Auzef DÜNYA BÖLGELERİ GÜNEY AMERİKA

Cevapla
Arzu
Mesajlar: 76
Kayıt: 28 Nis 2018 22:58
İletişim:

29 Nis 2018 02:26

DÜNYA BÖLGELERİ GÜNEY AMERİKA

1)Dünyanın en büyük demir madeni olan Carajás madeni Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) şirketi tarafından işletilir.
Buna göre bu maden aşağıdaki ülkelerden hangisinde yer alır?

A)Arjantin
B)Brezilya******
C)Peru
D)Şili
E)Venezuella
2)1950’den sonra iki Amerikan kuruluşu tarafından çıkartılan El Paso ve Cerre Bolivar’da demir cevheri
Güney Amerika'nın hangi ülkesinde yer alır?
A)Venezuella*******
B)Arjantin
C)Brezilya
D)Bolivya
E)Paraguay

3)Şili de 1995 te işletilmeye açılan los colorados madeni hangi ülkeyle ortak olarak işletilmektedir?
A)ingiltere
B)Fransa
C)almanya
D)ABD
E)Japonya(mitsubishi)********

4)Peru'nun demir cevheri yatakları kıyıda uzanan çöllerin güneyinde yer alır.Buna göre demir cevherin dörtte üçü hangi demir cevheri yataklarında çıkarılır?

A)Marcona demir cevheri*********
B)El Tofo
C)El Romeral
D)Caracoles
E)Zeldivar

5)2005 te Şili tüm dışsatımın %47 sini hangi madenle gerçekleştirmiştir?
A)Demir
B)Bakır*******
C)Gümüş
D)Bor
E)Çinko

6)Şehir coğrafyaları kitaplarında ''Kumpanya Şehirleri''olarak bilinen Şili'nin 3 şehri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Chiqucimata-potrerillos-el salvador****
B)Concepcion-valdivia-adania
C)Santa curuz--cuaba-cordoba
D)Teresina-negro-adania
E)Sao luis-golas-durban

7)Yalnızca Şili'nin değil dünyanında en önemli bakır yatağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Chiqucimata***
B)El teniente
C)Andina
D)El Salvador
E)Tintaya

8)Şili'de halen dünyanın en büyük bakır çıkarım ve dışsatım şirketi CODELCO aşağıda verilen yatakların hangisinde çıkarım yapmamaktadır?

A)Chiqucimata
B)El teniente
C)Andina
D)El salvador
E)El pasa*******

9)Şili'de özelleştirmeyle kapasite attırılmaya gidilip 1996 da tek başına dunyanın en büyük bakır yatakları durumuna gelen bakır madeni hangisidir?
A)Cerro de pasco
B)La Escondida******
C)Cerre bolivar
D)El Tofo
E)El romeral


10)Peru'daki bakırın büyük kısmı Toquepala ve Quajone deki açık işletme halindeki hangi maden yatağı vermektedir?

A)Zelvidar
B)Cerro de pasco
C)Gasapalca
D)Morrocohca
E)Tintaya****

11)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Güney Amerika'da demir çıkarımında önde gelen ülke Brezilya'dır
B)Güney Amerika'da bakır çıkarımında önde gelen ülke şili'dir
C)Güney Amerika'da kalay çıkarımında önde gelen ülke Perü'dur
D)Güney Amerika'da kurşun çıkarımında önde gelen ülke perü'dur
E)Güney Amerika'da bakır çıkarımında önde gelen ülke perü'dur************


12)Güney Amerika'da dünya altın çıkarımının toplam yarısını veren altı ülkeden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Peru*******
B)Venezüella
C)Bolivya
D)Arjantin
E)Brezilya12)Güney Amerika'da dünya gümüş çıkarımının toplam yarısını veren dört ülkeden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kolombiya
B)Arjantin
C)Brezilya
D)Peru******
E)Şili

13)Bor çıkarımında Türkiye ile birlikte söz sahibi olan Güney Amerika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Venezuella
B)Brezilya
C)Guyana
D)Ekvador
E)Şili************

14)Dünya hidroelektrik potansiyelinin %17.3 veren Amazon ve Orinaco nehir sistemlerinde üretilen hidroelektrik potansiyeli aslan payı hangi ülkeye aittir?

A)Arjantin
B)Brezilya****
C)Şili
D)Bolivya
E)Kolombiya

15)Parana nehri üzerinde bulunan dünyanın en büyük barajı İtaipu hangi ülkeler tarafından inşa edilmiştir?

A)Arjantin-Bolivya
B)Brezilya-Paraguay*******
C)Brezilya-Arjantin
D)Kolombia-Bolivya
E)Venezuella-Brezilya

16)Güney Amerika'da karayip denizinin çevrelediği alan dünya petrol rezervinin %12.7 sine sahiptir ve bu alan içinde hangi ülkedeki yataklar en büyük öneme sahiptir

A)Arjantin
B)Bolivya
C)Şili
D)Brezilya
E)Venezuella*****

17)Güney Amerika ülkelerinde gerçek sanayi hangi tarihler arasında başlamıştır

A)1877-1986
B)1898-1910
C)1885-1897
D)1891-1914**
E)1891-1900

18)Brezilya'nın ilk sanayi faliyeti aşağıdakilerden hangisidir

A)pamuklu dokuma**********
B)Yün
C)Jün
D)Kağıt
E)Tütün

19)Buhar gücüyle çalışan ilk değirmen 1845 yılında ilk et buzluğu ise 1883 yılında hangi iki devlet tarafından kurulmuştur?
A)Surinam-Guyana
B)Paraguay-uruguay
C)Arjantin-Peru
D)brezilya-Bolivya
E)şili-arjantin*****

20)Dünyanın en yüksekte yer alan demiryolu hattı olan ticlio(5.210m)Güney Amerika'nın hangi ülkesinde yer alır?

A)Brezilya
B)Arjantin
C)Peru*********
D)Kolombiya
D)Şili

21)Güney Amerika'da karayolları gelişimi en çok hangi ülkede gelişme göstermiştir

A)Brezilya(sao paulo)*******
B)Uruguay
C)Arjantin
D)Kolombiya
E)Kili

22)Güney Amerika'da havayolu ulaşımında özellikle hangi yıldan sonra uluslararası hatlarda taşınan yolcu sayısı attırılmıştır?

A)1999
B)1979
C)1995
D)1898
E)1990********

23)Güney Amerika'da havayolu ulaşımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Tarife seferlerinde en yoğun uluslararası bağlantı kuzey amerikadır
B)Brezilya yük ve yolcu taşımacılığında öne geçmiş dunyanın ilk 20 ülkesi arasında yer alır
C)Kara ve demiryollarının yeterli olmadığı yerlerde yükler uçakla taşınır
D)Güney amerika da havayollarının bir özelliğide yolcudan çok yük taşımasıdır
E)Bölgede yüksek yaylalardan kıyı kesimine yiyecekler havayolu ulaşımıyla sağlanır

24)Güney Amerika'da boru hatları bakımından en zengin ülkesi aşağıdakılerden hangısıdır?

A)Venezuella*****
B)Arjantin
C)Brezilya
D)Şili
E)Peru

25)Güney Amerika'nın en büyük eski medeniyetleri hangi ülkede merkezileşmişlerdir?

A)Brezilya
B)Peru***
C)Arjantin
D)Bolivya
E)Kolombiya

26)Andların en yüksek zirvelerini içine alan Huascaran ulusal parkı ve dünyanın en derin kanyonu olarak bilinen Colca kanyonu Güney Amerikanın hangi ülkesinde yer alır?

A)Venezuella
B)Boivya
C)Kolombiya
D)Peru*******
E)Ekvador

26)Uruguay'a turizm bakımından en çok ziyaret eden Bounes Airesin sıcağından kaçan Güney Amerika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir

A)Arjantin****
B)Şili
C)Peru
D)Surinam
E)Brezilya

27)Uruguay'da zengin Arjantin'lerin ''Oyun Alanı''ülkenin en çok türist çeken moda ve sayfiye yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Punta del este**********
B)Paso de los Toros
34)Juan Lacaze
35)Bella Unión
36)Nueva Helvecia
37)Libertad

28)Güney Amerika'nın Kozmopolitten ülkeleri aşağıdakilerden hangisidir

A)Brezilya-venezuella-kolombiya****
B)Venezuella-boivya-kolombiya
D)Peru-ekvador-şili
C)Bolivya-ekvador-kolombiya
D)Şili-peru-arjantin
E)Brezilya-surimam-arjantin


29)Brezilya'da çok canlı gece yaşamı eğlence kolaylıkları olan Kozmopolitten şehir aşağıdakilerden hangisidir

A)Vitoria
B)Cuaba
C)Sao luis
D)Brasilia
E)Sao paulo*******

30)Brezilya'nın en büyük iş ve kültür merkezi olan Rio De Janeiro ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlııştır

A)Sugar loaf(şeker yığını)en ünlü tepesidir
B)Şehre yukarıda bakan zirvede isa nın ünlü heykeli yer alır
C)Rio de janeiro ''Cadide Maravilhosa''(mükemmel şehir)olarak anılır
D)Rio en çok karnavalıyla ünlüdür
E)Florianopolis(42 plaj)en önemli kıyı sayfiyeleridir*****

31)Perunun Urubamda vadisinde ''İnkaların Kayıp Şehri''olarak bilinen Machu Picchu hangi ülkede yer alır?

A)Şili
B)Brezila
C)Peru**
D)Ekvador
E)Arjantin

32)Güney Amerika'nın fiziksel,tarihsel ve kültürel bakımdan üç gruba ayrılır bunlardan biri de güney ülkeleridir.buna göre aşağıdakilerden hangisi güney ülkeleri arasında yer almaz?

A)Şili
B)Bolivya*****
C)Arjantin
D)Paraguay
E)Uruguay

33)Güney Amerika'nın fiziksel,tarihsel ve kültürel bakımdan üç gruba ayrılır bunlardan biri de güney ülkeleridir.buna göre aşağıdakilerden hangisi güney ülkeleri bölgeleri arasında yer almaz?

A)Şili'nin Pasifik kıyıları
B)Andlar
C)Andlar ile atlas okyanusu arasında kalan doğu yüksek alanlar
D)Parana nehri ve havzası
E)Amazon nehri ve havzası*******

34)Aşağıdakilerden hangisi Şili nin türizm açısından dikkat çekici özellikleri arasında yer almaz?

A)Plaza de Arnas
B)Meryem Ana Heykeli
C)San Criztobal tepesi
D)Portillo kayak merkezi
E)Galapagos Adaları***

35)1990 lı yılların başlarında Latin Amerika'nın ''Uyuyan Güzel''adını alan ülkesi hangisidir

A)Arjantin********
B)Brezilya
C)Peru
D)Şili
E)Bolivya

36)Venezuella ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Güney Amerika nın en çok avrupalı olan ülkesidir****
B)Dünyanın en büyüklerinden,ülkenin en büyük Caniama ulusal parkı önemlidir
C)Dünyanın en yüksek teleferiği bu ülkede yer alır
D)Başkenti Karakas tır
E)Şehrin eteklerindeki vadide ve şehri denizden ayıran avila dağındaki El avliya ormanları 'Karakasın akciğei''olarak anılır

37)Güney Amerika'nın kuzey kısmında yer alan Venezuella ve Kolombiya aynı zamanda komşuları Guyana,Surinam ve Fransız Guyanasınıda içerecek şekilde bir bölgesel ünite oluşturan güney amerikanın bölgesi aşağıdakilerden hangisidir.?

A)Kuzeydeki dağlık bölge
B)Brezilya
C)Güney:orta enlem güney amerikası
D)Kuzey:karayip güney amerikası***
E)İndian(yerli batı):and güney amerikası

38)Aşağıdakilerden hangisi Güney Amerika'da kuzey Karayip Güney Amerikası ülkeleri arasında en geniş and dağlarına sahiptir

A)Venezuella
B)Guyana
C)Kolombiya***
D)Surinam
E)Fransız guyanası

39)Güney Amerika'da hem iki okyanusa sınırı olan hemde orta amerika ülkeleriyle komşu olan ülke aşağıdakilerden hangisindir

A)Kolombiya*****
B)Brezilya
C)Arjantin
D)Şili
E)Venezuella

40)Biyolojik çeşitlilik bakımında dünyanın Brezilya dan sonra en zengin ikinci ülke hangi sıkta doğru olarak verilmiştir?

A)Vebezuella
B)Arjantin
C)Kolombiya*******
D)Ekvador
E)Bolivya

41)Kuşkusuz büyük bir yasadışı uyuşturucu ülkesi olarak da çok iyi tanınmlanan; dünyada uyuşturucu ihraç
eden ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Güney Amerika ülkesi aşagıdakilerden hangisidir?

A)Venezuella
B)Brezilya
C)Kolombiya*******
D)Paraguay
E)Peru

42)Aşağıda Guyanalar ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Guyana bu üç küçük ülkenin en batıda olanıdır.
B)Fransız Guyanası bu üç ülkenin en Avrupalı olanıdır;
C)Günümüzde bu üç ülkeden guyana ve surinam bağımsızlığını kazanmış fransız guyanası halen sömürge altındadır.
D)Guyana bu üç ülke içinde en batıda olanıdır
E)Guyana, surinam ve fransız guyanası arsında yer alır***

43)Aşagıdaki ülkelerden hangisi İndian(yerli)batı:and Güney Amerikası arasında yer almaz?

A)Peru
B)Venezuella*******
C)Ekvador
D)Bolivya
E)Paraguay

44)Güney Amerika'da denize kıyısı olmayan iki ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekvador-Peru
B)Peru-Paraguay
C)Arjantin-Peru
D)Bolivya-Paraguay******
E)Ekvador-Bolivya

45)İndian(yerli)batı:and güney Amerikası ülkelerinden hangisi en çok yerli nufüsa sahiptir?

A)Ekvador
B)Bolivya
C)Peru
D)Uruguay
E)Paraguay******

46)I.Güney Amerika'nın en az şehirleşmiş ülkeleri bu bölgededir
II.Yanlızca Peru nun başkenti lima büyük bir metropolistir
III.toprak köylü sınıfın yoksuluğun eskiden beri süregelen önemli bir sorundur

Yukarıda verilen özellikler güney amerikanın hangi bölgesine aittir?

A)İndian (yerli)batı:And güney Amerikası****
B)kuzey:karayip güney Amerikası
C)Güney:Orta enlem güney Amerikası
D)Brezilya
E)Güneydeki dağlık bölge

47)Ekvador ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır

A)Ülkenin en büyük şehri ve ticaret merkezi Guayaquil dir.
B)Dünyanın en büyük muz ihraçatçılardan birisidir.
C)Başkent Quitu'nun başlıca fonksiyonu idaridir
D)Yüzölçümü bakımından değerlendirildiğinde güney amerikanın en yoğun nüfuslü ülkesidir.***
E)Ülke OPEEC'e katılıp güney amerikanın ikinci büyük ham petrol ihracatçısı olmuştur

48)Bolivya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)En yoğun yerleşme kümeleri, mestizo sektörünün ülkenin diğer her yerinden daha güçlü olduğu Doğu Sıradağları’nın vadilerinde ve havzalarında yer alırlar.
B)Bolivya çalkantılı bir tarihe sahip olmuştur.
C)Başkent La Paz dünyanın en yüksekte (3.570 m’de) yer alan şehirlerinden birisidir.
D)Peru ve Bolivya arasındaki sınırda Titikaka Gölü bulunur;deniz seviyesinden 3.700 m yükseklikteki bu göl, dünyanın en yüksekte yer alan gölüdür
E)Bolivyanın Arica ve Antofagasta limanları güney amerikanın en işlek iki limanıdır.

49)I.And güney amerikada and-olmayan tek ülkedir
II.nüfusun %95 i mestizo dur
III.dünyanın iki dilli tek ülkesidir
V.tek büyük nüfus merkezi başkent Asincion dur
Yukarıda verilen özellikler and üney Amerikanın hangi ülkesine ait özelliklerdir?

A)Peru
B)Ekvador
C)Paraguay***
D)Bolivya
E)Uruguay

50)Güney Amerika'nın tüm ülkeleri arasında en çok avrupalı olan ve nüfusun %50 si başkent montevideo da yaşayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Uruguay******
B)Paraguay
C)Bolivya
D)kolombiya
E)Venezuella

51)Hem ekvatoru hem tropiği kapsayan dünyanın tek ülkesi aşağıdakilerden hangisidir

A)Venezuella
B)Bolivya
C)Paraguay
D)Brezilya*****
E)Şili

52)Ekvador ve Şili dışında diğer tüm güney amerika ülkeleriyle sınırı olan tek ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Arjantin
B)Brezilya*******
C)Bolivya
D)kolombiya
E)Şili

53)Brezilya'da ''kuraklığın poligonu''ve''büyük çelişki'' olarakta bilinen plantasyon tarımının ilk yapıldığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)İç bölge
B)Güneydoğu
C)Sao paulo
D)Amazon kuzey
E)Kuzeydoğu*******

54)Uzun yıllar boyunca brezilyanın güneydoğu bölgesinin bir parçası olan ülke nüfusunun %22 sini içine alan imalat faliyetlerinin %55 ini gerçekleştiren 1970 lerden sonra soya fasulyesi üretiminde Çin i geçen ve aynı zamanda brezilyanın gerçek nabzı olan ülke aşağıdakilerden hangisidir

A)Sao paulo****
B)Rio de janeiro
C)Brasilia
D)Sap paulo
E)Anapolis

55)Aşağıdakilerin hangisinde Brezilya bölgesindeki bir bölge ve bu bölgede bulunmayan özellikle birlikte verilmiştir?

A)Güneydoğu:büyük şehirleri ve yoğun nüfus kümeleri ile modern brezilyanın çekirdek alanıdır''altına Hucum'' son durağıdır.
B)Güney:dünyanınen büyük inşaat projeleri arasında yer alan Haipu barajına ev sahipliği yapan,hiçbir zaman bir ''Patlama''bölgesi olmayan brezilyanın yıllık pirinç üretimin 1/4 ünü karşılayan bir bölgedir
C)İç Bölge:merkezi-Batı yada Centro-Oesteolarak adlandırılan bir bölgedir.
D)Amazon Kuzey:brezilyanın en geniş alanını kaplayan dünyanın bilinen en büyük demir rezervinin odak noktasını oluşturan bi bölgedir.
E)kuzeydoğu:brezilyanın gerçek kalbi yamaçları ormanlarla kaplı ve verimli vadilerin oralarda serpiştiği bir tepeler ve küçük yaylalar alanından oluşur.aynı zamanda brezilyanın en verimli maden kömür yataklarını içine alır.*****

56)Şili nüfusunun %90 ı orta Şilide toplanan ülkenin en önemli şehri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Antofagasta
B)Arica
C)Santiago*********
D)Valdivia
E)Chuquicamata

57)Dünyanın en işlenilebilir nitrat depoları Şili'nin hangi kesiminde yoğunlaşmıştır?
A)Atacama çölü****
B)Chuquicamata
C)Valdivia
D)Los colorados
E)Santiago

58)I.Ülke fırsat ve meydan okuma ülkesidir
II. güney amerikanın en yoğun demiryolu ağına ağına sahiptir
III.ülkenin en önemli maden kaynakları patagonya ve çevresi oluşturur.
V.patagonya ülke toprağının 1/4 ünü meydana getirir.
VI:nüfusun büyük çoğunluğu Pampa sözcük anlamı ova denilen kesimde birikmiştir.

Bu özellikler güney amerikanın hangi ülkesine aittir?
A)Brezilya
B)Bolivya
C)Arjantin
D)Şili******
E)Peru

59)Galapagos Adaları’na sahip olması turizm faaliyetlerini ekoturizm üzerinde yoğunlaştırmasına neden olan güney amerika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Brezilya
B)Bolivya
C)Arjantin
D)Ekvador********
E)Venezuella

60)•İnka yerleşmelerinin kalıntıları ve İspanyol sömürge şehirleri bakımından zenginlik gösterirken, ülkenin çöl, dağ ve jungle orman mekânları da göz kamaştırabilmektedir.
•Bu ülkede kültürel ve tarihsel turizm odak noktasını oluşturur.
•Turizmin gelişmesini sınırlayan nedenlerin başında ise, daha önce genel olarak belirtilen, ülkenin yoksulluğu, siyasal istikrarsızlık ve terör olayları gelir.
•Doğal özelliklerini (Huascaran Ulusal Parkı ve Colca Kanyonu gibi) turizm amaçlı olarak geliştirmeye çalışıyorsa da, turizm yine de en çok tarihsel ve kültürel çekiciliklere dayanır.

Gibi özellikler Güney Amerikanın hangi ülkesine aittir?

A)Brezilya
B)Bolivya
C)Arjantin
D)Ekvador
E)Peru******
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir