YKS-TYT Osmanlı imparatorluğu yükseliş devri soru cevap notlar

OSMANLI YÜKSELİŞ DEVRİ SORU VE CEVAP

Soru:Fatih Sultan Mehmet zamanında nerenin alınması ile Anadoluda türk olmayan beylik kalmaz?
Cevap:1461 Trabzon Rum İmparatorluğunun yıkılması
Soru:Beylikler döneminin en güçlü beyliği olan karamanoğlu beyliğini yıkan padişah kimdir?
Cevap:1466 Fatih Sultan Mehmet
Soru:İstanbul’u feth eden padişah kmdir?
Cevap:1453 Fatih Sultan Mehmet
Soru:Fatih Sultan Mehmet hangi beyliği yıkarak doğu bölgelerinin güvenliğini sağlar.
Cevap:1473 Otlukbeli Savaşında Akkoyunları yıkarak sağlar.
Soru:Osmanlı Döneminde İtalya’ya ilkj ve tek sefer hangi padişah zamanında yapılmıştır?
Cevap:Fatih zamanında 1479 Oronto Seferidir.
Soru:Fatih Hangi seferlerde başarısız olmuştur?
Cevap:Karada Belgrad seferi; Denizlerde İse Rodos Seferinde başarısız olmuştur.
Soru:İlk Osmanlı memlük sorunu hangi padişah zamanında hangi sorundan dolayı başlar?
Cevap:Fatih Zamanında Kutsal Hicaz Su Yolları meselesinden dolayı

Soru: Cem Sultan olayı hangi padişah zamanında çıkmıştır?
Cevap:II.beyazid zamanında 

Soru:Cem Sultan olayı bir osmanlı iç sorunu iken hangi olay sonucunda bir Avrupa sorunu haline gelmiştir?
Cevap:Cem Sultanın Rodos Şovalyelerine sığınması sonucu

Soru:Fatihin yıktığı Karamanoğulları beyliğinin son kalıntılarını hangi padişah ortadan kaldırır?
Cevap:II.Beyazid

Soru:II.Beyazid’in Taht kavagası yüzündenYavuz Selim ile yaptığı savaşın adı nedir?
Cevap:1511 Karıştıran Savaşı

Soru:Yükseliş Döneminde ordusunun başında sefere çıkmayan ilk padişah kimdir? 
Cevap:II.Beyazid

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar