10. sınıf biyoloji yazılı yoklama soru ve cevapları

Cevapla
murat güre
Mesajlar: 38
Kayıt: 07 Kas 2016 11:29
İletişim:

07 Kas 2016 11:34

.................... Ç. P. ANADOLU LİSESİ
2015- 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ
I. YAZILI SINAV SORULARI
A)- Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz. (Her doğru cevap 2’şer puandır.) ( 20p )
1- ( ) Kromatit, kromozomdan büyüktür.
2- ( ) Hayvan hücrelerinde iğ ipliklerini sentrozomlar oluşturur.
3- ( ) Bitkiden alınan bir hücreden yeni bir bitki oluşumu Kallus ile sağlanabilir.
4- ( ) Tomurcuklanma ile üreyerek ana bireye bağlı olarak yaşayan canlıya medüz denir.
5- ( ) Karyokinez, dört evreden oluşur.
6- ( ) Sporla üreyen canlılalarda eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesine Döl Değişimi denir.
7- ( ) Bir tetratta iki tane kromatit bulunur.
8- ( ) Kromatitlerin birbirine tutunmasını sağlayan yapı sentrozomdur.
9- ( ) Mitoz öncesi görülen interfaz evresinde DNA eşlenerek miktarını iki katına çıkarır.
10- ( ) Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı değişmez.

B)- Aşağıda boşluk doldurma sorularında boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.(Her boşluk 2 Puan.) ( 16 p )
(interfaz – anaç- metafaz – bölünerek – replikasyon – kromozom–iğ iplikleri – mitotik evre –)
1- Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evre ........................ evresidir.
2- İnterfaz evresinde DNA .................................. gerçekleşir.
3- Kromatinlerin kısalıp kalınlaşmasıyla .................................... oluşur.
4- Amip ......................................... ürer
5- Hücre döngüsü iki safhadan oluşur bunlar; ............................... ve ................................ dir
6- .................................. kinetokorlara bağlanır.
7- Bitkilerde aşılama yönteminde yeni bitkinin alt kısmına ve köküne .................. denir.

C)- S.3- Aşağıdaki kavramları tanımlayınız? (Her tanım 4 Puan.) ( 24p )

Tümör:


Metastaz:


Sinapsis:


Haploit hücre:Mayoz bölünme:Spor hücresi:


D)- Aşağıdaki soruları cevaplayınız? ( 40p )

S.1- Bitki ve Hayvan hücrelerindeki Sitokinezi karşılaştırarak yazınız? ( 10p )

S.2- Mitoz bölünme kaç evreye ayrılır. Bu evrelerde gerçekleşen olayları anlatınız? ( 10p )
S.3- Rejenerasyonla üreme nedir? Hangi canlılarda görülür? ( 10p )


S.4- Eşeysiz üremenin özellikleri nelerdir? ( 10p )
Mahmut
Mesajlar: 4
Kayıt: 11 Kas 2016 14:26
İletişim:

11 Kas 2016 23:27

Adı ve Soyadı :

Sınıfı ve Numarası :

2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıflar Biyoloji Dersi I. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sorularıdır

1.Metabolik faaliyetlerdeki kimyasal tepkimeler, enerjiye ihtiyaç duyma veya enerjiyi açığa çıkarmalarına göre gruplandırılabilir. Buna göre endergonik tepkimenin tanımını ve bir örnek yazınız? (6 Puan)

Bir tepkimenin gerçekleşmesi için enerji gerekiyorsa bu tepkimelere endergonik (enerji alan) tepkime denir.

Örnek; Fotosentez, hareket, biyosentez tepkimeleri, sinirsel ileti, aktif taşıma

Oksijenli solunum reaksiyonları sonunda oluşan suyun kaynağı nedir yazınız? (4 Puan)
Glikoz molekülündeki hidrojen ve atmosferden alınan oksijendir.

Protein molekülünün oksijenli solunuma katılım basamaklarının isimlerini yazınız? (6 Puan)
Piruvat (Pirüvik Asit)

Asetil CoA

Krebs Döngüsü ( Sitrik Asit Döngüsü)

Oksijenli ve Oksijensiz solunum ortak evresinin adını ve bu evrenin ortak gerçekleşmesinin sebebini yazınız? (5 Puan)
Glikoliz Evresi

Bu evrede kullanılan enzimler tüm canlılar için ortaktır.

Bir solunum reaksiyonları sonucu hangi ürün bu reaksiyonlarda protein yakıldığını gösterir. (3 Puan)
Amonyak ( NH3)

Bir etil alkol fermantasyonunda 8 molekül etil alkol oluştuğuna göre bu solunum reaksiyonları sonucunda net kaç ATP molekülü sentezlenmiştir? (6 Puan)
1 glikozdan 2 etil alkolde oluşursa

X 8 etil alkol oluşur

X= 8/2 = 4 glikoz molekülü

1 glikozdan etil alkolde 2 ATP üretilirse

4 X ATP üretilir

X= 2.4 =8 ATP üretilir.

Bir glikoz molekülünün enerji elde etmede kullanılırken oksijenli solunum veya Etil alkol fermantasyonunda yıkımı sırasındaki ortak özeliklerden dört tanesini yazınız? (8 Puan)
Glikoliz evresi

ATP üretilmesi (SDF)

ATP tüketilmesi(aktivasyon)

CO2 (karbondioksit) üretilmesi

NAD kullanılması

Glikolizin sitoplazmada gerçekleşmesi

Glikoliz sonunda piruvat oluşması

ETS elemanlarından protein yapılı olanlardan iki tanesinin ismini yazınız? (İkiden fazla yazan bir tane yazmış sayılarak puanlanacaktır.) (4 Puan)
NADH-Q redüktaz,

Sitokrom redüktaz,

Sitokrom c

Sitokrom oksidaz

ETS’de elektron alarak son indirgenen molekül hangisidir? (3 Puan)
Oksijen

Etil alkol fermantasyonunda (CO2) çıkışı ile oluşan ara bileşiğin adını yazınız? (3 Puan)
Asetaldehit

ATP’nin yapısında bulunan pentoz şekerle fosfat molekülü arasındaki bağın adını yazınız? (3 Puan)
Ester bağı

Solunum reaksiyonları sırasında hangi molekülün kullanılması bu reaksiyonun bir oksijenli solunum olduğunu gösterir. (3 Puan)
FAD molekülünün kullanılması

Oksijenli solunumda oksijensiz solunuma göre enerji üretiminin daha fazla olmasının sebebi nedir yazınız? (3 Puan)
Organik maddelerin inorganik maddelere kadar parçalanmasıdır.

Glikoliz reaksiyonları sırasında fosfogiliser aldehit (PGAL) molekülünden NAD’ların hidrojen alması ve fosfatların bağlanması ile oluşan molekülün adını yazınız? (3 Puan)
Difosfogliserik asit

2 maltoz molekülünün oksijenli solunumda yakılması sırasında kaç krebs (sitrik asit) devri reaksiyonu gerçekleşir? (5 puan)
1 Maltoz 2 glikoz ise

2 maltoz x glikoz

X= 2.2 = 4 glikoz

1 glikoz 2 Krebs devri reaksiyonu

4 “ X “ “ “

X= 2.4 = 8 Krebs devri

Oksşjenli solunumun ETS evresinde zarlar yüzeyleri arasındaki proton derişimi farkı ATP sentezini sağlar şeklinde açıklanan hipotezin adını yazınız? (3Puan)
Kemiozmotik hipotez

Fosforilasyon nedir tanımtayarak fosforilasyon çeşitlerini yazınız? (5 Puan)
Canlıda ATP üretme işine fosforilasyon denir.

Substrat Düzeyinde Fosforilasyon

Oksidatif Fosforilasyon

Fotofosforilasyon

Kemofosforilasyon

Laktik asit fermantasyonunu oksijenli solunum ve etil alkol fermantasyonundan ayıran en önemli özelik nedir yazınız?(3 Puan)
Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit açığa çıkmaz

Etil alkol fermantasyonu sırasında alkol oranı kaç olursa fermantasyon yapan canlıya zarar verir yazınız? (3 Puan)
% 18’in üzerinde olursa

ETS de proton derişim ve elektriksel yük farkından dolayı oluşan potansiyel enerji hangi enzim yardımıyla kullanılabilir hale getirilir? (3 Puan)
ATP Sentaz Enzimi

Oksijenli solunumda krebs (sitrik asit) döngüsünde asetil CoA ile birleşerek sitrik asiti oluşturan 4 karbonlu bileşiğin adını yazınız? (3 Puan)
Okzaloasetik asit

ATP molekülünün yapısına katılan elemanlar nelerdir isimlerini yazınız? (6 Puan)
Adeniz Bazı

Riboz Şeker (Pentoz Şeker)

Üç tane fosfat molekülü

Krebs döngüsü (sitrik asit döngüsü) nerede gerçekleşir ismini yazınız? (3 Puan)
Matrikste

3 glikozun oksijenli solunumda parçalanması ile glikolizde net kaç ATP sentezlenir hesaplayınız? (3 Puan)
1 glikozdan glikolizde net 2 ATP üretilirse

3 X ATP üretilir

X= 2.3 =6 ATP üretilir.

Bir glikozun oksijenli solunumda parçalanması sırasında krebs (sitrik asit) devri reaksiyonlarında ETS ye FAD tarafından taşınan hidrojen sayısı kaçtır yazınız? (3 Puan)
4 Hidrojen atomu (2 molekül)

Biyoloji Zümresi
murat güre
Mesajlar: 38
Kayıt: 07 Kas 2016 11:29
İletişim:

12 Kas 2016 17:06

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………………… LİSESİ BİYOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR

Adı Soyadı: Numara: Sınıfı:

1.Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına yazınız.(20 p)
( ) 1-Oogenez sonucu oluşan üç adet kutup hücresi ,yumurta hücresine göre küçük yapıdadır.
( ) 2- Bal arılarında erkek ve işçi arılar haploit, kraliçe arı ise diploit kromozomludur
( ) 3- Kromatitlerin, cross over sırasında birbirlerine dolanmış görünümüne sinapsis denir.
( ) 4- Mayozda genel olarak, Mayoz I başında ve Mayoz II başında olmak üzere iki defa DNA eşlenmesi görülür.
( ) 5- Kanser hücrelerinde , kontrol noktaları görev yapamaz.
( ) 6- Mayoz I sonunda gen yapıları birbirinin aynısı olan 2 hücre meydana gelir.
( ) 7- Kromatitlerin cross over sırasında birbirlerine dokundukları yere kiyazma denir.
( ) 8 - Mitoz bölünme canlılarda çeşitliliği sağlar.
( ) 9- Homolog kromozomların biri anneden biri babadan gelen genleri taşır.
( )10- Ölümcül olmayan mutasyonlar genetik değişikliğe neden olur.

2.Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun sözcükleri yazınız.(20 p)
(epididimis, östrojen,kuyruk, konjukasyon, seminifer tüp, rejenerasyon ,yumurta, akrozom,testesteron, kutup,korpus luteum )

1- Spermin yumurta zarını eritmek için baş kısmında taşıdığı sindirim enzimleri içeren keseye …………….denir.
2- Oogonez sonucunda bir adet ………… ile 3 adet …………. hücresi oluşur.
3- Aynı türe ait farklı genetik özelliklerde ki iki birey arasındaki sitoplazmik köprü ile gen aktarımına …………………..denir.
4- Menstrual döngü sırasında rahim duvarındaki kalınlaşmaların en fazla olduğu evre ………………………….denir.
5- Her testis ,…………………….adı verilen bine yakın kıvrımlı kanaldan oluşur. Bu yapı da oluşan spermler …………………. de döllenme ve hareket yeteneği kazanırlar.
6- Kertenkelede ki yenilenme olayı ………………….düzeyindedir ve ……………… ile üremeye örnek olamaz.
7- İkincil cinsiyet karekterleri oluşması dişilerde ……………….. , hormonu erkeklerde……………….. hormonu ile sağlanır.

3. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız (Her soru 5’er puan) X6=30 PUAN

-1- Erkeklerde spermlerin,
I. olgunlaştığı, II. üretildiği, III. üretraya taşındığı yapılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Seminfer Tüpçük Epididimis Vas deferens
A) II I III
B) I III II
C) I II III
D) II III I
E) III I II

-2- Omurgalı bir hayvana ait olan aşağıdaki hücrelerden hangisi haploit (n) yapıdadır?
A) Yumurta B) Sinir C) Oogonium D) Kas E) Böbrek


-3- Mensturual döngünün kontrolünü sağlayan,
I. FSH, II. LH, III. östrojen, IV. progesteron
hormonlarından hangileri hipofiz bezinden salgılanır?
A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV


4- Plasentalı memeliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Gametler yumurta kanalında birleşir.
B) Embriyonun gelişimi uterusta tamamlanır.
C) Gametlerin döllenme olasılığı yüksektir.
D) Anne ve embriyo arasında madde alış verişi olur.
E) Zigot oluşumu yumurtalıkta gerçekleşir.
5- Kuş ve sürüngen embriyolarında metabolik atıklar aşağıdaki yapıların hangisinde biriktirilir?
A) Amniyon zarı
B) Vlitellus kesesi
C) Koryon zarı
D) Allantoyis kesesi
E) Plasenta

6- İnsanın eşeyli üreme ve gelişme evrelerinde,
I. yumurta,
II. gastrula,
III. sperm,
IV. blastula
yapılarından hangileri mitoz bölünme sonucu oluşur?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve IV E) II ve III


4- Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız (10’ ar puan)

1-) (10 puan)


2.Mantar, bitki ve hayvanlarda görülen ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız?(10 puan)

3.Aşağıda mineraller ve eksikliğinde görülen sorunlar verilmiştir. Uygun şekilde eşleştiriniz. (10 puan)

Kemik erimesi Fe(demir)
Diş çürümesi I(iyot)
Kansızlık Ca(kalsiyum)
Guatr F(flor)
NOT:Yukarıdaki soruların yanında belirtilen puanlar verilecek her doğru cevaba verilir !
B A Ş A R I L A R D İ L E R İ M
murat güre
Mesajlar: 38
Kayıt: 07 Kas 2016 11:29
İletişim:

12 Kas 2016 19:44

2014- 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…………………………….. TEKNİK VE MESLEK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 10/…. BİYOLOJİ DERSİ
1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

A. Aşağıdaki soruları DOĞRU (D) / YANLIŞ (Y) olarak işaretleyiniz? Yanlış olan soruların yanına doğru olanlarını belirtiniz? ( Her soru 1 PUAN )
1) Erkek üreme organı olan testislerde, mayoz bölünme ile sperm oluşturulması olayına oogenez denir.
2) Seminifer tüpçüklerinde oluşan spermler hareket yeteneklerini epididimiste kazanırlar.
3) Embriyo gelişiminin ilk evresinde gerçekleşen çok hızlı mitoz bölünmelere segmentasyon denir.
4) Gelişme mayoz bölünme ve hücre farklılaşmasıyla sağlanır.
5) Menstrual döngü 45-55 yaşlarına kadar devam edebilir. Bu yaştan sonra yumurtlama ve menstrual döngünün bitmesine menopoz adı verilir.
6) Embriyodaki metabolik atıkları depolayan kese allantoyis adı verilen kesedir.
7) Amniyon zarı ve sıvısı suda yaşayan canlılarda bulunmaz.
8) Segmentasyon evresinin sonunda meydana gelen her bir hücreye blastomer denir.
9) Morulayı oluşturan hücrelerin genetik yapıları birbirlerinden farklıdır.
10) Bakterilerde görülen konjugayonda gamet oluşumu ve döllenme olayları görülmez.

B. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz? (Her boşluk 2 Puan )
1) Korpus luteumdan çok miktarda ………….. az miktarda ………………salgılanır.
2) Cross over olayı ……………..bölünmede gerçekleşir ve …………………. sayısını yarıya düşürür.
3) ………………bölünme , ………………………....... yarıya inmesi ve……………………….. türün kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan olaylardır.
4) Döllenme sonucu oluşan ………….. 2n kromozomludur.
5) Mayoz bölünmede görülen ………………………… mitoz bölünmede de gözlenir.
6) Hücre bölünmesinde ………………………………….bölünmesi, bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösterir.
7) …………………döngüsü genlerin kontrolünde gerçekleşir.
8) Bitki hücrelerinde ……………………………………………..olmadığı halde, iğ iplikleri sitoplazmik yapılardan meydana getirilir.
9) Arılarda kraliçe ve işçi arılar …………………………..kromozomludur.
10) Bir bakteriden diğerine …………………………………..olayıyla plazmit (DNA parçaları ) aktarılabilir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını açıklayınız?
1) Embriyonik gelişim evrelerini yazarak açıklayınız? (15 puan)
2) Spermatogenez olayı sırasında gerçekleşen olayları ve oluşan hücreleri şekil çizerek adlandırınız.(10 p)
3) Memelilerde erkek bireyde üremede etkili hormonları ve görevlerini yazınız.(10 puan)
4) Menstruasyon periyoduna ait evreleri sırası ile yazınız ve bu evrelerin gerçekleşmesinde etkili hormonları belirtiniz.(15 puan )
5) Eşeysiz üreme çeşitlerini yazınız. Her bir eşeysiz üreme çeşidine ikişer örnek veriniz.(10 puan )
6) 2n=52 kromozomlu üreme ana hücresinde mayoz bölünme sırasında;
a) Oluşan tetrat sayısı
b) Profaz 1 deki kromatit sayısı
c) Oluşan her bir gametin kromozom sayısı niceliklerini yazınız.(10 puan )
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir