Walras İntibak Mekanizması nedir?

Walras İntibak Mekanizması

Bağımsız değişken, fiyattır.

-Talep ve arz miktarları fiyatlara bağlıdır.

-Talep miktarı, arz miktarına eşitse piyasa dengededir(temizlenmiştir).

-Varsayım : Eğer talep edilen miktar ile arz edilen miktar arasında eşitlik kurulamamışsa fiyatlar değişme eğilimi içine girer.Bu yaklaşıma Walrasyan talep fazlası yaklaşımı denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar