Afrika ve avrupa’da insan hakları korunma sistemleri ders notu


*** İNSAN HAKLARININ AFRİKA KITASINDA KORUNMA SİSTEMİ

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (Afrika Şartı), 27 Haziran 1981 tarihinde Afrika Birliği Örgütü (ABÖ)

tarafından kabul edilmiş olup, 21 Ekim 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Şart, “Banjul Şartı” diye de adlandırılır.

Afrika Şartının Koruduğu Haklar ve Öngördüğü Ödevler Şart birçok bireysel hakkı güvence altına alır. Bu hakların en önemlileri şunlardır:

– Her birey yasa önünde eşittir, insan varlığı dokunulmazdır.

– Her insan, yaşamına ve kişi bütünlüğüne saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

– Hiç kimse özgürlük hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz.

– Adil yargılanma hakkı öngörülmüştür.

– Her birey görüşlerini, hukuk çerçevesi içinde ifade etmek ve yaymak hakkına sahiptir.

– Her birey, hukuka uygun olarak serbestçe örgütlenme hakkına sahiptir.

Özel hayata saygı hakkı ya da zorunlu çalışma yasağı düzenlenmemiştir. Ayrıca, siyasal katılma hakkı öngörülmekle birlikte Şart’ta açıkça seçme ve seçilme hakkı öngörülmemiştir.

Afrika Şartı, insan ve halkların haklarını korumak ve geliştirmek için bir Afrika insan ve Halklar Hakları

Komisyonu’nun kurulmasını öngörmektedir.

Afrika İnsan Hakları ve Adalet Mahkemesi

Bireylere ve genel olarak bütün hükümetdışı kuruluşlara Mahkeme’ye başvurma imkanı açıkça tanınmamıştır.

İNSAN HAKLARININ AVRUPA KITASINDA KORUNMA SİSTEMİ

İnsan haklarının Avrupa kıtasında korunması, öncelikle Avrupa Konseyi aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Avrupa Konseyi, kuruluşundan bu yana insan haklarını etkili korumak amacıyla çeşitli sözleşmeler hazırlamış ve bu sözleşmeler üye ülkelerin imzasına sunulmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır:

– Avrupa Sosyal Şartı

– İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Hakkında Avrupa Sözleşmesi

– Bölgesel ve Azınlık Dilleri Hakkında Avrupa Şartı

– Ulusal Azınlıkların Korunması Hakkında Çerçeve Sözleşmesi

– insan Haklarının Korunması ve Biyotıp Sözleşmesi

– insan Varlığının Klonlanmasının Yasaklanmasına İlşikin Ek Protokol

– insan Kaçakçılığının Önlenmesine ilişkin Sözleşme

İnsan Hakları Komiserliği

– Komiser, üye ülkelerde insan hakları eğitimi ve bilincini artırmakla yükümlüdür

– Komiserin yasal bir yaptırım gücü bulunmamaktadır.

– Komiserliğe bireysel veya grup başvurusu yapmak mümkün değildir.

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRİ)

ECRİ, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapması, politikaları üretmesi ve diğer önlemleri alması için çaba harcamaktadır.

Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ya da Cezayı Önleme

Komitesi (CPT)

CPT, Avrupa Konseyi üyesi ülkelere kısmen düzenli aralıklarla, kısmen de kısa süreli ve özel amaçlı ziyaretler yapar.

Heyetler, ziyaret ettikleri ülkenin Yetkili Makamlarınca özgürlüklerinden mahrum bırakılmış kişileri ziyaret ederler.

Avrupa Sosyal Şartı

Avrupa Sosyal Şartı’nın denetim organı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’dir.

Şart’a taraf olan devletler, onayladıkları hükümlere ilişkin iki yılda bir Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne ülke raporları sunarlar.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir