Yargıya kapalı kanunlar nelerdir?

Yargıya Kapalı Kanunlar:

Cumhurbaşkanı , Sayıştay , Anayasa Mahkemesi , YSK , HSK (meslekten çıkarma hariç) Olağanüstü hal ve sıkı yönetim halinde alınan KHK ler , bütçe , inkılap , Uluslararası antlaşma

Askeri Şüra kararları. Ancak terfi ve kadrosuzluk nedeniyle ilişki kesme hariç. (12 Eylül 2010 Referandumu)

Yüce Divan kararlarına bir kez itiraz edilebilir ancak incelendikten sonra ikinci kez yargıya gidilemez. (12 Eylül 2010 Referandumu)

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi: Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu ve çalışma esasları , personel atamaları ile ilgili çıkarılan kararnamelerdir.

Kanun hükmünde kararname(KHK): Bakanlar kurulu tarafından TBMM den izin alınarak çıkarılır. Olağan üstü hal ve sıkı yönetim durumunda izi almaya gerek yoktur. Bu durumda alınan KHK kararı için Anayasa mahkemesine itiraz edilemez. Anayasa mahkemesi denetler.

Tüzük: Bakanlar Kurulu’nun kanun uygulamalarını göstermek amacıyla çıkardığı yazılı kurallardır.Öncelikle Danıştay inceler sonra Cumhurbaşkanı onaylar ve resmi gazetede yayımlanır.

Yönetmelik: Bakanlar kurulu ve kamu tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar tarafından çıkarılan kanunların nasıl uygulanacağını gösteren kurallardır. Toplumu genelini ilgilendirmeyen yönetmelikleri resmi gazetede yayımlamaya gerek yoktur. Kanun ve tüzüklere aykırı olamazlar.İdari yargı denetimdedirler.

Ülke yönetmeliklerine Danıştay Bölge yönetmeliklerine İdare Mahkemeleri bakar.

Genelge: Memurlara verilen yazılı kurallardır.Yönetmenlik genelgeden üstündür.

Olağanüstü hal: Ekonomi bunalım , doğal afet , salgın hastalık , kamunun bozulması gibi durumlarda MGK görüşü alındıktan sonra Cumhurbaşkanı isteğiyle bakanlar kurulunca resmi gazetede yayımlanır. Aynı gün TBMM onayına sunulur. TBMM 4 ay uzatabilir ve 6 ay içinde kesin ilan edilmelidir. Yargı yolu kapalıdır. Olağan üstü halin sona ermesini TBMM onaylar.

Sıkı yönetim: Savaş , ayaklanma , eylem gibi durumlarda MGK nın görüşü alınarak Cumhurbaşkanı isteğiyle bakanlar kurulunca resmi gazetede ilan edilir. Aynı gün TBMM ye sunulur.TBMM 4 ay uzatabilir ve 6 ay içinde kesin ilan edilmelidir. Sıkı yönetim komutanları GKB bağlıdır.Yargı yolu kapalıdır. Sıkı yönetim hali kendiliğinden sona erer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar