YKS-TYT Orta asya uygarlıkları soru cevap-Tarih ders notu

ORTA ASYA UYGARLIĞI: (Soru – Cevap Şeklinde İşlenmiştir)

Soru-Cevap: Orta Asya uygarlığının geçmişi ne zamana dayanır?
Cevap: Yontmataşa dayanır.
Soru-Cevap: Orta Asya uygarlığında maden işletmeciliği hangi uygarlıklardan önce başlamıştır?
Cevap: Çin, Hint ve Avrupa uygarlıklardan önce başlamıştır.
Soru-Cevap: Orta Asya’ya tanıklık eden merkezler nelerdir?
Cevap: Anav-Abakan

Soru-Cevap: Tarihteki ilk büyük göç hangisidir?
Cevap: Orta Asya Göçlerdir.
Soru-Cevap: Çin hangi alanlarda Türklerden etkilenmiştir?
Cevap: Maden işleciliği ve askerlik alanlarında Türklerden etkilenmiştir.
Soru-Cevap: Çin hangi kültürlerin sentezi sonucu oluşmuştur.
Cevap: Türk, Tibet, Moğol kültürleri
Soru-Cevap: Çin özellikle “seramik” sanatının gelişiminde etkin rol oynayan neden nedir?
Cevap: Madenlerin az olmasından dolayı.
Soru-Cevap: Çinde mimarinin gelişmesinin nedeni nedir?
Cevap: Buda İnanacından dolayı mimari gelişmiştir.
Soru-Cevap: Çinde toplumsal ve siyasal yapı nasıldır?
Cevap: Toplumsal yapı köleci ; siyasal yapı feodaldır.
Soru-Cevap: Çinde ne tür inançlar görülmüştür?
Cevap: Sinizm, Taoizim, Konfiçyunizim, Budizim
Soru-Cevap: Baharat yolu aracılığı ile Akdenize açık bir şekilde gelişen uygarlık hangisidir?
Cevap: Hindistan
Soru-Cevap: Hindistan’ın yerli halkı olan Arilerin Kast Sistemin getirmekteki amacı nedir?
Cevap: Egemenlikleri altındaki halkların kendilerine karışmasını önlemek.
Kast Sınıfları: brahmanlar, kışatriyalar, vassiyalar, südralar
Soru-Cevap: Hindistan’da ne tür buluşlar yapılmıştır?
Cevap: İlk pamuk Tarımı yapılmıştır, Dil biliminin Temelleri atılmıştır, rakamlar bulunmuştur.
Soru-Cevap: Mezopotamya’ya yerleşen ilk uygarlık hangisidir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: Site devlet aşaması ilk hangi uygarlıkta başlar.
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: İlk kez yazıyı bulan uygarlık hangisidir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: İlk yazılı kanunları hangi uygarlık yazmıştır?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: Tarihte ilk yazılı eserleri Hangi uygarlık vermiştir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: tarihte ilk savaş arabalarını yapan uygarlık hangisidir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: Tarihte ilk düzenli ve sürekli ordu hangi uygarlık zamanında kurulmuştur?
Cevap: Akadlar Tarafından
Soru-Cevap: İlk kez yıktıkları siteleri birleştirerek merkezi birliği sağlayan uygarlık hangisidir?
Cevap: Akadlar
Soru-Cevap: Tarihte ilk İmparatorluk hangi uygarlık tarafından kurulmuştur?
Cevap: Akadlar
Soru-Cevap: İlk Sistemli anayasa hangi uygarlık tarafından kurulmuştur?
Cevap: Babiller tarafından Hamurabi yasaları
Soru-Cevap: Hamurabi yasaları neyi amaçlar?
Cevap: Mutlak otoriteyi güçlendirmeyi amaçlar.
Soru-Cevap: Hamurabi kanunları gücünü nereden alır?
Cevap: ordu ve yasalardan alır.
Soru-Cevap: Anatominin temelleri hangi uygarlık tarafından atılmıştır?
Cevap: Babiller
Soru-Cevap: Tarihte İlk mutlak krallık hangisidir?
Cevap: Babil
Soru-Cevap: Son Mezopatamya Uygarlığı hangisidir?
Cevap: Asurlar
Soru-Cevap: İlk kara ticaret kolonilerini kuran uygarlık hangisidir?
Cevap: Asurlar

ASURLAR:

 • Tarihte ilk kütübaneyi yapmışlardır.
 • Anadoluya tarihine ait ilk yazılı belgeler Kayseri-Kültepe anıtları Asurlulara aittir.
 • Son mezopotamya uygarlığı Asurlardır.
 • İlk kara ticaret kolonilerini kurmuşlardır.

MISIR UYGARLIĞI

 • Coğrafi yapı bakımından özgün gelişmiştir.(başka kültürlerden etkilenmemiştir)
 • Siyasal yapı feodal’dir.
 • Nom (Nomos) adı verilen şehir devletlerinden oluşmuştur. Bu durumun Nilden yararlanmayı olumsuz hale getirdiğinden dolayı M.Ö 3000 lerde Fravun Menes merkezi birliği sağlar.
 • Din çok tanrılı olup başlarında Fravun adlı ilah kral vardır.
 • En büyük Tanrıları güneş Tanrısı “Amanradır”.
 • Öldükten sonra yaşama inancı olduğundan anatomi, tıp, mumyacılık ve mimaride grlişmeye neden olmuştur.
 • Toplumsal yapı Kölecidir.
 • Halk memurlara, katiplere, rahiplere, askerlere, şehirlere, köylülere, kölelere ayrılmıştır.
 • “Mısırlar-Hititler” Suriye-Lübnan paylaşımı sorunu yüzünden Siyasi tarihin kayda geçen ilk savaşı olan M.Ö. 1296 Kadeş savaşı yapıldı.
 • Daha sonra Mısırlar ve hititler Orta Asur tehlikesine karşı 1280 Kadeş antlaşması imzalandı. Kayda geçen ilk antlaşmadır.
 • Kadeş Antlaşması Diplomasi Tarihinin başlangıcıdır.
 • Mısır helenistik döneme kadar özgün gelişmiştir.
 • Miladi Takvimi ilk bulmuş ve kullanmışlardır.
 • Hiyeroglif yazısını bulmuşlardır.
 • Ondalık sayı sistemini bulmuşlardır.
 • Geometrinin temellerini atmışlardır.

İran Bu uygarlığı yaratan Ari’ler olup m.ö.9 yy. dan itibaren İranda 2 devlet kurmuşlardır.

 1. A) MEDLER

İran’da ilk siyasalbirliği sağlamışlardır. Urartıları yıkıp Anadoluya gelen M.Ö 585 Kızılırmak savaşından sonra Anadoluyu Lidyalılarla paylaşan, Babillerle birleşip Asuru yıkan Kapadokya’ya hakim olan Medleri Persler yıkar.

 1. B) PERSLER

İrana hakim olduktan sonra yayılma siyasetine yönelen persler ; lidyalıları, babilleri, İonları yıkacak Egeden Hint’e uzanan bir imp. kuracaklardır. Persler aşırı büyümenin yönetsel sorunlarını ortadan kaldırmak için sahip oldukları bölgeleri “Sadrap” adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir.

 • İlk düzenli posta örgütü kurukmuştur.
 • İlk iran parasını bastırmışlardır.
 • Monarşik yönetim ve idari örgütlenme ile Helenistik ve Batı uygarlıklarını etkilemişlerdir.
 • Gerek Ticareti geliştirmek, gerek sadraplar arası ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla , askeri stratejik amaçla Efes’ten – Sus’a uzanan Kral yolunu yapmışlardır.
 • Dinleri hlak afelsefesi niteliğinde olup “Zerdüşlük” ortay koyduğu “manhenizimdir” En büyük Tanrıları iylik tanrısı olan “Hürmüz” ; kötülük tanrısı “Ehrimendir.”
 • Ateş kutsal sayılır ve tapanlara Mecus denilir.
 • İyon ayaklanması ile başlayan Pers savaşları Yunanlılara yenilerek Ege’den çekilen persler M.Ö. 330 GAOGAMELA SAVAŞI’nda Büyük İskendere yenilerek yıkılır.
 • Perslerin yıkılması ile Helenistik dönem başlar.

FENİKELİLER

Sami kökenli halklarca kurulmuş olup Sur, Sidon, Sebal, Ugarit adı verilen ve “ticari rekabetten dolayı” birleşemeyen şehir devletler tarafından oluşur.

 • Kuruldukları bölgenin tarım ve hayvancılığa uygun olmayışından dolayı denizciliğe yönelen Fenikeliler ilk deniz Ticaret Kolonilerini kurmuşlardır.
 • Denizcilikte çok ileri olmalarına rağmen kolonicilikte İon ve Yunan kadar başarılı olmayışlarının nedeni ele geçirdikleri bölgelerde yurt edinmeyi değil Kar ve Ticareti amaçlamışlardır.
 • Uygarlığa en büyük katkıları 22 harften oluşan (M.Ö. 1250) İlk alfabeyi bulmuşlardır. Bu alfabeyi İonlar-Yunanlılara, Yunanlılar-Romalılara, Romalılar Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir. (Simgesel değil Harf Yazısıdır.)
 • Denizcilikte sayesinde eski doğu ve ön asya uygarlıklarını Ege Havzasına TaşıyarakAkdeniz Uygarlıklarını ege havzasına taşıyarak Akdeniz Uygarlıklarının temelini atmışlardır.
 • Fenikeliler akdeniz egemenliğinden kaynaklanan İlk çağın en uzun süreli savaşı olan PÖN (Kartaca) Sasvaşlarında Roma tarafından yılıkmıştır. (M.Ö 264 – M.Ö. 146)

İBRANİLER

Suriyenin güneyinde Sami kökenli halklarca kurulan ve en parlak dönemini Hz.Davut ve Süleyman zamanında yaşayan daha sonra ise bölünmüşlerdir. İsrail devleti Asurlar tarafından yıkılmıştır. Yahudi devleti ise Babiller Tarafından yıkılmıştır. İbranilerin en büyük özelliği “tarihte, kitaplı (tevrat) peygamberli(Musa) ve tek tanrılı din sistemini (musevilik) benimseyen toplumdur. Peygamber tarafından yönetilen İbraniler, kendilerini üstün görüp didni ulusallaştırdıkları için musevilik başka toplumlara yayılmamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar