YDS ÇEVİRİ TESTİ-İNGİLİZCE/TÜRKÇE

logo
YDS ÇEVİRİ TESTİ-İNGİLİZCE/TÜRKÇE
1.
They have proposed to change the date when the election will be held.
Doğru Cevap: "D" Seçimin yapılacağı tarihi değiştirmeyi teklif ettiler.
Soru Açıklaması
2.
One of the buildings which collapsed  during the earthquake was a hospital.
Doğru Cevap: "B" Deprem sırasında yıkılan binalardan biri bir hastaneydi.
Soru Açıklaması
3.
Ten passengers, five of whom were seriously injured, were immediately taken to the nearest hospital.
Doğru Cevap: "C" Beşi ağır yaralı on yolcu derhal en yakın hastaneye kaldırıldı.
Soru Açıklaması
4.
This method was widely used to cure the patients who were mentally ill.
Doğru Cevap: "C" Bu yöntem akıl hastalarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanıldı.
Soru Açıklaması
5.
None of the styles that are in fashion this season appeal to me.
Doğru Cevap: "A" Bu sezon moda olan stillerin hiçbiri bana hitap et¬miyor.
Soru Açıklaması
6.
The capital city of Ireland, Dublin is relatively small in area but is rich in cultural amenities.
Doğru Cevap: "C" İrlanda’nın başkenti Dublin, alan bakımından oldukça küçüktür ama kültürel etkinlikler yönünden zengindir.
Soru Açıklaması
7.
Farming draws heavily upon science and technology to produce the food and fiber the world needs.
Doğru Cevap: "B" Dünyanın ihtiyacı olan yiyecek ve lifi üretmek için tarım, bilim ve teknolojiden yoğun bir şekilde yararlanmaktadır.
Soru Açıklaması
8.
Nineteen major rivers, of which the Indus and the Brahmaputra are the largest, have their sources in the Himalayas.
Doğru Cevap: "A" En büyükleri Indus ve Brahmaputra olan on dokuz önemli nehir, kaynağını Himalayalar’dan almaktadır.
Soru Açıklaması
9.
In many parts of the world, workers have to work very long hours to earn their living.
Doğru Cevap: "A" Dünyanın pek çok yerinde işçiler, geçimlerini sağlamak için çok uzun süre çalışmak zorunda kalıyorlar.
Soru Açıklaması
10.
Students must pay special attention to the questions if the result of an exam is of vital importance to them.
Doğru Cevap: "A" Bir sınavın sonucu kendileri için hayati derecede önemli ise, öğrenciler sorulara özel bir dikkat göster¬meliler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.