kalmamış Akdeniz bölgesinin önemli bir limanıdır.**********

*Ege Bölgesi’nin kapasitesi ve yük trafiği bakımından en büyük limanıdır.
*Batı Avrupa ve Kuzey Afrika arasındaki merkezi konumdadır
*Türk ihraç ürünleri için de çok önemli bir rol üstlenmektedir.
*İç Anadolu ve Ege bölgelerinin ithalat kapısı durumundadır
*demiryolu ve karayolu bağlantıları ile Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleri arasında önemli bir ticaret limanıdır.

47)yukarıdaki özellikler aşağıdaki limanlardan hangisine aittir
A)İzmir Limanı ************
B)mersin limanı
C)iskenderun limanı
D)derince limanı
E)bandırma limanı
48)avrupadan asya ya kaliteli ipek ve baharat olan taleple yapılan çin de başlayıp anadolu üzerinden avrupaya bağlanan tarihi yol aşağıdakilerden hangisidir
A)kral yolu
B)ipek yolu*********
C)baharat yolu
D)likya yolu
E)prostanna
49)osmanlı devleti hangi savaştan sonra askeri havacılık konusunda çalışmaların başlattığınına zemin hazırlatmıştır
A)1. balkan savaşı
B)2. balkan savaşı
C)trablusgarp savaşı*****
D)1. dünya savaşı
E)2. dünya savaşı
50)1911-1912 yıllarında ilk havacılık çalışmaları nerede başlatılmıştır
A)sefaköy*****
B)çatalca
C)kandıra
D)söke
E)ivrindi
51)türk teyyare cemiyetinin kurulmasıyla türkiyede sivil havacılığın kurumsal temelleri atılmıştır.buna göre türk teyyare cemiyeti kaç yılında kurulmuştur
A)1913
B)1919
C)1921
D)1925******
E)1926
52)1943 yılında doğu anadoluya ilk uçak seferleri hangi şehirler arasında düzenlenmiştir
A)ankara-van*****
B)istanbul van
C)istanbul- erzurum
D)istanbul- ağrı
E)ankara- istanbul
53)osmanlı imparatorluğu döneminde ilk petrol araması kaç yılında başlamıştır
A)1883
B)1887******
C)1891
D)1866
E)1906

54)türkiye de doğalgaz ulaştırmasını tarihsel gelişimi açısından değerlendirildiğinde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)Türkiye’de doğal gaz aramaları 1970’li yılların başında Mardin Nusaybin civarında gerçekleştirilmiştir.
B)Buradaki keşifleri Trakya Bölgesinde yine aynı yılda açılan Hamitabat-1 kuyusundaki doğal gaz keşfi izlemiştir.
C)Hamitabat-1 kuyusu 13 Ekim 1969-16 Nisan 1970 tarihleri arasında 3.540 m’de ilk “gazlı kuyu” olarak bitirilmiştir.
D)Bu saha Trakya bölgesinde doğalgaza olan talebin artması üzerine 1976 yılında yeniden üretime alınmış ve izleyen yıllarda sahada kuyu sayısı 33’e ulaşmıştır.


E)bu bölgede hamitabat -2 kuyusu hamitabat-1 kuyusundan önce işletilmeye açılmıştır*********


55)Türkiye’nin İlk Doğalgaz Boru Hattı Hamitabat ve Kumrular doğal gaz sahalarında üretilen doğalgazın bir boru hattıyla 1976 yılında hangi Fabrikaya verilmeye başlanmasıyla gerçekleştirilmiştir.

A)Pınarhisar Çimento fabrikası*********
B)mardin çimento fabrikası
C)As Çimento-BURDUR
D)Baştaş Çimento Sanayii
E)Adana Çimento Sanayii
56)1933 te türk hava postaları adıyla 5 uçaklık küçük bir filoyla ilk hava taşımacılığı başlatılmıştır.buna göre türk hava postaları kaç yılında açılmıştır
A)1926
B)1927
C)1932
D)1933**************
E)1935
57)2011 yılı itibariyle türkiyede şehir merkezlerine en yakın ve en uzak hava alanları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir
A)zonguldak çaycuma havaalanı-çorlu havaalanı
B)adana şakirpaşa havaalanı-zonguldak çaycuma havaalanı
C)adana şakirpaşa havaalanı-zonguldak çaycuma havaalanı*******
D)bursa yenişehir havaalanı-istanbul sabiha gökçen havaalanı
E)kahramanmaraş havaalanı-konya havaalanı
58)1887 de osmanlı imparatorluğu döneminde ilk petrol arama imtiyazı 2. abdulhamit tarafından ahmet necati efendiyehangi yöre için verilmiştir
A)izmir
B)batman
C)edirne
D)istanbul
E)iskenderun*****
59)Türkiye deki''kablolu standart'' sondaj kulesiyle açılan ilk derin kuyuaşağıdakilerden hangisidir
A)basbirin**
B)raman I
C)boyabat
D)ıstranca
E)raman II
60)türkiyede ham petrol boru hatlarınınuzunlukları değerlendirildiğinde hangisi ilk sırada yer alır
A)Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı**********

B)Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı
C)Şelmo-Batman Ham Petrol Boru Hattı
D)Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı
E)Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC)

61)2010 verilerine göre en fazla miktarda petrol taşıması gerçekleştirilen hat aşağıdakilerden hangisidir

A)Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı

B)Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı
C)Şelmo-Batman Ham Petrol Boru Hattı
D)Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hatt

E)Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) ***********


62)Mavi Akım projesi olarak bilinen doğalgaz boru hattı aşağıdakilerden hangisidir

1)Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
2)Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı
3)Samsun - Ankara Doğal Gaz Ana İletim Hattı ***********
4)Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı
5)Azerbaycan -Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Şahdeniz)


63)türkiyede ilk doğalgaz aramaları 1970 li yıllarda hangi bölgede gerçekleşmiştir
A)iskenderun
B)hatay
C)Mardin nusaybin********
D)Kocaeli
E)Zonguldak
64)1969-1970 yılları arasında 3.540 metrede bulunan ilk ''Gazlı Kuyu''nerede açılmıştır
A)Hamitabat*****
B)midyat
C)ceylanpınar
D)kozluk
E)maden
65)1)aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)osmanlı imparatorluğu zamanında; karaolu ulaşımı en üst düzeye ulaşmıs
B)cumhuriyetin ilk yıllarında;dönemin en çağdaş teknolojisi olan demiryol yapımı ağırlık kazanmıştır
C)1946 dan sonra;kazma kürek ve insan gücüne dayanan inşa çalışmaları yerini makinelere birakmaya başlamış
D)1950-1960 yılları arasında çalışmaların ılk amacı sağlık eğitim gibi toplumsal hizmetlerin ülkenin her yöresine götürülmesidir.
66)aşağıdakilerden hangisi Karayolu Ulaşımın Fiziki Faktörleri içinde yer almaz
A)Coğrafi Konum
B)Mesafe
C)Topografya
D)Politik Yapı********
E)İklim
67)türkiyede en çok karayolu tüneli hangi bölgemizde yer alır
A)doğu anadolu bölgesi
B)güneydoğu anadolu bölgesi
C)karadeniz bölgesi*****
D)iç anadolu bölgesi
E)marmara bölgesi


68)1832 yılında , telgraf üzerinde çalışmalara başlamış ve ilk elektromıknatıslı telgrafını 1835 yılında gerçekleştirmiş bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir.
A)Samuel Morse
B)Andre Lwoff
C)Friedrich Wilhelm
D)Charles BELL
E)Roger BACON

69)1933 te türk hava postaları adıyla 5 uçaklık küçük bir filoyla ilk hava taşımacılığı başlatılmıştır.buna göre türk hava postaları kaç yılında açılmıştır
A)1926
B)1927
C)1932
D)1933**************
E)1935
70)ilk uluslararası doğalgaz boru hattı aşağıdakilerden hangisidir.
1)Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı ********
2)Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı
3)Samsun - Ankara Doğal Gaz Ana İletim Hattı
4)Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı
5)Azerbaycan -Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Şahdeniz)

71)2010 yılında ithal edilen doğalgaz miktarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.
A)32.466.00*********
B)33.619.00
C)37.793.00
D)27.028.00
E)36.450.00
72)aşağıdakilerden hangisi türkiyenin de dahil olduğu uluslararası doğalgaz hattı projeleri arasında yer almaz


A)Hazar Geçişli Türkmenistan - Türkiye - Avrupa Boru Hattı Projesi
B)Mısır-Türkiye Boru Hattı Projesi
C)Irak - Türkiye Boru Hattı Projesi
D)Nabucco Boru Hattı Projesi


E)Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) *********

73)türkiyenin ilk teleferik hattı aşağıdakilerden hangisidir


A)İstanbul: Maçka teleferik hattı


B)İstanbul: Eyüp (Piyerloti) teleferik hattı


C)İzmir: Balçova teleferik hattı


D)Ordu: Boztepe teleferik hattı

E)Bursa-Uludağ Teleferik Hattı *****

74)ülkemizde ticari anlamda uçuşların başlangıcı kaç yılında başlamış
A)1933****
B)1934
C)1935
D)1937
E)1939

76)ülkemizde ticari anlamda uçuşların başlangıcı hangi şehirler arasında seferlere başlamıştır
A)İstanbul-Bursa-Ankara
B)Ankara-Edirne-İstanbul
C)İstanbul-Eskişehir-Ankara*******
D)Kayseri-İstanbul-Ankara
D)İstanbul-Adana-İzmir
77)türkiye cumhuriyeti döneminde havayoluyla ilk yurtdışı seferi hangi hatlarla gerçekleşmiştir.
A)Ankara-İstanbul-Atina
B)Ankara-izmir-Atina
C)Ankara-İstanbul-Yunanistan
D)İstanbul-Ankara-Almanya
E)İstanbul-eskişehir-Londra
78)sivil havacılık kanunu kaç yılında yürülüğe girmiştir
A)1981
B)1983********
C)1986
D)1987
E)1989
79)özellikle 1980 li yılların ikinci yarısından sonra hangi kanunla birlikte havayolu ulaşımında belirgin gelişmelerin yaşandığı görülmektedir.
A)Türk teyyare cemiyeti
B)Türk hava postaları
C)Sivil havacılık kanunu*********
D)Devlet hava yolları umum müdürlüğü
E)türk hava yolları kurumu

80)Havaalanların hizmete girdiği tarihler itiariyle değerlendirildiğinde 1930-1950 arasındaki 20 yıllık dönemde bugünkü özellikleriyle 4 havaalanların varlığını görüyoruz.Bu bakımdan 1937 yılında faliyete geçen halen günümüzde de kullanılan en eski havaalanı niteliğini taşıyan havaalanı aşağıdakilerden hangisidir
A)Sabiha Gökçen Havaalanı
B)adana şakirpaşa havaalanı*******
C)çorlu havaalanı
D)zonguldak çaycuma havaalanı
E)istanbul Atatürk havaalanı
81)Türkiye havaalanı inşası bakımından adeta bir patlamanın yaşadığı dönem hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir
A)1960-1980
B)1990-2000
C)1995-2005
D)1990-2010******
E)1980-2000
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir