Zilyetlik nedir?

Zilyetlik, bir kimsenin bir şeyi elinin altında bulundurması” demektir. Medeni kanun zilyetliği, bir şey üzerinde Fiilen tasarruf sahibi olma” şeklinde tanımlanmaktadır. O halde zilyetlik, “bir şey üzerinde fiili hâkimiyet” veya bir eşyayı fiili hâkimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma” biçiminde tanımlanabilir.

Unsurları: Bir eşya üzerinde zilyetliğin söz konusu olabilmesi için ilk olarak “fiili hâkimiyet” ve ikinci

Olarak “zilyetlik İradesi”nin bulunması gerekir.

Cebime konulan parada zilyetlik iradesi taşımadıgım için sözkonusu paranın zilyedi olmam.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar