Psikolojiye Giriş Final Soruları

Cevapla
gmzonur
Mesajlar: 2
Kayıt: 19 Oca 2019 22:44
İletişim:

19 Oca 2019 22:47

PSİKOLOJİYE GİRİŞ I ESKİ FİNAL SORULARI

2014 Final ve 2014 bütünleme soruları bulunmaktadır.


PSİKOLOJİYE GİRİŞ I FİNAL SORULARI 2014
1)Miyelinizasyon süreciyle ilgili hangisi yanlıştır? VİZE SORUSU
Cevap: El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde 1 yaşında tamamlanır

2. Operant(Edimsel) ve klasik koşullanmanın ortak özelliği ?
Klasik koşullanmada açıklanan iki veya daha fazla dereceli şartlama, uyaran genellemesi, uyaranların ayırt edilmesi, sönme ve kendiliğinden geri gelme özellikleri edimsel koşullanmalar için de geçerlidir. Eğer dikkat ettiyseniz, gerek klasik ve gerekse edimsel koşullanmada, organizmanın/canlının/bireyin bizzat kendisinin bir koşullanma deneyimi yaşaması gerekmektedir.

3. Bir sinir iletisi..............
Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan şık aşağıdakilerden hangisidir? VİZE SORUSU
Cevap: Hem elektriksel hem de kimyasal mesaj taşır

4. Yeni Doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? VİZE SORUSU
Cevap: Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.

5. İnsan genomu projesinden elde edilen sonuçlarla ilgili hangisi yanlıştır? VİZE SORUSU
Cevap : her gen otomatik olarak bir protein üretmektedir.

6. Ankara nın başkent olduğunu hatırlayan kişi hangi belleği kullanır?
Cevap: Semantik bellek

7. Ağrı/ acı durumunu hangi sistem kontrol eder ?
Cevap: Kapı Kontrol Sistemi

8. Hangisinde bilincin düzeyi değişmez?
a)Meditasyon- b)Uyku- c)Hipnoz - d)Halüsinasyon- e)Cinnet***

9. Kurtuluş savaşı tarihlerini 100 kere yazdıran bir öğretmen ne tür bir öğretme kullanıyordur ?
Cevap: Tekrar etme

10. Ögretmen sınıfın dağınıklığını düzeltmek için çocuklara hangi yöntemi uygulamalı?
Cevap: somut anlamda dağınıklığı anlatmasına gerek yok

11. Bir öğretmen çocuklara, “sınıfı kirletme” konusunda ders varken hangisini yapmaz?
Cevap: Somut örnek kurar, aralıklar geliştirir.


12. Çalışma belleği nedir?
Çalışma Belleği, biz bilişsel görevleri sürdürürken gerekli bilgileri geçici olarak aklımızda tutmamızı, uzun süreli bellekten getirmemizi ve gerekli işlemleri yürütmemizi düzenleyen bir bellek mekanizmasıdır.

13. Mutlak Eşik ile ilgili hangisi doğru değildir?
Kişiden kişiye farklılık gösterir
Bir kişide duyum yaratacak minimum fiziksel enerji şiddetidir.
İnsanların %50’sinden fazlasının duyum aldığı seviyedir.
Her ortam ve koşulda aynı mutlak eşik seviyesi geçerlidir.**
Duyusal uyarılmış düzeyine bağlı olarak sonucu değişebilir.

14. Hangisi Bandura’nın, bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen 4 koşuldan biri değildir?
Dikkat,
Hatırlatma,
Yeniden üretme/oluşturma,
Güdülenme/motivasyon,
Dürtü** *PSİKOLOJİYE GİRİŞ I BÜTÜNLEME SORULARI 2014

1.Bilinçli farkındalıktan sorumlu beynin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap. Serabral korteks ( limbik sistem- beyin sapı-hipatolamus )

2.Bilinç araştırmalarında uyku çalışmalarının önemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(Şıklar ve cevap yok. Ders notundan 10.5.1 bölümü okuyun. )

3.Klasik koşullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(Şıklar ve cevap yok. Ders notundan 11.3. bölümü okuyun. )

4. Doğumdan sonra sinir sisteminde görülen en belirgin değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap. Sinaptik bağlantıların artışı. VİZE SORUSU

5.Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir? Şıklar : Kişilik gelişimi-Sosyal gelişim-Fiziksel ve motor gelişimi-Ahlak gelişimi-Bilişsel gelişim VİZE SORUSU
Cevap: Fiziksel ve motor gelişim

6.Öğrenme ölçülebilir ve gözlenebilir davranışlar yoluyla incelenebilir….Bu açıklama hangi öğrenme yaklaşımını tanımlar? Bilişsel – Davranışçı – Kognitif – Deneysel yaklaşım – Ekletik
Cevap. Davranışçı

7.Miyelin kılıfın özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? VİZE SORUSU
Cevap. Sinir iletisinin izolasyonunu sağlar.

8.Algısal yanılmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap. Algı yanılmaları bir çeşit halüsinasyondur.

9.Otobiyografik belleğin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap. Uzak yıllardaki olaylar daha iyi hatırlanmaktadır.

10.Düz vitesli araba kullanmayı öğrenmiş biri otomatik vitesli araba kullanmayı öğrenirken elinin vitese gitmesi nasıl bir davranıştır?
Cevap. İleriye ket vurma.

11.Aşağıdakilerden hangisi model alma süreci basamaklarından değildir?
Harekete geçme- davranışa dikkat etme, davranışı hatırlama- güdülenme- motivasyon
Cevap. Harekete geçme (eski cevap “davranışı yeniden üretme” ama hatalı olduğunu düşünüyorum. 2014 final 14. Soru ile aynı, kelimeleri farklı. Ders notu: 12.2 ye bakınız. )

12.Kısa süreli bellek ile ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap. Sınırsızdır.

13. Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir? VİZE SORUSU betimsel-deneysel -yarı deneysel- korelasyon-gözlem
Cevap. Betimsel

14. 1.5 yaşındaki çocuğun oturağa oturup tuvaletini yaparken çamaşır makinenin sıkmaya geçerek gürültü ve titreşim yapmaktadır. Çocuğun tekrar aynı oturağa oturup tuvaletini yapmamasının nedeni nedir?
Cevap. Klasik koşullanma

15. Karanlığa gözlerin alışması ile ilgili bir soru vardı ?
Cevap. Umami Diğer şıklar: ortama alışma, adaptasyon, zaman geçmesi, çubukçuk sayısının artması

16. Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz? VİZE SORUSU
Cevap. Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.

17. Bir korku filmi seyrettikten sonra her gölgeyi her tıkırtıyı tehlike sinyali olarak algılamak nedir? Cevap . Algısal kurulum

18. Aşağıdakilerden hangisi bellek üzerine yanlıştır?
Cevap. Bellek olayları kusursuzca kaydeden bir araçtır.

19. odaya girdiğinde burna gelen kokunun zamanla hissedilmemesi nedir?
Cevap . Duyusal adaptasyon/duyusal uyum

19. “İnsanın tüm özellikleri ve karakteri kalıtım ile aktarılır. Öyleyse…” cümlesinin sonuna ne gelirse yanlış olur? VİZE SORUSU
Cevap. İnsan boş bir levha olarak doğar
Dosyaları indirebilmeniz için BURADAN kayıt olmanız gerekiyor.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntü
    Son mesaj
  • Bilgi