Kategori «Öğrenci Dökümanları»

Temel Dini Bilgiler Ders Notu Slaytları

TDB 1.1.1. İman ve İslam ders notu slaytı TDB 1.1.2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ders notu slaytı TDB 1.1.3. İmanın İnsana Kazandırdıkları ders notu slaytı TDB 1.1.4. İman Bakımından İnsanlar ders notu slaytı TDB 1.1.5. Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum- el-Vâhid, el-Ehad, el-Mü’min ders notu slaytı TDB 1.2.1.İmanın Göstergesi- İbadet ders notu slaytı TDB 1.2.2. İbadetin …

Aşamalı empati sınıflandırması

AŞAMALI EMPATİ SINIFLAMASI ONLAR AŞAMASI: Bu basamakta tepki veren kişi, karşısındaki kişinin kendisine anlattığı sonun üzerinde düşünmez; sorun sahibinin duygu ve düşüncelerini dikkat etmez; bu soruna ilişkin olarak kendi düşünce ve duygularından da söz etmez. Bu basamaktan tepki veren kişi, bir takım genellemeler yapar, atasözleri kullanır. Örneğin parasını çarçur eden birine “Ayağını yorganına göre uzat …

9.sınıf tarih dersi 2.ünite özeti-İnsanlığı İlk dönemleri

İNSANLIĞIN İLK İZLERİ -İnsanın geçmişini, tabiatla mücadelesini, sosyal ilişkilerini ve inançlarını öğrenmek geçmişten günümüze ulaşan izlerin incelenmesine bağlıdır. -İnsanoğlunun geçmiş yaşamı hakkında yerleşim yerleri, konar-göçer yaşam alanları, tapınaklar, mezarlar ve doğal çevre araştırılır, çıkarımlar elde edilir. -Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli unsur arkeolojik araştırmalardır. -Günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl önce Dünya, buzullarla kaplı …