Kategori «Mesleki ve Teknik Okullar Ders Notları»

3 Defter Belge Temini Tasdik Zamanı 3.Hafta 4 Defter Belge Tasdik Yeri İbrazı 4.Hafta 5 Dosyalama 5.Hafta 6 Vergi Dairesi İşlemleri 6.Hafta 7 Vergi Levhası Ve Öd.K.C. 7.Hafta 8 Belediye İşlemleri 8.Hafta 9 Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 9. Hafta 10 Mesleki Kuruluş İşlemleri 10. Hafta 11 Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri 11. Hafta 12 …

1. Günümüzde Kelam İlmi (Yeni İlm-i Kelam dönemi) XIX. yüzyıldan günümüze kadar geçen süre kaynaklarımızda “Yeni İlm-i Kelam dönemi” olarak adlandırılmıştı. Bu dönemde kelam ilmi, felsef bir görüş olarak materyalizmi bütün biçimleriyle reddeden, biyoloji ve psikoloji disiplinleri üzerinden gelen Darwinizm ve Freudizm akımlarının eleştirilerini cevaplayan, yeni felsef akımları İslam esasları açısından eleştiren, tabiî bilimlerden yararlanarak …

Anatomi ve Fizyoloji Ders Rehberi Vücudumuzun yapı ve işleyişini anlamada temel bilgileri edinmemizi sağlayan iki bilim dalı; anatomi ve fizyolojidir. Anatomi, canlı vücudunu oluşturan ve belirli görevleri üstlenen organ ve oluşumların yerini ve yapısını inceler. Fizyoloji ise bu yapıların işlevlerini incelemekte ve açıklamaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciye, insan vücudunun genel yapısı hakkında bilgiler verilir. Tüm …