Kategori «10.Sınıf Felsefe Yazılı Soruları»

A- ↆ Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Bu bölümdeki her sorunun tam yanıtı 10 puandır.☺   Felsefenin kelime anlamını yazarak felsefe terimini ilk kullanan filozofu belirtiniz. Felsefe Yunanca bilgelik sevgisi (bilgelik dostu) anlamlarına gelir. (5 PUAN) Bu terimi ilk kullanan filozof Phytagoras(pisogor)’dır.  (5 PUAN) Sistematik Felsefenin Antik Yunan’da öne çıkmasını hazırlayan koşullar nelerdir? Sıralayınız. Ticaret yolları üzerinde …