Kategori «1-12.Sınıf Ders Notları»

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Türk kelimesi ;türeyen,çoğalan,miğfer,güçlü,erdemli,olgun anlamına gelir.türk kelimesinin anlamı çin,bizans,arap,pars(iran) kaynaklarında geçer TÜRK GÖÇLERİNİN NEDENLERİ Çin ve moğol baskısı Kuraklık (iklim değişikliği ) Yeni yerler görme isteği Nüfusun artması (otlakaların azalması Türk cihan hakimiyeti iddası Boylar arası mücadele Göç eden bir boyu diğerininde takip etmesi TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI Kültürel etkileşim yaşanmıştır Göç eden …

KÖK Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı, en küçük parçasıdır. Bir kelimenin anlamlı en küçük yapı birimidir. Köklere çeşitli eklerin getirilmesiyle oluşan anlamlı birliğe ise gövde denir. İSİM KÖKÜ Varlıkların ismi olan köklere isim kök denir. Varlıkları ve kavramları karşılayan yani isim olan köklerdir. İsim kökleri -mek, mak ekini alamazlar. *Dünya, kömürlük, kulaklık,gözlük,tuzluk,Türkçe Arkadaş, ağaçlık,şekerci,anne,öfke,yazlık,yolcu FİİL KÖKÜ Varlıkların yaptığı işi …

GERÇEK ANLAM Bir sözcüğün temel anlamıdır; sözcüğün akla ilk gelen anlamı ya da sözlükteki ilk anlamı da denir. *Soğuk su içmek sağlığa zararlıdır. *Valizindeki eşyaları dolaptaki boş raflara yerleştirdi. *Islak elbiselerini sobanın üzerinde kuruttu. *Yeni aldığı vazoyu kedi kırmış. *Yarışmada hile yapıldığını öğrenince çok öfkelendi. MECAZ ANLAM Sözcüğün, gerçek anlamının dışında kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. * Temiz bir …

Bilgi :Suje(özne) ile obje(nesne)arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan ürün. Suje: Bilen,Akıl sahibi olan Özne Obje:Bilinen Akıl Tarafından algılanan Nesne zaman ve mekana tabidir. Subjektif-Öznel ;Kişisel görüş,rölativite(görecelik) Objektif-Nesnel Görüş:Evrensel (Genel-Geçer)olarak herkesi üzerinde uzlaştığı fikir. Evrensel: (Genel geçer) herkes tarafından kabul edilmiş kesinleşmiş Epistemoloji :Bilgi Felsefesi Septisizm: (şüphecilik-Kuşkuculuk)vBilgi Özneldir. Net kesin bir bilgi yoktur. Rölatif-Rölativite(göreceli)Şüphe amaçtır. Epokhe: …

SÖZ SANATLARI ABARTMA (MÜBALAĞA) Bir şeyin niteliklerini veya bir olayı olduğundan fazla büyüterek veya küçülterek anlatmaya abartma denir. *Çantayı taşımaktan kolum koptu. *Arabamız yerden yedi kat gökyüzüne zıpladı. *Kardeşim oyuncak alınmadığı için kıyameti kopardı. *Sinemada gülmekten öldük. *Dünyalar kadar işim var yarın gelebilirim. * Korkudan gözleri fal taşı gibi açıldı. *Elim değse ateş tutuşur. BEZETME(TEŞBİH) Anlatımı …

ÜÇÜNCÜ DÖNEM (M.S.500 – 1700 ) ÇİN-HİNT_İSLAM VE RÖNESANS MATEMATİĞİ DÖNEMİ   ÇİN MATEMATİĞİ Bir Çin efsanesine göre; yaklaşık üç bin yıl önce, Çin’de büyük bir sel meydana geldi. Nehir tanrısını sakinleştirmek için halk Lo Nehri’ne bazı tekliflerde bulundu, ancak işe yaramadı. Ne zaman yeni bir teklifte bulunsalar, nehirden bir kaplumbağa çıkardı. Bir gün bir …

MANTIK DERS NOTU (1. 2.VE 3. ÜNİTE) 1.ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ 1. Konu: Doğru Düşünme Mantığın İki Anlamı: a- Doğru düşünme biçimi olan mantık: Doğru ve tutarlı düşünmedir. İnsanın doğası gereğidir. Düşünme nesne, olay ve semboller arasında bağ kurma etkinliğidir. Düzenli ve sistemli olmalıdır. b-Doğru düşünme biçimini konu alan disiplin: Doğru düşünmenin ilke ve kurallarını inceler. …

1. Günümüzde Kelam İlmi (Yeni İlm-i Kelam dönemi) XIX. yüzyıldan günümüze kadar geçen süre kaynaklarımızda “Yeni İlm-i Kelam dönemi” olarak adlandırılmıştı. Bu dönemde kelam ilmi, felsef bir görüş olarak materyalizmi bütün biçimleriyle reddeden, biyoloji ve psikoloji disiplinleri üzerinden gelen Darwinizm ve Freudizm akımlarının eleştirilerini cevaplayan, yeni felsef akımları İslam esasları açısından eleştiren, tabiî bilimlerden yararlanarak …

AHLAK FELSEFESİ Şimdi bu konu ile felsefenin değerleri inceleyen kısmına giriş yapıyoruz.Daha evvel olgular üzerinden hareket ederken ahlak felsefesi veya etik özelinde değerler üzerinden gideceğiz.Olgu ile değer arasındaki fark şudur:Olgu bir durum,bir olaydır.Örnek verirsek: yağmurun yağması ,Fransız İhtilali,birer olgudur.Yağan bu yağmurun bir çiftçi açısından yorumlanması,bahsi geçen ihtilalin gerek insan gerek toplum hayatındaki etkileri ise bu …

FELSEFEYİ TANIMA Felsefe; varlık, insan ve değerler üzerine düşünme ve açıklama çabasıdır. Eski Yunanca olan philo- sophia sözcüklerinden oluşur ve bilgelik sevgisi anlamına gelir. Felsefe, hakikate ulaşmada bir yoldur. Hikmet ise evren ve insan hakkında ulaşmak istediğimiz mutlak bilgidir. Felsefe hikmete ulaşmada bir araçtır. Felsefenin Doğuşu; M.Ö 6. y.y.da Antik Yunan’da doğmuştur. Antik Yunan’da doğmasının …

Güvenli Alanlar Her yerde oyun oynanmaz.Oyun oynayabileceğimiz güvenli alanlar ise şunlardır: 1.Evimiz Evimiz de çeşitli oyunlar oynayabiliriz.Bunlar: Körebe,bom,nesi var,elim sende,saklambaç, sıcak- soğuk. Şimdi sıcak-soğuk oyunu nasıl oynanır.Onu anlatalım. Bu oyun üç veya dört arkadaşla oynanabilir. İlk önce bir ebe seçilir. Ebe arkadaşlarından uzaklaşır. Bir nesne seçilir.Seçilen bu nesne(silgi,kalem,oyuncak vb) bir yere saklanır. Ebe saklanan bu …

8. SINIF LGS CÜMLEYE HÂKİM OLAN DUYGU KONU ÖZETİ VE ETKİNLİK YAKINMA (ŞİKÂYET) Bir durumdan duyulan rahatsızlığın açıkça ifade edilmesi duygusunu veren cümlelerdir. Her yaz kesilen sular, tüm sakinler gibi bizi de bıktırdı. SİTEM Bir durumdan rahatsızlığın kırmadan, tatlılıkla ifade edildiği duygusunu veren cümlelerdir. Son kitabını herkese yollamış ama beni unutmuşsun. KANIKSAMA Bir durumdan etkilenmemeyi …

FELSEFENİN ANA KONULARI BİLGİ FELSEFESİ (EPİSTEMOLOJİ) Bilgi Felsefesinin Konusu: Doğa ve evrenle ilgili sorunlara tanrı ve ruh bağlamında getirilen metafizik açıklamalar duyu organlarının verileri ile açıklanamadığından bilginin kaynağına doğrudan yönelmek gereği doğmuştur. Böylece bilgi, felsefenin ana konularından birini oluşturmuştur. Bilgi felsefesinin konuları: Bilgi Kuramı (teorisi) : Sübje (bilen) ile obje (bilinen) arasındaki ilişkiyi inceleyen bilgi …

M.Ö.6.YY – MS 2.YY FELSEFESİ İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi Felsefe, insanın varlığı, evreni ve kendisini anlama ve sorgulama çabası olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda felsefe insan zihnine dayalı düşünsel bir etkinliktir. İnsanların varlığı ile birlikte düşünme faaliyetleri başladığına göre felsefenin de insanın varlığıyla birlikte başladığını kabul edebiliriz. Ancak ilk uygarlıklarda felsefi düşünce, mitos, masal ve …

11.SINIF TARİH DERS NOTLARI 17. YY’DA OSMANLI DEVLETİ Üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti, 17. yy itibariyle duraklama devrine girmiştir. OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA SEBEPLERİ: 1- Genç ve tecrübesiz padişahların tahta çıkması (Sancağa çıkma usulünün kaldırılıp kafes sistemine geçilmesi.) 2- Coğrafi keşifler sebebiyle İpek-Baharat yollarının ve Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi. (Ekonomik kayıp) 3- …

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ XIV VE XV. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ A-XIV.YÜZYIL BAŞINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA 13 ve 14. yüzyıllarda Anadolu da Selçuklu devleti hakimdi. Bu devlet Kösedağ savaşında yenilmiş ve Anadolu Moğol egemenliği altına girmişti.Moğolların istila hareketi Anadolu’ya yönelik yeni bir Türk göçüne sebep olmuştu. Anadolu’ya gelen Türk nüfus, Moğol baskısının az olduğu batı Anadolu’yu …

İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH (TARİH 9 1. ÜNİTE TARİH VE ZAMAN ÜNİTESİ 1. BÖLÜM) – Ekim 30, 2018 Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders …

TANITIM VE PAZARLAMA Tanıtım ve Pazarlama Teknikleri Kurumsal Kimlik Tasarımı: Bir şirketin kendisi hakkında görsel bir açıklama yapmak ve iş felsefesini iletmek için kullandığı renk şemaları, tasarımlar, kelimeler vb. her şeydir. Bir şirketin kendini nasıl gördüğü, başkaları tarafından nasıl görülmesini istediği ve başkalarının bunu nasıl tanıdığı ve hatırladığı gibi kalıcı bir semboldür. Bir ürün tanıtılırken …

ZAMİRLER İsim olmadıkları halde ismin yerini tutan sözcüklerdir. ÖZELLİKLERİ * Çekim sırasında kök değiştirebilir. Ben Bana Sen Sana *İsim çekim eklerini (hâl, iyelik, çoğul ekleri) -genellikle- alabilirler. *İsim soyludur. *İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar. *Cümlede isim gibi kullanılabilirler. *Tekil ve çoğul şekilleri vardır. *Cümlede yalnız başına görev üstlenebilirler. SÖZCÜK HALİNDEKİ ZAMİRLER 1-Kişi Zamirleri ( Şahıs Zamirleri …

  İSİM TAMLAMALARI Bir ismin aitlik, sahiplik özelliği bakımından başka bir isimle tamamlanmasına isim tamlaması denir. İsim tamlamaları da tıpkı sıfat tamlamaları gibi tamlayan ve tamlanandan oluşur. Tamlayan ekleri (ilgi ekleri): -ın /-in /-un /-ün Tamlanan ekleri (iyelik ekleri): -ı /-i /-u /-ü BELİRTLİ İSİM TAMLAMASI Tamlayanı ilgi eki (-in); tamlananı da iyelik eki (-i) almış isim tamlamasıdır. *Baka kalırım giden geminin …

SIFATLAR İsimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı vb. yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir NİTELEME SIFATLARI Varlıkların durumlarını, biçimlerini, özelliklerini, renklerini kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcüklerdir. İsimlere sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabıdır. *Gökyüzünü aniden kara bulutlar kaplamıştı. *Çamurlu yollarda bata çıka ilerliyor. *Sizlerden olumlu cevaplar beklemekteyiz. *Dün akşam yaşlı adam yolumuza çıktı. *Eski günleri çok aradığını söylüyor. *Kırmızı gömlek tam da onun istediği gibiydi. *Hızlı adımlarla …

  İSİMLER (ADLAR) Canlı cansız bütün varlıkları, kavramları, tanımaya, birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. *Ağaç, su, deniz, Hasan, Anadolu, çiçek, vazo, hüzün, sevinç A-Varlıklara Verilişlerine Göre Adlar Tür (Cins) İsmi Aynı türden varlıkları karşılayan sözcüklere denir. Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. *Şehir, ülke, dil, nehir, kitap, insan, taş, yol, …

6.Sınıf Türkçe Edat-Bağlaç-Ünlem ders notu EDATLAR (İLGEÇLER) Farklı tür ve görevdeki sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere edat denir. Edatların tek başlarına anlamları olmadığı gibi, tek başlarına görevleri de yoktur. Ancak diğer sözcüklerle birlikte cümle içinde görev kazanırlar. Tek başına bir anlamı olmadığı halde, cümle içinde sözcükler veya söz öbekleri arasında çeşitli …

5.SINIF TÜRKÇE DERSİ SES BİLGİSİ DERS NOTU 2020 ÜNSÜZ BENZEŞMESİ Bir sözcük sert bir ünsüzle bitiyor ve o sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa, ekin başındaki ünsüz sertleşir. Buna Ünsüz Benzeşmesi denir. Sonuç olarak “ç, f, h, k, p, s, ş, t” sert ünsüzlerinden sonra “b,c, d, g” ile başlayan ekler gelmez. Bu ünsüzlerin sertleri olan “p,ç, t, k” gelir. ÖRNEKLER Dost + …

TARİHE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR İnsanları ilgilendiren ekonomik sosyal dinsel ve siyasal alanda ortaya çıkan anlık gelişmelere OLAY Oluşum halindeki gelişimin belirtisi olarak olaylar sonucunda ortaya çıkan uzun süreli değişiklik durumu OLGU Tarihi olaylar geçmişi incelediği için tekrarlanmaz bundan dolayı deney ve gözlem yapılamaz. Tarihi olaylar mutlak doğru değildir çünkü bulunacak yeni belge ve buluntular …

10. SINIF 2. ÜNİTE DERS NOTU OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (1302-1453) Soru 1. 13. Yüzyıl’da Anadolu’nun konumu nasıldı ve Türkler neden buraya yerleşiyordu açıklayınız. Cevap= a) Anadolu, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlıyordu. b) İpek Yolu’nun önemli bir kısmı buradan geçiyordu. c) Hayvancılık ve tarım için çok elverişliydi. Soru 2. Osmanlı Beyliğinin kuruluş sürecinde Anadolu ve …

9. SINIF ÜNİTELERİ 1. ÜNİTE: İNSAN VE DİN İnsanın Evrendeki Konumu: Evren; uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. İçinde yaşadığımız dünya da bu evrenin bir parçasıdır.  Evrendeki varlıkları Görülen/Maddi (İnsan, bitki, havyan vs.) ve Görülemeyen/Manevi ( Melek, cin, şeytan vs.) şeklinde ikiye ayırabiliriz. İnsanı diğer varlılardan ayıran özellikleri ise; Akıllı, irade …

Matematik 1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. a-( ) Birler basamağında 1,2,3,4 olan üç basamaklı sayılar bir sonraki onluğa yuvarlanır. b-( ) Romen rakamlarını sadece saat ifadelerinde kullanırız. c-( ) Bir sayının, rakamlarının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. d-( ) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal …

İNGİLİZCE 1- Aşağıdaki sayıların İngilizce yazılışlarını yanlarına yazınız. 11=____________ 16=____________ 12=____________ 17=____________ 13=____________ 18=____________ 14=____________ 19=____________ 15=____________ 20=____________ 2- Aşağıdaki İngilizce verilen renklerin Türkçe karşılığını yanına yazınız Purple:…………… Orange:…………….. Purple Red:…………… Black:………………. 5)Blue: Yellow:………… White:……………. Brown:………… Pink:…………… ————————————————————— 3- Aşağıdaki Selamlaşma ifadelerinin Türkçe karşılığını yazınız. 1-Hello…………… 2-Good evening…………… 3-Good afternoon…………… 4-Good nigt…………… 5-See you…………… 6-Goodbye: …

Fen Bilgisi 1- Dünyamızın katmanları nelerdir? Aşağıya yazınız. 1)…………………..………………… 2) ………………………………… 3) ….…………………………… 4) ………………………………… 5) ……………………………… ————————————————————————————————————- 2) Dünya’nın küreye benzediğini 1 örnekle açıklayınız. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ————————————————————————————————————– 3-) Duyu organlarımızı aşağıya yazınız. a) …………………..………………… b) ………………………………… c) ….…………………………… d) ………………………………… e) ……………………………… ———————————————————————————————————————————– 4- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘D’, yanlış olanların başına …

Atasözleri ve deyimler ile ilgili ilk bildiklerimiz ailemizde başlamaktadır. Ailemizle birlikte olan yaşantımızda ebeveynlerimiz bulunduğumuz ortamda birçok deyim, atasözünü isteyerek veya istemeyerek dile getirmiştir. Bu ön hazırlık olarak atasözlerini, deyimleri belleğimizde tutmamızda büyük fayda sağlayan bir öğrenim olmuştur. Daha sonra okul hayatımızın başlaması ile birlikte anasınıfı, ilkokul ve ortaokul ile birlikte artık deyimler ve atasözleri …

9. sınıf matematik dersi her sınıfta ayrı bir öneme sahip olup, bu derse ait konuları kalıcı şekilde öğrenmeniz sizin için avantaj sağlayacaktır. Okulda öğretilen derslere ek olarak evde düzenli ve planlı bir şekilde çalışmanız, derslerdeki veriminizin artmasına yardımcı olacaktır. Bu amaçla kendinize konu anlatımı ve soru bankası kitapları satın alabilirsiniz. Ancak piyasada satışa sunulan her …