ÖABT Din Kültürü Alan Kritik Bilgiler-Ders Notu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
PınarÇolak
Mesajlar: 1
Kayıt: 14 May 2019 03:23
İletişim:

14 May 2019 03:29

EHLİ SÜNNET:

Tevil: yoruma açık, yorum yapılabilir, yorum yapılan anlamındadır. Tevili kabul edenler akılcılardır. Akılcı olmayan yorumu kabul etmez.

A) Selefiyye (ehli sünneti hassa)

Kurucusu yoktur. Bir topluıluktur.
Alimleri(MÜTEAHHİRUN SELEFİYYE) : İbni Teymiyye, İbni Kayyim el- cezviyye, ibnil vezir, Şevkani ve mahmud Şükri el Alüsi

***Not: Teymiyye’nin iki eserini iyi bilin. MUKADDEMETÜL TEFSİR ve MÜKADDİM Fİ USULİ TEFSİR

ÖZELLİKLERİ


Ayet ve hadislerde asla yoruma yer vermezler. Buna bağlı olarakta akılcılığa karşıdır. Tevil yoktur.
bölgeler: Arabistan, Körfez ve Kuveyt
*

Eşari(EHLİ SÜNNETİ AMME)

Kurucusu: EBÜL HASAN ALİ B. İSMAİL EL EŞARİ
Alimleri: BAKILLANİ(BU ÇOK ÖNEMLİ BİRİS), .GAZZALİ, ŞEHRİSTANİ, CÜRCANİ, FAHRETTİN ER RAZİ, AMİDİ, TEFTEZANİ

(arkadaşlar eşari alimlerini ezberlemek çok kolay. Genelde sonu ani diye biter. Mesela cürcANİ bakırlANİ gibi)

ÖZELLİKLERİ

*Akla ilk yer veren mezheptir.
*Kadından peygamber olur diyenlerdir(hz Meryem pegamberdir görüşü bunlara ait.)
*Emir ve yasak olmadan iyi ve kötü bilinmez görüşü bunlara ait
*Mutezile’de hocası Cübbaidir. Cübbai ile üç kardeş meselesinde tartıştılar. Eşari dersi terketti *mezhepten ayrılarak eşariyi kurdu.
*Mutezileden ayrılırken aynı zamanda mutezileye antitez oldu. Karşı çıktı.

BÖLGELER:

*Endülüs, Hicaz , K.Afrika , Mısır, Irak, Suriye
bölgeleri ezberlemek çok kolay. Şifre : EHKAMIS

3) MATURUDİ

*Kurucusu: Ebû Muhammed bin Muhammed Bin Mahmud el Maturudi

ÖZELLİKLERİ:

*Ayet hadiz ve akıla yer vermiştir.
*Mutezile ve eşari arasında yer almıştır(bu maddeyi kesin bilin)
* Tebliğ olmasada akıl Allah’ı bulur.
* İmanlı bir kişiye zorla inkar sözleri söyletilirse o kişi dinden çıkmış olmaz

ALİMLERİ:

Hakim es Semerkandi(bu çok önemli), Ebu Seleme Essemerkandi, Ebül Yüsr Muhammed el Pezdevi , En nesefi , Kadı Celaleddin zade Hızır bey, Beyazızade Ahmed efendi

MATURUDİ VE EŞARİNİN FARKLARI

(birinci cevaplar maturudi ikinci cevaplar eşariye ait)

1- CÜZZİ İRADE VARMIDIR ?
Vardır- yoktur
2- ALLAH’IN TEKVİN SIFATI VARMIDIR ?
Vardır- yoktur
3- ALLAH KULUNA GÜCÜ YETMEYECEĞİ YÜK YÜKLER Mİ ?
Yüklemez- yükler
4- KADINDAN PEYGAMBER OLUR MU ?
Hayır olmaz- evet olur
5- ALLAHIN FİİLLERİ YARATMASININ BİR SEBEBİ VARMIDIR ?
Evet vardır- hayır yoktur
6- KAFİRLER SADECE İMANLAMI YOKSA HEM İMAN HEM İBADETLEMİ YÜKÜMLÜDÜR
Sadece imanla yükümlü- hem iman hem ibadetle yükümlü
7- İRTİDAD: DİNDEN ÇIKARN KİŞİ TEKRAR TÖVBE ETSE DAHA ÖNCEKİ AMMELERİ SEVAPLARI GERİ DÖNER Mİ?
Hayır dönmez- evet döner
8- ÖLMEK ÜZERE OLAN KİŞİNİN TÖVBESİ KABUL OLUR MU ?
Evet olur- hayır olmaz

*****************************************************************
MUTEZİLE (ehli adl vel Tevhid)

Kurucusu: Vasıl bin Ata

ÖZELLİKLER

* Akılcıdır
* Hocası olan Hasan Basri’nin dersini büyük günah işleyen kişi konusundaki tartışmadan dolayı terk etmiştir. Vasıl b. Ata ya göre büyük günah işleyen ne kafir olur ne de Müslüman. Bu ikisinin arasındadır. Bu görüşede el benzile beynel menzileteyn denir.
* Abbasilerin resmi mezhebidir.
* Mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri mantığa göre yorumlarlar.

* BEŞ TEMEL ESASI VARDRI BUNLARI KESİN BİLİN:
1. TEVHİD: Allah’ın birliği
2. ADL : Adalet eşitlik
3. VAAD ve VAİD : İyliğe cennetle mükafat kötülüğe cehennemle ceza verilmesi
4. EL MENZİLE BEYNEL MENZİLETEYN: büyük günah işleyen inkar ile iman arasındadır.
5. EMRİBİL MARUF NEHYE ANİL MÜNKER: iyliği emredip kötülüğü yasaklamak

ALİMLERİ:
Zemahşeri, Cubbai,, Kadı Abdulcabbar, Ebul huzeyl El Allaf(çok önemli edebiyatçı ve tefsirci)

CEBRİYYE

Cebir: insan yaptıklarından sorumlu değildir. İnsanın kaderi yazılıdır senaryo hazırdır insan ise sadece bu senaryoyu oynar. Yani fiili seçiminde etkisi yoktur. Seçme iradesi yoktur. Şöyle açıklıyorlar: İnsan bir kapı gibidir. Onu hareket ettiren olursa o hareket ettiren olursa hareket eder. Olmazsa kapı gibi durur hiçbir fiil işlemez.
Bu cebir inancına sahip olanlarada Cebriyye denir.

HARİCİLİK (havaric)

Kurucusu: Abdurrahman bin Mülcem => HZ. Ali efendimizi şehit eden kişi
HZ Ali ile Muaviye arasında geçen sıffın savaşında ortaya çıkmış bir topluluktur. Halifeyi öldüren vatan hayinidir diyerek Hz Ali ye isyan ettiler. Ve Hz Ali yi şehit ettiler.

ŞİA
HZ. Ali taraftarlarının oluşturduğu topluluktur.

ŞİA ÜÇ KOLA AYRILIR

1) ZEYDİYYE : HZ Ali’nin torunu ZEYNEL BİN ABİDİN(çok önemli bir isim)
2) İSMAİLİYYE : Cafer Essadık ın oğlu İsmail kurmuştur.
3) İMAMİYYE (12 İMAM) : isnani aşere yani 12 imam

YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK SORULARI" SİYER
S1: Yuce Allah emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek icin gonderdiği
peygamberlerin ilki kimdir?
C1: Hz. Adem
S2: Peygamber efendimizin annesinin, babasının adını ve soyunun kime dayandığını
sırasıyla yazınız?
C2: Amine, Abdullah, Hz. İbrahim.
S3: Peygamber efendimiz kac yılında ve hangi ayda dunyaya gelmistir?
C3: 571 yılında Rebi-ul evvel ayının 12. gecesi
S4: Peygamber efendimizin dedesinin adı nedir?
C4: Abdulmuttalip.
S5: Muhammed adının anlamı nedir?
C5: Yerde ve gokte ovulen.
S6: Hazreti Muhammedin sut annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu yazınız?
C6: Halime,Sad Oğulları Kabilesi
S7: Peygamber efendimizin sut bacısının adı nedir?
C7: Seyma.
S8: Hz. Halime peygamber efendimize kac yasına kadar sut anneliği yapmıstır?
C8: 5 yasına kadar
S9: Hz. Abdullahın kabri nerededir?
C9: Medinededir.
S10: Hz. Amine esini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken
hastalandığı yer neresidir?
C10: Ebva Koyu.
S11: Ummu Eymen kimdir?
C11: Hz.Aminenin hizmetcisidir
S12: Hz. Muhammedin annesi vefat ettiğinde kendisi kac yasında idi?
C12: 6 Yasında
S13: Dedesi Abdulmuttalibin vefatı ile Hz. Muhammede hangi amcası bakmıstır?
C13: Ebu Talip
S14: Peygamber efendimize guvenirliliğinden dolayı halk arasında ona ne ad verilirdi?
C14: Muhammed-ul emin
S15: Peygamber efendimizin hakemliğini yaptığı tasın adı nedir?
C15: Hacer-ul Esved
S16: Peygamber efendimizin ilk esi kimdir?
C16: Hz.Hatice
S17: Peygamber efendimize peygamberlik kac yılında ve nerede gelmistir?
C17: 610 Yılında Hira Dağında.
S18: Đlk vahiy hangi ayetlerdir?
C18: Alak Suresinin ilk 5 ayeti.
S19: Peygamberimize ilk inanan ve onunla ilk namazı kılan kisi kimdir?
C19: Hz. Hatice.
S20: Đlk Muslumanlar kimlerdir?
C20: Hz. Hatice, Hz. Ali, Zeyd b. Harise ve Hz. Ebubekir.
S21: Hz. Peygamber’in insanları ilk defa Đslam’a davet etmek icin konusma yaptığı yer
neresidir?
C21: Mekke’de bulunan Safa tepesidir.
S22: Vahyin gelisinin 6. yılı idi. Peygamber Efendimiz safa tepesinde Ebu Cehil
tarafından hakarete uğradı bunun ardından olay Peygamberimizin amcasına anlatıldı.
Olaya cok kızan amcası da henuz Musluman değildi ve Ebu Cehil’in bu sozlerine
karsılık Ebu Cehil’e bir tokat atarak aynen su cevabı verdi ;”Ben de yeğenimin inancını
paylasıyorum” diyen Efendimizin amcası kimdir?
C22: Hz. Hamza
S23: Peygamber efendimizi oldurmekle gorevlendirilen ve yolda giderken bazı olaylarla
karsılasınca Musluman olan sahabi kimdir?
C23: Hz. Omer
S24: Bilal-i habesi”yi hurriyetine kavusturan sahabi kimdir?
C24: Hz. Ebubekir
S25: Muslumanlara karsı yapılan boykot ile hangi kararlar alınmıstır?
C25: Muslumanlar ile alıs veris edilmeyecek ve kız alıp verilmeyecektirS26: Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan musrik kimdir?
C26: Mansur b. İkrime
S27: Boykot kararını musrikler kac yıl surdurduler?
C27: 3 Yıl surdurduler.
S28: Boykot yıllarında ve daha oncesinde Besmele yerine ne kullanılırdı?
C28: Bismikellahumme
S29: Đslam tarihinde Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye gocune ne ad verilir?
C29: Hicret
S30: Musriklerin Đslam’ı yok etmek icin toplandıkları yerin adı nedir?
C30: Darunnedve
S31: Peygamberimizi oldurme kararı alan musrikler Peygamberimizin evini
kusattıklarında yatağında kimi buldular?
C31: Hz. Aliyi.
S32: Peygamber Efendimizin musriklerden saklandığı mağaranın adı nedir?
C32: Sevr Mağrası
S33: Peygamber Efendimizin hicrette yol arkadası kimdir?
C33: Hz. Ebubekir
S34: Đslam tarihinde ilk yapılan ve Peygamber Efendimizin de iscilik yaptığı mescidin
adı nedir?
C34: Kuba Mescidi
S35: Đlk cuma namazının kılındığı yer neresidir?
C35: Salimoğulları Yurdu.
S36: Peygamber Efendimizi Medine’de evinde misafir eden sahabi kimdir?
C36: Ebu Eyyub el- Ensari
S37: Peygamber Efendimizi, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde ziyaret edip orada
Musluman olan kisi kimdir?
C37: Abdullah b. Selam
S38: Peygamber Efendimizin yaptırdığı ve bugun kabrinin bulunduğu mescidin adı
nedir?
C38: Mescid-i Nebi (Nebevi).
S.49: Mekke’den goc ederek Medine’ye gelen Muslumanlara ne ad verilir?
C.39: Muhacir.
S.40: Mekke’den gelen yerli halka ev sahipliği yapan Muslumanlara ne ad verilir?
C40: Ensar.
S41: Mekke kac yılında fethedildi?
C41: 630 yılında fethedildi. (
S42: Kabe’ye verilen diğer ad nedir?
C42: Harem-i Serif.
S43: Peygamber Efendimiz hastalandığında Mescid-i Nebi”ye imamlık icin kimi
gorevlendirmistir?
C43: Hz. Ebubekir.
S44: Peygamber Efendimiz kac yılında vefat etmistir?
C44: 632 (8 Haziran).
S45: Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yere ne ad verilir?
C45: Ravza-i Mutahhara.
S46: Peygamber Efendimizin kac cocuğu vardır ve isimleri nelerdir?
C46: 7 cocuğu vardır, isimleri ise; Kasım, Abdullah, Đbrahim, Zeynep, Ummugulsum, Rukiye
ve Fatma”dır.
S64: Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?
C64: Haber goturen manasındadır.
S65: Resul kelimesinin manasını acıklayın.
C65: Kendilerine kitap indirilen Peygamberlere denir.
S66: Nebi kelimesinin manasını acıklayın.
C66: Kendisine kitap indirilmeyen kendinden onceki peygamberin seriatına uyan
peygamberdir.
S67: Peygamberlerde olması gereken vacip sıfatlar hangileridir?
C67: Sıdk, Emanet, Tebliğ, Fetanet, Đsmet.
S68: Đsmet sıfatı ne manaya gelir?
C68: Gunahlardan korunmus demektir.
S69: Fetanet sıfatı ne manaya gelir?
C69: (Cok)Akıllı ve zeki demektir.
S70: Peygamberlerde caiz sıfatlar nelerdir?
C70: Peygamberlerde caiz sıfatlar; onlar da diğer insanlar gibi yer, icer, uyur v.s .
S71: Kur’an-ı Kerim’de kac tane peygamber adı gecmektedir?
C71: 25 Peygamber. ( 3’ u ihtilaflıdır)(
S72: Kur’an’da adı gecipte Peygamber oldukları ihtilaflı olan kac isim vardır, adları
nelerdir?
C72: 3 kisi vardır. Adları; Zu’l Karneyn, Lokman, Uzeyr.

S80: Vahiy sozlukte ne demektir?
S81: Vahy-i hafi ve ya Vahy-i Gayri Metluv ne demektir?
C81: Kelime olarak gizli vahiydir. Istılahta ise Allah’ın Peygamberine doğrudan kalbine
vahyi yerlestirmesidir.
S82: Vahy-i Metluvv ne demektir?
C82: Cebrail a.s.’ın direkt olarak peygambere vahiy sozlerini okumasıdır.
S83: Đlham ne demektir? Vahiyle karsılastırınız.
C83: Đlham Allah’ın veli kuluna gelir. Vahiy Peygamberlere gelir. Đlhamda bağlayıcılık
yoktur. Vahiy kesin bağlayıcıdır. Đlham veli icinde gizli kalır ve ya kalabilir vahiyin
duyurulmak zorunluluğu vardır cunku geneli ilgilendirir.
S84: Kendilerine Kitap verilmeyip sahifeler verilen peygamberleri yazınız.
C84:
10 sayfa Adem a.s.
50 sayfa Sit a.s.
30 sayfa Đdris a.s.
10 sayfa Đbrahim a.s
S85: Buyuk Kitap verilen Peygamberleri soyleyiniz.
C85:
Zebur ;Davud . a.s.
Tevrat;Musa . a.s.
Đncil;Đsa a.s.
Kur’an;Muhammed a.s..verilmistir.
S86: Ahd-i atik hangi kitaptır?
C86: Tevrat .
S87: Ahd-i cedid hangi kitaptır?
C87: Đncil
S88: Peygamber Efendimize Kur’an 23 yılda inerek tamamlanmıstır. Ve Kur’an 114
suredir. Bir bolumu Mekke’de bir bolumu Medine’de inmistir. Mekke’de kac sure
Medine’de kac sure inmistir.
C88: Mekke’de 87, Medine’de 27 sure inmistir.
S89: Peygamber Efendimizin vahiy katiplerini soyleyiniz.
C89: 4 Buyuk Halifeler, Zeyd b. Sabit, Ubeyy b. Kaab, Halid b. Ebi Sufyan .
S90: Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kac yılında yapmıstır?
C90: M. 632 Yılında
S91: Peygamber Efendimiz 124000 muslumana hitaben yaptığı Veda Hutbesini yer
olarak Mekke’nin hangi bolgesinde yapmıstır?
C91: Arafat’ta S92: Veda hutbesinin ardından hangi ayetler nazil olmustur?
C92: “Bu gun sizin dininizi kemale erdirdim. Uzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din
olarak Đslam’ı sectim.(Maide.3)


SİYER KRONOLOJİ

MEKKE DÖNEMİ
_________________________________________________________
569
Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi).
Sütannesi Halîme’ye verilmesi.
__________________________________________________________________________________
574
Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi mine’ye teslim edilmesi.
__________________________________________________________________________________

575
Annesi mine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.
_______________________________________________________________________
577
Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.
________________________________________________________________________
578
Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.
______________________________________________________________________

589
Ficâr Savaşı’na katılması.
Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.
__________________________________________________________________________________
594
Hz. Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.
Hz. Hatice ile evlenmesi.
________________________________________________________________________
605
Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

610
Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü (27. Ramazan).
_______________________________________________________________________
613
Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.
__________________________________________________________________________________
614
Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.
_________________________________________________________________________
615
Habeşistan’a ilk hicret.

616
Habeşistan’a ikinci hicret.
Hz. Hamza’nın müslüman olması.
Hz. Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.
__________________________________________________________________________________
619
Boykotun sona ermesi.
__________________________________________________________________________________
620
Amcası Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).
Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).
Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).
Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).

621
İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).
Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).
__________________________________________________________________________________
622
İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).
__________________________________________________________________________________
MEDİNE DÖNEMİ
__________________________________________________________________________________
1/622
Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).
Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).
Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).
Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû · Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
Namaza çağrı için ezanın teşrîi.
__________________________________________________________________________________
1/623
Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).
Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).
Savaşa izin verilmesi.
Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).
Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.
__________________________________________________________________________________

2/623
Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).
Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
__________________________________________________________________________________
2/624
Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
Enfâl sûresinin nâzil olması.
Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
Hz. Peygamber’in Hz. işe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).
Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
Zekâtın farz kılınması.
3/624
Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).
Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
__________________________________________________________________________________
3/625
Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).
Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).

4/625
Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).
________________________________________________________________________________________________
4/626
Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.
5/626
Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).
Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).
__________________________________________________________________________________________________
5/627
Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).
İfk hadisesi.
Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.
Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).
Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).____________________________________________________________________________________________________
7/629
Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).
____________________________________________________________________________________________________
8/629
Hâlid b. Velîd, Amr b. s ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
Amr b. s’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.
____________________________________________________________________________________________________
8/630
Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
Hişâm b. s’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el- Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. s’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
Amr b. s’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları______________________________________________________________________________________________________
9/630
Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. s’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
Îlâ ve tahyîr hadisesi.
Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet
mektubuyla göndermesi.
Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve müslüman olmaları.
Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi
________________________________________________________________________________________________
9/631
Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).
_______________________________________________________________________________________________
10/631
Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).
Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).
Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).
Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî mir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî, Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.
______________________________________________________________________________________
10/632
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).
Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).
Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).
Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).
Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.
Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).
Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.
________________________________________________________________________________________
11/632
Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).
Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).
Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).
Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).
Turğut
Mesajlar: 1
Kayıt: 06 Ara 2019 10:31
İletişim:

06 Ara 2019 11:06

[Local Link Removed for Guests] yazdı: [Local Link Removed for Guests]
14 May 2019 03:29
EHLİ SÜNNET:

Tevil: yoruma açık, yorum yapılabilir, yorum yapılan anlamındadır. Tevili kabul edenler akılcılardır. Akılcı olmayan yorumu kabul etmez.

A) Selefiyye (ehli sünneti hassa)

Kurucusu yoktur. Bir topluıluktur.
Alimleri(MÜTEAHHİRUN SELEFİYYE) : İbni Teymiyye, İbni Kayyim el- cezviyye, ibnil vezir, Şevkani ve mahmud Şükri el Alüsi

***Not: Teymiyye’nin iki eserini iyi bilin. MUKADDEMETÜL TEFSİR ve MÜKADDİM Fİ USULİ TEFSİR

ÖZELLİKLERİ


Ayet ve hadislerde asla yoruma yer vermezler. Buna bağlı olarakta akılcılığa karşıdır. Tevil yoktur.
bölgeler: Arabistan, Körfez ve Kuveyt
*

Eşari(EHLİ SÜNNETİ AMME)

Kurucusu: EBÜL HASAN ALİ B. İSMAİL EL EŞARİ
Alimleri: BAKILLANİ(BU ÇOK ÖNEMLİ BİRİS), .GAZZALİ, ŞEHRİSTANİ, CÜRCANİ, FAHRETTİN ER RAZİ, AMİDİ, TEFTEZANİ

(arkadaşlar eşari alimlerini ezberlemek çok kolay. Genelde sonu ani diye biter. Mesela cürcANİ bakırlANİ gibi)

ÖZELLİKLERİ

*Akla ilk yer veren mezheptir.
*Kadından peygamber olur diyenlerdir(hz Meryem pegamberdir görüşü bunlara ait.)
*Emir ve yasak olmadan iyi ve kötü bilinmez görüşü bunlara ait
*Mutezile’de hocası Cübbaidir. Cübbai ile üç kardeş meselesinde tartıştılar. Eşari dersi terketti *mezhepten ayrılarak eşariyi kurdu.
*Mutezileden ayrılırken aynı zamanda mutezileye antitez oldu. Karşı çıktı.

BÖLGELER:

*Endülüs, Hicaz , K.Afrika , Mısır, Irak, Suriye
bölgeleri ezberlemek çok kolay. Şifre : EHKAMIS

3) MATURUDİ

*Kurucusu: Ebû Muhammed bin Muhammed Bin Mahmud el Maturudi

ÖZELLİKLERİ:

*Ayet hadiz ve akıla yer vermiştir.
*Mutezile ve eşari arasında yer almıştır(bu maddeyi kesin bilin)
* Tebliğ olmasada akıl Allah’ı bulur.
* İmanlı bir kişiye zorla inkar sözleri söyletilirse o kişi dinden çıkmış olmaz

ALİMLERİ:

Hakim es Semerkandi(bu çok önemli), Ebu Seleme Essemerkandi, Ebül Yüsr Muhammed el Pezdevi , En nesefi , Kadı Celaleddin zade Hızır bey, Beyazızade Ahmed efendi

MATURUDİ VE EŞARİNİN FARKLARI

(birinci cevaplar maturudi ikinci cevaplar eşariye ait)

1- CÜZZİ İRADE VARMIDIR ?
Vardır- yoktur
2- ALLAH’IN TEKVİN SIFATI VARMIDIR ?
Vardır- yoktur
3- ALLAH KULUNA GÜCÜ YETMEYECEĞİ YÜK YÜKLER Mİ ?
Yüklemez- yükler
4- KADINDAN PEYGAMBER OLUR MU ?
Hayır olmaz- evet olur
5- ALLAHIN FİİLLERİ YARATMASININ BİR SEBEBİ VARMIDIR ?
Evet vardır- hayır yoktur
6- KAFİRLER SADECE İMANLAMI YOKSA HEM İMAN HEM İBADETLEMİ YÜKÜMLÜDÜR
Sadece imanla yükümlü- hem iman hem ibadetle yükümlü
7- İRTİDAD: DİNDEN ÇIKARN KİŞİ TEKRAR TÖVBE ETSE DAHA ÖNCEKİ AMMELERİ SEVAPLARI GERİ DÖNER Mİ?
Hayır dönmez- evet döner
8- ÖLMEK ÜZERE OLAN KİŞİNİN TÖVBESİ KABUL OLUR MU ?
Evet olur- hayır olmaz

*****************************************************************
MUTEZİLE (ehli adl vel Tevhid)

Kurucusu: Vasıl bin Ata

ÖZELLİKLER

* Akılcıdır
* Hocası olan Hasan Basri’nin dersini büyük günah işleyen kişi konusundaki tartışmadan dolayı terk etmiştir. Vasıl b. Ata ya göre büyük günah işleyen ne kafir olur ne de Müslüman. Bu ikisinin arasındadır. Bu görüşede el benzile beynel menzileteyn denir.
* Abbasilerin resmi mezhebidir.
* Mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri mantığa göre yorumlarlar.

* BEŞ TEMEL ESASI VARDRI BUNLARI KESİN BİLİN:
1. TEVHİD: Allah’ın birliği
2. ADL : Adalet eşitlik
3. VAAD ve VAİD : İyliğe cennetle mükafat kötülüğe cehennemle ceza verilmesi
4. EL MENZİLE BEYNEL MENZİLETEYN: büyük günah işleyen inkar ile iman arasındadır.
5. EMRİBİL MARUF NEHYE ANİL MÜNKER: iyliği emredip kötülüğü yasaklamak

ALİMLERİ:
Zemahşeri, Cubbai,, Kadı Abdulcabbar, Ebul huzeyl El Allaf(çok önemli edebiyatçı ve tefsirci)

CEBRİYYE

Cebir: insan yaptıklarından sorumlu değildir. İnsanın kaderi yazılıdır senaryo hazırdır insan ise sadece bu senaryoyu oynar. Yani fiili seçiminde etkisi yoktur. Seçme iradesi yoktur. Şöyle açıklıyorlar: İnsan bir kapı gibidir. Onu hareket ettiren olursa o hareket ettiren olursa hareket eder. Olmazsa kapı gibi durur hiçbir fiil işlemez.
Bu cebir inancına sahip olanlarada Cebriyye denir.

HARİCİLİK (havaric)

Kurucusu: Abdurrahman bin Mülcem => HZ. Ali efendimizi şehit eden kişi
HZ Ali ile Muaviye arasında geçen sıffın savaşında ortaya çıkmış bir topluluktur. Halifeyi öldüren vatan hayinidir diyerek Hz Ali ye isyan ettiler. Ve Hz Ali yi şehit ettiler.

ŞİA
HZ. Ali taraftarlarının oluşturduğu topluluktur.

ŞİA ÜÇ KOLA AYRILIR

1) ZEYDİYYE : HZ Ali’nin torunu ZEYNEL BİN ABİDİN(çok önemli bir isim)
2) İSMAİLİYYE : Cafer Essadık ın oğlu İsmail kurmuştur.
3) İMAMİYYE (12 İMAM) : isnani aşere yani 12 imam

YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK SORULARI" SİYER
S1: Yuce Allah emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek icin gonderdiği
peygamberlerin ilki kimdir?
C1: Hz. Adem
S2: Peygamber efendimizin annesinin, babasının adını ve soyunun kime dayandığını
sırasıyla yazınız?
C2: Amine, Abdullah, Hz. İbrahim.
S3: Peygamber efendimiz kac yılında ve hangi ayda dunyaya gelmistir?
C3: 571 yılında Rebi-ul evvel ayının 12. gecesi
S4: Peygamber efendimizin dedesinin adı nedir?
C4: Abdulmuttalip.
S5: Muhammed adının anlamı nedir?
C5: Yerde ve gokte ovulen.
S6: Hazreti Muhammedin sut annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu yazınız?
C6: Halime,Sad Oğulları Kabilesi
S7: Peygamber efendimizin sut bacısının adı nedir?
C7: Seyma.
S8: Hz. Halime peygamber efendimize kac yasına kadar sut anneliği yapmıstır?
C8: 5 yasına kadar
S9: Hz. Abdullahın kabri nerededir?
C9: Medinededir.
S10: Hz. Amine esini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken
hastalandığı yer neresidir?
C10: Ebva Koyu.
S11: Ummu Eymen kimdir?
C11: Hz.Aminenin hizmetcisidir
S12: Hz. Muhammedin annesi vefat ettiğinde kendisi kac yasında idi?
C12: 6 Yasında
S13: Dedesi Abdulmuttalibin vefatı ile Hz. Muhammede hangi amcası bakmıstır?
C13: Ebu Talip
S14: Peygamber efendimize guvenirliliğinden dolayı halk arasında ona ne ad verilirdi?
C14: Muhammed-ul emin
S15: Peygamber efendimizin hakemliğini yaptığı tasın adı nedir?
C15: Hacer-ul Esved
S16: Peygamber efendimizin ilk esi kimdir?
C16: Hz.Hatice
S17: Peygamber efendimize peygamberlik kac yılında ve nerede gelmistir?
C17: 610 Yılında Hira Dağında.
S18: Đlk vahiy hangi ayetlerdir?
C18: Alak Suresinin ilk 5 ayeti.
S19: Peygamberimize ilk inanan ve onunla ilk namazı kılan kisi kimdir?
C19: Hz. Hatice.
S20: Đlk Muslumanlar kimlerdir?
C20: Hz. Hatice, Hz. Ali, Zeyd b. Harise ve Hz. Ebubekir.
S21: Hz. Peygamber’in insanları ilk defa Đslam’a davet etmek icin konusma yaptığı yer
neresidir?
C21: Mekke’de bulunan Safa tepesidir.
S22: Vahyin gelisinin 6. yılı idi. Peygamber Efendimiz safa tepesinde Ebu Cehil
tarafından hakarete uğradı bunun ardından olay Peygamberimizin amcasına anlatıldı.
Olaya cok kızan amcası da henuz Musluman değildi ve Ebu Cehil’in bu sozlerine
karsılık Ebu Cehil’e bir tokat atarak aynen su cevabı verdi ;”Ben de yeğenimin inancını
paylasıyorum” diyen Efendimizin amcası kimdir?
C22: Hz. Hamza
S23: Peygamber efendimizi oldurmekle gorevlendirilen ve yolda giderken bazı olaylarla
karsılasınca Musluman olan sahabi kimdir?
C23: Hz. Omer
S24: Bilal-i habesi”yi hurriyetine kavusturan sahabi kimdir?
C24: Hz. Ebubekir
S25: Muslumanlara karsı yapılan boykot ile hangi kararlar alınmıstır?
C25: Muslumanlar ile alıs veris edilmeyecek ve kız alıp verilmeyecektirS26: Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan musrik kimdir?
C26: Mansur b. İkrime
S27: Boykot kararını musrikler kac yıl surdurduler?
C27: 3 Yıl surdurduler.
S28: Boykot yıllarında ve daha oncesinde Besmele yerine ne kullanılırdı?
C28: Bismikellahumme
S29: Đslam tarihinde Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye gocune ne ad verilir?
C29: Hicret
S30: Musriklerin Đslam’ı yok etmek icin toplandıkları yerin adı nedir?
C30: Darunnedve
S31: Peygamberimizi oldurme kararı alan musrikler Peygamberimizin evini
kusattıklarında yatağında kimi buldular?
C31: Hz. Aliyi.
S32: Peygamber Efendimizin musriklerden saklandığı mağaranın adı nedir?
C32: Sevr Mağrası
S33: Peygamber Efendimizin hicrette yol arkadası kimdir?
C33: Hz. Ebubekir
S34: Đslam tarihinde ilk yapılan ve Peygamber Efendimizin de iscilik yaptığı mescidin
adı nedir?
C34: Kuba Mescidi
S35: Đlk cuma namazının kılındığı yer neresidir?
C35: Salimoğulları Yurdu.
S36: Peygamber Efendimizi Medine’de evinde misafir eden sahabi kimdir?
C36: Ebu Eyyub el- Ensari
S37: Peygamber Efendimizi, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde ziyaret edip orada
Musluman olan kisi kimdir?
C37: Abdullah b. Selam
S38: Peygamber Efendimizin yaptırdığı ve bugun kabrinin bulunduğu mescidin adı
nedir?
C38: Mescid-i Nebi (Nebevi).
S.49: Mekke’den goc ederek Medine’ye gelen Muslumanlara ne ad verilir?
C.39: Muhacir.
S.40: Mekke’den gelen yerli halka ev sahipliği yapan Muslumanlara ne ad verilir?
C40: Ensar.
S41: Mekke kac yılında fethedildi?
C41: 630 yılında fethedildi. (
S42: Kabe’ye verilen diğer ad nedir?
C42: Harem-i Serif.
S43: Peygamber Efendimiz hastalandığında Mescid-i Nebi”ye imamlık icin kimi
gorevlendirmistir?
C43: Hz. Ebubekir.
S44: Peygamber Efendimiz kac yılında vefat etmistir?
C44: 632 (8 Haziran).
S45: Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yere ne ad verilir?
C45: Ravza-i Mutahhara.
S46: Peygamber Efendimizin kac cocuğu vardır ve isimleri nelerdir?
C46: 7 cocuğu vardır, isimleri ise; Kasım, Abdullah, Đbrahim, Zeynep, Ummugulsum, Rukiye
ve Fatma”dır.
S64: Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?
C64: Haber goturen manasındadır.
S65: Resul kelimesinin manasını acıklayın.
C65: Kendilerine kitap indirilen Peygamberlere denir.
S66: Nebi kelimesinin manasını acıklayın.
C66: Kendisine kitap indirilmeyen kendinden onceki peygamberin seriatına uyan
peygamberdir.
S67: Peygamberlerde olması gereken vacip sıfatlar hangileridir?
C67: Sıdk, Emanet, Tebliğ, Fetanet, Đsmet.
S68: Đsmet sıfatı ne manaya gelir?
C68: Gunahlardan korunmus demektir.
S69: Fetanet sıfatı ne manaya gelir?
C69: (Cok)Akıllı ve zeki demektir.
S70: Peygamberlerde caiz sıfatlar nelerdir?
C70: Peygamberlerde caiz sıfatlar; onlar da diğer insanlar gibi yer, icer, uyur v.s .
S71: Kur’an-ı Kerim’de kac tane peygamber adı gecmektedir?
C71: 25 Peygamber. ( 3’ u ihtilaflıdır)(
S72: Kur’an’da adı gecipte Peygamber oldukları ihtilaflı olan kac isim vardır, adları
nelerdir?
C72: 3 kisi vardır. Adları; Zu’l Karneyn, Lokman, Uzeyr.

S80: Vahiy sozlukte ne demektir?
S81: Vahy-i hafi ve ya Vahy-i Gayri Metluv ne demektir?
C81: Kelime olarak gizli vahiydir. Istılahta ise Allah’ın Peygamberine doğrudan kalbine
vahyi yerlestirmesidir.
S82: Vahy-i Metluvv ne demektir?
C82: Cebrail a.s.’ın direkt olarak peygambere vahiy sozlerini okumasıdır.
S83: Đlham ne demektir? Vahiyle karsılastırınız.
C83: Đlham Allah’ın veli kuluna gelir. Vahiy Peygamberlere gelir. Đlhamda bağlayıcılık
yoktur. Vahiy kesin bağlayıcıdır. Đlham veli icinde gizli kalır ve ya kalabilir vahiyin
duyurulmak zorunluluğu vardır cunku geneli ilgilendirir.
S84: Kendilerine Kitap verilmeyip sahifeler verilen peygamberleri yazınız.
C84:
10 sayfa Adem a.s.
50 sayfa Sit a.s.
30 sayfa Đdris a.s.
10 sayfa Đbrahim a.s
S85: Buyuk Kitap verilen Peygamberleri soyleyiniz.
C85:
Zebur ;Davud . a.s.
Tevrat;Musa . a.s.
Đncil;Đsa a.s.
Kur’an;Muhammed a.s..verilmistir.
S86: Ahd-i atik hangi kitaptır?
C86: Tevrat .
S87: Ahd-i cedid hangi kitaptır?
C87: Đncil
S88: Peygamber Efendimize Kur’an 23 yılda inerek tamamlanmıstır. Ve Kur’an 114
suredir. Bir bolumu Mekke’de bir bolumu Medine’de inmistir. Mekke’de kac sure
Medine’de kac sure inmistir.
C88: Mekke’de 87, Medine’de 27 sure inmistir.
S89: Peygamber Efendimizin vahiy katiplerini soyleyiniz.
C89: 4 Buyuk Halifeler, Zeyd b. Sabit, Ubeyy b. Kaab, Halid b. Ebi Sufyan .
S90: Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kac yılında yapmıstır?
C90: M. 632 Yılında
S91: Peygamber Efendimiz 124000 muslumana hitaben yaptığı Veda Hutbesini yer
olarak Mekke’nin hangi bolgesinde yapmıstır?
C91: Arafat’ta S92: Veda hutbesinin ardından hangi ayetler nazil olmustur?
C92: “Bu gun sizin dininizi kemale erdirdim. Uzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din
olarak Đslam’ı sectim.(Maide.3)


SİYER KRONOLOJİ

MEKKE DÖNEMİ
_________________________________________________________
569
Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi).
Sütannesi Halîme’ye verilmesi.
__________________________________________________________________________________
574
Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi mine’ye teslim edilmesi.
__________________________________________________________________________________

575
Annesi mine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.
_______________________________________________________________________
577
Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.
________________________________________________________________________
578
Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.
______________________________________________________________________

589
Ficâr Savaşı’na katılması.
Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.
__________________________________________________________________________________
594
Hz. Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.
Hz. Hatice ile evlenmesi.
________________________________________________________________________
605
Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

610
Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü (27. Ramazan).
_______________________________________________________________________
613
Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.
__________________________________________________________________________________
614
Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.
_________________________________________________________________________
615
Habeşistan’a ilk hicret.

616
Habeşistan’a ikinci hicret.
Hz. Hamza’nın müslüman olması.
Hz. Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.
__________________________________________________________________________________
619
Boykotun sona ermesi.
__________________________________________________________________________________
620
Amcası Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).
Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).
Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).
Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).

621
İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).
Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).
__________________________________________________________________________________
622
İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).
__________________________________________________________________________________
MEDİNE DÖNEMİ
__________________________________________________________________________________
1/622
Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).
Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).
Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).
Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû · Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
Namaza çağrı için ezanın teşrîi.
__________________________________________________________________________________
1/623
Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).
Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).
Savaşa izin verilmesi.
Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).
Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.
__________________________________________________________________________________

2/623
Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).
Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
__________________________________________________________________________________
2/624
Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
Enfâl sûresinin nâzil olması.
Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
Hz. Peygamber’in Hz. işe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).
Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
Zekâtın farz kılınması.
3/624
Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).
Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
__________________________________________________________________________________
3/625
Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).
Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).

4/625
Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).
________________________________________________________________________________________________
4/626
Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.
5/626
Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).
Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).
__________________________________________________________________________________________________
5/627
Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).
İfk hadisesi.
Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.
Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).
Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).____________________________________________________________________________________________________
7/629
Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).
____________________________________________________________________________________________________
8/629
Hâlid b. Velîd, Amr b. s ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
Amr b. s’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.
____________________________________________________________________________________________________
8/630
Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
Hişâm b. s’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el- Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. s’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
Amr b. s’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları______________________________________________________________________________________________________
9/630
Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. s’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
Îlâ ve tahyîr hadisesi.
Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet
mektubuyla göndermesi.
Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve müslüman olmaları.
Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi
________________________________________________________________________________________________
9/631
Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).
_______________________________________________________________________________________________
10/631
Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).
Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).
Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).
Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî mir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî, Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.
______________________________________________________________________________________
10/632
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).
Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).
Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).
Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).
Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.
Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).
Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.
________________________________________________________________________________________
11/632
Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).
Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).
Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).
Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir