Yetkisiz temsil nedir?

Yetkisiz temsil nedir?

Temsil yetkisi olmadan başkası adına hukuki işlem yapılması halinde yetkisiz temsil söz konusu olur.Temsil yetkisinin hiç olmaması , gerekli kapsamda olmaması , geri alınması veya kısıtlanması halinde olur.Mevcut sınır aşıldığında aşılan sınır bakımından yetkisiz temsil söz konusu olur.

Yetkisiz temsilde önce , temsilci ile 3. kişi arasındaki ilişkiyi ele almak gerekir.Yetkisiz temsilcinin 3. kişilerle yapmış olduğu işlem, temsil olunanı bağlamaz.Bu işlem temsil olunan adına hak ve borç doğurmaz.Onun hukuk alanında sonuç doğurmaz.Meğer ki temsil olunan kimse bu işleme icazet vermiş olsun.İcazet verildikten sonra sakatlığın sonuçlarını bertaraf eder ve artık temsil olunanı bağlar.

Temsilcinin temsil yetkisi bulunmadığı hallerde ve 3. kişinin korunduğu durumlarda temsilci BK md 39 gereği 3 . kişinin kişinin zararını tazmin etmek zorundadır. Temsilci temsil yetkisi olmadığını bildiği halde, temsil yetkisinin alındığı bildirildiği halde, iyiniyetli 3. kişilere işlem yapmışsa , bu durumda 3. kişi BK md 96 ya dayanarak temsil olunandan zararını isteyebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar