Vergi Müfettiş Yardımcılığı mülakat soruları

 1. Devlet memurların disiplin cezaları
 2. Cari açık
 3. Şedüler vergi
 4. Üniter vergi
 5. Tobin vergisi
 6. Forfating
 7. Dolaylı ve dolaysız vergi
 8. Olivera Tanzi Etkisi
 9. Vergi sorumlusu
 10. vergi mükellefi
 11. Etkinlik
 12. Etkililik
 13. Karşılaştırmalı Üstünlükler
 14. Yolda para buldun sahibi olur musun
 15. Tacirin özellikleri
 16. Anayasa mahkemesine itiraz yolu
 17. Milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı seçilme şartları.
 18. Gelir hipotezlerini say ve nisbi gelir hipotezini açıkla
 19. Açık finansman nedir
 20. Döviz ile efektif döviz arasındaki fark
 21. Harcama vergileri
 22. Maliye pol amaçları
 23. Maliye politikasının finansman kaynakları
 24. Yasama dokunulmazlığı
 25. Yasama sorumsuzluğu anlat
 26. Mahalli idareler hakkında ne biliyorsun
 27. Hısımlık türleri
 28. Neden guy
 29. Tahvil ihracında bilançoda ne gibi değişiklikler olur?
 30. Say kanunu
 31. Hipotezlerden bahset?
 32. Rant ve türleri bahset?
 33. Üretimden bahset?
 34. Z ve t istatistigi,dinamik analiz statik analiz, kendini tanit
 35. Parafiskal gelir türleri
 36. Verginin amortismanı
 37. Olağan üstü kanun yolları
 38. Kanun yararına bozma.
 39. Tarh nedir
 40. Gelir vergisinin unsurları
 41. Mundel fleming
 42. Borcu sona erdiren nedenler,tecdit açıkla
 43. Önemsiz olmanın önemi
 44. Neden guy
 45. Gelir vergisi nedir? Unsurları nelerdir
 46. Vergi harcaması?
 47. Vergi erezyonu?
 48. Vergi borcunu sona erdiren nedenler?
 49. Hak nedir?
 50. Ayni hak nedir?
 51. Fifo
 52. Gib ne zaman kuruldu, başkanı kimdir
 53. Fakir komsu hipotezi
 54. Vakıf dernek özellikleri farkları
 55. Cobweb
 56. Sürdürülebilir büyüme
 57. Çekte düzeltme hakkı
 58. Performans bütçe
 59. Zilyetliği kazanma yolları
 60. Tüfe üfe
 61. Agiolu pay
 62. Guy ne iş yapar.
 63. Mali anestezi
 64. Cb sorumsuzluğu
 65. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler hesabının işleyişini anlat.
 66. Gsmh nedir, kaçtır, kişisel milli gelir
 67. Türkiyenin nüfusu
 68. Batıya göçten iktisadi anlamda bahset
 69. Bütçe nedir? Birim esnek nedir?
 70. Tipik farksızlık eğrisi ve farksızlık eğrisi çeşitleri
 71. Vergide eşitliğin çeşitleri?
 72. Gini katsayısı, tr deki oranı
 73. Yalın yönetim nedir
 74. Vergide eşitliğin çeşitleri
 75. Farksizlik eğrileri çeşitleri
 76. 600 Yis bilançonun pasifine mi aktifine mi kaydedilir?
 77. Guy ne iş yapar?
 78. Borcu sona erdiren haller?
 79. İdari işlemin unsurları?
 80. Verginin amortismanı
 81. Zamanaşımı nedir
 82. Parafiskal gelirin türleri nelerdir?
 83. Yolsuz tescil
 84. Olağan ve olağanüstü zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılması farkları
 85. Vakıf ve dernek, özellikleri ve farkları
 86. Tam kamusal mal, yari kamusal mal
 87. Kamu gelirleri nelerdir,gelirler hangi cetvelde yer alır
 88. Masumiyet karinesi
 89. İrade beyan uyumsuzluk, kit sordu
 90. Kişi başı milli gelır ile gsyıh ne kadar
 91. Meşhut suç
 92. Portföyünü yabanci bir ulkede degerlendirmek istiyorsun neye gore bu karari alirsin neler etkiler?
 93. Vergi borcunu sona erdiren haller?
 94. Tahsil ve tahakkuk zamanasimi acikla
 95. Özsermaye nedir?
 96. Bilgisayar bilgisi word ve exel kullanimi hakkinda birseyler, birkac kisayol falan soruldu.
 97. Lifo-fifo. Enflasyonda hangisini kullanırsın?
 98. İradeyi fesat hallerı nelerdir?
 99. Keynesin ekonomiye kazandrdgi kawram gelir teorisi, Başka hangi gelir teorisi var ? nispi dedim açıkla dedi , modigliani kimin, yasamboyu gelir dedm aciklattlar.
 100. Hak nedir ? Anayasada soyut norm , mecls ictzugu soyut norm denetmne tabi mi ?
 101. Aksak rekabet, monopol , mc=mr esitligi
 102. Yapilacak seçimlerle ilgili, ne seçilecek , bu secimden önce görevinden çekilmesi gereken bakan var mi?
 103. Kendini tanit
 104. 5018 sayili kanunu anlat
 105. Bütçeleme sürecini anlat (biraz kısa anlat sadece başlıklarla)
 106. Neden istanbul?
 107. Gelir tablosundan sordular su artarsa kar ne olur vs
 108. Dışlama etkisi
 109. Alacağın temliki
 110. Serbest meslek kazancı nedir?
 111. Dolaylı dolaysız vergi nedir, hangisi adaletlidir?
 112. Mtv kredi kartıyla ödenir mi
 113. İktisat nedir
 114. J eğrisi
 115. Tam rekabet
 116. Verginin kanuniliği
 117. Kdv oranları
 118. Hoş olmayan monetarist aritmetik
 119. Gönüllü vazgeçme
 120. Etkin pişmanlık
 121. Gelir tablosu hesapları
 122. Marshall fiyat
 123. Dışsallığın tanımı
 124. Servet üzerinden alınan vergiler
 125. Kurumlar vergisi
 126. 257 hangi hesap oluyor
 127. Asit test oranı
 128. Cari oran
 129. Faaliyet giderleri
 130. Gelir tablosu hesapları
 131. Faaliyet giderleri brüt satış karını nasıl etkiler
 132. Vergi nedir
 133. Verginin sınıflandırılması
 134. İstanbulda nasıl geçineceksin
 135. Muhasebede eşitlik denince aklına ne geliyor
 136. Gecikme faizi ve gecikme zammı nedir aralarındaki fark?
 137. Verimlilik
 138. Swot analizi
 139. Anayasanın 63. Maddesini açıkla
 140. Uluslar arası anlaşma ile uluslar arası antlaşmanın farkı
 141. Hedging?
 142. Hisse senedi ile tahvil farkı
 143. Döviz nedir
 144. Hazine nedir
 145. Uluslar arası antlaşmalarla yönetmelikler karşılaştırıldığında hangisi üstün gelir
 146. Uluslar arası antlaşmalar nasıl yürürlüğe girer?
 147. 2011 de ABD de bulunduğunuz sürede mortgage krizi hala devam ediyor muydu
 148. Mortgage krizi neden kaynaklanmıştır?
 149. Matrah nedir, yöntemleri
 150. İptal-tam yardı davası farkları
 151. Phillips eğrisi
 152. Gayri nakdi para
 153. Asli para
 154. Şerefiye
 155. Dolarizasyon
 156. GİB
 157. Hukuki işlem nedir türleri
 158. Borcun kaynakları
 159. Objektif iyi niyet
 160. Üniter-şedüler vergi sistemi, tr de hangisi uygulanmaktadır
 161. Gizli işsizlik
 162. Açık işsizlik
 163. İradi işsizlik
 164. İşsizlik türleri
 165. Batık maliyet
 166. Ters repo
 167. Dışsallık
 168. Vergi amortismanı
 169. Seçme seçilme hakkını anlat
 170. Milletvekili seçilme şartları
 171. Memur seçilme şartları
 172. Kamu görevi ve kamu hizmeti arasındaki fark
 173. Döner sermaye geliri devlet geliri midir
 174. Örümcek ağı nedir? Fındık ceviz elma gibi ürünlere uygulanması nasıldır
 175. Kamu hizmeti ve özellikleri
 176. Yumuşak borç
 177. Ters repo nedir
 178. Vergi nedir, aşamaları tanımla
 179. Döviz ve efektif aynı şey mi tanımla
 180. Kıymetli evrak nedir
 181. Kambiyo senedi nedir
 182. Hisse senedi kıymetli evrak mıdır
 183. Bağımlı bağımsız tacir yardımcıları kimler
 184. Acente komisyoncu açıkla
 185. Ltd ve A.Ş. kaç kişiyle kurulur
 186. İşletmenin fonksiyonları nelerdir
 187. Reel faiz oranı nedir
 188. Nominal gsyih nedir
 189. Gaiplik nedir
 190. Tanzi etkisi
 191. Ödemeler bilançosu
 192. Düzenleyici hesapları say, verilen çekleri açıkla
 193. Zihni kayıt
 194. İcap
 195. Latife beyanı
 196. Amortisman da düzenleyici hesap mı?
 197. En son okuduğun kitap?
 198. Rusya natoya ne zaman üye olmuştur
 199. Anayasa nedir? Anayasanın üstünde başka bir kaynak var mı?
 200. Normlar hiyerarşisi? Bu hiyerarşiden hangisine danıştayda dava açılır
 201. 7a 7b seçeneği
 202. Crowding out
 203. Amortisman yöntemi, azalanı açıkla
 204. Yumuşak borç?
 205. Dönem net karı nerde bulunur
 206. Elinde 1 terazi 9 bilye var, 2 kere tartma hakkın var, bilyelerden biri hafif nasıl bulursun?
 207. Daha önce girdiğin sınavlar
 208. Harç nedir anlat
 209. Menkul kıymetleri anlat , teker teker sayar mısın
 210. Vergide hatayı anlat
 211. Mutlak rant
 212. Okun yasası
 213. Stagflasyon nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır?
 214. Regresyon
 215. Z tablosu
 216. Tereke saklı pay oranları
 217. Marjinal maliyet
 218. Faiz nedir, vade arttıkça faiz artar mı, neden artar?
 219. Alternatif yatırım nedir
 220. Olivera tanzi, tr de bunu önlemek için hangi vergi alınıyor
 221. Yurt dışına mal sattın, muhasebe kaydını yap
 222. Yurt içi satışlar olsaydı hangi kdv hesabını kullanırdın
 223. Yetki genişliği
 224. Fuzuli şagil
 225. Ecrimisil
 226. İdari işlem-idari eylem
 227. 690 numaralı hesap
 228. Mali kar-ticari kar arasındaki fark nedir
 229. Bütçe sürecini anlat, cb veto ederse ne olur
 230. Cb her şeyi imzalamak zorunda mı
 231. Giffen paradoksu
 232. Kanuni hakim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar