Zilyetlik,Kazanılması ve Türleri nelerdir?

Zilyetlik,Kazanılması ve Türleri
Eşya üzerinde sahip olunan fiili iktidara zilyetlik, bu fiili iktidara sahip olan kimseye de zilyet denir.Maddi unsur olan fiili hakimiyet ile manevi unsur olan zilyetlik iradesine ihtiyaç vardır. Zilyetlik aslen veya devren kazanılır.
1-Aslen kazanma: Zilyetliğin, başka bir kişinin devre ilişkin iradesi olmaksızın kazanılmasıdır. Örneğin denizden tutulan balıklar üzerindeki zilyetlik gibi.
2-Devren kazanma: Bir şey üzerindeki zilyetliğin zilyedin kendi rızası ile bir başkasına devredilmesi yoluyla kazanılan zilyetliktir.Zilyetliğin devri veya zilyetliğin nakli iki türlüdür: ”Teslimle kazanma” ve “teslimsiz kazanma”.Teslimle kazanma,eşyanın teslimi
ile olur.Teslimsiz kazanma ise,hükmen teslim, kısa elden teslim,zilyetliğin havalesi, eşyayı temsil eden senetlerin devri, miras yoluyla olabilir.
Türleri:
1-Asli zilyetlik-Feri zilyetlik
2-Vasıtalı-Vasıtasız zilyetlik
3-Tek zilyetlik-Birlikte zilyetlik
4-Eşya Zilyetliği-Hak zilyetliği
5-Zilyet Yardımcığı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar