Kategori «Kamu Yönetimi Ders Notları»

Douglas Mc Gregor’un x ve y yaklaşımı nedir ?

Douglas Mc Gregor’un x ve y yaklaşımı nedir ? X ve Y kuramlarının temel noktası,yöneticilerin davranışları,yöneticilerin diğer kişilere bakış açısına bağlıdır.Burada X kuramının amacı insanları yumuşak başlı hale getirip her söyleneni yapmasını sağlamaktır.Y kuramının amacı ise kişilerin kendi kendini kontrol etmesi ve kendine yön vermesidir.

Siyasi düşünceler tarihi ders özeti

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ AÖF ÜTOPYACI DÜŞÜNCE: YENİ BİR SİYASET ARAYIŞI SORU 1:XVI.yüzyılda kralların aşmaya başladıkları unsurlar nelerdir.? CEVAP: 1-DİN 2-GENELEKLER 3-FEODAL HUKUK ÇÖZÜM:Batı Avrupa da XVI yy. bir anlamda “kralların yüz yılıdır.” Çünkü bu yüzyılda krallar kendilerini sınırlayan DİN, GELENEKLER ve FEODAL HUKUKU aşmaya başlamışlardır. Bu sayede kendilerini “SINIRSIZ HÜKÜMDARLARA” yani mutlak monarklara dönüştürme süreci …

Türkiye’de tarım ve hizmet sektörünün özellikleri

 TARIM Şeker Mamulleri Sanayi: Günümüzde, geleneksel üretim yöntemleriyle birlikte modern üretim teknolojisinin de kullanıldığı sektör, gıda sanayi içinde yer alan, üretiminde kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleri ile yan sanayisini de geliştiren önemli sektörlerden biri durumuna gelmiştir. Sektörün başlıca ürünleri; çiklet, lokum, helva, çikolata ve kakaolu mamuller ve her çeşit şekerlemedir. 1990’lı yılların başından itibaren …

Mülakatlar ve klasik sınavlar için Kamu yönetimi tanımlar-kavramlar

                                  KAMU YÖNETİMİ SORULARI 1-Yönetimin fonksiyonları(posdcorb) nedir ? -planlama -örgütlenme -personel bulma ve yetiştirme -emir komuta -koordinasyon -raporlama -bütçeleme 2-Klasik yönetim kuramları nelerdir ? -bilimsel yönetim yaklaşımı -yönetim süreci yaklaşımı -bürokrasi yaklaşımı 3-Douglas Mc Gregor’un x ve y yaklaşımı nedir ? X ve Y kuramlarının temel noktası,yöneticilerin davranışları,yöneticilerin diğer kişilere bakış açısına bağlıdır.Burada X kuramının …

İnsan hakları kronolojisi kısa not

1.Bogota şartı namı diğer ADÖ kurucu şartı :30 nisan 1948 de imzalandı 2.Amerikan insan hakları sözleşmesi : __20 kasım 1969 da imzaya açıldı __18 temmuz 1978 de yürürlüğe girdi 3.Amerikan insan hakları ve ödevler bildirisi :2 mayıs 1948 kabul edildi 4.İnter –amerikan hakları komisyonu : __1959 yılında kurulmasına karar verildi. __1960 yılında komisyonun tüzüğü kabul …

Çevre sorunları ve politikaları kapsamlı ders notu

ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Ekosistemin bütünleşik özelliği, doğal ve fiziksel çevrenin dünyanın değişik coğrafyalarında benzer çevrebilimsel ve Ekolojik değişkenlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Çevre sorunlarının küresel bir nitelik taşıması, çevre koruma politikalarının ve sorunun çözümüne yönelik arayışların da küresel olmasını gerektirmiştir. 1972’de 113 ülkenin katılımı ile yapılan Birleşmiş Milletler Stockholm Çevre ve insan Konferansı, insanlığın …

İnsan hakları korunması rejimleri

İnsan hakları korunması rejimleri *İHEB(İnsan hakları evrensel beyannamesi), İnsanın zorbalık ve baskıya karşı sonçare olarak baş kaldırmak zorunda kalması için, insan haklarının hukukun egemenliğiyle korunmasının önemli olduğunu vurgular. *Devler insan haklarının hem ihlal eden hem de koruyan , korumakla yükümlü olan tek aktördür. *Ülke düzyinde insan haklarının korunması : _yargı yoluyla     _İdari, siyasi yollarla  korunabilir. …