Auzef Türkiye Beşeri Coğrafyası Soru Cevapları

Cevapla
Arzu
Mesajlar: 76
Kayıt: 28 Nis 2018 22:58
İletişim:

29 Nis 2018 02:28

TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI

8-14.HAFTA

1)türkiye'de şehirleşme kaç yılında başlamıştır?
A)1944
B)1945
C)1948
D1950***
E)1960
2)insanoğlu tarımla birlikte yerleşik hayata geçmiş buna bağlı olarak hangi faliyet ortaya çıkmıştır?
A)İktisadi faliyet***
B)Beşeri faliyet
C)Sanayi faliyeti
D)Turizm faliyeti
E)Ulaşım faliyeti
3)Kent sayısı,kentlerde yaşayan nufüsün artışını ve ekonomi gelişmeyi ifade eden olguya ne ad verilir?
A)Şehirleşme***
B)Sanayileşme
C)Toplumlaşma
D)Politika
E)Kurumlaşma
4)Türkiye nüfusu 1927-2010 yılları arasında artış oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A)%640
B)%380
C)%480
D)%540
E)%320
5)İstanbul en çok hangi ilde göç alır?
A)Ankara
B)Ağrı
C)Samsun
D)Bayburt
E)Tokat***
6)İstanbul'un en çok göç aldığı iller aşağıdakilerden hangisinde doğru olaak veilmiştir?
A)Budur-Hakkari-Uşak-Kışehir***
B)Denizli-Hakkari-Bitlis-Manisa
C)Sivas-Erzurum-Kars-Tokat
D)Tekirdağ-Van-Samsun-Çorum
E)Bolu-Malatya-Adapazarı-Artvin
7)İstanbul iline en çok göç veren bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ege Bölgesi
B)Akdeniz Bölgesi
C)Doğu Anadolu Bölgesi
D)Karadeniz Bölgesi***
E)İç Anadolu Bölgesi
8)Aşağıdakilerden hangisi kır yerleşmelerinden daimi (Sedanter)yerleşme grubunda yer almaz?
A)Köy
B)Bağ evi**
C)Mezra
D)Divan
E)Mahalle
9)Ülkemizde dağınık yerleşmenin en çok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ege Bölgesi
B)Akdeniz Bölgesi
C)Doğu Anadolu Bölgesi
D)Karadeniz Bölgesi***
E)İç Anadolu Bölgesi
10)Aşağıdakilerden hangisi kır yerleşmenin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A)Ekonomi faliyet tarım ve hayvancılıktır
B)Yayıldığı alan dar sosyal dayanışma ve işbirliği kuvvetlidir.
C)sınırları belli değil ve ortak malları vardır.***
D)Etnik yapı sadedir.
E)mesleki faklılık azdır.
11)Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmenin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A)adını ekonomi türü yada bulunduğu bölgeye göre alırlar.
B)Geneli özel mülkiyettir.
C)Tarım ve hayvancılık ekonomi faliyetleridir.
D)İleride köy yerleşmelerini sağlarlar.
E)Yerleşik faliyet sürdürürler.***
12)Nüfüsu 2000 den az kısal yerleşmenin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A)mezra
B)Kent
C)Köy***
D)Mahalle
E)Kasaba
13)Köyaltı yerleşme şekillerinin en gelişmişi olan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mahalle***
B)Mezra
C)Oba
D)dam
E)Divan
14Özellikle batı karadeniz bölgesinin küçük ve dağınık yerleşmeleri olup akrabalık bağı hakim olan yerleşme tipi aşağıdakılerden hangisidir?
A)Oba
B)Divan***
C)Mezra
D)Köy
E)Mahalle
15)Aşağıda verilen yerleşme tipi ve özelliklerinden hangisi yanlıştır
A)Ağıl;Yazın hayvanların beslenme ihtiyacını gidermek için gidilir.
B)Oba;Yerleşik yerleşme olup,zamanla gelişerek mahalle oluşur.***
C)Yayla;Dağların üst kısımlarına hayvan beslenmesini gidermek için gidilir.
D)Bağ evi(Dam);Tarla yakınında kurulan evlerdir.
E)Kom;gelişip devamlı yerleşime açılmasıyla mezra oluşur.
16)Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi bunların kalite verimlerinin yükseltilmesi bu ürnlerin uygun koşullarda muhafazası işlenip değerlendirmesi ve pazarlanmasına ne ad verilir
A)Ziraat***
B)Ticaret
C)Pazarlama
D)Üretim
E)sermaye
17)Bir tarım ürününün diğer tarım ürünlerinden daha fazla yetiştirdiği bölgeye ne ad verilir?
A)Tarım bölgesi
B)Ziraat bölgesi***
C)Üretim bölgesi
D)Ticaret bölgesi
E)Ekonomi bölge
18)aşağıdakilerden hangisi iç ziraat bölgeleri arasında yer almaz?
A)Karadeniz ardı
B)İç Anadolu çevresi
C)Erzurum-Kars bölümü
D)Doğu anadolu ve dağlık yerler
E)Akdeniz ve Kıyı Ege***
19)Türkiye'de kaç yılında traktör tarıma girmeye başlamıştır?
A)1947
B)1948
C)1950***
D)1955
E)1960
20)Türkiye de Ekili – Dikili Alanların Ürünlere Göre Dağılımı bakımından hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A)Tahıllar % 74
B)Endüstri bitkileri % 11
C)Baklagiller % 8
D)Sebzeler % 5
E)Yumruklu bitkiler % 22***
21)Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye bölge yüzölçümüne göre ekili-dikili alanların oranı yanlış olarak verilmiştir?
A)Marmara bölgesi %30 endüstriyel bitki ve tarım
B)İç Anadolu bölgesi %27 Tarım ve otlak
C)Ege bölgesi %24 Endütriyel bitki
D)Güneydoğu bölgesi %20 Tarım ve otlak
E)Akdeniz bölgesi %28endüstriyel bitki ve orman
22)Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye bölge yüzölçümüne göre ekili-dikili alanların oranı yanlış olarak verilmiştir?
A)Doğu Anadolu bölgesi %10 tarım ve otlak
B)Karadeniz Bölgesi %16 bağ-bahçe ve orman
C)Akdeniz Bölgesi %18 Endüstri bitkisi ve orman
D)Güneydoğu bölgesi %20 Tarım ve otlak
A)Marmara bölgesi %45 endüstriyel bitki ve tarım***
23)Aşağıdakilerden hangisi tarımı etkileyen faktörlerden biri değildir
A)Toprak bakımı ve ıslahı
B)Ekili-dikili alanlaın genişleme çalışması***
C)Makine kullanımı ve zirai mücadele
D)Pazarlama ve tarımı destekleyen kuruluşlar
E)Sulama gübreleme ve tohum ıslahı
24)Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlar arasında yer almaz?
A)Türkiye Zirayi Donatım Kurulu
B)Devlet Su İşleri
C)Toprak Mahsulleri Ofisi
D)Tarım Kredi Koperatifi
E)Orman Genel Müdürlüğü***
25)Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlar arasında yer almaz?
A)Ziraat Bankası
B)Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
C)Fiskobirlik
D)Tariş
E)Ulaştırma Bakanlığı***
26)I.Dünya zirai içinde önde gelen,insanlığın temel besi maddesidir
II.Tprak isteği kumlu-killi-tınlı sıcaklık değeri ise 5 C derece üzerinde olmalıdır
III.Türkiye de en çok İç Anadolu Bölgesinde yetişir.
Yukarıda verilen özellikler en çok hangi tahıl ürünüyle ilgilidir?
A)Buğday***
B)Arpa
C)Pirinç
D)Çavdar
E)Mısır
27)Tahıllar içinde soğuğa en dayanıklı olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Buğday
B)Arpa***
C)Pirinç
D)Mısır
E)Yulaf
28)Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkileri arasında yer almaz?
A)Tütün
B)Pamuk
C)Şeker pancarı
D)Çay
E)Mercimek***
29))Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkileri arasında yer almaz?
A)Keten
B)Kenevir
C)Anason
D)Haşhaş
E)Nohut***
30)Meyvesine ''Koza''denilen sanayi bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Haşhaş
B)Anason
C)Pamuk**
D)Keten
E)Kenevir
31)Ülkemizde başta gelen ihraç maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tütün
B)Pamuk***
C)Şeker pancarı
D)Çay
E)Mercimek
32)Türkiye'de en çok pamuk üretilen saha aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ereğli ovası
B)Konya ovası
C)Çukurova**
D)Altınbaşak ovası
E)Çivril ovası
33)Türkiye Pamuk üretiminin %80-85’ini oluşturan ikili bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğu Anadolu-İçanadolu
B)Marmara-Ege
C)Marmara-Akdeniz
D)Ege-Güneydoğu
E)Ege-Akdeniz***
34)Türkiye pamuk üretimini en çok hangi bölge gerçekleştirir?
A)Ege***
B)Marmara
C)Akdeniz
D)Güneydoğu
E)İçanadolu
35)Aşağıdakilerden hangisi yağ bitkileri arasında yer almaz?
A)Soya
B)Yer fıstığı
C)Pamuk***
D)Haşhaş
E)Susam
36)Sıvı yağımızı karşılayan en önemli yağ bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Soya
B)Yer fıstığı
C)Ayçiçeği***
D)Haşhaş
E)Susam
37)Türkiyede ayçiçeği'nin yetişmediği tek yöre aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğu karadeniz***
B)Kıyı Ege
C)Samanlı Yöresi
D)Akdeniz Kıyıları
E)Güney Marmara
38)Türkiye'de Ayçiçeği üretimi en çok hangi bölgede gerçekleştirir?
A)Doğu Anadolu
B)Marmara**
C)Akdeniz
D)Güneydoğu
E)İçanadolu
39)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye bitkisel ürün yetiştiriciliğinde etkili olan doğal koşulardan değildir ?
A) Su kaynakları
B) Toprak yapısı
C) Zirai destekler***
D) Topografik yapı
E) Eğim şartları
40)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sebze ve meyve ziraatinin yoğun olarak yapılmasında etkilidir?
A) Nüfusumuzun fazla olması.
B) Doğal şartların elverişli olması***
C) Tüketimin fazla olması
D) Ticaretin gelişmiş olması
E) Ulaşım sistemlerinin gelişmiş olması.
41)1930'da Uluslararası Turizm Birliği(AIT)Türkiyenin hangi ilinde toplanmıştır?
A)Antalya
B)Bodrum
C)Bursa
D)Ankara
E)İstanbul***
42)Turizm danışma kurulları kaç yılında kuruldu?
A)1940
B)1943
C)1947
D)1949***
E)1961
43)Türkiye Turizm Bankası kaç yılında kuruldu?
A)1954***
B)1957
C)1959
D)1961
E)1970
44)Aşağıdakilerden hangisi Turizm faaliyetlerinin genel özelliklerinden değildir?
A) Turizm faaliyetleri insan kaynaklıdır.
B) Para kazanmak için değil tüketim için gezi yapılır.
C) Gezi olayı kişinin daimi ikamet sahasının dışında olmalıdır.
D) Gezi süresi maksimum 24 saat olmalıdır.***
E) Gidilen yerde devamlı ikamet etmemek gerekmektedir.
45)Aşağıdakilerden hangisi insanları tatile çıkmaya teşvik eden kültürel güdülerdendir?
A) Yabancı ülkeler, halklar ve yerlere duyulan merak
B) Beden ve zihnin tazelenmesi***
C) Sanat, müzik, mimari ve folklora duyulan ilgi
D) Uluslararası ve ulusal olaylara katılma arzusu
E) Tarihsel yerlere duyulan ilgi
46)Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda yaşanan turizm türlerinden biri değildir?
A) Kruvaziyer turizm
B) Ekoturizm
C) İnanç turizmi
D) Safari turizmi***
E) Sağlık turizmi
47)Kruvaziyer(Gemi) Turizmi özellikle hangi yıldan itibaren gelişmeye başlamıştır?
A)1960
B)1970
C)1980***
D)1990
E)2000
48)Ülkemizde sanayi özellikle kaç yılından itibaren gelişmeye başlamıştır?
A)1944
B)1945
C)1949
D)1950***
E)1954
49)Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede sanayi faliyeti gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
A)Çeşitli ve bol madde varlığı
B)Güçlu ve bol su kaynaklarının varlığı
C)Gerekli enerji için bol kömur ve demir yataklarının varlığı.
D)Sanayi'de çalışacak işgücü varlığı
E)Coğrafı konum***
50)Türkiye kaç yılından itibaren planlı kalkınma dönemine girmeye başlamıştır?
A)1950
B)1955
C)1960***
D)1965
E)1980
51)Türkiye'de sanayi faliyeti geliştiği ilk alan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Haliç ve Zeytinburnu civarı***
B)Kadıköy ve çevresi
C)Kartal ve civarı
D)Şile
E)maltepe
52)Ülkemiz'in ilk ve en eski Demir-Çelik sanayisi nerede gelişmiştir?
A)Rize yöresi
B)Karabuk ve çevresi***
C)Ege kiyıları
D)Edirne ve çevresi
E)Çorlu ve civarı
53)Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede çok canlı iç ticaret varlığının sebeplerinden biri değildir?
A)Sanayi kuruluşların dengesiz dağılımı
B)Bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması
C)Bölgeler arası Sosyo-Kültürel farklılığın olması.
D)Nufüsun Dengesiz dağılımı.
E)Sanayi faliyetleri arasındaki rekabet****
54)Dış ticaretin para karşılığına dış ticaret hacmi denir.Buna göre dış ticaret hacmi kaç yılından itibaren gelişmeye başlamıştır?
A)1960
B)1970
C)1980***
D)1990
E)2000
55)Türkiye'de madencilik bakımından değerlendirildiğinde devletçiliğin ön planda olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)1933-1940****
B)1940-1945
C)1945-1960
D)1960-1980
E)1980 den sonra
56)Türkiye madenciliğinde ''Planlı Kalkınma''öngörüldüğü ve ilk kez Anayasa güvencesi altına alındığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)1923-1933
B)1933-1940
C)1940-1945
D)1945-1960
E)1960-1980****
57)İlk olarak atom enerjisi elde edilmesinde kullanılan en büyük organizasyon merkezi viyana olan Türkiye'de ise en çok (Aydın,Çanakkale,Giresun,Manisa ve Uşak)ta bulunan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Uranyum***
B)Boksit
C)Linyit
D)Bor
E)Demir
58)Türkiye'de ilk kez Çatalhöyük te bulunmuş,günümüzde ise en çok Kastamonu(Kure),Artvin(murgul),Elazığ(Ergani)ve maden de bulunan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kömür
B)Linyit
C)Bakır***
D)Çinko
E)Aliminyum
59)Kullanım alanı geniş neredeyse ülkemizin her bölgesinde bulunan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Altın
B)Gümüş
C)Bor
D)Demir***
E)Uranyum
60)Dünya genelinde Türkiye'nin ilk sırada yer aldığı maden rezervi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Uranyum
B)Boksit
C)Linyit
D)Bor***
E)Demir
61)Çıkarımda Türkiye dünya üçüncüsü olduğu,en çok Elazığ(Guleman),Eskişehir(Seyitgazi)de çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Altın
B)Krom***
C)Aliminyum
D)Bor
E)Bakır
62)İşlendikten sonra aliminyum elde edildiği maden hangisidir?
A)Boksit***
B)Bor
C)Krom
D)Uranyum
E)Çinko
63)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Taş Kömür rezervlerinden biri değildir?
A)Zonguldak(Ereğli)
B)Antalya(Akseki)
C)Antalya(Kemer)
D)Diyarbakır(Harzo)
E)Muğla(Milas)***
64)Türkiye'de Taş Kömür işletmesi kaç yılından itibaren yabancı şirketlerden devlet eline geçmiştir?
A)1923
B)1925
C)1927
D)1937***
E)1945
65)Kömürleşme Sürecinin ilk ürünlerinden, turba ile taş Kömürü arasındaki maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Uranyum
B)Boksit
C)Linyit***
D)Bor
E)Demir
66)Türkiye'de işletilen tek Altın madeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gümüşhane- Mastra,
B)Artvin- Cerattepe,
C)Havran- Küçükdere,
D)Sivrihisar- Kaymaz
E)Bergama-Ovacık***
67)Türkiye'ninilk petrol kuyusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Baspirin***
B)Raman I
C)Boyabat
D)Istranca
E)Raman II
68)1954’den sonra petrol faaliyetleri devlet adına hangi kuruluş tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
A)TPAO***
B)FAO
C)ASCE
D)COE
E)ASEF
69)Türkiye'de Ham petrol rezervlerinin; % 99,55’i hangi bölgede yer alır?
A)Karadeniz
B)Trakya
C)Doğu Anadolu
D)Güneydoğu***
E)Marmara
70)Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde petrol rezervinin en çok olduğu iller arasnda yer almaz
A)Batman
B)Hakkarri***
C)Diyarbakır
D)Adıyaman
E)Mardin
71)Aşağıdakilerden hangisi türkiye doğalgaz rezervinin Bölgelere göre oransal dağılışı doğru olarak verilmiştir?
A)Güneydoğu %56-Marmara%44***
B)Güneydoğu %61-İç Anadolu %39
C)Doğu Anadolu %53-Karadeniz %47
D)Marmara %55-Ege %45
E)Güneydoğu %68-Marmara %32
72)Aşağıdakilerden hangisi doğalgaz satın aldığımız ülkelerin başında gelir
A) Rusya***
B) İran
C) Cezair
D) Nijerya
E) Azerbaycan
73)‘Ham maddenin işlenerek, mamul madde haline dönüşmesi için yapılan tüm işlemler’ şeklinde
tanımlanan sektör aşağıda hangi seçenekte verilmiştir.
A) Ticaret
B) Pazarlama
C) Sanayi***
D) İhracat
E) İthalat
75)‘Birim alandan en yüksek verimi alabilmek için ziraat sahasının neye ihtiyacı varsa, o şartları yerine getirmek için gereğini yapmaktır.’
Yukarıda tanımı verilen ziraat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir.?
A) Nadas ziraati
B) Entansif ziraat***
C) Ekstansif ziraat
D) Kuru ziraat
E) Plantasyon ziraati
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir