Yabancılar Hukuku Testi Çöz

logo

1.

Aşağıdakilerden hangisi sınırdışı etme kararı alınanlar arasında sayılmamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
2.
Türkiyeye giriş yasağının süresi en fazla kaç yıldır?
Doğru Cevap: "E" 10
Soru Açıklaması
3.
Oturma izni en fazla kaç kere uzatılabilir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4.
Sınır dışı etmeyle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" kamu güvenliği nedeniyle sınır dışı kararı alınanlara ülkeyi terk etmeleri için 15 gün süre tanınır.
Soru Açıklaması
5.

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği şüphe duyulan yabancılara iş birliği yapıp yapmayacağına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce kaç gün izin verilir?

Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
6.
İnsan ticareti mağduru ikamet izni 6 ay uzatılmış mağdurun tekrardan ikamet izni kaç aylık süreyle uzatılabilir.
Doğru Cevap: "B" 6 ay
Soru Açıklaması
7.
Geri gönderme merkezleri ve idari gözetim ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" idari gözetimin zaruret olup olmadığı müdürlük tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir.
Soru Açıklaması
8.
Aile ikamet izni ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" birden fazla eşi olanların bütün eşlerie ikamet izni sağlar
Soru Açıklaması
9.
Öğrenci ikamet iznine sahip önlisans ve lisans öğrencilerin çalışma hakları hakkında hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" haftada 4 günden fazla olamaz
Soru Açıklaması
10.
Vatansız kişi kimlik belgesi ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" başka ülkeler tarafındanvatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlanabilir.
Soru Açıklaması
logo

11.
Sınır dışı etme kararı ile ilgili hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "A" mahkemeye başvuran kişi sınır dışı etme kararını veren makamada başvurusunu bildirir.
Soru Açıklaması
12.

Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle dini veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme ugrayacagından korktugu için ikamet ülkesininin dışında bulunan vatansız kişiye hangi statü verilir.

Doğru Cevap: "A" şartlı mülteci
Soru Açıklaması
13.
Konsolosluklardan ikamet izni alarak türkiyeye gelen yabancılar giriş tarhinden itibaren en geç kaç iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" 20
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.