YDS notları verb particle preposltion (idioms)

verb-particle-preposltion (idioms)

boil down to: olarak özetlenebilir

brush up on: geliştirmek

cash in on: yararlanmak

come down to: anlamına gelmek

come in on: dahil olmak

come out at: toplam olarak

come up with:üretmek

cry out against: protesto etmek

do away with: iptal etmek

face up to: yüreklice kabullenmek

feel up to: yeteneklj hissetmek

fill sb in on: bilgilendirmek

get back at: misilleme yapmak

get down to: başlamak

get on to: ilişki kurmak

go in for katılmak. meraklısı olmak

go through with: bitirmek

hold out on sb: birinden bir sırrı saklamak

keep in with sb: iyi geçinmeyl sürdürmek

let sb in on: haberdar etmek

live up to stg: yüksek standardı sürdürmek

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar