4.sınıf İnsan hakları yurttaşlık ve demokrasi eğitimi 1.dönem 1.yazılı soruları

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT MILLIŞ NURİ İLKOKULU 

4.SINIF İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

Adı Soyadı:……………………….                           Puanı:……………….

A–  Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanın başına “D” yanlış olanınkine de “Y” harfi yazınız. ( 10×2 = 20 Puan )

(     ) İnsanların özgürlüğü sınırsızdır.

(    )İnsanların sorumluluğu diğer canlılardan fazladır.

(    )Bazı haklarımızı para vererek satın alabiliriz.

(    )Temel hak ve hürriyetler herkes için gereklidir.

(    )Boyu kısa olan arkadaşımızla dalga geçme hakkımız vardır.

(    ) Her insan özel yaşamının gizliliği hakkına sahiptir.

(     ) İstediğim kadar gürültü yapma hakkına sahibim.

(     )18 yaşından küçük olanlar kanunlar önünde çocuk sayılır.

(     )Başkasına ait özel eşyaları ortak kullanma hakkına sahibiz.

(    )Temel hak ve özgürlüklerimizi bir başkasına devredemeyiz.

BSorumluluklarımızla ilgili aşağıdaki noktalı yerlere  örnekteki gibi sizlerde iki sorumluluk daha yazınız. (4×3 = 12 Puan)

Öğretmenimize karşı sorumluluklarımız:

1- Verdiği ödevleri zamanında ve doğru olarak yapmak.

2- ……………………………………………………………………………………………

3- ……………………………………………………………………………………………

Ailemize karşı sorumluluklarımız:

1- Ailemizin yapmamıza izin vermediği şeyleri yapmamak.

2- ……………………………………………………………………………………………

3- ………………………………………………………………………………………….

 

C- Aşağıda verilen hakları örneklerin karşılarına yerleştiriniz. (5×3 = 15 Puan)

Özel hayatın gizliliği hakkı – Eğitim hakkı – Düşünce ve ifade özgürlüğü Sağlık hakkı – Din ve Vicdan özgürlüğü

 

  İrem, altı yaşında okula başladı.
  Ali’nin düşüncelerini paylaşmasam da,herkes istediğini söylemekte serbesttir.
  Yüksek ateş sebebiyle akşam hastaneye gittim.
  Ben günlük tutarım ve günlük bana özeldir,kimse okuyamaz.
  Komşumuz Yorgo dayı her pazar kiliseye gider.

                                                                                                    D- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (14×4 = 56 Puan)

 

 

 

1 İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Akıllı olması

B) Merak etmesi

C) Ses çıkarması

D) Soru sorması

 

2Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizden biri değildir?

A) Barınma hakkı

B) Beslenme hakkı

C) Yaşama hakkı

D) İstediğinini yapma hakkı

 

3-Okula yazılan  bir çocuk hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?

A) Oynama hakkı

B) Eğitim alma hakkı

C) Uyuma hakkı

D) Eğlenme hakkı

 

 

4- Kardeşiniz size ait bir günlüğü, sizden izin almadan okursa hangi hakkınızı ihlal etmiş olur?

A) Özel yaşamın gizliliği hakkı

B) Eğitim alma hakkı

C) Dokunulmazlık hakkı

D)Boş zamanlarını istediği gibi değerlendirme hakkı

 

5-Temel hak ve hürriyetlerin   güvence altına alınmasından kim sorumludur?

A) İnsanın kendisi

B)  İnsanın  ailesi

C) Eğitim kurumları

D)  Devlet

 

 

6- İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter.

A) Doğumdan 18 yaşına kadar.

B)  18 yaşından ölene kadar.

C) Doğumdan ölüme kadar.

D)  Okula başlamasından okul bitene kadar.

 

7-İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini aklı sayesinde yapabilir, bulabilir?

A)Soluk alıp verme

B)Soğuk havada titremek

C)Sıcakta terlemek

D)Doğru ile yanlışı ayırt eder

 

8-  Çocuk Hakları Sözleşmesine göre  hangisi çocuk kabul edilir?

A) Okullardaki tüm çocuklar

B) 20 yaşından küçük insanlar

C) 18 yaşından küçük insanlar

D) 11 yaşından küçük insanlar

 

9 –  Aşağıdakilerden hangisi çocuk  haklarından biri  olamaz?                                                                

A) Sağlıklı yaşam hakkı

B)Konut edinme hakkı

C) Beslenme ve barınma hakkı

D) Eğitim görme hakkı

 

10 Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A) Düzenli olmak

B)Okul kurallarına uymak

C) Bir işte çalışmak

D) Beslenmek

 

11) Sınıfta bir konu hakkında tartışırken arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları saygı ile dinleyen Zeynep’in bu davranışı, aşağıdaki değerlerden hangisine daha uygundur?

A)Sevgi

B) Hoşgörü

C) Dürüstlük

D) Güven

12 ) Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?

A) Kişi dokunulmazlığı

B) Özel hayatın gizliliği

C) Konut dokunulmazlığı

D) Haberleşme özgürlüğü

 

13) Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?

A) Sevgi ve saygı

B) Dayanışma

C) Beslenme

D) Duyarlılık

 

 

14) Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?

A) Başarılarını takdir etmek

B) Dedikodusunu yapmak

C) Saygı duymak

D) Sırlarını başkaları ile paylaşmamak

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir