5. Sınıf türkçe dersi yazılı sınavı

Cevapla
Özlem Kaçar
Mesajlar: 7
Kayıt: 10 Kas 2016 11:35
İletişim:

10 Kas 2016 11:43

5. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ yazılı sınavı
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır?
A) Uçağa yetişmek için sabah erkenden yola çıktı.
B)Himalaya Dağları’na tepe dedirtecek kadar büyük bir dağ görmüş.
C)Eve gelir gelmez doğru mutfağa giderek hazırlığa başlamış.
D)Duydum ki son izlediği filmi beğenmiş.

2.Aşağıdakilerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A)Bu yarışta öncekinden daha hızlı koşuyor.
B)Arkadaşlar bizi çakıllı kıyıda bekliyor.
C)Uzaklardan gelen kutlama sesleriyle uyandı.
D)Sabahtan beri yaşadığı ilginç olayları anlatıyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A)Bilgiç adamın uçaklar için de bir çift sözü vardı.
B)Yüksek sesle konuştuğu için çevresindekiler ona bakıyordu.
C)O yıllarda benim için, onun özel bir anlamı vardı.
D)Söylediklerimi kendim için söylemiyorum kuşkusuz.

4.Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle hayal ürünüdür?
A) Adam binmiş atın sırtına,
Almış dizgini eline.
B) Keçi, hemen otlamaya başlamış;
Orası yemyeşil çayırlıkmış.
C)İki katır yürüyormuş yanyana,
Biri yulaf yüklüymüş, biri para.
D)Horozsa başlamış keyfince konuşmaya:
Koca tilkiye tilkilik ettim diye.

5.Öfke, hırs, kıskançlık, çekememezlik, açgözlülük gibi duygular işin içine karışınca ister istemez insan ilişkileri de bozulur. Tıpkı çamaşır makineleri, bulaşık makineleri vb. gibi… Bu yüzden de arada bir tamir edilmelidir.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Öfke B)Çekememezlik C)Açgözlülük D)İnsan ilişkileri

6 .Günleriniz olup kutlu;
Yaşayacaksınız mutlu…
İnanınız gerçektir bu!
Yarınlar sizin olacak…
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ümit B)Merak
C)Saygı D)Şaşkınlık

7.Aşağıdakilerin hangisinde “hava” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)Havada bir tek bulut bile yoktu.
B)Hava biraz bozukçaydı, serin bir yağmur çiseliyordu.
C)Onu kendi havasına bıraksaydık, çalışmazdı.
D)Sabaha karşı hava, üşütecek kadar soğumuştu.


8.”Yüzünden, hayatın kokusu ve rengi olan samimiyet uçup gitmişti.”
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, bu cümledeki “samimiyet” sözcüğünün eş anlamlısıdır?
A)Bütün içtenliğimizle aksaklıkları sıralamıştık.
B)Bu askerlerin başlıca özelliği cesurluktu.
C)İki balık tutabilirse artık mutluluğun sınırı olmayacaktı.
D)Yaşaadığı olaylardan sonra hoşgörürlüğü artmıştı.

9. “Kayseri” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinin eklenmesiyle yeni bir anlam kazanır?
A)-e B)-İ C)-li D)-den

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?
A) Acı günler artık bitti.
B) Bu konular çok derin.
C) Biber çok acıydı.
D) O bugün bize soğuk davrandı.

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en önce yer alır?
A) Konunum B) Kof
C) Koca D) Koçak

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim farklı anlamda kullanılmıştır? A) Akşam olmadan yola çıktık.
B) Köylüler gün doğmadan yola düşerler.
C) Kimseye sormadan yola koyulması bizi şaşırttı.
D) İşe girmek için müdürün evini yol etti.

13. Aşağıdakilerden hangisi somut, topluluk ve cins addır?
A.)Sevgi B.)Masalar C.)Kayabaşı D.)Sınıf

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güneş” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Güneş, gezegenlere ısı ve ışık verir.
B) Çiftçiler güneş batarken tarladan dönüyorlardı.
C)Her tarafı eskimiş, güneş görmeyen bir konaktı.
D) Kendine yeni bir güneş gözlüğü aldı.

15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi yardımlaşmanın önemini anlatır?
A) Ağaç yaşken eğilir.
B) Sakla samanı gelir zamanı.
C) Bir elin nesi var iki elin sesi var
D) Bugünün işini yarına bırakma.

16. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük¬ler birbiriyle eş seslidir?
A)Anlatılanlar bir kulağından girer, diğerinden çıkardı.
B)Şimdi yüzünü asma, belki öbür sınavdan yüz alırsın.
C)Sadece ayağım ağrımıyor, başım da çatlı¬yor.
D)Bu güç koşullar altında çalışmak çok zor.
17. “Çalıların üstünde kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur?
A) Ne? B) Nerede?
C) Ne zaman? D) Nasıl?

18.
1- almak
2- defterimi
3- için
4- kalktım
5- yerimden
Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıra¬lanmalıdır?
A) 2 - 1 - 3 - 5 - 4 B) 3 - 2 - 1 - 5 - 4
C) 4 - 1 - 5 - 2 - 3 D) 5 - 1 - 2 - 4 – 3

19. (1) Öğretmenimiz derste Sait Faik Abasıyanık’ın “Semaver” isimli hikâyesini okudu. (2) Semaver’i okuduktan sonra da üzerin¬de konuştu. (3) Daha önce de bu hikâyeyi babamla birlikte okumuştum. (4) Bence okuduğum hikâyelerin en güzeli buydu.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

20. “Para kazanmayı hiç sevmiyordu ama he¬sapsız harcamaya bayılıyordu.” cümlesin¬deki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakiler¬den hangisi getirilebilir?

A) çünkü B) fakat C) veya D) bu yüzden

21. Bülbül, kargaya sormuş ( )
̶ Dünyada buradan daha güzel bir yer var mı ( )
Karga şöyle karşılık vermiş ( )
̶ Olduğunu sanmıyorum ( )
Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sıra¬sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (;) (?) (:) (!)
B) (:) (?) (:) (.)
C) (;) (!) (.) (!)
D) (:) (!) (,) (,)

22. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi hâl (durum) eki almamıştır?
A) Zavallı serçeyi karda donmak üzereyken bulmuştuk.
B) Havada tek bir bulut bile yoktu.
C) Küçücük bir tohumdan kocaman bir gövde meydana gelmiş.
D) Hepimiz sessizce gölde oluşan gökkuşağını izliyorduk.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmıştır?
A) Yavru vatan bizden yardım bekliyor.
B) Ünlü sanatçımız tatilini burada geçirmiş.
C) Yaşlı kadın caddenin karşısına geçmek istedi.
D) Bütün okul pikniğe gitmişti.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda kullanılan sözcük yoktur?
A) Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar.
B) Öğretmenimiz derste birleşik sözcükleri anlattı.
C) Kapının kolunu kırınca babamdan azar işittim.
D) Gülün tomurcukları sabahleyin patlamış.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "birleşik sözcük" yoktur?
A) Biraz beklerseniz ben de sizinle gelebilirim.
B) Suçunu örtbas etmeye çalıştığını biliyorum.
C) Bahçede birdirbir oynayan çocukları izliyordum.
D) Bundan daha elverişli bir ortam bulacağımızı sanmıyorum.

SORU SEÇENEK
1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D
21 A B C D
22 A B C D
23 A B C D
24 A B C D
25 A B C D

ADI
SOYADI
SINIFI
NU
PUAN (NOTU)

HER SORU -4- PUANDIR.
BAŞARILAR.
Özlem Kaçar
Mesajlar: 7
Kayıt: 10 Kas 2016 11:35
İletişim:

10 Kas 2016 11:49

Adı Soyadı: Şube:
Not:
5. SINIFLAR
TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI


ÖĞRETMEN VE ATATÜRK
Atatürk’e sordular:
-Kurtuluş Savaşı’nı kazandınız, Cumhuriyet’i kurdunuz. Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz?
Atatürk karşılık verdi:
-Milli Eğitim Bakanı olmak ve Türk milletine bu yolla hizmet etmek isterdim.
Atatürk, gittiği her yerde okullara da mutlaka uğrardı. Yurdu dolaşırken bir köye rastladı. Okula girdi, öğretmen ders veriyordu. Atatürk’ü görünce ayağa kalkıp yerini vermek istedi.
Atatürk :
-Hayır, yerinize oturup dersinize devam edin. Eğer izin verirseniz biz de sizden yararlanalım.
Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

(1., 2. ve 3. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplandırınız.)
1.Atatürk, cumhurbaşkanı olmasaymış ne olmak istermiş? ( 5 puan)

2.Atatürk’ün gittiği yerlerde mutlaka uğradığı kurum neresidir? (5 puan)

3.Köy okulundaki öğretmen Atatürk’ü görünce ne yapmıştır? (5 puan)


4. Aşağıdaki eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri eşleştiriniz. (5 puan)
hediye öğrenci
ihtiyar kanıt
delil tür
talebe armağan
çeşit yaşlı

5. “Sıcak” sözcüğü aşağıdaki hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? (5 puan)
A)Bu sıcak havada çalışılmaz ki.
B)Beni çok sıcak karşıladı.
C)Çocuk sıcak bir yuvaya kavuştu.
D)Buranın sıcak insanlarından ayrılamıyorum.

6.Aşağıdaki cümlelerin nesnel olanların başına N harfi, öznel olanların başına Ö harfi yazınız.
(10 puan)
( ) Dikdörtgen masalar yuvarlak masalara göre daha güzeldir.
( ) Mardin’in ilçelerinden biri de Nusaybin’dir.
( ) Otobüs ile yolculuk yapmak en güvenli olandır.
( ) Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
( ) Yaz tatilinde denize gitmek istiyorum.

7.Aşağıda verilen kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir? (5 puan)
A) Filiz B) Fincan C) Fiyat D) Final

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, mecaz anlamda kullanılmıştır? (5 puan)
A ) Arkadaşlarla şarkı söylüyorduk. B ) Eski bir evde oturuyorlardı.
C ) Elindeki cevizi bana uzatıyordu. D ) Kara haber çabuk duyulmuştu.


9. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız. ( 10 puan )
…….. “Fikri, burnu, omzu” sözcükleri, hece düşmesine örnektir.
…….. “Bu işte onun da eli var.” tümcesindeki altı çizili sözcük, gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
…….. “Dedem kır atıyla kırda geziyor.” tümcesindeki altı çizili sözcükler eş sesli sözcüklerdir.
….. “Bu hikâye, çok acıklı yazılmış.” tümcesi nesnel bir ifadedir.
…….. “Arkadaşım gelirse maça gideceğiz.” tümcesi koşul tümcesidir.10.Büyük ünlü uyumuna uymayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)
A)Gözlük B)Anne C)Okul D)Dilek

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? (5 puan)
A) Mahallemizin çocukları uçurtma uçuruyorlar.
B) Misafir odasına geçti.
C) Yolun özelliklerini anlattı.
D) Gün boyu çalışmaktan gözleri ağrıdı.

12)Aşağıdaki cümlelerin sonunda verilen sözcükleri, ismin istenilen haline göre çekimleyerek yazınız.
(10 puan)
Her sabah çantamı kontrol ederek ....................................... giderim. (okul- Yönelme Hali)
....................................izlediğim filmi çok beğendim. (sinema- Bulunma Hali)
Türk Ordusu düşmanı ......................................... kovdu. (Anadolu- Ayrılma Hali)
Bakımsızlıktan ............................ çürümüştü. (dişler- Belirtme Hali)
Ocağın üstündeki ...................................fokur fokur kaynıyordu. (tencere- Yalın Hali)


BAŞARILAR…
Özlem Kaçar
Mesajlar: 7
Kayıt: 10 Kas 2016 11:35
İletişim:

10 Kas 2016 11:51

5-B SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
Adı Soyadı :
Sınıfı/Nu. : 5-B./……… Aldığı Puan :

ÖĞRETMEN VE ATATÜRK

Atatürk’e sordular:
-Kurtuluş Savaşı’nı kazandınız, Cumhuriyet’i kurdunuz. Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz?
Atatürk karşılık verdi:
-Milli Eğitim Bakanı olmak ve Türk milletine bu yolla hizmet etmek isterdim.
Atatürk, gittiği her yerde okullara da mutlaka uğrardı. Yurdu dolaşırken bir köye rastladı. Okula girdi, öğretmen ders veriyordu. Atatürk’ü görünce ayağa kalkıp yerini vermek istedi.
Atatürk :
-Hayır, yerinize oturup dersinize devam edin. Eğer izin verirseniz biz de sizden yararlanalım.
Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.
(1., 2. ve 3. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplandırınız.)

1. Atatürk, cumhurbaşkanı olmasaymış ne olmak istermiş? (10p)
………………………………………………………………………………………………………………..
2. Atatürk’ün gittiği yerlerde mutlaka uğradığı kurum neresidir? (10p)
………………………………………………………………………………………………………………..
3. Köy okulundaki öğretmen Atatürk’ü görünce ne yapmıştır? (10p)
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Aşağıdaki cümlelerin nesnel olanların başına N harfi, öznel olanların başına Ö harfi yazınız. (10p)
( ) Dikdörtgen masalar yuvarlak masalara göre daha güzeldir.
( ) İstanbul’un ilçelerinden biri de Silivri’dir.
( ) Otobüs ile yolculuk yapmak en güvenli olandır.
( ) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
( ) Yaz tatili çok güzeldir.

5. Aşağıdaki zıt (karşıt) anlamlı kelimeleri eşleştiriniz. (10p)
( 1 ) sıcak ( ) kapalı
( 2 ) kalın ( ) siyah
( 3 ) ak ( ) ince
( 4 ) açık ( ) soğuk
( 5 ) kırmızı ( ) sarı

6. Aşağıdaki kelimeleri düzenleyerek cümle oluşturunuz. (5 puan)
hayırlısı- en- faydalı- insanların- olanıdır- insanlara
…………………………………………………………………………………………..
bir- bastırır- söz- büyük- güzel – öfkeyi- bir
………………………………………………………………………………………….

7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde altı çizili kelime sesteş(eş sesli) bir kelime değildir?(5 puan)

a)Bin lira üste verince arabasını değiştirdi.
b)Çiftliğinde kır bir at besliyordu.
c)Okumak,başarılı olmak güzel bir duygudur.
d)Sonunda yaz mevsimi geldi.

8. Arılar kovanda, ayılar inde, tavuk, horoz, kaz ve ördekler kümeste, kuşlar yuvada yaşar.( ……………)her hayvan kendine uygun olan bir barınakta yaşar. Bu cümlede noktalı yere hangi sözcük getirilirse anlamlı olur?(5 puan)

A) İçin B) örneğin C) bu sebeple D) kısacası


9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına uygun duyguları( sevinç, pişmanlık, heyecan, kıskançlık, öfke) yazınız. (10 puan)

Keşke bunu böyle yapmasaydım:

Hayatımda gördüğün en güzel kuş buydu:

Onu karşımda görünce elim ayağım birbirine girdi:

Bir daha bunu yaparsan seninle konuşmam:

Ne olmuş ben daha iyisini yaparım:

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında ( mecaz anlam) kullanılmıştır?(5 puan)

A) Kaçan balonu kardeşim yakaladı.
B) Pek çok kez yalanını yakaladım.
C) Kediyi kolayca yakaladım.
D) Polis suçlu adamı yakaladı.

11) Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir? (5 puan)
‘’Selin hızlı çalışıyor ……… çok hata yapıyor.’’

A) ile B) ama C) kısacası D) ve

12) Bir kelimenin kelimenin doğru yazılışını (…………) için bakarak öğreniriz?(5 puan)

A) Deftere B) Kitaba C)öğrencilere sorarız D)yazım kılavuzuna

13) Öğretmenler Günü için velilere göndermek üzere bir davetiye hazırlayınız. (10 puan)
Yer : Bayırkonak Köyü 80. Yıl İlköğretim Okulu
Tarih: 24 KASIM 2013
Saat: 09. 00—11.30

BAŞARILAR
Türkçe Öğretmeni
Özlem Kaçar
Mesajlar: 7
Kayıt: 10 Kas 2016 11:35
İletişim:

10 Kas 2016 14:14

2014-2015 Eğitim Öğretim …………..Ortaokulu Türkçe Dersi 5. Sınıflar I.Dönem I.Yazılı Sınav Soruları
ATATÜRK DİYOR Kİ!

Bağımsızlığın bütünlüğü, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Ekonomi demek her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne gerekse hepsi demektir. Bilirsiniz ki ekonomik bakımdan güçsüz bir ulus, yoksulluktan kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, rahata ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal hastalıklardan yakasını kurtaramaz. Ülke yönetimindeki başarı, ekonomik yönden sahip olduğu şeylerin dereceleriyle orantılı olur. Hiçbir uygar devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş olsun.”
Atatürk’ten Özdeyişler
(İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Ekonomik bağımsızlık neyi mümkün kılar? (5 p)

2.Atatürk’e göre ekonomi neden gereklidir? (10 p)


3.Uygar devletlerin ekonomiden önce düşündükleri nedir? (10 p)

4. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin karşısına hangi anlamda kullanıldığını yazınız? (8 P) (Gerçek,Mecaz,Yan)
Balkona astığım çamaşırlar kurumamış. (………………………………………………..)
Masanın ayağı oynuyor. (………………………………………..)
Bu sınavı kazanamazsan yandın. (……………………………………………..)
Bana hediye alman ince bir davranıştı. (…………………………………………)

5. Aşağıdaki terimleri ilgili oldukları alan ile eşleştiriniz. (5 puan)
yapım eki matemetik
Kurtuluş Savaşı futbol
kesirler coğrafya
korner dil bilgisi
kasırga tarih

6. Aşağıdaki cümlelerde yargıların öznel mi, nesnel mi olduğunu karşılarına yazınız. (5 p)
İzmir Ege Bölgesi’nin en kalabalık şehridir. (…………………..)
Başka ülkeler de Türkiye kadar güzeldir. (……………………)
Yazarın bu kitabı çok etkileyiciydi. (……………………..)
Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de vefat etmiştir. (……………………..)
Köpekler çok sevimli hayvanlardır. (……………………….)

7. Aşağıdaki verileri inceleyiniz.

Kedilerin adı Bir haftada tüketilen yem miktarı
Mırnav 2
Şerafettin 3
Tekir 5
Şeker 1
Azman 4

a)Yukarıda verilenleri bir de grafikle gösteriniz.(5 p)
a) Aşağıdaki cümleleri tablodaki verilere göre tamamlayınız. (5 p)
 ………………kedi bir haftada toplam ………………………. Kg yem tüketmektedir.
 En az yem yiyen kedi…………………….., en çok yem yiyen kedi ……………………………’dir.
 Azman’ın yediği yem ……………………………’in yediğinin dört katıdır.

8. Aşağıdaki kelimelerin eklerini örnekteki gibi ayırıp EKSİZ haliyle birer cümlede kullanınız. (10 p)
yolculuk → yol-cu-luk→ yol→ Okula yeni yol yapıldı.
bilgili →
hissizlik →
bağlılık →

9. gözü takılmak, cömert, kan ter içinde kalmak, burnunda tütmek, teselli etmek, yola düzülmek, savunmak, işe koyulmak. Verilen kelimeleri uygun cümlelere yerleştiriniz. (Bir kelime boşta kalacak) (7 p)
 Annem …………………………… …ama evin bütün işlerini bitirdi.
 Arkadaşımın en sevdiğim yönü beni her ortamda………………………………
 Antalya’daki portakal çiçekleri ..……………………………..
 Cüzdanı çalınan adam çok üzgündü onu ben ………………………………….
 Anneannem çok ………………………….bayramda en çok harçlığı o verdi.
 Ne kadar erken …………………………………………..işi o kadar çabuk bitirirsin.
 Vitrindeki ayakkabılara ……………………………………….

10. Aşağıdaki cümlelerde istenenleri yazınız. (5 puan)
 Küçük kelimesinin karşıtı ………………………….’tür.
 …………………………kelimesi büyük kelimesinin eş anlamlısıdır.
 Beyaz kelimesinin karşıtı …………………………’tır.
 Okul kelimesinin eş anlamlısı ……………………………….tir.
 Merkep kelimesi …………………………kelimesinin eş anlamlısıdır.

11. Aşağıda bir kısmı verilmiş hikayeyi tamamlayınız.Hikayeye uygun bir başlık bularak yazınız. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. (25 p) (Konuya uygunluk: 10, plan: 4, başlık: 3, yazım ve noktalama: 5, sayfa düzeni: 3)
………………………………………….
Teneffüs zili çalmıştı.Sinan tek başına bahçeye çıktı.Bahçede gezinirken yerde bir saat gördü.Saat çok güzeldi.Eline aldı, bir süre inceledi. Çevresine baktı. Kimsecikler yoktu.Saati alıp cebine koydu ve hemen oradan uzaklaştı.Doğruca sınıfa girdi ve sırasına oturdu.Hiç kimseye bir şey söylemedi.Öğretmen geldi.Ders başladı.Bu arada sınıf kapısı çaldı.Bir çocuk ağlayarak içeri girdi.
-Babamın bana hediye ettiği saati kaybettim.Bulan var mı? Dedi.
Sinan çok heyecanlandı.Ne yapacağını bilemedi.Başını öne eğdi ve çocuğun gitmesini bekledi.Çocuk ağlayarak sınıftan çıktı…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Süreniz 40 dakikadır.
Başarılar dileriz.
Türkçe Zümresi
maviyer
Mesajlar: 8
Kayıt: 12 Kas 2016 12:09
İletişim:

12 Kas 2016 13:05

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ............... ORTAOKULU
5. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI


Adı-Soyadı :
Sınıfı- Numarası :
FATİH SULTAN MEHMET
“Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. Babası İkinci Murat ve hocaları tarafından çok küçük yaştan itibaren büyük bir özenle yetiştirildi. Çağının üstün mühendislik bilgisiyle donanmış olan bu genç, on sekiz yaşına geldiğinde beş yabancı dil biliyordu. İstanbul’u fethettikten sonra kendisine, fetheden manasına gelen “Fatih” unvanı verilmiştir.
Savaş meydanlarında ordusunun en önünde askerleriyle birlikte savaşan kahraman bir komutandır. O, bu yönüyle sadece kaleleri, şehirleri fethetmekle kalmamış insanların kalplerini de fethetmiştir.
Fatih Sultan Mehmet, bilime ve bilim adamlarına büyük önem vermiştir. Bu yüzden devrinin bütün bilim adamlarını etrafına toplamış, onlara o zamanın üniversiteleri olan medreselerde dersler verdirmiştir. Devlet hazinesinden eğitime büyük pay ayırmış, öğrencilerin ve hocaların ihtiyaçlarını en küçük ayrıntılarına kadar karşılamıştır. En büyük zevklerinden biri de bilim adamlarının sohbetlerinde bulunmaktır. Çünkü kendisi bir devlet adamı olduğu kadar da bilim adamıdır.
“Avni” takma adıyla şiirler yazan Fatih Sultan Mehmet’in aynı zamanda kırk dört sayfalık “divan” adı verilen bir şiir kitabı bulunmaktadır. Şiir ve edebiyata büyük önem vermiştir. Bu nedenle zamanın önde gelen şairlerine ömür boyu maaş bağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahı olan Fatih Sultan Mehmet, kırk dokuz yıllık hayatında büyük başarılara ve parlak zaferlere imza atmıştır. Bu büyük insan 3 Mayıs 1481 tarihinde kırk dokuz yaşında vefat etmiştir. Kabri İstanbul’da Fatih Cami’sinin avlusundadır.”
Aşağıdaki sorularını yukarıdaki okuma parçasına göre cevaplayınız.(Cümle Kurarak)

1. Fatih Sultan Mehmet, nerede ne zaman doğmuştur?


2. Fatih Sultan Mehmet, kaç yaşında kaç yabancı dil biliyordu?


3. Fatih Sultan Mehmet kimlere büyük önem vermiş ve bu yüzden ne yapmıştır?


4. Fatih Sultan Mehmet’in en büyük zevki ne idi?


5- Aşağıda verilen cümleleri taşıdıkları duygularla eşleştiriniz.
CÜMLELER DUYGULAR
(1 ) Yeter artık, uzatma bu konuyu! ( ) pişmanlık
(2 ) Zavallı kedicik, çok üşümüş. ( ) endişe
(3 ) Keşke erken gelseydim. ( ) kızgınlık
(4 ) İşte, hepiniz böyle yapmalısınız! ( ) acıma
(5 ) Ne olacak şimdi? ( ) beğenme


”Elinden bir iş gelmez denilen kişi, kendisinden beklenmeyen işler becerebilir.”

6-Yukarıda açıklaması verilen atasözü hangisidir
A- Ummadığın taş, baş yarar.
B- Her kuşun eti yenmez.
C- Ağır taş, yerinden oynamaz.
D- Ekmeğini yalnız yiyen, sofrasını kendi

Sevin çocuklar, ışığı renkleri,
Ağaran günü,
Kelebekleri,
Karayı bile
Sevgisiz gidilmez güzele, sevince.
Her çiçek güzeldir sevince …
Selahattin BATU

7- Şiirden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Ölçüsüzce sevmek gerektiğine
B) Güzelliklerin sevgiyle görülebileceğine
C) Doğayı sevmek gerektiğine
D) Sevginin her şeyi güzelleştireceğine

8- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?
A) Bu sene de hiç mi hiç kar yağmadı
B) Nedense bize hiç uğramıyor
C) Size ben de mi geleceğim
D) Yemeğini yedi mi yemedi mi bilmiyorum

9-“Avcılar, kuş sesleriyle erkenden uyanmışlardı.”
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a) Kimler? b) Ne ? c) Ne zaman ? d) Ne ile?

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) 3 Ekim 1993 pazartesi günü dünyaya geldim..
B) Aslı, TEMA’ ya üye oldu.
C) TBMM, 1920’de açıldı.
D) Akşam Ankaralı işadamları toplanacaklar

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma
yapılmıştır?
A) Kardeşimi düne göre biraz daha iyi gördüm.
B) Çeşmede elimizi de yüzümüzü de yıkayalım.
C) Babam işten henüz gelmedi.
D) Söylediklerine bir anlam veremedim

12“Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?

A- Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
B- Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
C- Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
D- Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
a) Salıncağın ipi kopunca yere düştü.
b) Patrona kızmış, işinden ayrılmış.
c) Pencere kenarında derin düşünceye dalmış.
d) Dürüst olduğu için Ali’yi çok seviyorum.


17-“Ahlak, sadece kötülük etmekten çekinmek
değildir, başkalarının yapacakları kötülükleri de
önlemeye çalışmaktır.” cümlesine göre
aşağıdakilerden hangisi ahlaka uygun bir
davranıştır?
A) Yere çöp atan bir kişiyi uyarmak.
B) Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak.
C) İnsanlar hakkında olumsuz sözler söylemek.
D) Hayvanlara eziyet edenlere göz yummak.


18. Güneş, bulutların arasından ağlar gibi
görünüyor; yağmurun içinde ürperiyordu.
Çağlayarak akan derenin sesini dinliyordu.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine
“insan”a ait özellikler verilmiştir?
A) Dere B) Yağmur C) Güneş D) Bulut


14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de yanlış yazılmıştır?
A)Babam fabrikada çalışıyor.
B)Bugün okulda eğlence vardı.
C)Sevgide sınır olmaz.
D)Bu işi annemde biliyor.

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisi “öznel” bir yargı içerir?
A) Hava sıcaklığı 30 0C’dir.
B) Trabzon, Karadeniz Bölgesinde bulunur.
C) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
D) Televizyonda haberleri izlemek çok zevklidir.


16- Hangi sözcüğün aldığı ek diğerlerinden farklıdır?
A)Temizlik B)Tepeden C)Şekerci D) Türkçe


19- Aşağıdaki metni, yazım kurallarına uygun olarak tekrar yazınız. ( 10puan )

canım ülkem türkiye

türkiye, tarihi ve doğal zenginliklerle dolu bir ülkedir. Antalya, alanya ve marmaris yaz turizminin olduğu yerlerdir. yayla turizmi, Trabzon giresun bolu ve Abantta yaygındır. Malatya’nın kaysısı, bursa’nın şeftalisi, Gaziantepin fıstığı ünlüdür…
__________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

İlk 18 Soru 5’er Puandır
BAŞARILAR……
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir