1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kpss eğitim bilimleri Okul Öncesi Öabt dersleri ve Konu Dağılımı

Gönderilme zamanı: 16 May 2019 06:02
gönderen 15050106
Kpss Genel Yetenek - Genel Kültür
Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Öabt dersleri ve konu dağılımları

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR
MATEMATİK
• Temel Kavramlar
• Sayılar
• Bölme - Bölünebilme Kuralları
• Asal Çarpanlara Ayırma
• EBOB - EKOK
• Birinci Dereceden Denklemler
• Rasyonel Sayılar
• Eşitsizlikler
• Mutlak Değer
• Üslü Sayılar
• Köklü Sayılar
• Çarpanlara Ayırma
• Oran - Orantı
• Problemler
• Kümeler
• Fonksiyonlar
• Modüler Aritmetik
• Permütasyon - Kombinasyon - Olasılık
• Tablo ve Grafikler
• Sayısal Mantık
GEOMETRİ
• Geometrik Kavramlar
• Doğruda Açılar
• Çokgenler
• Dörtgenler
• Çember ve Daire
• Analitik Geometri
• Katı Cisimler
TÜRKÇE
• Sözcükte Anlam
• Cümlede Anlam
• Paragrafta Anlam
• Ses Bilgisi
• Yapı Bilgisi
• Sözcük Türleri
• Cümle Bilgisi
• Yazım Kuralları
• Noktalama İşaretleri
• Anlatım Bozuklukları
• Sözel Mantık
TARİH
• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
• Türk-İslam Tarihi
• Osmanlı Tarihi
• Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
• Avrupa'da Yaşanan Gelişmeler ve Tük-İslam Dünyasına Etkileri
• XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
• Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
• Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
• Cumhuriyet Dönemi
• Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
• Çağdaş Tük Dünya Tarihi
COĞRAFYA
• Türkiye'nin Coğrafi Konumu
• Türkiye'nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
• Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
• Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
• Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
• Türkiye'de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
• Türkiye'de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
• Türkiye'nin Bölgesel Coğrafyası
VATANDAŞLIK
• Hukukun Temel Kavramları
• Devlet Biçimleri ve Demokrasi Kuvvetler Ayrılığı
• Anayasa Hukukuna Girişi Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
• 1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri
• Temel Hak ve Hürriyetler
• Yasama
• Yürütme
• Yargı
• İdare Hukuku
EĞİTİM BİLİMLERİ
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
• Gelişim Psikolojisine Giriş
• Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler
• Gelişimle İlgili Temel Kavramlar ve - Gelişim Görevleri ve Fizyolojik Gelişim
• Bilişsel Gelişim Kuramları
• Dil Gelişimi
• Kişilik Gelişimi
• Bireysel Farklılıklar
• Ahlak Gelişimi
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
• Öğrenme Psikolojisine Giriş
• Davranışçı Öğrenme Kuramları
• Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuramlar
• Bilişsel Öğrenme Kuramları
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM
• Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
• Rehberlik Türleri
• Okullarda Verilen Rehberlik Hizmetleri
• Bireyi Tanıma Teknikleri
• İletişim Becerileri ve Çatışma Çözme
• Rehberlik Örgütlenmesi ve Özel Eğitim
PROGRAM GELİŞTİRME
• Temel Kavramlar
• Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
• Eğitim Programı, Tasarım Yaklaşımları ve Modelleri
• Program Geliştirmenin Planlanması
• Program Tasarısı Hazırlama
• Programın Denenmesi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
• Öğretim Sürecini Planlama
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
• Öğretim İlkeleri
• Öğrenme - Öğretme Kuram ve Modelleri
• Üst Düzey Düşünme Becerileri
• Öğretim Stratejileri
• Öğretim Yöntemleri
• Öğretim Teknikleri
• Sınıf Yönetimi ve Öğretmenlik Mesleğine Giriş
• Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
• Ölçmenin Temel Kavramları
• Ölçmede Hata ve Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler
• Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları ve Değerlendirme Yaklaşımları
• Test Puanları Üzerinde İstatistiksel İşlemler
• Madde Analizi
ÖABT OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
ALAN BİLGİSİ
• OKULÖNCESİ EĞİTME GİRİŞ
• İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
• PSİKOLOJİ
• ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM
• ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
• ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I
• ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II
• YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ
• ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ
• ÇOCUK EDEBİYATI
• ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
• DRAMA
• BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ
• MATERYAL GELİŞTİRME
• ANNE BABA EĞİTİMİ
• İKLKÖĞRETİME HAZILIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI
• OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ
ALAN EĞİTİMİ
• FEN EĞİTİMİ
• GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ
• MÜZİK EĞİTİMİ
• ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
• KAYNAŞTIRMA