YDS Parçayla ilgili sorular için ipuçları

PARÇAYLA İLGİLİ SORULAR

…’nci – …’ncu soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Comprehension (anlama) soruları birkaç tip olarak karşınıza çıkmakta ve yorum, çıkarım, kavrama, sentez soruları şeklinde çeşitli becerileri ölçen paragraflardan oluşmaktadır. İngilizce’nizin derecesini de bu grup göstermektedir, çünkü bu okuduğunu anlama becerisini ölçer.
Reading (okuma), dört temel yetenekten biridir. Dil sınavı’nda diğerleri (listening, speaking, writing) ölçülemediğinden sadece bu ölçülmektedir. Reading’te iyi olmak aynı zamanda anlamı bozan cümleyi ve paragrafı tamamlayan cümleyi bulma gibi alanlarda da iyi olma sonucunu vermektedir.
Reading’e dahil edilebilecek soru gruplarının başında bir paragraf ve paragrafla ilgili üç sorudan oluşan ve pekçok kişinin uzun ve zor görünmesinden ötürü çekindiği bu grup gelir.
Dil sınavı’nda 7 paragrafta üçer soru ile toplam 21 soru sorulmaktadır. Bu sorular da reading anlayışına uygun olarak birbirinden farklı tiplerde karşımıza çıkmaktadır:
Çıkarım sorusu,
From the passage we can infer that …
Yorum sorusu,
It is obvious from the passage that the functions of the Tower of London …
Eşanlam kullanılarak oluşturulan soru,
At the beginning of the twentieth century people …
(Cevapta ise, 1900s, first decade of the 1900s, … gibi)
Sonuç çıkarma,
From the passage one can conclude that …
Açıklama sorusu,
It is explained in the passage that…
Demeye çalışma,
It is implied in the passage that…
Özellikle birşeyin belirtilmesi,
It is pointed out in the passage that…
Ana fikir soran tipindeki,
We can understand from the passage that…
Ve soru kökünde cevabın yarısı, seçeneklerde ise devamının yer aldığı soru tipi.
The author suggests that underground railways are an excellent means of transport since …
Okuma becerisini geliştirmek için şu şekilde bir yöntem izlenebilir.
Güvender yayınlarından Revealing Advanced Grammar’dan dilbilgisi çalışmanın, Quiz Master ve Double Score kitaplarından da soru çözme pratiği yapmanın yanında düzenli olarak mutlaka kitap okunmalıdır. Bunun için de ideal olan Deep Into Meaning adlı kitaptaki gibi kısa, içeriği kapsamlı reading’lerden oluşan kitaplardır. Bunun yanında kendi düzeyinize uygun İngilizce hikaye kitapları bulmalı, almalı ve onları bir program çerçevesinde takip etmelisiniz. Alacağınız kitaplar hoşlanacağınız, size ilginç gelebilecek türden olmalıdır. Okuyacağınız kitaplarda sözlükten, vocabulary aramakla fazla zaman kaybetmemeli, sadece 2-3 defadan fazla karşınıza çıkan kelimelerin anlamlarını öğrenmeli, cümlelerle tek tek uğraşmamalısınız.
Yapılan araştırmalar bir kaynağın compherensible input (anlaşılabilir girdi) olması için % 70-80’inin anlaşılmasının yeterli olduğunu göstermiştir. Yani her şeyi anlamaya çalışmayın. Mümkün olduğunca çok kitap okuyun. Dil Sınavı’na hazırlanma üzerine edindiğimiz deneyimlerde bu şekilde çalışmaların çok iyi sonuç verdiği görülmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar